Aizkraukles pilskalns

Pamatinformācija

Adrese:

"Zemkopības institūts 18", Zemkopības institūts, Skrīveru pag., Aizkraukles nov., LV-5125

Apraksts:

Augstie kalni, arī Kraukļu kalni, Batarejas. Atrodas Daugavas labajā krastā pie Ašķeres upītes ietekas un paceļas aptuveni 40 m virs Daugavas līmeņa. Pilskalnam ir divi plakumi –viens mazāks austrumos, otrs – divreiz lielāks rietumos. Izrakumi liecina, ka šeit bijusi sena tirdzniecības vieta. Pilskalnā dzīvojuši lībieši (līvi). Pie Ašķeres upītes ietekas atradusies osta. Pilskalna pakājē starp pilskalnu un Daugavu atradusies Aizkraukles senpilsēta ar seno Aizkraukles baznīcu, kas darbojusies līdz 17.gs. vidum. Pilskalns un pils vecākais Visvaldis minēts 13.gs. rakstītajos avotos. 1205.g. vācu iebrucēji lībiešu pili nodedzināja un iedzīvotājus piespieda pieņemt kristīgo ticību. Teiku par Aizkraukles pili un Aizkraukļa meitu Spīdalu A.Pumpurs izmantojis eposā „Lāčplēsis” un J.Rainis lugā „Uguns un nakts”.

Informācija citās tīmekļvietnēs: