Pamatinformācija

Adrese:

Augusta iela 1, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Apraksts:

Iebraucot Krāslavā no Rīgas puses, ciemiņus sagaida Adamovas pilskalns – tas atradās Daugavas senlejas malā starp divām dziļām gravām. Pilskalns stiepjas gar Daugavas krastu un veido ļoti stāvas nogāzes. Šajā vietā arī meklējami Krāslavas pirmsākumi. Redzami ģeoloģiskie veidojumi, redzami arī vairāk nekā 300 miljonus gadu veci devona smilšakmeņi un baltie māli. Palienē var vērot šos smilts un grants veidojumus no ledus laikmeta. Senajos laikos te bijusi pils, un tirgotājiem, kuri ar laivām veda preces pa Daugavu, bija jākāpj kalnā un jāmaksā nodokļus Šeit ir arī gravas, dižkoki, avoti, lieli laukakmeņi. Zem 26 m bieza drupiežu slāņa atrodas 40-50 cm biezs kūdras slānis, kas ir vienīgais tāda tipa veidojums Latvijā.