Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> mūzikas vidusskola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Kandavas iela 2A, Daugavpils, LV-5401

Vadītājs/ direktors:

AIvars Broks

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Aivars Broks 26330061
Sekretāre Lana Krilova 65407900 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

1923

Dibinātājs:

LR Ministru kabinets

Juridiskais statuss:

Valsts

Juridiskā adrese:

Kandavas iela 2A, Daugavpils, LV-5401

Pasta adrese:

Kandavas iela 2A, Daugavpils, LV-5401

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 Koncerts Kandavas iela 2A, Daugavpils 30.04.2019 30.04.2019 Koncerts Es Latvijā – Latvija manī
2 Koncerts Kandavas iela 2A, Daugavpils 08.05.2019 08.05.2019 Vidusskolas absolventu koncerts Vienu soli pirms...
3 Koncerts Kandavas iela 2A, Daugavpils 16.05.2019 16.05.2019 Mūzikas teorijas un vēstures nodaļas, Kordiriģēšānas nodaļas un Kora klases gada koncerts Ziedonis klāt!
4 Koncerts Kandavas iela 2A, Daugavpils 29.05.2019 29.05.2019 2018./2019.mācību gada Atskaites koncerts
5 Koncerts Kandavas iela 2A, Daugavpils 14.11.2019 14.11.2019 Latvijas proklamēšanas 101. gadadienai veltīts svētku koncerts
6 Koncerts Kandavas iela 2A, Daugavpils 14.12.2019 14.12.2019 Daugavpils reģiona mūzikas skolu izglītības programmas Klavierspēle 7.(6.) klašu audzēkņu standartizēto prasību noklausīšanas koncerts Ir atkal Ziemassvētku laiks…
7 Koncerts Kandavas iela 2A, Daugavpils 20.12.2019 20.12.2019 Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Ziemassvētku koncerts
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 Konkurss Kandavas iela 2A, Daugavpils 17.01.2019 18.01.2019 III Starptautiskais Jauno koncertmeistaru konkurss Daugavpils Koncertmeistars 2019
2 Konkurss Kandavas iela 2A, Daugavpils 22.01.2019 22.01.2019 Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 10V un 20V izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārta (koka pūšaminstrumenti)
3 Konkurss Kandavas iela 2A, Daugavpils 24.01.2019 24.01.2019 Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 10V un 20V izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārta (metāla pūšaminstrumenti) Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 10V un 20V izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārta
4 Konkurss Kandavas iela 2A, Daugavpils 05.03.2019 05.03.2019 III Starptautiskais Jauno ģitāristu konkurss DOLCE CHITARRA
5 Konkurss Kandavas iela 2A, Daugavpils 10.04.2019 12.04.2019 X Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA
6 Konkurss Kandavas iela 2A, Daugavpils 11.05.2019 11.05.2019 Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu konkurss Daugavpils 2019
7 Konkurss Kandavas iela 2A, Daugavpils 28.11.2019 28.11.2019 IX Starptautiskais Kameransambļu konkurss NOVA MUSICA
8 Konkurss Kandavas iela 2A, Daugavpils 11.12.2019 11.12.2019 Latvijas profesionālās vidējās izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu Valsts konkursa I kārta
9 Konkurss Kandavas iela 2A, Daugavpils 12.12.2019 12.12.2019 Latvijas profesionālās vidējās izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle audzēkņu Valsts konkursa I kārta
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 Festivāls Kandavas iela 2A, Daugavpils 01.03.2019 01.03.2019 VI Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivāls Vispārējās klavierēs
2 Festivāls Rīgas iela 12, Līvāni 06.03.2019 06.03.2019 Latgales jauno lociņinstrumentālistu festivāls PAVASARA STĪGAS
3 Festivāls Kandavas iela 2A, Daugavpils 27.03.2019 27.03.2019 IV Latgales reģiona Jauno pianistu festivāls
4 Atvērto durvju diena Kandavas iela 2A, Daugavpils 17.04.2019 17.04.2019 Atvērto durvju diena Daugavpils reģiona mūzikas skolu izlaiduma klašu audzēkņu koncerts Muzicējam ar prieku
5 Festivāls Kandavas iela 2A, Daugavpils 27.04.2019 27.04.2019 Daugavpils reģiona mūzikas skolu XVIII Koru festivāls – koncerts
6 Izlaidums Kandavas iela 2A, Daugavpils 24.05.2019 24.05.2019 Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Mūzikas skolas audzēkņu izlaidums
7 Izlaidums Kandavas iela 2A, Daugavpils 22.06.2019 22.06.2019 Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņu izlaidums
8 Meistarklase Kandavas iela 2A, Daugavpils 14.12.2019 14.12.2019 Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas klavieru nodaļas vadītājas G.Božas meistarklase

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Orķestris Stīgu instrumenti Mūzikas skolas stīgu orķestris 14 A.Broks
Orķestris Stīgu instrumenti Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerorķestris 26 A.Broks
Orķestris Pūšaminstrumenti Mūzikas skolas pūtēju orķestris 29 A.Salenieks
Orķestris Pūšaminstrumenti Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris 32 R.Saikovskis
Orķestris Akordeons Mūzikas skolas akordeonistu orķestris 15 A.Grigorjeva
Orķestris Akordeons Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas akordeonistu orķestris 17 T.Saratova
Koris Mūzikas skolas jaunāko klašu meiteņu koris 32 E.Rucina
Koris Mūzikas skolas zēnu koris 18 A.Bižāns
Koris Mūzikas skolas kora klases meiteņu koris 38 E.Dakša
Koris Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas jauktais koris 30 J.Ustinskovs
Koris Kordiriģentu ansamblis 12 M.Veļičko
Orķestris Ģitāra Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas un mūzikas skolas apvienotais ģitāristu orķestris 18 V.Pilipovs