Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> mūzikas vidusskola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Kandavas iela 2A, Daugavpils, LV-5401

Vadītājs/ direktors:

AIvars Broks

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktors Aivars Broks 26330061
sekretāre Lana Krilova 65407900 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

2731301245

Reģistrācijas datums:

09.07.2002

Dibinātājs:

LR Ministru kabinets

Juridiskais statuss:

Valsts

Padotība:

LR Kultūras ministrijas

Juridiskā adrese:

Kandavas iela 2A, Daugavpils, LV-5401

Pasta adrese:

Kandavas iela 2A, Daugavpils, LV-5401

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

358

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās vidējās izglītības programmās:

92

Apraksts

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Vidusskola uzsāk savu darbu 1923.g. 17.septembrī kā Latgales Tautas Konservatorija, tās dibinātāji bija vairākas juridiskās un fiziskās personas; 1934.g. Latgales Tautas Konservatorija tiek pardēvēta par Daugavpils Tautas Konservatoriju; 1940.g. tā kļūst par Daugavpils mūzikas vidusskolu; 1945.g. par tās struktūrvienību kļūst bērnu mūzikas skola; ar LR Kultūras ministrijas 1992.g. 18.06. Pavēli Nr.149 vidusskola tiek reorganizēta par Daugavpils mūzikas koledžu; ar LR Kultūras ministrijas 2002.gada 30.06. Rīkojumu Nr.68 tās nosaukums ir Daugavpils Mūzikas vidusskola, ar Kultūras ministrijas 2014.gada 20.oktobra Rīkojumu Nr. 5.1.-1-254 nosaukums ir Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

Misija:

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola ir valsts dibināta izglītības profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmu un profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu programmu īstenošanai. Vidusskolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglitību, kas nodrošinātu valsts profesionālās vidējās mūzikas izglītības standartos un profesiju standartos.

Darbība:

Vidusskolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. Vidusskolas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, ka arī Vidusskolas Nolikums.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Dziedātāju konkurss 17.01.2018 17.01.2018 IX Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkurss
2. Konkurss 24.01.2018 24.01.2018 Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņu Valsts konkursa II kārta / reģiona atlase
3. Konkurss 25.01.2018 25.01.2018 Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņu Valsts konkursa II kārta / skolas atlase
4. Festivāls 07.02.2018 07.02.2018 I Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Pūšamo instrumentu spēle un Sitamo instrumentu spēle audzēkņu ansambļu festivāls Latgales svilpaunieki
5. Festivāls 02.03.2018 02.03.2018 V Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivāls Vispārējās klavierēs
6. Festivāls 28.03.2018 28.03.2018 III Latgales reģiona Jauno pianistu festivāls
7. Konkurss 11.04.2018 13.04.2018 IX Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA, veltīts Latvijas simtgadei
8. Atvērto durvju diena 18.04.2018 18.04.2018 Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas atvērto durvju diena / Reģionālais konkurss mūzikas literatūrā un solfedžo Jāzepam Vītolam – 155 / reģiona mūzikas skolu izlaiduma klašu audzēkņu koncerts Muzicējam ar prieku!
9. Akordeonistu konkurss 25.04.2018 25.04.2018 Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkurss Daugavpils 2018
10. Koncerts 27.04.2018 27.04.2018 Koncerts Es Latvijā – Latvija manī
11. Festivāls 28.04.2018 28.04.2018 Daugavpils reģiona mūzikas skolu XVII Koru festivāls – koncerts
12. Koncerts 09.05.2018 09.05.2018 Vidusskolas absolventu koncerts Vienu soli pirms...
13. Koncerts 24.05.2018 24.05.2018 Koncerts SaSpēle – Daugavpils Sinfonietta
14. Koncerts 30.05.2018 30.05.2018 Mācību gada atskaites koncerts un Gada balva
15. Koncerts 24.10.2018 24.10.2018 Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņu svētku koncerts Mēs durvis atveram, veltīts skolas 95 gadu jubilejai
16. Koncerts 25.10.2018 25.10.2018 Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas absolventu svētku koncerts Šeit sākās ceļš, veltīts skolas 95 gadu jubilejai
17. Jubilejas pasākums 26.10.2018 26.10.2018 Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas 95 gadu jubilejas noslēguma pasākums
18. Koncerts 15.11.2018 15.11.2018 Latvijai 100! Proklamēšanas gadadienai veltīts svētku koncerts
19. Konkurss 29.11.2018 30.11.2018 III Starptautiskais Jauno vokālistu konkurss BELLA VOCE
20. Konkurss 11.12.2018 12.12.2018 Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 30V un profesionālās vidējās izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa I kārta / skolas atlase Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 30V un profesionālās vidējās izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa I kārta / skolas atlase
21. Koncerts 21.12.2018 21.12.2018 Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Ziemassvētku koncerts

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Kandavas iela 2A Valsts īpašums 1969
Teritorijas kopējā platība (m2):

5792

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 64 1295 Nepieciešams kosmētiskais remonts
Darbnīcas 2 20 Nepieciešams kosmētiskais remonts
Bibliotēkas telpas 6 147 Nepieciešams kosmētiskais remonts
Citas telpas 98 1493 Nepieciešams kosmētiskais remonts
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Daļēji

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Koncertzāle 502 360 Apmierinošs Laba
Kamerzāle 68 80 Nepieciešams kosmētiskais remonts
Zālē iespējamas šādas norises:

Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Orķestris Stīgu instrumenti Mūzikas skolas stīgu orķestris 17 A.Broks
Orķestris Stīgu instrumenti Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerorķestris 23 A.Broks
Orķestris Pūšaminstrumenti Mūzikas skolas pūtēju orķestris 32 A.Salenieks
Orķestris Pūšaminstrumenti Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris 39 R.Saikovskis
Orķestris Akordeons Mūzikas skolas akordeonistu orķestris 17 A.Grigorjeva
Orķestris Akordeons Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas akordeonistu orķestris 18 T.Saratova
Koris Mūzikas skolas jaunāko klašu meiteņu koris 33 E.Rucina
Koris Mūzikas skolas zēnu koris 21 A.Bižāns
Koris Mūzikas skolas kora klases meiteņu koris 41 E.Dakša
Koris Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas jauktais koris 37 J.Ustinskovs
Koris Kordiriģentu ansamblis 17 J.Ustinskovs
Orķestris Ģitāra Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas un mūzikas skolas apvienotais ģitāristu orķestris 24 V.Pilipovs