Kontaktinformācija

Adrese:

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401

Vadītājs/ direktors:

Inga Auziņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Inga Auziņa @
Biroja vadītāja Jolanta Jēriņa 63422330 @
Struktūrvienības vadītājs mūzikas izglītības jomā Juris Ločmelis @
Struktūrvienības vadītāja mākslas izglītības jomā Dace Rozenbaha @
Struktūrvienības vadītāja vietniece mūzikas izgl.jomā Iveta Vīksne 25739994 @
Struktūrvienības vadītāja vietniece mākslas izgl.jomā Ilze Cēbere 63423192 @
Metodiķe mūzikas izglītības programmām Kristīne Varažinska @
Metodiķe mākslas izglītības programmām Sanda Liepa-Vjakse 63423192 @
Struktūrvien.vadītāja prof.ievirzes mūzikas izgl.progr. Inna Pozdņakova 25739994 @
Struktūrvien.vadītāja prof.ievirzes mākslas izgl.progr. Kristīne Vizbule 29235537 @
Projektu vadītāja Anete Verbicka @
Projektu vadītāja Ineta Birziņa @
Lietvede mūzikas izgl.progr. Daiga Varažinska 25739994 @
Lietvede mākslas izgl.progr. Ieva Vītola 63423192 @
Personāla daļas speciāliste Ilze Zandare 63422330 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
www.lmmdv.edu.lv

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

2016

Dibinātājs:

Ministru Kabinets

Juridiskais statuss:

Valsts

Juridiskā adrese:

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401

Pasta adrese:

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401

Darbība:

Izveidota 2016.gadā, reorganizējot Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolu un Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu. Misija: Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) ir vienīgā vidējās profesionālās izglītības iestāde Kurzemē, kurā iespējams apgūt ne tikai vidusskolas vispārizglītojošos mācību priekšmetus, bet arī iegūt vidējo profesionālo kvalifikāciju mūzikas, mākslas un dizaina izglītības programmās. No 2017. gada 1. janvāra LMMDV ir piešķirts PIKC (Profesionālās izglītības kompetences centra) statuss, kas sniedz iespēju nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu mācību saturu, modernas vides un materiāltehniskās bāzes pieejamību, kā arī profesionālu pedagogu piesaisti, kas sekmē audzēkņu konkurētspēju darba tirgū Latvijā un Eiropā un spējas pielāgoties mainīgās vides prasībām.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi (skaits):
Pašu pasākumi 2022.gada janvāris-augusts 2022.gada septembris-decembris
Koncerti 24
Konkursi 2
Citi pasākumi 4
Izstādes 7 5
Informācija par iestādes rīkotajiem pasākumiem:
Tīmekļvietne
www.lmmdv.edu.lv

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Izglītības iestādes dalība citu rīkotajos pasākumos (skaits):
Citu pasākumi 2022.gada janvāris-augusts 2022.gada septembris-decembris
Koncerti 10
Konkursi 21 1
Citi pasākumi 1
Izstādes 1 1
Iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos: