Kontaktinformācija

Adrese:

Saules iela 8, Daugavpils, LV-5401

Vadītājs/ direktors:

Inguna Kokina

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Inguna Kokina 65424576 26428390 @
Direktores vietniece izglītības jomā Jolanta Kudiņa 29907559 @
Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos Arvīds Ratnieks 65424576 26356655 @
Galvenā grāmatvede Irina Gornaka 65424767 28659397 @
Profesionālās ievirzes izgl. progr. "Vizuāli plastiskā māksla" vadītāja Ieva Reitāle 20217462 @
Kancelejas pārzine Liene Abricka 20217446 @
Direktora vietnieks audzināšanas darbā Margarita Stoļarova 20217482 @
Direktora vietnieks starptautisko projektu jautājumos Olga Krumpāne 26493725 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Saules skola

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

1917

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Saules iela 8, Daugavpils, LV-5401

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi (skaits):
Pašu pasākumi 2023.gada janvāris-augusts 2023.gada septembris-decembris
Konkursi 1 1
Citi pasākumi 12 10
Izstādes 4 5
Informācija par iestādes rīkotajiem pasākumiem:
Tīmekļvietne
Saules skolas mājas lapa

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Izglītības iestādes dalība citu rīkotajos pasākumos (skaits):
Citu pasākumi 2023.gada janvāris-augusts 2023.gada septembris-decembris
Konkursi 5 5
Citi pasākumi 4 5
Izstādes 1
Iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos:
Tīmekļvietne
Saules skolas majas lapa