Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> dejas skola

Adrese:

Vienības iela 99, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717

Vadītājs/ direktors:

Vera Krišāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Vera Krišāne 65733151 29146317 @
Direktora vietnieks mūzikas jomā Jeļena Andrejeva 29193727
Direktora vietnieks mākslas jomā Dainis Poikāns 26396778

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4274902080

Reģistrācijas datums:

29.10.2009

Dibinātājs:

Kārsavas novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Vienības iela 99, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717

Pasta adrese:

Vienības iela 99, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

225

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Darbība:

Profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un dejas izglītības programmu īstenošana pamatizglītības pakāpē

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Audzēkņu darbu izstāde mācību priekšmetā "Datorgrafika" Kārsavas Mūzikas mākslas skola 07.01.2019 01.03.2019 Piedalās Mākslas nodaļas audzēkņi
2 Jolantas Jonikānes personālizstāde "Meditatīvo vibrāciju kods" Kārsavas MMS 04.03.2019 15.05.2019 Jolantas Jonikānes personālizstāde
3 Mākslas klašu audzēkņu darbu izstāde Kārsavas MMS 08.04.2019 15.05.2019 Piedalās Mākslas nodaļas audzēkņi
4 Lieldienu koncerts Kārsavas MMS 18.04.2019 KMMS audzēkņi, pedagogi, vecāki, novada iedzīvotāji
5 Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas 60 gadu jubilejas koncerts Kārsavas Kultūras nams 03.05.2019
6 Skolas 2019.g. absolventu koncerts Kārsavas MMS 09.05.2019 KMMS audzēkņi, pedagogi, vecāki.
7 Indras Ciomnes fotogrāfiju personālizstāde Kārsavas MMS 15.05.2019 30.09.2019
8 Mākslas klašu audzēkņu diplomdarbu izstāde Kārsavas MMS 20.05.2019 30.06.2019
9 Garīgās mūzikas koncerts Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca 26.05.2019 Koncertē KMMS audzēkņi, pedagogi. Klausītāji novada iedzīvotāji.
10 Skolas 1.klašu audzēkņu koncerts Kārsavas MMS 28.05.2019 KMMS audzēkņi, pedagogi, vecāki.
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Āra instalācija "Siržu fabrika" Kārsavas MMS 23.01.2019 27.02.2019 KMMS mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi
2 Radošās sniega darbnīcas Kārsavas MMS 04.02.2019 KMMS mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi
3 Cepuru diena Kārsavas MMS 18.02.2019 KMMS audzēkņi, pedagogi un vecāki
4 Lieldienu radošās darbnīcas Kārsavas MMS 15.04.2019 KMMS audzēkņi, pedagogi un vecāki
5 Instalācija "Pretim saulei" Kārsavas MMS 08.04.2019 30.04.2019 KMMS mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 JIRMV Muzikālais uzvedums "Adata" Baltinavas KN 20.02.2019
2 Latgales un Vidzemes novadu pūtēju orķestru modelēšanas koncerts Madona 13.04.2019 Piedalās skolas pūtēju orķestris
3 Māmiņu dienas koncerts Salnavas pamatskolā 10.05.2019 Piedalās KMMS deju klases audzēkņi
4 Māmiņu dienas koncerts Tilžas KN 12.05.2019 Piedalās KMMS audzēkņi, pedagogi
5 “Latgales ērģeļu dienas 2019”, Balvu luterāņu baznīcā “Topošo ērģelnieku koncerts” Balvu luterāņu baznīca 20.07.2019 Piedalās: Latgales reģiona mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņi.
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Zīmējumu konkurss, kas veltīts Latgolas patriotam un dzejniekam Ontonam Slišānam “Vyss apleik maņ munā volūdā skaņ” Upītes pag., Viļakas novads 18.01.2019 6.mākslas klases audzēknei - I vieta
2 II Latgales jauno vijolnieku konkurss Ludzas Mūzikas pamatskola 07.02.2019 Piedalās divas vijolnieces-Atzinība un Pateicība
3 XVIII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Es dzīvoju pie jūras” tēma “Vētra” kategorija „Datorgrafika” Jūrmalas Mākslas skola 15.02.2019 4.mākslas klases audzēknei - Atzinība
4 Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales un Vidzemes novadu skate Gulbenes KN 07.03.2019 KMMS pūtēju orķestris - I pakāpe
5 Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku 2019” tradicionālās muzicēšanas konkurss Upītes KN 29.03.2019 Piedalās KMMS kapela "Dimdarēni" - I pakāpe
6 XIV Latgales jauno pianistu konkurss Balvu Mūzikas skola 05.04.2019 Piedalās KMMS 4 klavierspēles audzēknes - II vieta un Pateicības
7 II Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" par tēmu "Klusā daba. Lauku veltes" Jelgava 10.04.2019 Septiņiem mākslas klašu audzēkņiem simpātiju balvas un Pateicības
8 XIII Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkurss Līvānu Mūzikas un mākslas skola 13.04.2019 Piedalās trīs klavierspēles audzēknes-divas Atzinības un Pateicība
9 Latvijas bērnu un jauniešu 12. karikatūru konkurss “Runča piedzīvojumi Latvijas 100. dzimšanas dienā” Tukumā, 26.04.2019. Tukums 26.04.2019 3.mākslas klases audzēknei - III vieta
10 Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” tradicionālās muzicēšanas finālkonkurss “’Klaberjakte 2019” Rīga 27.04.2019 Piedalās KMMS kapela "Dimdarēni" - I pakāpe
11 Vizuālās mākslas konkurss „Jāzepa Vītola mūzika” XIII tēma „Mirdzas dziesma ” Gaujiena 27.07.2019 6.mākslas klases audzēknei -Specbalva
12 7. Vizuālās mākslas konkurss “Priekules Ikars” Tēma “Viduslaiki Latvijā un Priekulē” Priekule 02.08.2019 Trīs mākslas klases audzēknēm sasniegumi - 2., 3.vieta un Atzinība
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Jauniešu Gada balva 2018 Kārsavas Kultūras nams 25.01.2019 Piedalās KMMS deju klases audzēkņi
2 VII bērnu un jauniešu horeogrāfijas festivāls Pitalova, Krievija 08.03.2019 Piedalās KMMS deju klases audzēkņi
3 Deju dienas un mūsdienu deju koncerts “Deja iedvesmo” Kubulu KN, 30.03.2019. Kubulu Kultūras nams, Balvu novads 30.03.2019 Piedalās KMMS deju klases audzēkņi
4 Svinīgā pieņemšana pie Kārsavas domes priekšsēdētājas. Labāko audzēkņu apbalvošana. Kārsavas KN 15.05.2019 Apbalvo KMMS labākos audzēkņus. Koncertē KMMS audzēkņi, pedagogi
5 Latvijas mūzikas skolu jauno ērģelnieku festivāls JVLMA 25.05.2019 Piedalās ērģeļu klases audzēkne
6 XXI Latvijas tautas mūzikas svētki Jaunjelgava 25.05.2019 Piedalās skolas kapela "Dimdari"
7 Mūzikas svētki-Mirklis Balvos Balvu estrāde 01.06.2019 Piedalās skolas pūtēju orķestris
8 Baznīcu naktis-2019: Radošās darbnīcas Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcā Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcas dārzs 07.06.2019 Piedalās mākslas klašu audzēkņi, pedagogi, novada iedzīvotāji
9 Pūtēju orķestru festivāls "Taures skan Baltinavā" Baltinava 09.06.2019 Piedalās skolas pūtēju orķestris
10 Kārsavas novada svētki-Jauniešu diena Mērdzenes estrāde, Kārsavas novads 17.08.2019 Piedalās KMMS deju klases audzēkņi

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Orķestris Pūšaminstrumenti Kārsava 35 Aldis Kise
Lauku kapela Jaukts Dimdari 8 Vija Orinska
Ansamblis Akordeons 7 Solvita Laganovska
Ansamblis Stīgu instrumenti 12 Olga Gaile