Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> dejas skola

Adrese:

Vienības iela 99, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717

Vadītājs/ direktors:

Vera Krišāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Vera Krišāne 65733151 @
Direktora vietnieks mūzikas jomā Jeļena Andrejeva 29193727
Direktora vietnieks mākslas jomā Dainis Poikāns 26396778

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4274902080

Reģistrācijas datums:

29.10.2009

Dibinātājs:

Kārsavas novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Vienības iela 99, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717

Pasta adrese:

Vienības iela 99, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

224

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Darbība:

Profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un dejas izglītības programmu īstenošana pamatizglītības pakāpē

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Gleznu izstāde "Varavīksne pār Latgali" 01.01.2018 19.03.2018 KMMS mākslas klašu audzēkņu darbi
2. Garīgās mūzikas koncerts Malnavas Rožukroņa Romas katoļu baznīcā 27.01.2018 Piedalās skolas saksofonu kvartets
3. Kārsavas MMS-Lieldienu instalācija un Radošās darbnīcas 26.03.2018 Piedalās: Pedagogi, audzēkņi, vecāki
4. KMMS - Lieldienu koncerts 27.03.2018
5. KMMskolā: Rīgas Saksofonu kvarteta meistarklases un koncerts 18.04.2018 Meisrklasēs piedalās Kārsavas MMS, Baltinavas MMS, Viļakas MMS, Ludzas Mūzikas pamatskolas pedagogi un audzēkņi. Koncertā, saksofonu koporķestrī, muzicē skolu saksofonisti.
6. Reģiona mūzikas skolu IP Taustiņinstrumentu spēle-Akordeona spēle audzēkņu festivāls "AKORDEON@SMI-2018" J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā 21.04.2018 Piedalās skolas akordeonisti, ped.S.Laganovska
7. Mākslas dienas "Izdziedi, izdejo, izzīmē Latviju" 23.04.2018 Piedalās KMMS audzēkņi, vecāki, pedagogi un Viļānu MMS audzēkņi un pedagogi
8. JIRMV-Rēzeknes reģiona mūzikas skolu izlaiduma klasū festivāls-koncerts 25.04.2018 Ņem dalību KMMS solisti un akordeonistu trio
9. Deju dienas 2018 Kubulu KN 30.04.2018 Ņem dalību meistarklasēs un koncertā KMMS Deju klases audzēkņi
10. Kārsavas novada dižģimeņu godināšana 04.05.2018 Ņem dalību skolas kapelas "Dimdari" un "Dimdarēni" vad.Vija Orinska
11. KMMS absolventu koncerts 10.05.2018
12. Sadancis Mērdzenē, Kārsavas novads 16.05.2018 Piedalās deju klases audzēkņi, ped.V.Kirsanova un S.Dzērkale
13. Svinīgā pieņemšanas pie Kārsavas domes priekšsēdētājas. 17.05.2018 Novada Izglītības iestāžu labāko skolēnu un viņu vecāku apbalvošana. No KMMS izvirzīti apbalvošanai 6 audzēkņi. Koncertā piedalās skolas kapela "Dimdari", vijolnieku ansamblis un klavieru duets
14. Māmiņu dienas koncerts Kārsavas KN 13.05.2018 Piedalās skolas deju klases audzēkņi
15. Garīgās mūzikas koncerts Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcā 27.05.2018 KMMS rīkots ikgadējs koncerts, piedalās skolas kolektīvi un solisti
16. XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki 01.07.2018 06.07.2018 Piedalās skolas pūtēju orķestris, vad.Aldis Kise un lauku kapela "Dimdari" vad.Vija Orinska
17. Latgales ērģeļu dienas 2018 - Viļakas Evaņģēliski luteriskā baznīca - Topošo ērģelnieku koncerts 20.07.2018 No KMMS koncertā piedalās skolas absolvents Roberts Dovgiallo
18. Bērnības un Jaunības svētki Kārsavas novada Salnavā 27.07.2018 Piedalās deju klases audzēkņi
19. Kārsavas novada svētki-Jauniešu dienas 18.08.2018 Piedalās deju klases audzēkņi
20. Kārsavas novada svētki - Izstāde Kārsavas KN 20.08.2018 27.08.2018 Tiek izstādīti skolas mākslas nodaļas absolventu diplomdarbi
21. Kārsavas novada svētki Piedalās skolas pūtēju orķestris, vad.Aldis Kise un lauku kapela "Dimdari" vad.Vija Orinska
22. KMMskolā: JIRMV audzēkņu koncerts "Skaistākās Latvijas ainavas mūzikā" 16.10.2018
23. KMMS- Instalācija "Rakstu, rakstos" 05.11.2018 26.11.2018 Veido KMMS mākslas nodaļas audzēkņi
24. KMMS - Āra instalācija "Mēs Latvijai" 14.11.2018 30.11.2018 Veido KMMS mākslas nodaļas audzēkņi
25. Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltīts koncerts Kārsavas MMS 15.11.2018 Koncertē skolas kolektīvi un solisti. Aicināti vecāki, pilsētas iedzīvotāji.
26. 1) Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltīts koncerts Kārsavas KN 2) Āra instalācija pie skolas "Iededzies par Latviju" 18.11.2018 Piedalās skolas pūtēju orķestris, vad.Aldis Kise
27. I Adventa koncerts KMMS 03.12.2018 Koncertē skolas kolektīvi un solisti. Aicināti vecāki, pilsētas iedzīvotāji.
28. KMMS - Āra instalācija "Gara bija ziemas nakts" 12.12.2018 15.01.2019 Veido KMMS mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi
29. Ziemassvētku atklātnīšu darbnīca Kārsavas MMS 12.12.2018 Vada KMMS pedagogi
30. III Adventa koncerts Malnavas Rožukroņa Romas katoļu baznīcā 16.12.2018 Koncertē KMMS audzēkņi un pedagogi
31. Ziemassvētku koncerts Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā 18.12.2018 Koncertē KMMS audzēkņi un pedagogi. Aicināti vecāki, novada iedzīvotāji

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Vienības iela 99, Kārsava Pašvaldības īpašums 1952
Teritorijas kopējā platība (m2):

7000

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 17 563 Ļoti labs
Bibliotēkas telpas 1 50 Ļoti labs
Citas telpas 18 798 Labs
Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Aktu zāle 218 260 Labs
Kamerzāle 80 70 Ļoti labs
Izstāžu zāles (2) 140 Ļoti labs
Zālē iespējamas šādas norises:

Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

IT aprīkojums kultūrizglītības iestādē

Bezmaksas Wi-Fi:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Orķestris Pūšaminstrumenti Kārsava 32 Aldis Kise
Lauku kapela Jaukts Dimdari 7 Vija Orinska
Ansamblis Akordeons 7 Solvita Laganovska
Ansamblis Stīgu instrumenti 12 Olga Gaile
Ansamblis Jaukts 7 Marita Rudoviča
Ansamblis Pūšaminstrumenti 4 Aldis Kise
Lauku kapela Jaukts Dimdarēni 10 Vija Orinska