Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> dejas skola

Adrese:

Lielā iela 28, Kandava, Kandavas nov., LV-3120

Vadītājs/ direktors:

Andra Eimane

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Andra Eimane 29407710 @
Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
Kandavas Deju skola

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4372903002

Reģistrācijas datums:

17.01.2014

Dibinātājs:

Kandavas novada Dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Lielā iela 28, Kandava, Kandavas nov., LV-3120

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

72

Apraksts

Dibināšanas gads:

2014

Misija:

Skola, kas ar savu darbību veicina un atbalsta ikvienas radošas personibas attīstību, veidojot ķermeņa kultūru

Darbība:

Profesionālā ievirze programmā ''Dejas pamati'', interešu programmas '' Tautas dejas'' un '' Mūsdienu dejas''

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Gada pārskata koncerts - izlaidums Kandavas Deju skola 18.05.2019 Koncerts divās daļās .
2 Dalība koncertā Kandavas novada svētkos kopā ar R> Paulu Kandavas '' Ozolāju '' estrāde 25.05.2019 Piedalījās trīs skolas grupas
3 Dalība draudzības koncertā Dundagas mākslas un mūzikas skola 24.04.2019 Ikgadējs koncerts trīs ar deju saistītā skolām - Dundagas, Grobiņas un Kandavas
4 Miķeļdienas koncerts Kandavas Miķeļdienas tirgū Kandavas pils laukums 29.09.2019 29.09.2019 Dalība Miķeļdienas tirgū ar deju koncertu
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 VIA BALTICA Rīga Ziemeļblāzma 23.02.2019 23.02.2019 Internacionālais deju festivāls- konkurs . Piedalās trīs Deju skolas grupas. Vecākā grupa - GRAND PRIX II pakāpe Šovdejā 3.-4. klašu grupa ; II pakāpe Street dance - 7.-8. klašu grupa
2 TUKUMA CUP Tukuma kultūras nams 15.03.2019 17.03.2019 Internacionāls deju konkurss 3.-4. klašu grupa iegūst 3. vietu savā vecuma grupā.
3 Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate Tukuma kultūras nams 13.04.2019 Gatvojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 1.-2. klašu kolketīvs - augstākā pakāpe 3.-4. klašu kolketīvs - I pakāpe 5.-6. klašu kolektīvs - augstākā pakāpe
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Deju festivāls '' Golden Dancer'' Rīga , Maskavas nams 27.04.2019 Trīs grupas - iegūtas II un III pakāpes. .2.-3 klašu grupas iegūst '' GOLDEN GROUP'' II paakāpe arī duetam.
2 Bērnu tautas deju festivāls '' Latvju bērni danci veda'' Talsu estrāde, ielas 31.05.2019 Dalība ar programmu ielu koncertos.