Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Stacijas iela 62, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Vadītājs/ direktors:

Sandra Vorkale

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Sandra Vorkale 65781327 26586721 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4275902094

Reģistrācijas datums:

14.08.2009

Dibinātājs:

Ludzas novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

249

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

Mākslas skolas pirmsākumi meklējami 1991.gadā, kad Ludzas rajona Tautas deputātu padome 18.aprīlī pieņēma lēmumu par Ludzas mākslas skolas dibināšanu, deleģējot Latgales dzejniekam, māksliniekam, kultūras darbiniekam A.Kūkojam veikt direktora pienākumus. Ludzas bērnu mākslas skolai tika piešķirta ēka Stacijas ielā 20/15, kas pēc īstenotā remonta 1991.gada 11.septembrī uzņēma izglītošanai savus pirmos 130 audzēkņus, kurus mākslas pasaulē vadīja skolotāji: Inta Terentjeva, Haralds Urtāns, Vinsents Kūkojs, Oļegs Ježkovs, Ināra Mikažāne, Ausma Probuka, Ingrīda Tukāne. Tajā pat gadā tika atvērta Ludzas mākslas skolas filiāle Nautrēnu pagastā Rogovkā. 1994.gada ar Ciblas pagasta tautas deputātu padomes lēmumu tika atvērta filiāle Ciblā. Tā paša gada jūnijā skolu absolvēja pirmie 11 audzēkņi. 1996.gadā ar Ludzas pilsētas domes lēmumu skola tika nosaukta profesora, mākslinieka, Ludzas pilsētas goda pilsoņa Jura Soikāna vārdā. Mākslas skolas filiāle Kārsavā pastāvēja no 1997.gada 24.aprīļa līdz 2000.gada 31.augustam, kad tā tika pievienota Kārsavas mūzikas skolai. Mākslas skolas darbības kvalitātes vērtējums veiksmīgi tika īstenots 1998.gadā un 2004.gadā. 17 gadu pastāvēšanas laikā skolu ir absolvējuši 328 audzēkņi un 2008.gads skolai ir bijis nozīmīgs ar to, ka skolā svinēja savu 15. izlaidumu. J.Soikāna Ludzas mākslas skola ir Ludzas pilsētas domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas.

Misija:

Radi, rādi, raidi

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Pirmais baltā audekla stāsts ar JSLMS absolventi šobrīd Latvijas mākslas akadēmijas maģistrantūras studiju programmas studenti Intu Puli J.Soikāna Ludzas mākslas skola 07.02.2019 04.03.2019 Pirmais baltā audekla stāsts, mākslinieka personālizstāde, saruna un meistarklase, kurā mākslinieks iesāk gleznu - balto audeklu, bet JSLMS audzēkņi, turpina. No 04.03.2019. izstāde aizceļo uz Ludzas novada pašvaldības ēku.
2 Valsts konkurs 1.kārtas darbu izstāde JSLMS 2.stāvā J.Soikāna Ludzas mākslas skola 19.02.2019 01.03.2019 Ik pēc divām nedēļām, JSLMS otrā stāva zālē tiek mainīta izstāde, kas atspoguļo būtiskus tā brīža notikumus JSLMS. Šajā gadījuma Valsts konkursa 1.kārtas labākie darbi.
3 Ikgadējais Brīvais mikrofons jeb Bildes JSLMS garā J.Soikāna Ludzas mākslas skola 04.03.2019 04.03.2019 Ikgadējā Brīvajā mikrofonā JSLMS audzēkņi un pedagogi atklāj savu varēšanu citās mākslu jomās: deja, dziesma, muzicēšana, teātris, žonglēšana u.t.t. Pasākumu apmeklē vecāki, ja viņiem sakrīt vēlme ar varēšanu.
4 Izstāde "Sveiciens pavasarim" JSLMS 2.stāvā J.Soikāna Ludzas mākslas skola 04.03.2019 18.03.2019 Izstādes darbu autori ir Mākslinieciskās fantāzijas akadēmijas bērni. Dāvana vecākiem un pavasarim.
5 Otrais Baltā audekla stāsts ar mākslinieci Vēsmu Ušpeli. Izstādes atklāšana un meistarklase J.Soikāna Ludzas mākslas skola 08.03.2019 08.04.2019 Otrais Baltā audekla stāsts.
6 J.Soikāna Ludzas mākslas skolas "Sejas grāmata" Ludzas novadpētniecības muzejā 22.04.2019 22.05.2019 J.Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde, kas veltīta skolas dzimšanas dienai
7 Trešais baltā audekla stāsts V.I.V.A "4 gadalaiki" Ludzas novada pašvaldības ēkā 01.04.2019 09.05.2019 J.Soikāna Ludzas mākslas skola ir kā izstādes kurators, izstādes atklāšanā piedalās mūziķis Arnis Slobožanins. izstādes atklāšanā aktīvi piedalās Ludzas novada pašvaldības vadība.
8 "Tantes Dillēs" J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagogu un draugu darbu kopizstāde Ludzas novada pašvaldības ēkā 09.05.2019 13.06.2019 J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagogu un draugu darbu kopizstāde, kuras atklāšanā aktīvi iesaistās Ludzas novada pašvaldības vadība
9 Ceturtais baltā audekla stāsts ar Renāti Kantāni J.Soikāna Ludzas mākslas skolas absolvneti, izstāde, tikšanās, meistardarbnīca J.Soikāna Ludzas mākslas skolā 10.05.2019 30.05.2019
10 Piektais baltā audekla stāsts ar Ilonu Linarti un Daci Pudāni viņu mammas Silvas Linartes izstādes atklāšana, tikšanās ar mākslinieces meitām un meistardarbnīca J.Soikāna Ludzas mākslas skolā 04.04.2019 04.05.2019 Ļoti nozīmīga izstāde J.Soikāna Ludzas mākslas skolai
11 J.Soikāna Ludzas mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" 30V audzēkņu darbu izstāde zaļās mājas logos Raiņa ielā. Ludza 29.05.2019 15.06.2019 J.Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēkņu darbi iziet pilsētvidē
12 Saldus rajona attīstības biedrības PROJEKTA «4XMĀKSLA» 18-00-A019.332-000004 Ludzas otrās aktivitātes pārskata izstāde Ludzas novada pašvaldības ēkā 14.06.2019 20.08.2019 Projekta rezultāti tiek prezentēti gan kā izstāde, gan radītās smilšu animācijas tiek izrādītas Ludzas novada pašvaldības zālē.
13 Projekta "3L jeb laiks luciem Ludzā" pārskata izstāde un animācijas filmas "Pikk pikk jutus jeb garš garš stāsts" pirmizrāde https://youtu.be/FD9FBGnRIWg Ludzas novada pašvaldības ēkā 23.08.2019 15.11.2019 Izstādes atklāšanā piedalās folkloras kopa Ilža, atzinīgi novērtēts pasākums no vietējo mediju puses.
14 Ilonas Linartes un Daces Pudānes izstāde Ludzas novada pašvaldības ēka 19.11.2019 19.12.2019 Tikšanās ar māksliniecēm izstādes noslēgumā
15 Sestais baltā audekla stāsts - Jūlijas Šilovas - izstāde J.Soikāna Ludzas mākslas skola 29.10.2019 30.11.2019 Jūlija Šilova Latvijas mākslas akadēmijas Latgales filiāles studente
16 Ziemassvētku pasākums ar spēlēm, rotaļām un maskošanas Mākslinieciskās fantāzijas akadēmijas bērniem un vecākiem. Ludzas Tautas nams 17.12.2019 17.12.2019 Pasākums notiek sadarbībā ar Ludzas Tautas namu un Ludzas bērnu bibliotēku
17 Izrāde "Kur ripo kamolīts", pēc Ludzas igauņu pasakas motīviem J.Soikāna Ludzas mākslas skola 04.12.2019 04.12.2019 Otrā pirmizrāde J.Soikāna Ludzas mākslas skolā, kas tiek radīta Jura Soikāna mazdēla Ulda Baloža ciemošanās laikā. Izrāde tiek filmēta un sagatavota VIDEO variantā, lai varētu pieteikt teātra festivāliem
18 Tikšanās ar mācītāju Jāni Kolnu J.Soikāna Ludzas mākslas skolā 04.12.2019 04.12.2019 Priesteris dod svētību Adventam veltītatai izstādei un sarunājas ar bērniem.
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Latgales novadu skolu vizuālās mākslas un keramikas pulciņu radošais konkurss https://lpr.gov.lv/event/latgales-podnieku-dienas-2019/#.Xd-SWugzaUk J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāle 16.04.2019 16.04.2019 Jau piekto gadu J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles pedagoģe Maija Gailuma organizē šo konkursu, kurā paralēli bērnu darbam, pedagogi apmeklē izglītojošas nodarbības, vai piedalās mācību ekskursijās.
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 J.Soikāna Ludzas mākslas skola izdod krāsojamo kalendāru 2019.gadam ar Ludzas zīmējumiem, kurus radījusi Ogres mākslas skolas pedagoģe Sarmīte Munde Ludza 01.01.2019 31.12.2019 Ikgadējo kalendāru J.Soikāna Ludzas mākslas skola izdod un dāvā skolas audzēkņiem, draugiem, sadarbības partneriem
2 Santjago ceļš JSLMS J.Soikāna Ludzas mākslas skola 08.03.2019 08.03.2019 J.Soikāna Ludzas mākslas skolā ciemojas māksliniece Vēsma Ušpele ar stāstu par savu svētceļojumu jeb Santjago ceļu.
3 Pedagogu tālāizglītības programma "Gaismas galdi un zīmēšana ar smiltīm kā līdzeklis pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu radošai un garīgai attīstībai" J.Soikāna Ludzas mākslas skola 12.03.2019 13.03.2019 J.Soikāna Ludzas mākslas skola izstrādē un īsteno "Gaismas galdi un zīmēšana ar smiltīm kā līdzeklis pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu radošai un garīgai attīstībai" Ludzas novada Izglītības , kultūras un sporta pārvaldē saskaņotu pedagogu tālākizglītības programmu 16 stundu apjomā. Dalībnieku skaits 11
4 Saldus rajona attīstības biedrības PROJEKTA «4XMĀKSLA» 18-00-A019.332-000004 atbalsis jeb meistardarbnīcu cikls "Lipīgā grafika" J.Soikāna Ludzas mākslas skola 15.03.2019 30.04.2019 Grafikas meistardarbnīcu cikls, kurā tiek radīti darbi ikgadājai J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagogu un draugu kopizstādei Ludzas novada pašvaldības ēkā.
5 KKF iesniedzamā projekta "3L jeb laiks luciem" sagatavošana un sadarbības partneru apzināšana, kas dod vērā ņemamu publicitāti Igaunijas skolotāju avīzē https://opleht.ee/2019/05/lutsi-maarahva-parand-ei-hallita/?fbclid=IwAR3fyENLoxXEoeK1wu6Zh6s_gCaLxGkoAwzUPiZP5llzFUHgmtGe5T6j1mE Ludza/Igaunija 03.05.2019 03.05.2019 J.Soikāna Ludzas mākslas skolai nozīmīga publikācija un publicitāte
6 Saldus rajona attīstības biedrības PROJEKTA «4XMĀKSLA» 18-00-A019.332-00000 otrā aktivitāte Ludzā J.Soikāna Ludzas mākslas skola/Ludzas novads 10.06.2019 15.06.2019 J.Soikāna Ludzas mākslas skola organizē radošās darbnīcas Saldus, Engures, Madonas un Ludzas mākslas skolu bērniem. Kopumā darbnīcas darbojas 20 bērni, pa 4 no katras partnerības. Darbojas: oforta darbnīca, datorgrafikas darbnīca, smilšu zīmējumu darbnīca. Darbnīcā tapušie darbi tiek izstādīti Ludzas novada pašvaldības ēkā
7 KKF atbalstīts projekts "3L jeb laiks luciem Ludzā" pirmais piecu dienu cikls jūnijā J.Soikāna Ludzas mākslas skola 03.06.2019 07.06.2019 Projekts tiek īstenots sadarbojoties J.Soikāna Ludzas mākslas skolai un biedrībai "Teātris azotē" Izglītojošo vasaras nodarbību/radošo darbnīcu cikls: desmit darbnīcas plānošanai un atgriezeniskai saitei "Norīt vardi no rīta", astoņas "Smilšu grāfu" darbnīcas, sešas "SMS jeb Stop Motion Sand" darbnīcas, divas "Time Memory jeb Ludzas igauņu renesanse" darbnīcas, desmit "Time Motion" darbnīcas, desmit "Time Art" darbnīcas, četras "STOP Time" darbnīcas, piecas "Time Story darbnīcas", viena "Time Art History" darbnīca. Viena animācijas filma "Garš, garš stāsts jeb pikk pikk jutus", viens makets "Ludzas igauņu bilžu ābecei", viena ceļojošā izstāde "Ludzas igauņu pasaku ilustrācijas jeb Laiks Luciem Ludzā", viena izrāde "Kur ripo kamolīts", viens kalendāra makets 2020.gadam ar Ludzas igauņu pasakām, 50 radošo darbnīcu dalībnieki
8 KKF atbalstīts projekts "3L jeb laiks luciem Ludzā" pirmais piecu dienu cikls jūnijā J.Soikāna Ludzas mākslas skola 19.08.2019 23.08.2019 Skatīt iepriekšējo ierakstu
9 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma – “Praktisku nodarbību seminārs stresa un profesionālās izdegšanas profilaksei - trīs lietas labas lietas jeb profesionālais restarts.” J.Soikāna Ludzas mākslas skola 21.10.2019 23.10.2019 Programma tiek īstenota sadarbībā ar biedrību "Teātris azotē", kursos piedalās 19 dalībnieki no dažādās mācību iestādēm.
10 Mākslas skolas kino vakars "PASAKA PAR TUKŠO TELPU" J.Soikāna Ludzas mākslas skola 13.11.2019 13.11.2019 Sākam gatavoties valsts konkursam
11 J.Soikāna Ludzas mākslas skolas brauciens uz pasākumu "Staro Rīga" un tikšanos ar scenogrāfu A.Freibergu izstāžu zālē Arsenāls, ar scenogrāfu Ivaru Noviku E.Smiļģa teātra muzejā Rīga 16.11.2019 16.11.2019 Turpinām gatavoties valsts konkursam un tiekamies ar unikāliem cilvēkiem.
12 J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 8 audzēkņi dodas uz baleta izrādes "Trīs draugi" ģenerālmēģinājumu Nacionālajā operā. Rīga 27.11.2019 27.11.2019 Visdziļākā pateicība scenogrāfan A.Freibergam par šo vienreizējo iespēju
13 Bēbīšu skola - radošas nodarbības māmiņām un bērniem no 1,5 līdz 2,5 gadiem J.Soikāna Ludzas mākslas skola 01.01.2019 22.12.2019 J.Soikāna Ludzas mākslas skola sadarbībā ar biedrību "Teātris azotē" 2019.gada garumā piedāvāja nodarbības māmiņām un bērniem ritma, krāsu, kustību, skaņu apguvei.
14 Dialogs ar sevi jeb mazliet mācāmies kā vecāki "Kas ir dusmas un ko ar tām darīt" J.Soikāna Ludzas mākslas skola 26.11.2019 26.11.2019 J.Soikāna Ludzas mākslas skola sadarbībā ar biedrību Teātris azotē organizē izglītojošas nodarbības pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem, nākamā nodarbība 6.12.2019.
15 Adventa radošā darbnīca J.Soikāna Ludzas mākslas skola 28.11.2019 28.11.2019 J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagogiem, audzēkņu vecākiem un JSLMS draugiem domātā Adventa rotājumu darināšanas darbnīca. Pasākumu apmeklē konkursa "Ģimenēm draudzīgā pašvaldība - 2019" vērotāji, vērtētāji.
16 Ar muzejpedagoģiskās programmas “Lācplēša diena” ģenerālmēģinājumu J.Soikāna Ludzas mākslas skolā ciemojas Ludzas novadpētniecības muzejs J.Soikāna Ludzas mākslas skola 15.11.2019 15.11.2019 J.Soikāna Ludzas mākslas skola sadarbībā ar Ludzas novadpētniecības muzeju organizē arī gadskārtu svētkus J.Soikāna Ludzas mākslas skolas jaunāko klašu audzēkņiem. Tāpat arī J.Soikāna Ludzas mākslas skolas jaunāko klašu audzēkņu semestra noslēgumu pasākums notiek Ludzas novadpētniecības muzejā.
17 Spoki veļas, veļi nāk J.Soikāna Ludzas mākslas skola 01.11.2019 01.11.2019 Gadskārtējais pasākumsar nopietnu maskēšanos, kuru organizē JSLMS lielie audzēkņi un pedagogi mazākajiem JSLMS audzēkņiem

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Muzeju nakts Ludzas novadpētniecības muzejā veltīta A.Kūkojam Ludzas novadpētniecības muzejs 28.05.2019 28.05.2019 J.Soikāna Ludzas mākslas skola piedalās ar stāstījumu par mākslinieku, dzejnieku, aktieri A.Kūkoju
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Nepieradinātās modes skate - konkurss Špoģu Mūzikas un mākslas skolā Špoģu Mūzikas un mākslas skolā JSLMS piedalās ar 4 tērpu kolekcijām, kuru radīšanu vadīja pedagogs Iveta Ladusāne. Skatē - konkursā pedagogs saņem godpilno atzinību - Pedagogs - mentors.
2 N.Rancāna gada balva Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 19.09.2019 19.09.2019 J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagoģe Maija Gailuma tiek nominēta balvas saņemšanai nominācijā "Par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darba audzināšanai un amatu apmācībai" un saņem to.
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Saldus rajona attīstības biedrības PROJEKTA «4XMĀKSLA» 18-00-A019.332-000004 aktivitātes Engurē Engure 04.02.2019 06.02.2019 Viens no starpteritoriālā un starpvalstu sadarbības projekta "4x māksla" pasākumiem, uz kuriem dodas J.Soikāna Ludzas mākslas skolas komanda, kas piedalās Ledus skulptūru festivālā un ieskrūvē savu skrūvi "Engures sirreāla skrūve zvejas laivā"
2 Saldus rajona attīstības biedrības PROJEKTA «4XMĀKSLA» 18-00-A019.332-000004 aktivitātes Saldū Saldus 08.04.2019 12.04.2019
3 Lielā Rudens darbnīca un modes skate J.Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skola 18.09.2019 18.09.2019 J.Soikāna Ludzas mākslas skola piedalās ar tērpu kolekciju "Flomasteri" un programmas 30V audzēkņi darbojas darbnīcās
4 Dalība Latvijas Nacionālais kultūras centra organizētajā seminārā par kultūras mantojuma tēmu iekļaušanu mācību procesā Ogres mākslas skolā organizētajā seminārā par kultūras mantojuma tēmu iekļaušanu mācību procesā Ogres mākslas skolā. Latvijas Nacionālais kultūras centrs 29.11.2019 29.11.2019 JSLMSuzstājas ar stāstu par projektu "Laiks Luciem Ludzā" un smilšu animācijas filmas Pikk pikk jutus pirmizrādi plašākai publikai