Kontaktinformācija

Adrese:

Stacijas iela 62, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Vadītājs/ direktors:

Sandra Vorkale

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Sandra Vorkale 65781327 26586721 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Dibinātājs:

Ludzas novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Stacijas iela 62, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Pasta adrese:

Stacijas iela 62, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Darbība:

JSLMS ir nozīmīga kultūras izaugsmes veicinātāja Ludzas novadā, profesionālās ievirzes izglītības mākslā realizētāja, telpa mūžizglītībai mākslas jomā, kultūru dialogam, jaunradei, kultūras tradīciju un personību izpētei, kultūras mantojuma saglabāšanai, aktualizēšanai un jaunu tradīciju tapšanai. Misija: Vairot to, kas vieno un veido skolas ekosistēmu, garīgo un fizisko, kurā mēs augam kopā mākslas un kultūras pasaulē, lai katrs kļūtu par labāku un laimīgāku cilvēku šajā laikā sev, savai saimei, Ludzai, Latgalei, Latvijai. Mērķis: profesionāla audzēkņu mākslinieciskā izglītošana pozitīvā, izaugsmi atbalstošā, lokāli sakņotā un globāli atvērtā, mūsdienīgā kultūrvidē, audzinot vērtīborientētas personības, kas spēj izturēties ar cieņu, būt radošas un elastīgas, kritiski izvērtēt un pieņemt lēmumus, sasniegt mērķus, uzņemties atbildību, sadarboties un būt konkurētspējīgas kvalitatīvas tālākizglītības ieguves procesā mūsdienu pasaulē.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi (skaits):
Pašu pasākumi 2023.gada janvāris-augusts 2023.gada septembris-decembris
Koncerti 1
Konkursi 1
Citi pasākumi 14 9
Izstādes 6 4
Informācija par iestādes rīkotajiem pasākumiem:
Tīmekļvietne
"Vai veļi veļ veļu" sarunas par svarīgāko - dzīvīti un nāvīti ar mākslinieci, rakstnieci A.Slišāni, pētnieci K.Kūkoju, mācītāju L.Kārkli
"Heluo veļi" 3.klases iesvētīšanas pasākums
Izstāde Ludzas bibliotēkā "Mākslas valoda cauri laikiem"
Ejam pilsētvidē "Par drošību skolas pagalmā"
Meistardarbnīca "Veco grāmatu jaunie stāsti"
Viduslaiki muzejā
Dārzeņu ballīte pašiem mazākajiem māksliniekiem
Izstāde "Iekrāso rudeni" JSLMS
Intervija ar JSLMS pedagoģi
Ciemos pie sirmgalvjiem Ludzas pansionātā jeb Domu un dobju talkas noslēgums
Māksla un sports
Skolotāja kurpēs
Mākslas skolas absolventes Annas Raicas izstāde Ludzas pilsētas bibliotēkā
Izstāde Ludzas pilsētas vidusskolā "Mākslas valoda..."
Karjeras izglītība un mācību ekskursija uz Daugavpili
Meistardarbnīca kopā ar absolventi, LMA maģistr. studenti A. Miščenko
Domas un dobju talkas noslēgums
Miķeļdienas pasākums Ludzas muzejā
Izstāde "Rudens brīnumi" JSLMS
Brīvība izpausties - divu meiteņu pašiniciatīva
Rudens plenēra izstāde JSLMS
Dažādo kurpju akcija - dalībnieki
Baltais sākums - 1.septembra daudzinājums JSLMS
Performance - veltījums 85 gadadienai kopš Lielā Ludzas ugunsgrēka . 2.izrāde 3x3 saieta laikā
Performances 85 video rullītis
Valsts konkursa noslēguma pasākums Rīgā
Projektā "CraftWays" radošās darbnīcas un izstāde "Kopā mākslā" Moletos
Projekta CraftWays pedagogu tālākizglītības tiešsaistes kursi
Izstāde "Es par tymsy nabāduoju" Latgales vēstniecībā GORS
Izstāde "Es par tymsu nabāduoju" Lūznavas muižā
Gatavojoties valsts konkursam, tiešsaistes lekcija ar Laimu Jurču no Parīzes
Kliedējot tumsu
Meistardarbnīca "Es par tymsu nabāduoju" pie keramiķa Ērika Kudļa
Tiešsaistes lekciju cikls "Māls - saruna ar sevi un pasauli"
Meistardarbnīca ar mākslinieci Andu Munkevicu
Projekts "CraftWays" pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju
Mākslas dienu kopizstāde "Mēs"