Kontaktinformācija

Adrese:

Stacijas iela 62, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Vadītājs/ direktors:

Sandra Vorkale

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Sandra Vorkale 65781327 26586721 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Dibinātājs:

Ludzas novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Stacijas iela 62, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Pasta adrese:

Stacijas iela 62, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Darbība:

JSLMS ir nozīmīga kultūras izaugsmes veicinātāja Ludzas novadā, profesionālās ievirzes izglītības mākslā realizētāja, telpa mūžizglītībai mākslas jomā, kultūru dialogam, jaunradei, kultūras tradīciju un personību izpētei, kultūras mantojuma saglabāšanai, aktualizēšanai un jaunu tradīciju tapšanai. Misija: Vairot to, kas vieno un veido skolas ekosistēmu, garīgo un fizisko, kurā mēs augam kopā mākslas un kultūras pasaulē, lai katrs kļūtu par labāku un laimīgāku cilvēku šajā laikā sev, savai saimei, Ludzai, Latgalei, Latvijai. Mērķis: profesionāla audzēkņu mākslinieciskā izglītošana pozitīvā, izaugsmi atbalstošā, lokāli sakņotā un globāli atvērtā, mūsdienīgā kultūrvidē, audzinot vērtīborientētas personības, kas spēj izturēties ar cieņu, būt radošas un elastīgas, kritiski izvērtēt un pieņemt lēmumus, sasniegt mērķus, uzņemties atbildību, sadarboties un būt konkurētspējīgas kvalitatīvas tālākizglītības ieguves procesā mūsdienu pasaulē.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi (skaits):
Pašu pasākumi 2021.gada janvāris-augusts 2021.gada septembris-decembris
Konkursi 1
Citi pasākumi 13 1
Informācija par iestādes rīkotajiem pasākumiem:

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Izglītības iestādes dalība citu rīkotajos pasākumos (skaits):
Citu pasākumi 2021.gada janvāris-augusts 2021.gada septembris-decembris
Konkursi 15 2
Citi pasākumi 1 1
Iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos: