Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Stacijas iela 62, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Vadītājs/ direktors:

Sandra Vorkale

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Sandra Vorkale 26586721 @
Sekretāre Tatjana Kivļeva 65781327
Vietnieks mācību un metodiskajā darbā Ineta Zvonņikova 28488013 @
Vietnieks audzināšanas un radošajā darbā Iveta Ladusāne 26768778 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4275902094

Reģistrācijas datums:

14.08.2009

Dibinātājs:

Ludzas novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Stacijas iela 62, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Pasta adrese:

Stacijas iela 62, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

225

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

Mākslas skolas pirmsākumi meklējami 1991.gadā, kad Ludzas rajona Tautas deputātu padome 18.aprīlī pieņēma lēmumu par Ludzas mākslas skolas dibināšanu, deleģējot Latgales dzejniekam, māksliniekam, kultūras darbiniekam A.Kūkojam veikt direktora pienākumus. Ludzas bērnu mākslas skolai tika piešķirta ēka Stacijas ielā 20/15, kas pēc īstenotā remonta 1991.gada 11.septembrī uzņēma izglītošanai savus pirmos 130 audzēkņus, kurus mākslas pasaulē vadīja skolotāji: Inta Terentjeva, Haralds Urtāns, Vinsents Kūkojs, Oļegs Ježkovs, Ināra Mikažāne, Ausma Probuka, Ingrīda Tukāne. Tajā pat gadā tika atvērta Ludzas mākslas skolas filiāle Nautrēnu pagastā Rogovkā. 1994.gada ar Ciblas pagasta tautas deputātu padomes lēmumu tika atvērta filiāle Ciblā. Tā paša gada jūnijā skolu absolvēja pirmie 11 audzēkņi. 1996.gadā ar Ludzas pilsētas domes lēmumu skola tika nosaukta profesora, mākslinieka, Ludzas pilsētas goda pilsoņa Jura Soikāna vārdā. Mākslas skolas filiāle Kārsavā pastāvēja no 1997.gada 24.aprīļa līdz 2000.gada 31.augustam, kad tā tika pievienota Kārsavas mūzikas skolai. Mākslas skolas darbības kvalitātes vērtējums veiksmīgi tika īstenots 1998.gadā un 2004.gadā. 17 gadu pastāvēšanas laikā skolu ir absolvējuši 328 audzēkņi un 2008.gads skolai ir bijis nozīmīgs ar to, ka skolā svinēja savu 15. izlaidumu. J.Soikāna Ludzas mākslas skola ir Ludzas pilsētas domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1 Mākslinieciskās fantāzijas akadēmijas audzēkņu darbu izstāde J.Soikāna Ludzas mākslas skolā 08.01.2018 31.01.2018 Pedagogi kopā ar pirmsskolas vecuma bērniem sagatavo un eksponē izstādi J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 2.stāva zālē.
2 Eņģeļu izstāde Ludzas novada pašvaldības ēkā 08.01.2018 31.01.2018 Profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņu darbu izstāde Ludzas novada pašvaldības ēkā
3 J.Soikāna Ludzas mākslas skolas absolventes Ievas Maškancevas radošo darbu izstāde J.Soikāna Ludzas mākslas skolā 08.01.2018 28.02.2018
4. Pasākums "Brīvais mikrofons"" 19.03.2018 19.03.2018 Tradicionālais J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pasākums, kurā audzēkņi un pedagogi muzicē, dzied, dejo, stāsta anekdotes, lasa dzeju. Pasākumu apmeklē vecāki.
5 Kursi pedagogiem "Gaismas galdu iespējas mākslas izglītībā" 17.04.2018 17.04.2018 Pedagogu tālākizglītības programmas pirmā daļa, kurā iepazīstas ar gaismas galdu izmantošanas iespējām mākslas izglītībā un darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem.
6 Mākslas dienas 2018 03.05.2018 29.06.2018 J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagogu, audzēkņu, absolventu un draugu izstāde "Kaleidoskops" Ludzas novada pašvaldības ēkā
7 Muzeju nakts radošās darbnīcas 19.05.2018 19.05.2018 J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagogi vada radošās darbnīcas Muzeju nakts pasākumā Ludzas novada pašvaldības ēkā
8 Tikšanās ar Saules skolas pedagogiem un audzēkņiem 30.05.2018 30.05.2018 Profesionālās orientācijas pasākums, kas notiek J.Soikāna Ludzas mākslas skolā
9 Mākslinieciskās fantāzijas akadēmijas noslēguma pasākums "Puķu balle" 31.05.2018 31.05.2018 Pasākums notiek Ludzas Tautas namā sadrbībā ar Ludzas bērnu bubliotēku
10 Baznīcu nakts radošās darbnīcas 01.06.2018 01.06.2018 J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagogi vada radošās darbnīcas Ludzas katoļu baznīcā
11 Dejiskā prakse - plenērs ar Katrīnu Albuži 04.06.2018 15.06.2018 Sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldības veselības projekta vadītāju
12 Dalība starptautiskajā plenērā Baltkrievijā 05.06.2018 07.06.2018 No J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Novopolockā piedalās trīs audzēkņi un viens pedagogs.
13 Projekts "4xmāksla" pirmā aktivitāte Engurē 23.07.2018 27.07.2018 J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagogi un audzēkņi piedalās plenērā Egurē. Apglezno pietur un strādā radošus darbus
14 Projekts "4xmāksla" trešā aktivitāte Ludzā. Radošās meistardarbnīcas 22.10.2018 26.10.2018 Piedalās 20 dalībnieki: Engure, Madona, Varakļāni, Saldus, Ludza, Kārsava. Norisinās trīs radošas meistardarbnīcas: smilšu zīmējumi, logo - brenda radīšana, oforta spiedes iespējas brenda vizualizācijā.
15 Pedagogu darbu izstāde Lietuvā Moletu mākslas skolā "Mēs esam.." 19.10.2018 30.11.2018 Parālēli pieredzes apmaiņas brauciens un sadarbības iespēju apspriešana

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Stacijas iela 62, Ludza Pašvaldības īpašums 1875
Teritorijas kopējā platība (m2):

920

Papildu informācija par infrastruktūru:

1. stāvs piebūve - kapitālais remonts 1967./1979., 2. stāvs pagrabs - 1967./1979. g.

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 7 368 Labs
Darbnīcas 3 150 Labs
Bibliotēkas telpas 2 40 Labs
Citas telpas 7 78 Labs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Daļēji

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle 60 50 Nepieciešams kosmētiskais remonts Īrēta Īrēta
Zālē iespējamas šādas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

IT aprīkojums kultūrizglītības iestādē

Bezmaksas Wi-Fi: