Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> mūzikas vidusskola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Lapskalna iela 2, Jelgava, LV-3007

Vadītājs/ direktors:

Artūrs Puķītis

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Lietvedības sekretāre Karīna Lisovska 63022173 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

2831301246

Reģistrācijas datums:

27.02.2002

Dibinātājs:

Valsts

Juridiskais statuss:

Valsts

Padotība:

LR Kultūras ministrijas

Juridiskā adrese:

Lapskalna iela 2, Jelgava, LV-3007

Pasta adrese:

Lapskalna iela 2, Jelgava, LV-3007

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

359

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās vidējās izglītības programmās:

58

Apraksts

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Jelgavas Mūzikas vidusskola ir nodibināta 1921.gada 1.septembrī kā Jelgavas Tautas konservatorija. Par tās pirmo vadītāju kļuva komponists Jēkabs Mediņš. Tautas konservatorijā tajā laikā tika atvērtas klavieru, ērģeļu, vokālā, orķestra un speciālās teorijas nodaļas. Jelgavas Tautas konservatorijā mācījušies daudzi ievērojami latviešu mūziķi un daļa no konservatorijas absolventiem kļuvuši par dziedāšanas skolotājiem un diriģentiem. 2.pasaules kara laikā konservatorijas darbs apsīkst, bet jau 1945.gada rudenī tiek nodibināta Jelgavas Mūzikas vidusskola. Pateicoties pirmajiem Jelgavas Mūzikas vidusskolas direktoriem J.Sproģim un F.Šveiņikam, drīz vien tiek atjaunotas ne tikai skolas telpas un inventārs, bet arī mūzikas dzīves tradīcijas Jelgavā. Tādejādi skola kļūst par pilsētas mūzikas dzīves centru- tiek rīkoti audzēkņu un pedagogu koncerti, pirmajos Jelgavas rajona dziesmu svētkos piedalās skolas koris un pūtēju orķestris. 1960.gadā skolas vajadzībām tiek kapitāli atremontēta vecā skolas ēka,

Misija:

Īstenot profesionālās vidējās mūzikas izglītības un profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Koris Allemanda 42 E. Bergmane
Vokālais ansamblis 16 K. Bīmane
Kamerorķestris Stīgu instrumenti 26 A. Dumpe
Ansamblis Kokle 10 B. Deruma
Ansamblis Akordeons 9 M. Muravjova
Koris Jaukts 17 G. Pavilons
Ansamblis Stīgu instrumenti 10 A. Meri
Orķestris Pūšaminstrumenti 35 R. Ašmanis
Ansamblis Klavieres 5 S. Audre, L. Voitova
Ansamblis Jaukts 11 R. Ašmanis
Ansamblis Jaukts 10 K. Krusts
Ansamblis Stīgu instrumenti 4 L. Voitova