Kontaktinformācija

Adrese:

Mazais ceļš 2, Jelgava, LV-3001

Vadītājs/ direktors:

Anda Stankeviča

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktors Anda Stankeviča 63080181 29779920 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Jelgavas Mākslas skola

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

1986

Dibinātājs:

Jelgavas Dome

Darbība:

Laikmetīgs Mākslas un kultūrizglītības izcilību un inovāciju centrs Jelgavā, kurā izglītojamais apgūst pamatprasmes un jaunākās zināšanas vizuāli plastiskajā mākslā un dizainā. Izglītības iestāde, kurā atbalsta izglītojamo spēju un talantu attīstību, nodrošina katra personīgo izaugsmi, izglītojot laimīgus, zinošus un varošus jauniešus mākslā. Izglītības iestādē strādā pedagogi, kuri ar savu kompetenci, attieksmi un piemēru ir galvenā vērtība; Estētiskas vides un savstarpējās labklājības veidošana un uzturēšana katra indivīda pilnveidošanai; Cieņpilnu attiecību un komunikācijas kultūras veidošana, savstarpēja laipnība, pietāte, emociju kontrole; Atbildības – gribas un spējas paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību; Kolektīvā griba jebkuru darbu veikt pēc iespējas mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk un produktīvāk; Savstarpējs atbalsts un rīcības saskaņotība, rūpes par savu, citu un kopīgu labumu, demokrātisks dialogs; Radošuma un attīstības, izziņas un inovāciju veicinoša vide virzīta uz indivīdu; Izglītojamais kā galvenā vērtība nepārtrauktas attīstības un pilnveidošanas procesā un vērtību celšanā; Mūžizglītības un tālākizglītības veicināšana.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi (skaits):
Pašu pasākumi 2023.gada janvāris-augusts 2023.gada septembris-decembris
Koncerti 1
Konkursi 2
Citi pasākumi 6 5
Izstādes 27 16
Informācija par iestādes rīkotajiem pasākumiem:

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Izglītības iestādes dalība citu rīkotajos pasākumos (skaits):
Citu pasākumi 2023.gada janvāris-augusts 2023.gada septembris-decembris
Koncerti 1
Konkursi 15 6
Citi pasākumi 9 4
Izstādes 3 1
Iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos: