Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Daugavas iela 23, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125

Vadītājs/ direktors:

Dace Žuka

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
lietvede Sabīne Drezova 67932069 26188073 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Balta pils

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

2002

Dibinātājs:

Baldones novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Daugavas iela 23, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125

Pasta adrese:

Daugavas iela 23, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125

Darbība:

Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu īstenošana pamatizglītības pakāpē

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi (skaits):
Pašu pasākumi 2021.gada janvāris-augusts 2021.gada septembris-decembris
Koncerti 0
Konkursi 0
Citi pasākumi 0
Izstādes 0

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Izglītības iestādes dalība citu rīkotajos pasākumos (skaits):
Citu pasākumi 2021.gada janvāris-augusts 2021.gada septembris-decembris
Koncerti 0
Konkursi 2
Citi pasākumi 1
Izstādes 0