Kontaktinformācija

Adrese:

Daugavas iela 23, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125

Vadītājs/ direktors:

Diāna Virse

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
lietvede Sabīne Drezova 27840323 @
direktore Diāna Virse 27840323 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Balta pils

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

2002

Dibinātājs:

Baldones novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Daugavas iela 23, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125

Pasta adrese:

Daugavas iela 23, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125

Darbība:

Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu īstenošana pamatizglītības pakāpē

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi (skaits):
Pašu pasākumi 2023.gada janvāris-augusts 2023.gada septembris-decembris
Koncerti 9
Konkursi 1
Citi pasākumi 2 1

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Izglītības iestādes dalība citu rīkotajos pasākumos (skaits):
Citu pasākumi 2023.gada janvāris-augusts 2023.gada septembris-decembris
Koncerti 1
Konkursi 8
Citi pasākumi 5