Kontaktinformācija

Adrese:

Valdemāra bulvāris 3, Madona, Madonas nov., LV-4801

Vadītājs/ direktors:

Kristīne Šulce

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Kristīne Šulce 28615694 @

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

1975

Dibinātājs:

Madonas novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Darbība:

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas veicina valsts profesionālās ievirzes izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu un sekmē izglītojamo sagatavošanu profesionālās vidējās izglītības iegūšanai Latvijā.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi (skaits):
Pašu pasākumi 2023.gada janvāris-augusts 2023.gada septembris-decembris
Citi pasākumi 2 2
Izstādes 3 3
Informācija par iestādes rīkotajiem pasākumiem:
Tīmekļvietne
Skolas avīze

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Izglītības iestādes dalība citu rīkotajos pasākumos (skaits):
Citu pasākumi 2023.gada janvāris-augusts 2023.gada septembris-decembris
Konkursi 3
Citi pasākumi 2
Izstādes 3
Iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos:
Tīmekļvietne
Skolas avīze