Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Valdemāra bulvāris 3, Madona, Madonas nov., LV-4801

Vadītājs/ direktors:

KRISTĪNE ŠULCE

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Kristīne Šulce 64821979 28615694 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4475902348

Reģistrācijas datums:

10.02.2015

Dibinātājs:

Madonas novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

165

Apraksts

Dibināšanas gads:

1975

Sākums:

Izglītības iestāde dibināta 1975. gada 1. Jūlijā kā pirmā šāda tipa skola Latvijā. Skolas pamatlicējs un pirmais direktors Jānis Simsons. Madonas mākslas skolai ar 2014. gada 29. maija Madonas novada pašvaldības lēmumu Nr. 303 9 protokols Nr.11,25.p.) mainīts nosaukums - Jāņa Simsona Madonas mākslas skola. Skola ir pašvaldības dibināta un LR Kultūras ministrijas padotībā esoša izglītības iestāde. Skolas darbību nosaka NOLIKUMS, kas apstiprināts ar Madonas novada pašvaldības domes 10.09.2014. lēmumu Nr.509 (protokols Nr.18.,2.p.). Skolas darbs tiek organizēts atbilstoši LR likumdošanai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Misija:

Radīt iespēju Madonas pilsētas un novada jauniešiem iegūt kvalitatīvu profesionālās ievirzes izglītību. Saglabāt un pilnveidot prasmes, zināšanas un tradīcijas un nodot tās nākošajām paaudzēm.

Darbība:

Skolas pamatvirziens ir izglītojošā darbība. Skola akreditēta no 2013. gada līdz 2019. gadam. Izglītības iestādē strādā 10 pedagogi un 4 tehniskie darbinieki. Skolā mācās 165 audzēkņi, no kuriem ik gadu vidēji 2 - 6 audzēkņi turpina mācības ar mākslu saistītās vidējās un augstākajās mācību iestādēs. Skolā audzēkņi tiek uzņemti, sākot no 2. klases, nokārtojot iestājpārbaudījuma eksāmenus. Absolvējot skolu, audzēkņi izstrādā noslēguma darbu, kādā no skolā apgūstamajiem mācību priekšmetiem un saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību. Skola īsteno licencētu septiņu gadu programmu no 2016. gada 1. septembra. Skolā darbojas divas pašapmaksas grupas - Sagatavošanas grupa un 8. kurss

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1 Madonas novada pašvaldība izsludina ideju konkursu “Madonas pilsētas vides objektu dizaina izstrāde” 12.10.2018 30.11.2018 Tā mērķis - rast idejiski labākos risinājumus vides objektu izveidei Madonas pilsētas publiskajā ārtelpā, iekļaujot to apkārtējā vides kontekstā. Pašvaldība organizē ekskursiju un prezentāciju par Madonas pilsētu 12.10.2018. plkst.10.00. Dalība pasākumā jāpiesaka līdz 09.10.2018., rakstiski vai telefoniski informējot Pašvaldības kontaktpersonu (Madonas mākslas skolas direktore Kristīne Šulce, tālr.: 28615694; e-pasts: m_maksla@inbox.lv) Darbu iesniegšanas termiņš līdz 30.11.2018. plkst. 10.00. Konkursa balvu fonds:1300,00 euro. Konkursa nolikums. http://www.madona.lv/lat/box/files/nolikumsidejukonkurss.pdf
2 Konkurss "Piesaki sevi mākslas pasaulē!" 15.02.2018 15.11.2018 Jāņa Simsona Madonas mākslas skola aicina pieteikties Madonas novada jauniešus radošajam konkursam "PIESAKI SEVI MĀKSLAS PASAULĒ!" Konkursu organizē Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Madonas mākslas skolu. Aicināti pieteikties jaunieši vecuma posmā no 14 - 25 gadiem. Pieteikšanās līdz 15. novembrim. Jāpiesaka izvērtēšanai 5 - 10 patstāvīgi veidoti darbi. Tehnikas var būt visdažādākās. Izvērtējums un rezultātu paziņošana pēc 30. novembra.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Valdemāra bulv. 3, Madona Pašvaldības īpašums 1980
Skolas ēka Pašvaldības īpašums 1926

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 10 200 Labs
Bibliotēkas telpas 1 14 Labs
Citas telpas 11 106 Labs
Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

IT aprīkojums kultūrizglītības iestādē

Bezmaksas Wi-Fi: