Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Blaumaņa iela 16, Madona, Madonas nov., LV-4801

Vadītājs/ direktors:

Mārtiņš Bergs

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktora vietnieks Ingrīda Gailīte 64860618 29143961 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

1945

Dibinātājs:

Madonas novada Dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Blaumaņa iela 16, Madona, Madonas nov., LV-4801

Pasta adrese:

Blaumaņa iela 16, Madona, Madonas nov., LV-4801

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 Atklātais mācību koncerts māc.priekšmetā “Klavierspēle” 1.-7.klases Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola 04.03.2019 05.03.2019 Koncertos muzicēja visi klavierspēles klases audzēkņi
2 Atklātais mācību koncerts ped. V.Krēsliņas un J.Rijnieka audzēkņiem pūšaminstrumentu spēlē Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola 21.03.2019 21.03.2019 Koncertā muzicēja visi pedagogu pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi
3 Atklātais mācību koncerts ped. U.Deigeļa un A.Grandāna audzēkņiem pūšaminstrumentu spēlē Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola 27.03.2019 27.03.2019 Koncertā muzicēja visi pedagogu pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi
4 Atklātais mācību koncerts ped. A.Kloppes un A.Zaharāna audzēkņiem pūšaminstrumentu spēlē Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola 02.04.2019 02.04.2019 Koncertā muzicēja visi pedagogu pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi
5 Atklātais mācību koncerts ped. A.Cepīša audzēkņiem pūšaminstrumentu spēlē Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola 03.04.2019 03.04.2019 Koncertā muzicēja visi pedagoga pūšaminstrumentu spēles klases audzēkņi
6 Koncerts “Muzicējam kopā ar orķestri” Alūksnes ceļu būves zāle 26.04.2019 26.04.2019 Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas solistu un simfoniskā orķestra koncerts “Muzicējam kopā ar orķestri” Alūksnē.
7 Koncerts “Muzicējam kopā ar orķestri” Ļaudonas kultūras nams 30.04.2019 30.04.2019 Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas solistu un simfoniskā orķestra koncerts “Muzicējam kopā ar orķestri” Ļaudonā.
8 Koncerts “Muzicējam kopā ar orķestri” Madonas kultūras nams 01.05.2019 01.05.2019 Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas solistu un simfoniskā orķestra noslēguma koncerts “Muzicējam kopā ar orķestri” Madonā. Kā arī konkursu un festivālu laureātu sumināšana.
9 Atklātais mācību koncerts kora klases audzēkņiem Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola 03.05.2019 03.05.2019 Koncertā muzicēja visi pedagogu 1.-2. kora klases audzēkņi
10 Atklātais mācību koncerts kora klases audzēkņiem, veltīts Mātes dienai Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola 10.05.2019 10.05.2019 Koncertā muzicēja visi pedagogu 3.-7. kora klases audzēkņi
11 Skolas absolventu koncerts Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola 20.05.2019 20.05.2019 Koncertā muzicēja 33 skolas absolventi dažādās izglītības programmās: Klavierspēlē – 7; Akordeona spēlē – 1; Kora klasē – 1; Vijoles spēlē – 5; Čella spēlē – 1; Kokles spēles – 1; Pūšaminstrumentu spēlē – 9
12 Mūzikas skolas Lubānas filiāles audzēkņu atklātais koncerts vecākiem Lubānas kultūras nams 21.05.2019 21.05.2019 Koncertā muzicēja Lubānas filiāles audzēkņi un pedagogi
13 Mūzikas skolas Lubānas filiāles audzēkņu koncerts Lubānas PII bērniem Lubānas PII 23.05.2019 23.05.2019 Koncertā muzicēja Lubānas filiāles audzēkņi un pedagogi
14 Ped. S.Bērziņas akordeona spēles klases audzēkņu koncerts vecākiem Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola 29.05.2019 29.05.2019 Koncertā muzicēja visi pedagoģes akordeona spēles klases audzēkņi
15 Ped. T.Savickas klavierspēles klases audzēkņu koncerts vecākiem Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola 03.06.2019 03.06.2019 Koncertā muzicēja visi pedagoģes akordeona spēles klases audzēkņi
16 22.Latviešu mūzikas svētki Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola, Madonas kultūras nams 28.07.2019 03.08.2019 Latviešu mūzikas vakari un meistardarbnīcas, Latvijā un pasaulē pazīstami izpildītājmākslinieki un komponisti, bērnu un jauniešu nometne Daba pilna mūzikas, radoša nedēļa latviešu mūzikas zīmē – tas viss raksturo Latviešu mūzikas svētkus. Katru vasaru Madona uz vienu nedēļu kļūst par latviskās kultūras koncentrēšanās vietu. Gars, kas šajās dienās sevi apliecina caur komponistu un izpildītāju aktivitātēm, ir vērsts uz latviešu mūzikas mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī uz jaunrades veicināšanu. Madonas kultūras namā 28. jūlijā Astoņstūris. Parafrāzes. Iespaidi. Pianista Reiņa Zariņa solo koncerts. Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolā 29. jūlijā Laikmetu sarunas. Klavieru kvarteta Quadra koncerts. 30. jūlijā Meistardarbnīcu vadītāju koncerts. 31. jūlijā Vīriešu dziesmas. Dagdas paralēles. Dzenītis. 1. augustā Laikmets. Skaņa. Jaunrade. Krista Auznieka, Rolanda Kronlaka un Lindas Leimanes jauno komponistu meistardarbnīca. Madonas Kultūras namā 3. augustā Daba pilna mūzikas. Meistardarbnīcu un Latviešu mūzikas svētku noslēguma koncerts
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 Madonas novada mazo vokālistu konkurss "Cīrulītis 2019" Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola 30.03.2019 30.03.2019 30. martā Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolā izskanēja konkurss Madonas novada Cīrulītis 2019. Mūsu novada mazo vokālistu konkursu nu jau var saukt par skaistu tradīciju. Neskatoties uz to, ka konkursa formāts ir pietiekami sarežģīts pirmsskolas vecuma bērniem, akcentu liekot uz obligātu a cappella tautas dziesmas dziedājumu, noslēgumā piedalījās līdz šim kuplākais jauno dziedātāju skaits. Konkursā piedalījās Dzelzavas pagasta PII Rūķis, Praulienas pagasta PII Pasaciņa, Bērzaunes pagasta PII Vārpiņa, Ļaudonas pagasta PII Brīnumdārzs, Madonas PII Saulīte, Priedīte un Kastanītis, kā arī Lazdonas pamatskolas PII grupas. Uz finālu tika izvirzīti 34 mazie dziedātāji, ieradās 33. Konkursa žūrija: Guntars Ruņģis - Latvijas Nacionālās operas solists; Monta Martinsone - operdziedātāja un Madonas novada Cālis 1994; Anita Cinkmane - izcila vokālā pedagoģe. Galveno titulu Madonas novada Cīrulītis 2019 konkursā ieguva piecgadīgais Roberts Austris Kalniņš no Praulienas pagasta PII Pasaciņa. Roberta audzinātāja - Judīte Gūte.
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 22.Latviešu mūzikas svētki-Jauno komponistu meistarklases Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola 23.07.2019 03.08.2019 No 2019. gada 23. jūlja līdz 3. augustam Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolā notika jauno komponistu meistardarbnīca. Šogad iepriekšējo gadu meistardarbnīcu vadītāju skaitam (Rolands Kronlaks, Andris Dzenītis, Mārtiņš Viļums, Gundega Šmite, Jānis Petraškevičs, Ruta Paidere, Juste Janulyte) pievienojas Krists Auznieks un Linda Leimane, kā arī atkārtoti Rolands Kronlaks. Meistardabnīcas noslēguma koncerts notika 2019. gada 1. augustā. Koncerta mūziķi - Reinis Zariņš (klavieres), Rihards Plešanovs (midi taustiņinstruments), Jānis Porietis (trompete), Ilmārs Bērziņš (mežrags), Pēteris Trasuns (alts), Toms Timofejevs (kontrabass), Edgars Vaivods (sitamie instrumenti). Šī gada dalībnieki - Dāvis Vilks, Anna Marta Burve, Ernests Valts Circenis, Kārlis Rērihs, Aleksandrs Avramecs, Žanete Spirka un Gaitis Jānis Pujāts.
2 22.Latviešu mūzikas svētki-nometne DABA PILNA MŪZIKAS Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības telpas 28.07.2019 03.08.2019 No 2019. gada 28. jūlija līdz 3. augustam Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības telpās notika Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas sadarbība ar Vidzemes jauno talantu atbalsta fondu atbalstītā Daba pilna mūzikas. Šogad nometnē piedalījās 94 dalībnieki no Madonas, Jēkabpils, Rīgas, Alojas, Cēsīm, Ērgļiem, Priekuļiem, Dzērbenes, Engures, Kokneses, Ķekavas, Smiltenes, Ogres. Nometnes dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās meistardarbnīcās pie dažādiem pasniedzējiem. Meistardarbnīcas topošajiem komponistiem: Marina Gribinčika Meistardarbnīcas jaunajiem izpildītājmāksliniekiem: Agnese Egliņa (klavieres), Rasa Kumsāre (vijole), Juris Kļaviņš (čells), Vita Rozēna - Gaļicka (flauta), Arturs Kloppe (mežrags, tuba, trombons, eifonijs), Anita Cinkmane (vokālā māksla).

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru modelēšanas koncerts Gulbene 07.03.2019 07.03.2019 Koncertā piedalījās skolas pūtēju orķestri VIVO – 46 dalībnieku sastāvā
2 Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas un Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas sadraudzības koncerts Jēkabpils tautas nams 08.03.2019 08.03.2019 Madonas un Jēkabpils Mūzikas skolu sadraudzības koncertā uz vienas skatuves muzicēja 110 jaunie mūziķi.
3 XXIV Latvijas MS pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursa laureātu apbalvošana un koncerts Bravo-Bravissimo Latvijas Universitātes Lielā aula 10.03.2019 10.03.2019 2019. gada 10. martā Latvijas Universitātes aulā notika XXIV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu izpildītāju konkursa noslēguma koncerts Bravo - Bravissimo, kur kopā ar Latvijas Universitātes pūtēju orķestri uzstājās konkursa pirmo vietu ieguvēji. Trīs pedagoga Artura Kloppes audzēkņi ieguva 1. vietas.
4 PIKC NMV Em.Dārziņa Mūzikas skolas koncerts Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola 20.03.2019 20.03.2019 Mūzikas skolas audzēkņiem, pedagogiem un interesentiem bija iespēja apmeklēt PIKC NMV Em.Dārziņa Mūzikas skolas pedagogu Daces Pūces /čella spēle/ un Ineses Štrāles /vijoles spēle/ audzēkņu koncertu.
5 Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas kamerorķestra un kora koncerts Rojā Rojas kultūras centrs 13.04.2019 13.04.2019 Madonas Mūzikas skolu koncertā muzicēja 68 jaunie mūziķi.
6 Vidzemes akordeonistu orķestra koncerts Cēsis 17.04.2019 17.04.2019 Koncertā piedalījās 7 mūzikas skolas akordeona sp.kl. audzēkņi
7 Koncerts “Latvijas orķestri Latvijas simtgadei” Daugavpils Vienības nama koncertzāle 04.05.2019 04.05.2019 Madonas Mūzikas skolas simfoniskā orķestra un solistu dalība koncertā “Latvijas orķestri Latvijas simtgadei” Daugavpilī.
8 Jāz. Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas koncerts Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola 09.05.2019 09.05.2019 Mūzikas skolas audzēkņiem, pedagogiem un interesentiem bija iespēja apmeklēt Jāz. Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas IV kursa studentu: Lāsmas Melderes (klavieres) un Ilvas Bāliņas (vijole) koncertu.
9 Draudzības koncerts ar Cēsu Mūzikas skolu Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola 11.05.2019 11.05.2019 Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas ped. I.Tomsones un Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas skolas ped. B.Zvīgules sadraudzības koncerts.
10 Muzeju nakts koncerti Sarkaņu muzeja krātuve, Madonas novadpētniecības muzejs 18.05.2019 18.05.2019 Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas audzēkņu dalība Muzeju nakts koncertos.
11 Koncerts “Tūdaliņ, tāgadiņ saulītē rotājos!” Madonas pilsētas Sporta centrs 28.05.2019 28.05.2019 Mūzikas skolas kora piedalīšanās Starpnovadu skolu koru un deju kolektīvu koncertā “Tūdaliņ, tāgadiņ saulītē rotājos!” Koncertā piedalījās visi kora klases audzēkņi.
12 Kamermūzikas apvienības NYX TRIO koncerts “Muzikālā ornitoloģija” Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola 29.05.2019 29.05.2019 Mūzikas skolas audzēkņiem, pedagogiem un interesentiem bija iespēja apmeklēt kamermūzikas apvienības NYX TRIO: Ints Dālderis (klarnete), Anete Toča (flauta), Tatjana Ostrovska (vijole), Ieva Sarja (klavieres), sadarbībā ar ornitologu Edgaru Dzeni (putnu video) koncertu “Muzikālā ornitoloģija”.
13 Pateicības koncerts olimpiāžu uzvarētājiem Lubānas vidusskola 30.05.2019 30.05.2019 Mūzikas skolas Lubānas filiāles audzēkņi muzicēja Pateicības dienas koncertā olimpiāžu laureātu apbalvošanā Lubānā.
14 Senioru dienai veltīts koncerts Mārcienas pagasta pansionāts 30.09.2019 30.09.2019 Mūzikas skolas audzēkņi muzicēja Senioru dienai veltītā koncertā Madonas novada, Mārcienas pagasta Mārcienas pansionātā
15 Pianista Daumanta Liepiņa koncerts “Bēthovena klaviersnonātes” Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola 15.10.2019 15.10.2019 Mūzikas skolas audzēkņiem, pedagogiem un interesentiem bija iespēja apmeklēt Latvijas koncertu organizēto pianista Daumanta Liepiņa koncertu “Bēthovena klaviersonātes”
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 XXIV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss JVLMA, Rīga 25.01.2019 27.01.2019 Konkursā piedalījās trīs mūzikas skolas audzēkņi: 6.mežraga sp. kl., 6.eifonija sp. kl., 1.trombona sp. kl., iegūstot trīs I vietas
2 Jautrītei Putniņai veltītais Starptautiskais jauno pianistu konkurss Valmiera 30.01.2019 30.01.2019 Konkursā piedalījās 3.klaviersp.kl. audzēkne, iegūstot III vietu
3 III Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs Lielvārde 06.02.2019 06.02.2019 Konkursā piedalījās 6.vijoles sp.kl. audzēkne un 8.vijoles sp.kl. audzēkne – I vieta
4 Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu saksofona klašu audzēkņu konkurss Rīga 20.02.2019 20.02.2019 Konkursā piedalījās 6.saksofona sp.kl. audzēkne, izcīnot III vietu
5 Solfedžo un mūzikas teorijas konkurss mūzikas skolām Iecava 28.02.2019 28.02.2019 Konkursā piedalījās 4 mūzikas skolas audzēkņi
6 III Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene Wind 2019” Daugavpils 28.02.2019 01.03.2019 Konkursā piedalījās 3.flautas sp.kl. audzēkne – Atzinība, 3.flautas sp.kl. audzēkne – III vieta, 6.saksofona sp.kl. audzēkne – GRAND PRIX
7 10.Starptautiskais bērnu un jauniešu pūšaminstrumentu spēles festivāls – konkurss “Pavasario Trimitai-2019” Lietuva, Pluņģe 20.03.2019 20.03.2019 Konkursā piedalījās skolas saksofonistu kvartets, iegūstot GRAND PRIX
8 Jāņa Cimzes Starptautiskais instrumentālo kvartetu festivāls - konkurss Valka 28.03.2019 28.03.2019 Festivālā – konkursā piedalījās skolas stīgu kvartets, iegūts III pakāpes diploms
9 Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles solistu konkurss “Ventus Muzicale 2019” Lietuva, Viļņa 28.03.2019 28.03.2019 Konkursā piedalījās 6.flautas sp.kl. audzēkne – II vieta; 6.saksofona sp.kl. audzēkne – II vieta
10 Jauno vijolnieku, altistu un čellistu konkurss “XX gadsimta klasika” Rīga 29.03.2019 29.03.2019 Konkursā piedalījās stīgu trio, izcīnot II vietu
11 Latvijas izglītības iestāžu 5.-12.klašu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Valmiera 05.04.2019 05.04.2019 Konkursā piedalījās J.Norviļa Madonas Mūzikas skolas koris (34 dalībnieki), iegūstot I pakāpes diplomu.
12 XIII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss Līvāni 13.04.2019 13.04.2019 Konkursā piedalījās 2.klaviersp.kl. audzēkne, 3.klavierspēles kl.audzēkne – Atzinība un 3.klaviersp.kl. audzēknim – III vieta
13 Reģionālais akordeona spēles konkurss Cēsis 17.04.2019 17.04.2019 Konkursā piedalījās 6.akordeona sp.kl.audzēknis – II vieta un 3.akordeona sp.kl.audzēkne – II vieta
14 Jura Jurjāna XXI Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss “Jaunais mežradznieks 2019” Ērgļi 25.04.2019 26.04.2019 Konkursā piedalījās 1.mežraga sp.kl. audzēknis – I vieta, 2.mežraga sp.kl. audzēknis - Atzinība
15 VII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Kokles spēlē Iecava 26.04.2019 26.04.2019 Konkursā piedalījās 5.kokles sp.kl. audzēknis – III vieta un 3.kokles sp.kl.audzēkne – III vieta
16 Jāņa Zābera piemiņai veltīts zēnu vokālistu konkurss "Aiviekstes lakstīgalas 2019” Meirāni, Lubānas novads 27.04.2019 27.04.2019 Konkursā piedalījās 1.kora kl.audzēknis – I vieta un 7.kora kl. audzēknis – II vieta un speciālbalva par labāko latviešu tautasdziesmas izpildījumu.
17 III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss “Sudraba flauta” Ogre 23.10.2019 23.10.2019 Konkursā piedalījās 1.flautas sp.kl. audzēkne – II vieta un 4.flautas sp.kl. audzēkne.
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 Vidzemes reģiona akordeonistu orķestra kopmēģinājums Cēsis 11.01.2019 11.01.2019 Akordeonistu orķestra kopmēģinājumā piedalījās 7 mūzikas skolas akordeona sp. audzēkņi
2 19.Vidzemes jauniešu kamerorķestru festivāls Lēdurga 02.03.2019 02.03.2019 Skolas simfoniskā orķestra piedalīšanās 19.Vidzemes jauniešu kamerorķestru festivālā (muzicēja 48 mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi)
3 Starpnovadu skolu koru skate Madona 26.03.2019 26.03.2019 Skatē piedalījās J.Norviļa Madonas Mūzikas skolas koris (38 dalībnieki), iegūstot I pakāpes diplomu un iespēju piedalīties Latvijas izglītības iestāžu 5.-12.klašu koru konkursā Vidzemē, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
4 9.Kurzemes kamerorķestru festivāls Talsi 12.04.2019 12.04.2019 Skolas kamerorķestra un kora (68 dalībnieki) piedalīšanās 9.Kurzemes kamerorķestru festivālā, kurš norisinājās 15.Amendas svētku ietvaros Talsos.
5 Vidzemes koklētāju ansambļu festivāls Valmiera 17.04.2019 17.04.2019 Festivālā piedalījās 15 mūzikas skolas kokles sp.kl. audzēkņi un absolventi.
6 Starptautiskais akordeonistu orķestru festivāls Ulbroka 08.06.2019 08.06.2019 Starptautiskajā akordeonistu orķestru festivālā muzicēja 7 skolas akordeona sp.kl. audzēkņi

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Kamerorķestris Stīgu instrumenti Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas kamerorķestris 32 Mārtiņš Bergs
Orķestris Pūšaminstrumenti Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas Jauniešu pūtēju orķestris VIVO 29 Arturs Kloppe
Koris Jaukts Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas vecāko klašu koris 44 Diāna Austra Vaice
Koris Jaukts Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas jaunāko klašu koris 18 Sanda Paškeviča
Koris Jaukts Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas jaunāko klašu koris 18 Inga Avišāne
Orķestris Pūšaminstrumenti Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas Pūtēju orķestra studija 22 Jānis Rijnieks
Ansamblis Stīgu instrumenti Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolasVijolnieku ansamblis 9 Velga Sokirka
Ansamblis Kokle Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas vecāko kl. koklētāju ansamblis 5 Inese Ābola
Ansamblis Kokle Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas jaunāko kl. koklētāju ansamblis 8 Inese Ābola