Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

O. Kalpaka iela 70A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Vadītājs/ direktors:

Sandra Dikmane

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Sandra Dikmane 64473040 29477941 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4475902088

Reģistrācijas datums:

21.09.2009

Dibinātājs:

Gulbenes novada Dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

O. Kalpaka iela 70A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Pasta adrese:

O. Kalpaka iela 70A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

261

Apraksts

Dibināšanas gads:

1988

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Gulbenes Mākslas skolas audzēkņu zīmēto Ziemassvētku apsveikumu brīvdabas izstāde “Gaismu gaidot” 01.01.2018 18.01.2018
2. Gulbenes Mākslas skolas organizētie pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi (12 st., programma A) “Dizains no industriālās revolūcijas līdz mūsdienām” 04.01.2018 20.01.2018
3. Gulbenes Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Gulbenes kultūras centrā veltīta māksliniekam novadniekam Voldemāram Irbem. 31.01.2018 20.02.2018
4. Gulbenes Mākslas skolas 6.klašu audzēkņu mācību ekskursija uz Rīgas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju. Izstādes “Sinerģija. Laikmetīgās tendences metālmākslā un dizainā” apmeklējums un piedalīšanās radošajā darbnīcā . 01.02.2018 01.02.2018
5. Mūzikas un mākslas atbalsta fonda teātra izrāde “Zibeņu domas. Irbīte” Gulbenes kultūras centrā. Pirms izrādes Gulbenes Mākslas skolas piedāvāto pasteļzīmējumu izsole. 07.02.2018 07.02.2018
6. Gulbenes Mākslas skolas Jaungulbenes 1.klases audzēkņu pasteļzīmējumu izstāde Jaungulbenes pagasta ēkā. 08.02.2018 15.03.2018
7. Gulbenes 2.PII “Rūķītis” Gulbenes Mākslas skolas audzēkņu- bijušo bērnudārza audzēkņu radošo darbu izstāde “Kad rūķi atkal mājās nāk…” 12.02.2018 12.03.2018
8. Gulbenes Mākslas skolas audzēkņu dalība Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkurss I kārta (izglītības iestādes līmenis).Konkursa tēma – “Ilustrācija un teksta vizualizēšana grāmatu grafikā”. 12.02.2018 16.02.2018 Piedalīties Valsts konkursa II kārtā Valmierā izvirzīti audzēkņi: 1. 7-10 gadi grupā - Renāte Gicuka, sk. D.Kaufmane un Rita Rūse, sk. R. Liepiņa. 2. 11-13 gadi grupā - Kristiāna Kampova, sk. D.Kaufmane un Nora Amēlija Šipkova, sk. R.Liepiņa 3. 14-16 gadi grupā - Ance Jankava un Elizabete Brūniņa, sk. M.Ķuze-Nakoskina
9. Gulbenes Mākslas skolas audzēkņu dalība radošo darbu izstādē “REDZĒTI NEREDZĒTĀ GULBENE” Gulbenes novada bibliotēkā, kas veltīta Gulbenes pilsētas 90.dzimšanas dienai kā gulbeniešu redzējums par savu pilsētu. 19.02.2018 19.03.2018
10. Gulbenes Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Galgauskas pamatskolā veltīta māksliniekam novadniekam Voldemāram Irbem. 20.02.2018 20.02.2018
11. Gulbenes Mākslas skolas audzēkņu mācību ekskursija uz Rīgas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju izstādi”100 priekšmeti no Somijas“, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē Arsenāls Eiropas mākslinieku grupas “Akroma” zīmējumu izstāde, Rīgas mākslas telpā izstāde “CILME/audums kā koncepcija un materiāls Latvijas identitātē”. 01.03.2018
12. Audzēkņu piedalīšanās grafikas konkursa “Siguldas līnija” laureātu balvu saņemšanas pasākumā un izstādes “100 grāmatzīmes Latvijai” svinīgajā atklāšanā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 01.03.2018 1. III vieta - Renātei Gicukai (7-10) vecuma grupā, pedag. D.Kaufmane 2. ATZINĪBA - Reinim Ķiplokam (11-14) vecuma grupā, pedag. D.Kaufmane
12. Gulbenes Mākslas skolas audzēkņu dalība I STARPTAUTISKAJĀ VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSĀ “MĀKSLINIEKA ĢEDERTA ELIASA MĪKLU MINOT”. Konkursa tēma “Lauku ainava” 10.03.2018 1. III vieta- Madarai Kadilei (13-15) vecuma grupā, Fotogrāfija, pedag. S.Dikmane 2. III vieta- Tīnai Zemniecei (13-15) vecuma grupā, Datorgrafika, pedag. M.Balode 3. ATZINĪBA - Emīlijai Vilciņai (7-9) vecuma grupā , Gleznošana, pedag. I.Juškeviča
13. Gulbenes Mākslas skolas pedagogu un audzēkņu dalība Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursa II kārtā (fināls)Valmieras Mākslas vidusskolā. Konkursa tēma – “Ilustrācija un teksta vizualizēšana grāmatu grafikā”. 23.03.2018 1. III vieta - Kristiānai Kampovai (11-13) vecuma grupā, pedag. D.Kaufmane
14. Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa I kārtā veidoto un ilustrēto dzejas grāmatu izstāde “Grāmatu salidojums” . Gulbenes Mākslas skolas audzēkņu darbi skatāmi Valmieras Mākslas vidusskolā. 23.03.2018 06.04.2018
15. Gulbenes Mākslas skolas audzēkņu polimērmāla radošo darbu izstāde Gulbenes novada bibliotēkā. 28.03.2018 12.05.2018
16. Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa “Tu esi PUTNS.IRBĪTE”, sagaidot pasteļgleznotāja Voldemāra Irbes 125 gadu jubileju. Konkursa tēmas – “Lauku vai pilsētas ainava”, “Sadzīves ainas pilsētas un lauku vidē”organizēšanu Gulbenes Mākslas skolā. 05.04.2018 19.10.2018 Rosināt iepazīt un izzināt mākslinieka novadnieka V.Irbes devumu un nozīmi latviešu mākslas vēsturē. Aicināt uz radošu pašizteikšanos pasteļglezniecībā Latvijas mākslas skolu, studiju, Gulbenes novada sadarbības partneru un to dalībvalstu audzēkņus un viņu pedagogus.
17. Gulbenes mākslas skolas audzēkņu dalība Raiņa muzeja “Jasmuiža” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursā “Mana Latvija Raiņa dzejā”. 06.04.2018
18. Gulbenes Mākslas skolas audzēkņu Valsts konkursa I un II kārtas dalībnieku darbu izstāde Jelgavas Mākslas skolā un Jelgavas Kultūras namā. 13.04.2018 05.05.2018
19. Gulbenes Mākslas skolas pedagogu dalība Valsts konkursa noslēguma pasākumā un seminārā pedagogiem Jelgavas Mākslas skolā un Jelgavas Kultūras namā. Latvijas mākslas skolu audzēkņu veidoto un ilustrēto dzejas grāmatu izstāde ( 13.04.-05.05.2018.) 13.04.2018 14.04.2018 Pasākumā un seminārā piealījās pedagogi: D.Kaufmane., M.Ķuze-Nakoskina, R.Liepiņa
20. GULBENES MĀKSLAS SKOLAS 30 GADU JUBILEJAS IZSTĀDES. 1.Gulbenes kultūras centrā pirmskolas vecuma bērnu radošo darbu izstāde ”Mūsu cerība”. 2.Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā Gulbenes Mākslas skolas pedagogu radošo darbu izstāde “Mūsu spēks”. 3.Gulbenes novada domē Gulbenes Mākslas skolas absolventes, tagad V.Surikova Maskavas Valsts akadēmiskā mākslas institūta studentes Ineses Manguses studiju darbu izstāde “Mūsu lepnums un prieks”. 11.04.2018 20.06.2018
21. Gulbenes mākslas skolas audzēkņu dalība Daugavpils novada Salienas pagasta Kultūras nama izstādē ”100 Latvijas putni” 30.04.2018
22. Gulbenes Mākslas skolas lauku klašu audzēkņu darbu izstādes Gulbenes novada pagastos. 1.Lejasciema novadpētniecības muzejā Gulbenes Mākslas skolas Lejasciema 2.klases audzēkņu radošo darbu izstāde. 2.Stāku pamatskolā Gulbenes Mākslas skolas Stāķu 3.klases audzēkņu radošo darbu izstāde 3.Jaungulbenes pagasta pārvaldes telpās Gulbenes Mākslas skolas Jaungulbenes 1.klases audzēkņu radošo darbu izstāde. 12.05.2018
23. Gulbenes Mākslas skolas organizētā pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma (A) (4 stundas) ”Trimdas latviešu kultūras dzīve Ņujorkā 20.gs. otrajā pusē” “Elles ķēķis” – stāts par neformālu trimdas latviešu dzejnieku, mākslinieku un mūziķu grupu Ņujorkā 20.gs. otrajā pusē. 25.05.2018 Lektore Laila Saliņa ( ASV)- skatuves māksliniece ar bagātu pieredzi dažādos stilos( kamermūzika, opera, mūzikas teātris, tautas mūzika, kabarē, tango).
24. Gulbenes Mākslas skolas 6.klašu audzēkņu svinīgs izlaidums un noslēguma darbu izstāde Gulbenes kultūras centrā. 01.06.2018 Gulbenes Mākslas skolu beidza 28 audzēkņi
25. Starptautiskais mākslinieku glezniecības plenērs „Mana Vidzeme. Basām kājām" māksliniekam Voldemāram Irbem – 125. Gulbenes Mākslas skola sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību 24.07.2018 29.07.2018 Piedalījās mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Gruzijas, Lielbritānijas u.c.
26. Starptautiskā mākslas glezniecības plenēra „Mana Vidzeme. Basām kājām" mākslinieku darbu izstādes: 1. Gulbenes Vēstures un mākslas muzejā, Sarkanajā pilī 2. Gulbenes novada pašvaldības ēkā 3. Valkas Mākslas skolā 29.07.2018 12.11.2018 Piedalījās mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Gruzijas, Lielbritānijas unĶinas
27. Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa “Tu esi PUTNS.IRBĪTE” nosslēguma pasākums, laureātu apbalvošana, radošās darbnīcas pasteļglezniecībā, konkursa darbu izstādes 19.10.2018 Konkursam tika iesūtīti 254 darbi no 43 mākslas skolām un mākslas studijām no Latvijas, Lielbritānijas, Krievijas, Gruzijas u.c. Gulbenes Mākslas skolas laureāti: 1. I vieta Viktorijai Frunzai (7-10) vecuma grupā, pedag. I.Juškeviča un Iraīdai Rozei Tabūnei (14-16) vecuma grupā, pedag. V.Briede, II vieta Jānim Kucikam (14-16) vecuma grupā, , pedag.R.Liepiņa, III vieta Lindai Kalvei (14-16) vecuma grupā, pedag.V.Briede, tēma"Lauku vai pilsētas ainava". 2. I vieta Ģirtam Roziņam (14-16) vecuma grupā, pedag. V.Briede, tēma "Sadzīves ainas pilsētas un lauku vidē". 3. ATZINĪBA - Karīnai Petrovai (7-10) vecuma grupā pedag. V.Briede, tēma "Sadzīves ainas pilsētas un lauku vidē" un Esterei Cīrulei (7-10) pedag. I.Juškeviča, tēma "Lauku vai pilsētas ainava".

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka O.Kalpaka iela 70A, Gulbene Pašvaldības īpašums 1959
Teritorijas kopējā platība (m2):

1400

Papildu informācija par infrastruktūru:

Īrētas mācību telpas: 1. Rīgas ielā 39, Gulbenē- 39 (m2) Bezatlīdzības lietošanā nodotas telpas: 2. Jaungulbenes pagastā- 63 (m2) 3. Galgauskas pagastā- 116,90 (m2) 4. Rankas pagastā - 141,92 (m2) 5. Lizuma pagastā- 40 (m2) 6. Stradu pagastā, Stāķi 7A-2 - 41,4 (m2) 7. Lejasciema pagastā, Annas Sakses ielā 3A - 41,10 (m2)

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 7 243 Labs
Citas telpas 18 158 Labs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Daļēji

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

IT aprīkojums kultūrizglītības iestādē

Bezmaksas Wi-Fi: