Kontaktinformācija

Adrese:

O. Kalpaka iela 70A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Vadītājs/ direktors:

Sandra Dikmane

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Sandra Dikmane 64473040 29477941 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Gulbenes Mākslas skola

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

1988

Dibinātājs:

Gulbenes novada Dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

O. Kalpaka iela 70A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Pasta adrese:

O. Kalpaka iela 70A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Darbība:

Izglītojoša, kultūrvidi izzinoša un izglītojamo radošo izaugsmi sekmējoša.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi (skaits):
Pašu pasākumi 2023.gada janvāris-augusts 2023.gada septembris-decembris
Konkursi 1
Citi pasākumi 8
Izstādes 10
Informācija par iestādes rīkotajiem pasākumiem:
Tīmekļvietne
Gulbenes Māksla skola

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Izglītības iestādes dalība citu rīkotajos pasākumos (skaits):
Citu pasākumi 2023.gada janvāris-augusts 2023.gada septembris-decembris
Konkursi 11
Citi pasākumi 3
Izstādes 3
Iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos:
Tīmekļvietne
Gulbenes Mākslas skola