Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> dejas skola

Adrese:

M. Namiķa iela 19, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430

Vadītājs/ direktors:

Mārīte Bruža

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Mārīte Bruža 63490215 29194942 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4174902912

Reģistrācijas datums:

24.08.2012

Dibinātājs:

Grobiņas novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

M. Namiķa iela 19, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430

Pasta adrese:

M. Namiķa iela 19, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

109

Apraksts

Dibināšanas gads:

2012

Darbība:

Piedāvājam profesionālās ievirzes izglītības programmas: vizuāli plastiskā māksla (kods 20V21100) – mācību ilgums 5 gadi, klavierspēle (kods 20V21201) - mācību ilgums 8 gadi, ģitāras spēle (kods 20V21202) - mācību ilgums 6 gadi, dejas pamati (kods 20V21210) - mācību ilgums 6 gadi, kokles spēle (kods 20V212021) - mācību ilgums 6 gadi, vijoles spēle (kods 20V212021) - mācību ilgums 8 gadi, flautas spēle (kods 20V212031 - mācību ilgums 6 gadi, vokālā mūzika (kods 20V212061) - mācību ilgums 8 gadi. Programmu mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un pamatprasmes mūzikā un mākslā un iegūt apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi un sekmju izrakstu, ar tiesībām turpināt mācības mūzikas vai mākslas vidusskolā. Piedāvājam arī interešu izglītības programmas - sagatavošanas grupa mūzikā, sagatavošanas grupa vijoles spēlē, klavierspēlē, ģitāras spēlē, flautas spēlē, vokālajā muzikā, sagatavošanas grupa dejas pamatos.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1 Ceļojošās izstādes "Klusās dabas uzstādījums mākslinieka Roberta Stārosta mākslā" organizēšana Grobiņas ģimnāzijas telpās 08.01.2018 31.01.2018 Festivāla "Zem mākslinieka Roberta Stārosta zvaigznes" Grobiņas novada skolu gleznošanas konkursa darbu izstāde Grobiņas ģimnāzijas telpās
2 Piedalīšanās XVII Starptautiskajā mākslas konkursā "Es dzīvoju pie jūras" 29.01.2018 Iesniegti 5 darbi. Atzinības - Kerolainei Bermakai (4-7 g.vec.gr.)
3 Ceļojošās izstādes “Klusās dabas uzstādījums mākslinieka Roberta Stārosta mākslā” organizēšana Bārtas pamatskolā 01.02.2018 28.02.2018 Festivāla "Zem mākslinieka Roberta Rtārosta zvaigznes" Grobiņas novada skolu gleznošanas konkursa darbu izstāde Bārtas pamatskolas telpās
4 Vijoles spēles programmas audzēkņu etīžu pēcpusdiena 09.02.2018 Pēcpusdienā kopā piedalās 19 dalībnieki no: Nīcas Mūzikas skolas, Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolas, PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas”, Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas
5 Piedalīšanas Liepājas rajona Sporta skolas 2017.gada laureāta apbalvošanas pasākumā 22.02.2018 Ar muzikāliem priekšnesumiem piedalās 8 mūzikas pogrammas audzēkņi un 1.,2.,3.klases dejas programmas audzēknes
6 Liepājas apkārtnes mūzikas skolu sadraudzības pēcpusdiena “Tautas dziesma dažādās skaņās” 27.02.2018 Pēcpusdienā kopā piedalās 51 dalībnieks no: Piltenes, Vaiņodes, Aizputes, Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolas, Priekules Mūzikas un mākslas skolas, Nīcas Mūzikas skola, Grobiņas MMS
7 Piedalīšanās 46. Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā "Lidice 2018" - tēma “Ūdens dārgāks par zeltu” 29.01.2018 Iesniegti 11 darbi.
8 Piedalīšanās festivālā “Notici sev!” Kurzemes reģiona mūzikas skolu vispārējo klavieru un klavieru /vokālā mūzika/ klašu audzēkņiem 02.03.2018 No GMMS piedalījās 2 audzēkņi.
9 Mūzikas viktorīna – Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem 08.03.2018 Piedalās visi GMMS mūzikas programmu audzēkņi.
10 Kurzemes reģiona mākslas skolu veidošanas konkurss “Pasaka, pasaciņa” 09.03.2018 I vieta – Miranda Dūna (12-13 g.vec.gr.), Galvenā balva_ Diāna Marta Rence Piedalās: Priekules MMS, Pāvilostas MS, Kalētu MS, Kuldīgas HZMS, Liepājas Bērnu mākslas skola, Aizputes MS
11 Piedalīšanās PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas radošajās dienās 13.03.2018 Piedalās GMMS vizulāa plastiskās mākslas programmas 5.klases audzēknes un GMMS absolventes
11 Ceļojošās izstādes “Klusās dabas uzstādījums mākslinieka Roberta Stārosta mākslā” organizēšana Gaviezes pamatskolā 01.03.2018 31.03.2018 Festivāla "Zem mākslinieka Roberta Stārosta zvaigznes" Grobiņas novada skolu gleznošanas konkursa darbu izstāde Gaviezes pamatskolā
12 Piedalīšanās I Starptautiskajā Vizuālās mākslas konkursā "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" par tēmu "Lauku ainava" 01.03.2018 Iesniegti 5 darbi.
13 Piedalīšanās III Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursā 23.03.2018 Meldra Paegle un Evelīna Markus-Narvila - II pakāpes diploms; Klāvs Bethers, Dāvis Laursons, Toms Reņģe - II pakāpes diploms; Dans Pumpa, Keita Kuduma, Everita Celmiņa – III pakāpes diploms.
14 Piedalīšanās Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkurss 2017./2018.m.g II kārta 23.03.2018 II pakāpe -Emīlija Anete Ozoliņa (14-16 g.vec.gr.)
15 Atklātais mācību koncerts (audzēkņu vakars) vijoles, kokles, flautas spēles programmu audzēkņiem 26.03.2018
16 Atklātais mācību koncerts (audzēkņu vakars) ģitāras spēles programmas audzēkņiem 27.03.2018
17 Piedalīšanās XIII Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu konkursā “Sol-Re-La-Mi” 2018 28.03.2018 Meldra Paegle - 3.vieta
18 Atklātais mācību koncerts (audzēkņu vakars) klavierspēles programmas audzēkņiem 29.03.2018
19 Piedalīšanās A.Grīnberga Latvijas jauno ģitāristu konkursa "Kur tad tu nu biji?" 06.04.2018 Ansamblim - 3.vieta.
20 Piedalīšanās Kurzemes Mūzikas skolu Deju programmas audzēkņu seminārā – prakstikumā (koncertā) Kandavas Deju skolā 11.04.2018 Piedalījās Dundagas Mūzikas un mākslas skola, Kandavas Deju skola, Grobiņas Mūzikas un mākslas skola
21 Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts “Pavasara mirklis” Grobiņas evanģēliski luteriskajā baznīca 13.04.2018 Koncertā piedalās GMMS un Vaiņodes mūzikas skolas audzēkņi.
22 Piedalīšanās IV Vieglās džeza mūzikas ansambļu konkursā “Rojas ritmi 2018” 14.04.2018 Ģitāristu trio “Metronoms” - 3.pakāpe
23 GMMS koncerts Medzes pirmsskolas izglītības iestādē "Čiekuriņš" audzēkņu vecākiem 18.04.2018 Piedalās 7 audzēkņi.
24 Koncerta apmeklējums “Radīšanas noslēpumi ar Andri Vecumnieku” Liepājas koncertzālē “Lielais Dzintars” 24.04.2018 Piedalās 35 mūzikas programmu audzēkņi un 7 skolotāji
25 Piedalīšanās Latvijas 100-gadei veltītā izstādē “100 Latvijas putni” (Salienas pagasts Daugavpils novads) 27.04.2018 Iesniegti 13 darbi.
26 21th International Biennial of Children and Young People Graphic Art 30.04.2018 iesniegti 3 darbi.
27 Mācību ekskursija uz Rīgu vizuāli plastiskās mākslas audzēkņiem 09.05.2018 Latvijas Nacionālā mākslas muzeja apmeklējums - mākslas nodarbība
28 GMMS deju programmas audzēkņu koncerts Bārtas pamatskolā 12.05.2018 Piedalās GMMS 1.,2.,3.kl. un sagatavošanas grupas audzēknes
29 GMMS Atvērto durvju dienu koncerts 17.05.2018 Piedalās visu programmu audzēkņi.
30 Grobiņas novada izglītības iestāžu sasniegumi interešu izglītībā un audzināšanas darbā 2017./2018.m.g.godināšanas pasākums 24.05.2018 Piedalās GMMS audzēkņi ar priekšnesumiem
31 Koncerts Grobiņas pirmsskolas izglītības iestādē "Pīpenīte" 28.05.2018 GMMS piedalās ar priekšnesumiem
32 Jaunā 2018./2019.m.g svinīgs pasākums 04.09.2018
33 Piedalīšanās Daugavpils Marko Rotko mākslas centra rīkotajā bērnu zīmējumu konkursā - virtuālajā izstādē „ES KĀ ROTKO” VELTĪTU MĀKSLINIEKA MARKA ROTKO 115 JUBILEJAI 14.09.2018 Iesniegti 5 darbi. 2 audzēkņu darbi - Karlīna Lauberte un Emīls Šalms-Salms - atlasīti izstādei no 21.09.-01.12.2018. Daugavpils Marko Rotko mākslas centrā.
34 Piedalīšanās Bauskas Mūzikas un mākslas skolas organizētajā Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas konkursā “PILS SĒTA PILSĒTA” 17.10.2018 1.vieta - Unda Una Sālava (11-13 gadu vecuma grupā)
35 Piedalīšanas Grobiņas novada izglītības iestāžu 2019.gada kalendāra izveidā “Pasaka par...” 24.10.2018 Iesniegts 1 darbs kalendāra vāka izveidei.
36 Piedalīšanās Valsts prezidenta Ziemassvētku kartītes dizaina konkursā 24.10.2018 iesniegti 4 darbi.
37 Piedalīšanās Aizputes Mākslas skolas konkursā veltītam M.Freimaņa atcerei "Dzīve kā košums" 24.10.2018 Iesniegti 13 darbi.
38 Piedalīšanās Latvijas simtgades pirmssvētku koncertā Liepājas speciālajā internātpamatskolā 12.11.2018 Piedalījās ģitāras spēles, vijoles spēles, flautas spēles, kokles spēles, klavierspēles audzēkņi
39 Piedalīšanās Grobiņas ģimnāzijas koncertā veltītam Latvijas simtgadei 15.11.2018 Piedalījās Deju programmas audzēknes
40 Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas un Grobiņas novada Skolēnu interešu centra veltījums Latvijas 100.dzimšana dienai "Mūsu mājas logu stāsti" 16.11.2018 Piedalījās flautas spēles audzēknes, vijole spēles audzēknes, klavierspēles audzēknes, ģitāras spēles audzēkņi un GMMS koris
41 GMMS Ziemassvētku koncerts 18.12.2018
42 Piedalīšanās kameransambļu konkursā Nīcā (2019.g. marts), Piedalīšanās konkursā "SOL, RE, LA, MI" Saldū (2019.g. ), Piedlīšanās visp.klav.festivālā "Notici sev!" Kuldīgā (2019.g. marts), Piedalīšanās "Rojas ritmi 2019" Rojā (2019.g. aprīlis), Piedalīšanās konkursā "Tonis, pustonis" Tukumā (2019.g.), Piedalīšanās konkursā "Alfrēdam Kalniņam -140" (2019.g. februāris), Piedalīšanās konkursā "Es dzīvoju pie jūras" (2019.g. februāris)
43 Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas sadraudzības pēcpusdiena, GMMS vijoles spēles audzēkņu sadraudzības pēcpusdiena, Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas koncerts Grobiņas evanģēliski luteriskajā baznīcā (2019.g. aprīlis).

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka M.Namiķa iela 19, Grobiņa Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

1052

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 11 Labs
Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 100 200
Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Ansamblis Ģitāra Metronoms 2 Antra Arnolda
Ansamblis Ģitāra 3 Toms Bokums
Ansamblis Stīgu instrumenti 3 Antra Arnolda, Agita Ēķe
Ansamblis Stīgu instrumenti 2 Iveta Dejus
Ansamblis Pūšaminstrumenti 2 Laura Baltaiskalna-Eglīte