Kontaktinformācija

Adrese:

Vidzemes šoseja 34, Garkalne, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137

Vadītājs/ direktors:

Laimnesis Bruģis

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors L.Bruģis 67998540 29456569 @
Direktora vietniece I.Muižniece 27740204 @
Direktora vietniece I.Pelcmane 26597233 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Garkalnes skola

Iestādes apraksts

Dibinātājs:

Garkalnes novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Vidzemes šoseja 34, Garkalne, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137

Pasta adrese:

Vidzemes šoseja 34, Garkalne, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137

Darbība:

Vispārējās pamatizglītības, profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmu apguve.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi (skaits):
Pašu pasākumi 2023.gada janvāris-augusts 2023.gada septembris-decembris
Koncerti 12
Konkursi 1
Citi pasākumi 14
Izstādes 1
Informācija par iestādes rīkotajiem pasākumiem:
Tīmekļvietne
Garkalnes skola

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Izglītības iestādes dalība citu rīkotajos pasākumos (skaits):
Citu pasākumi 2023.gada janvāris-augusts 2023.gada septembris-decembris
Koncerti 6
Konkursi 26
Citi pasākumi 6
Izstādes 2
Iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos:
Tīmekļvietne
Garkalnes skola