Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola

Adrese:

Vidzemes šoseja 34, Garkalne, Garkalnes nov., LV-2137

Vadītājs/ direktors:

Laimnesis Bruģis

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Laimnesis Bruģis 67998540 29456569 @
Direktora vietniece mācību darbā Inese Muižniece 67998540 27740204 @
Direktora vietniece mākslu jomā Inga Pelcmane 67998480 26597233 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4312903195

Reģistrācijas datums:

31.07.2017

Dibinātājs:

Garkalnes novada Dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Vidzemes šoseja 34, Garkalne, Garkalnes nov., LV-2137

Pasta adrese:

Vidzemes šoseja 34, Garkalne, Garkalnes nov., LV-2137

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

144

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Koncerts "Tādi esam!" (1.- 2.klase) 10.01.2018 10.01.2018 Tradicionālais koncerts, kurā piedalās Garkalnes skolas mūzikas programmu 1.- 2.klašu skolēni. Atklātajā koncertā uzstājas visi skolēni un koncerta apmeklētāji ir vecāki, radi un draugi. Koncerta noformējumā izmantoti vizuāli plastiskās mākslas programmas skolēnu darbi.
2. Koncerts "Tādi esam!" (3.- 8.klase) 17.01.2018 17.01.2018 Tradicionālais koncerts, kurā piedalās Garkalnes skolas mūzikas programmu 3.- 8.klašu skolēni. Atklātajā koncertā uzstājas visi skolēni un koncerta apmeklētāji ir vecāki, radi un draugi. Koncerta noformējumā izmantoti vizuāli plastiskās mākslas programmas skolēnu darb
3. Koncertlektorijs "Mūzika Tev" 16.01.2018 28.03.2018 Jau 4 gadu koncertlektoriju ciklu "Mūzika Tev" apmeklē visi mūzikas programmu 1.- 8.klašu skolēni.
4. Konkurss "Tatjanas diena" 20.01.2018 27.01.2018 20.01. Krievu kultūras biedrības rīkotajā konkursā "Tatjanas diena" piedalās saksofona un klavierspēles programmu audzēkņi, kā arī nosūtīti 8 vizuāli plastiskās mākslas programmas skolēnu darbi. 27.01.Latviešu biedrības namā notiek laureātu koncerts. Koncertā piedalās arī K.Klibinskis (1.vieta, saksofona spēles programma) un E.Kosporenko (2.vieta, kalvierspēles programma).
5. Draudzības koncerts Inčukalna Mūzikas un mākslas skolā 07.02.2018 07.02.2018 Draudzības koncertā piedalās Garkalnes MVP, Inčukalna Mūzikas skolas un Siguldas Mākslas skolas "Baltais flīģelis" mūzikas programmu skolēni, izskan gan klasiskā mūzika, gan mūsdienu ritma mūzika, parādot, ka šo mūzikas skolu audzēkņi nav konkurenti, bet bagātina viens otru ar dažādu muzikālo ieredzi.
6. "Etno, folk, tautas mūzika mūsdienu ritmos" 15.02.2018 15.02.2018 Festivāls Krāslavas Mūzikas un mākslas skolā. Festivālā piedalās Garkalnes MVP vokāli- instrumentālais ansamblis. Krāslavas festivālā skolēniem ir unikāla iespēja iepazīties ar Latgales reģiona folk grupām no Krāslavas un Daugavpils, folkloras ansambli no St.Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas, iegūt jaunus draugus, lai 2019.gada februārī satiktos Garkalnē, kad šādu festivālu rīkosim Garkalnes skolā.
7. "Naujene Wind" 01.03.2018 01.03.2018 II Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss Daugavpils Universitātē. Skolu pārstāv flautas spēles programmas skolnieces Emīlija Rosicka un Sofija Āboltiņa. Meitenes iegūst I un II vietu.
8. Draudzības koncerts Ropažu novada kultūras centrā 08.03.2018 08.03.2018 Garkalnes MVP un Ropažu Mūzikas un mākslas skolas "Rodenpois" ikgadējais draudzības koncerts, kurā piedalās dažādi ansambļi, akcentējot kolektīvās muzicēšanas prasmju attīstības nepieciešamību. Skolu pārstāv vokāli - instrumentālais ansamblis, saksofonistu kvartets, 2 kameransambļi.
9. Konkurss Nīcā 23.03.2018 23.03.2018 III Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursā - festivālā skolu pārstāv klavieru duets (konkursa dalībnieki) un jauktais vijoļnieku ansamblis (festivāla dalībnieki). Klavieru duets izcīna II vietu.
10. "Debija" 21.03.2018 21.03.2018 Festivālu "Debija 2018" rīko Juglas Mūzikas skola un 3 gadu piedalās arī mūsu skolas skolēni. 2. klases skolēns saņem pateicību par ilggadēju dalību šajā festivālā, jo uz Juglas mūzikas skolu puisis dodas jau 3 gadu pēc kārtas.
11. Izstāde "WESS Motors" centrā 03.04.2018 07.05.2018 Garkalnes MVP vizuāli plastiskās mākslas programmas skolēnu II darbu izstāde auto salonā WESS Motors. Salonā izstādīti 25 skolēnu darbi.
12. "Viva la Musica" 12.04.2018 12.04.2018 IV Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss Viva la Musica Daugavpils Mūzikas skolā. Garkalnes MVP pārstāv saksofona spēles programmas 3.klases audzēknis un iegūst godpilno 4.vietu.
13. "Rojas ritmi" 14.04.2018 14.04.2018 IV Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss Rojā, kurā mūsu skolas vokāli - instrumentālais ansamblis piedalās jau 4 gadu. Arī šogad iegūstam apstiprinājumu saviem spēkiem- 1.vieta.
14. "Muzicējam kopā" 25.04.2018 25.04.2018 III skolēnu, vecāku un draugu koncerts "Muzicējam kopā" šogad pulcēja dažādu žanru mūzikas izpildītājus, koncertā piedalījās 13 dažādi sastāvi, kuros skolēni iesaistīja savus vecākus, kaimiņus, draugus un attālus radiniekus. Koncerts noritēja ļoti sirsnīgā atmosfērā un izskaņā visi zālē sēdošie vienojās latviešu tautas dziesmās "Krauklīt's sēž ozolā" un "Pūt vējiņi".
15. Konkurss Salacgrīvā 27.04.2018 27.04.2018 Ziemeļvidzemes mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles programmas audzēkņu konkurss. Konkursā skolu pārstāv 3.klases skolniece un iegūst II vietu.
16. "Karuselis" 03.05.2018 03.05.2018 Garkalnes PII "Skudriņas" telpās notika Garkalnes MVP mūzikas programmas 1.- 2.klašu audzēkņu koncerts, kura mērķis- popularizēt mūzikas un mākslas programmu apguvi PII skolēniem un vecākiem, lai uzsākot mācības Garkalnes MVP 1.klasē bērni jau izvēlētos arī profesionālās ievirzes programmu.
17. Atklātais koncerts 10.05.2018 10.05.2018 Sitaminstrumentu, ģitāras spēles un kalvierspēles 6., 8.klašu skolēnu atklātais koncerts, kurā skolēni izpilda mūzikas programmas beigšanas programmu. Koncertu apmeklē vecāki un mūzikas programmu vecāko klašu skolēni.
18. Konkurss Ozolniekos 11.05.2018 11.05.2018 VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšamisntrumentu spēles audzēkņu konkurss Ozolieku Mūzikas skolā. Garkalnes MVP piedalās jau 2 gadu un abi saksofona spēles programmas audzēkņi saņem Atzinības.
19. Mātes dienas koncerts 18.05.2018 18.05.2018 Laika posmā starp Mātes dienu un Ģimenes dienu Garkalnes MVP rīko sirsnīgu koncertu vecākiem - mammām, vecmammām un tētiem. Koncertā piedalās mūzikas programmu un skolas interešu izglītības programmu audzēkni.
20. Mūzikas programmas audzēkņu beigšanas eksāmens 23.05.2018 23.05.2018 1 sitaminstrumentu spēles audzēknis, 2 ģitāras spēles un 2 klavierspēles programmas audzēkņi kārto beigšanas eksāmenu instrumentu spēlē.
21. Darbu skate 22.05.2018 22.05.2018 Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu skate, mācību gada noslēguma skate.
22. Mūzikas radošās darbnīcas 04.06.2018 08.06.2018 Jau 3 gadu Garkalnes MVP mūzikas programmu audzēkņi piedalās "Vasaras radošajās darbnīcās" mūzikā, kuru uzdevums - attīstīt muzicēšanas prasmes un ieinteresēt mūzikas apguvē, parādot, ka mūzika ir visur - dabā un katra cilvēka dzīvē.
23. Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu beigšanas eksāmens 06.06.2018 06.06.2018 7 vizuāli plastiskās mākslas programmas skolēni prezentēja savus diplomdarbus.
24. Mākslas radošās darbnīcas 11.06.2018 15.06.2018 Jau 3 gadu Garkalnes MVP vizuāli plastiskās mākslas programmas skolēni dodas uz Siguldu, Brīvdabas Muzeju, Vidzemes jūrmalu un Salaspils Botānisko dārzu vasaras plenērā.
25. Vizuāli plastiskās mākslas programmas skolēnu līdzdalība konkursos 08.01.2018 15.06.2018 2017./ 2018.m.g. II pusgadā vizuāli plastiskās mākslas programmas skolēni piedalījušies 15 pasākumos - izstādēs, konkursos un olimpiādēs. Uz konkursiem nosūtīti 63 darbi.
26. "Latvijas Skolas soma" aktivitātes 06.09.2018 21.12.2018 Skola iesaistījusies projektā "Skolas soma". Projekta ietvaros skolēni apmeklējuši Turaidas Muzejrezervātu, Dabas muzeju, Kara muzeju un Nacionālās vēstures muzeju, piedalījušies muzejnodarbībās un iesaistījušies interaktīvās nodarbībās.
27. Skolas pārgājiens 20.09.2018 20.09.2018 Tradicionālais skolas pārgājiens, kurā skolēni dodas fiziskās aktivitātēs, ievēŗojot drošības noteikumus uz ceļa. Aktivitātes saistītas ar atjautības uzdevumu minēšanu, stafetēm utt.
28. Sporta spēles Mužkuiču ģimnāzijā (Lietuvā) 03.10.2018 03.10.2018 18 skolas sportisku komanda devās uz Starptautiskajām Kaimiņkausa spēlēm futbolā un vieglatlētikā. Futbola komanda izcīnīja I vietu.
29. "Mana dziesma Latvijai" 08.11.2018 08.11.2018 1.- 9.klašu skolēni izpilda savas mīļākās dziesmas, kā veltījumu Latvijai - 100 gadu jubilejā.
30. Latvijas 100 gadu jubilejas pasākums 15.11.2018 15.11.2018 Tradicionālais Garkalnes MVPpasakum "Lāpu gājiens", kas veltīts Latvijas republikas dibināšanas 100 jubilejai un Lāčplēša dienai. Pasākumā piedalās 52 vieisi- Kjardlas ģimnāzijas un Mežkuiču ģimnāzijas skolēni, kā arī projekta Erasmus+ delegācijas no Grieķijas, Vācijas, Somijas, Skotijas.
31. Konkurss 'Mūsdienu klasika" 07.12.2018 07.12.2018 Latgales priekšpilsētas Mūzikas skolas rīkotajā Starptautiskajā klavierspēles konkursā "Mūsdienu klasika" klavierspēles 5.klases skolēns iegūst II vietu.
32. Koncerts "Tādi esam!" 06.12.2018 06.12.2018 Mūzikas programmu 1.- 2.klašu skolēnu koncerts, kurā katram skolas skolēnam ir iespēja uzstāties, priecēt vecākus un Garkalnes novada iedzīvotājus ar savu muzikālo priekšnesumu.
33. Valsts konkurss Pūšaminstrumentu spēles programmas skolēniem 10.12.2018 10.12.2018 Valsts konkursa I kārta, kurā tiek atlasīti skolēni, kuri piedalīsies Pūšaminstrumentu spēles programmas saksofona, eifonija un flautas spēles programmu skolēnu konkursa II kārtā J.Mediņa Mūzikas skolā (18.- 19.01.2019.)
34. Valsts konkurss Sitmainstrumentu spēles programmas skolēniem 12.12.2018 12.12.2018 Valsts konkursa I kārta skolā, kurā tiek atlasīti skolēni, kuri piedalīsies Sitaminstrumentu spēles programmas skolēnu konkursa II kārtā J.Mediņa Mūzikas skolā (14.01.2019.)
35. Vizuāli plastiskās mākslas programmas 7.klases skolēnu nobeiguma darbu idejas aizstāvēšana 12.12.2018 12.12.2018 Vizuāli plastiskās mākslas programmas 7.klases skolēni prezentē savu nobeiguma darba ideju. Mākslas programmas skolotāji ar skolēniem diskutē par prognozējamo rezultātu, iesaka labāko risinājumu un izsaka savus priekšlikumus darba uzlabošanai.
36. Ziemassvētku koncerts 21.12.2018 21.12.2018 Tradicionālais skolas interešu izglītības pulciņu un mūzikas programmu skolēnu Ziemassvētku koncerts vecākiem un novada iedzīvotājiem. Koncerts notiek Garkalnes novada k/c "Berģi".

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Vidzemes šoseja 34, Garkalne Pašvaldības īpašums 1984

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 8 214 Ļoti labs
Darbnīcas 3 126 Labs
Citas telpas 5 69 Labs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 132 150 Ļoti labs Laba Nav Stacionāra
Zālē iespējamas šādas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Džeza ansamblis Jaukts Vokāli instrumentālais ansamblis 8 Ivars Jercums
Orķestris Jaukts 25 Rūdolfs Missa
Kameransamblis Jaukts 3 Rūdolfs Missa
Ansamblis Klavieres 2 Angelika Teterovska
Ansamblis Klavieres 2 Angelika Teterovska
Ansamblis Jaukts 2 Artjoms Sarvi
Ansamblis Klavieres 2 Ingūna Lielbārde
Ansamblis Klavieres 2 Ingūna Lielbārde
Ansamblis Klavieres 4 Ingūna Lielbārde
Ansamblis Pūšaminstrumenti 2 Kārlis Krapauskis
Ansamblis Sitaminstrumenti 4 Mārtiņš Kokars
Ansamblis Sitaminstrumenti 4 Mārtiņš Kokars
Ansamblis Stīgu instrumenti 3 Linda Auzāne
Ansamblis Stīgu instrumenti 3 Linda Auzāne
Kameransamblis Jaukts 5 Linda Auzāne
Ansamblis Jaukts 2 Angelika Teterovska
Ansamblis Jaukts 2 Angelika Teterovska
Ansamblis Klavieres 2 Angelika Teterovska
Ansamblis Jaukts 2 Anita Zambare
Ansamblis Stīgu instrumenti 2 Sandra Šnē
Ansamblis Pūšaminstrumenti 4 Elza Bleikša
Ansamblis Pūšaminstrumenti 2 Elza Bleikša
Ansamblis Pūšaminstrumenti 2 Elza Bleikša
Ansamblis Pūšaminstrumenti 2 Elza Bleikša
Ansamblis Klavieres 2 Inga Burmeistare
Ansamblis Klavieres 2 Inga Burmeistare
Ansamblis Klavieres 2 Inga Burmeistare
Ansamblis Klavieres 2 Inga Burmeistare