Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> dejas skola

Adrese:

Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Vadītājs/ direktors:

Dace Čodera

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Dace Čodera 29543665 29543665 @
direktores vietn. māc.darbā Linda Celma 29490550 29490550 @

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

2270902076

Reģistrācijas datums:

31.08.2007

Dibinātājs:

Dundagas novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Pasta adrese:

Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

134

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Novada konkurss "Dundagas balss pavēlnieks" Koncerts Dundagas pilī pensionāru apvienībai "Sendienas" Novada dziedošo talantu koncerts Dundagā un Kolkā Ventspils bērnu mūzikas skolas stīgu orķestra koncerts Audzēkņu koncerts Ances kultūras namā II Latvijas izglītības iestāžu orķestru festivāls - konkurss K.F.Amendas mūzikas svētki- koncerts Nurmuižā Leģionāru atceres pasākums Dundagā Lieldienu pasākums Kolkā Lieldienu pasākums Dundagā, radošās darbnīcas Izstāde "Klusā daba" Mazajā skolā Latvijas Orķestru asociācijas un Latvijas NKC rīkotais orķestru lielkoncerts veltīts Latvijas simtgadei Lielajā ģildē. Ģimeņu diena Dundagā Dejas nodaļas audzēkņu koncerts- eksāmens Izlaidums un mācību gada nobeiguma pasākumi pa izglītības programmām Labāko skolēnu godināšanas pasākums Dundagā Koklētāju ansambļu un vokālistu piedalīšanās un koncertēšana "Senās uguns nakts" pasākumā Svinīgs mācību gada sākumam veltīts pasākums Profesionālās ievirzes Latvijas mākslas skolu 2017./2018. m.g. Valsts konkursa "Grāmata.Ilustrācija" I kārtas laureātu ceļojošās izstādes "Mana grāmata" izstāde, prezentācija, atklāšanas pasākums Dundagas pilī Mācību ekskursija uz Ugāles ērģeļbūves darbnīcu V Kamermūzikas festivāla "Rudens krāsas mūzikā" koncerts Jaunmoku pilī. "Leģendu nakts" Dundagā radošas darbnīcas no dabas materiāliem un masku darināšana Sitaminstrumentu ansambļa dalība Lāčplēša dienas lāpu gājienā Izstāde LR proklamēšanas dienai un Latvijas 100 gadei veltīta izstāde Dundagas pilī. "Egles iedegšana" Ziemassvētku pasākums-koncerts DMMS audzēkņiem un vecākiem Dundagā Atklātais audzēkņu Ziemassvētku koncerts Kolkas tautas namā 04.01.2018 31.12.2018 Skolas un ārpusskolas pasākumi, sadarbība ar citām iestādēm
2. IV Latvijas mūzikas skolu kora klašu, duetu un trio konkurss "Jūras zvaigzne" 8.klašu Klavierspēles audzēkņu koncerts " Mans mīļākais skaņdarbs mūzikas skolu beidzot", Kuldīgas MS XXIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss- Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Rīga XXIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursa laureātu koncerts"Bravo bravissimo" Rīga, LU Lielajā aulā XIII Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss Saldus mūzikas skolā. Kurzemes novadu mūsdienu deju radošais konkurss 2018 , Liepājā XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku Koklētāju ansambļu skate Rīgā Rīgas brīvostas pārvaldes izsludinātais zīmējumu konkurss latvijas mākslas skolu audzēkņiem "Mana nākotnes osta" 04.01.2018 31.12.2018 Konkursi, festivāli

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Pašvaldības īpašums 1249
Teritorijas kopējā platība (m2):

4056

Papildu informācija par infrastruktūru:

Dundagas Mākslas un mūzikas skolas lietošanā ir nodotas telpas, kas atrodas Dundagas pils dienvidrietumu un ziemeļrietumu korpusa trešajā stāvā ar kopējo platību 975,7 m2.

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 18 640 Apmierinošs
Citas telpas 3 60 Apmierinošs
Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Pils zāle 130 250 Labs Laba
Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

IT aprīkojums kultūrizglītības iestādē

Bezmaksas Wi-Fi:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Ansamblis Stīgu instrumenti 3.klašes vijolnieku ansamblis 4 I. Hermane
Ansamblis Sitaminstrumenti 2./3.klašu sitaminstrumentu ansamblis 3 G.Lintiņš
Ansamblis Stīgu instrumenti Koklētāju ansamblis 2.-5.kl. 3 Dz.Tauniņa
Vokālais ansamblis 1.-3.klašu ansamblis 5 I.Sproģe
Vokālais ansamblis 2.-7.klašu ansamblis 12 I.Sproģe
Ansamblis Stīgu instrumenti Koklētāju ansamblis 4.-7.kl. 5 Dz.Tauniņa
Vokālais ansamblis 6.-7.klašu ansamblis 5 I.Sproģe
Vokālais ansamblis 1.-2.klašu ansamblis 3 M.K.Strautmane
Vokālais ansamblis 3./4./7. klašu ansamblis 3 M.K.Strautmane
Vokālais ansamblis 1.-7.klašu ansamblis 6 M.K.Strautmane
Ansamblis Sitaminstrumenti 4./6.klašu sitaminstrumentu ansamblis 3 G.Lintiņš
Ansamblis Sitaminstrumenti 5./6.klašu sitaminstrumentu ansamblis 2 G.Lintiņš
Ansamblis Stīgu instrumenti 4.-7.klašu vijolnieku ansamblis 4 I. Hermane
Ansamblis Stīgu instrumenti 7.klases vijolnieku ansamblis 2 I. Hermane
Ansamblis Stīgu instrumenti 3./4.klašu ģitāristu ansamblis 5 E.Zviedrs
Ansamblis Stīgu instrumenti 4./6.klašu ģitāristu ansamblis 5 E.Zviedrs