Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Brīvības iela 27, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Vadītājs/ direktors:

Aiga Lasmane -Erdema

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Aiga Lasmane-Erdema 63721621 29459946 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4575902606

Reģistrācijas datums:

23.11.2009

Dibinātājs:

Dobeles novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Brīvības iela 27, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Pasta adrese:

Brīvības iela 27, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

119

Apraksts

Dibināšanas gads:

2006

Sākums:

Dobeles Mākslas skolai ir apmēram 23 gadus gara vēsture, lai gan šo nosaukumu un statusu tā ieguva tikai 2006. gada 1. janvārī. 1994. gada rudenī darbu sāka Dobeles rajona lietišķās un tēlotājas mākslas centrs, kas tolaik atradās Gardenē, Auru pagastā. Mākslas centra pirmais direktors no 1994. -1997. gadam bija Jānis Blunavs. 1997. gada novembrī notika gan centra nosaukuma, gan atrašanās vietas maiņa - iestāde pārcēlās uz ēku Dobelē, Brīvības ielā 27. Kopš 1997./98. mācību gada Mākslinieciskās jaunrades centra, tagad Mākslas skolas, direktore ir Aiga Lasmane. Jau 2002./2003. mācību gadā uz toreizējā Mākslinieciskā jaunrades centra bāzes tika ieviesta profesionālās ievirzes programma "Vizuāli plastiskā māksla".

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Tālākizglītības kursi "Laikmetīgs zīmējums. Zīmējuma dažādas iespējas vizuālās mākslas stundās". 03.01.2018 Piedalījās Dobeles, Tērvetes un Auces novadu vizūālās mākslas skolotāji
2. Gleznotājas Hildas Vīkas darbi Dobeles Mākslas skolas audzēkņu acīm izstāde. 03.11.2017 01.03.2018 SIA "AĢIS" veikala skatlogos.
3. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "LIDICE 2018" 1.kārta 15.01.2018 Darbu atlase un izvirzīšanai nākošajai kārtai Dobeles mākslas skolā
4. Erasmus+ 1.pamatdarbības jauniešu apmaiņas projekts "YOUTH ARTS FOR SOCIAL CHANGE" 1.aktivitāte 15.01.2018 18.01.2018 DMS 4-5.klašu audzēkņi
5. Pedagoģiskās padomes sēde 24.01.2018 skolas pedagogi
6. Darbu iesniegšana vizuālās mākslas konkursam "Es dzīvoju pie jūras" 25.01.2018
7. Noslēguma darbu skiču skate 12.02.2018 13.02.2018 5.a, 5.b un 5.c klašu audzēķņi aizstāv savas noslēguma darbu skices
8. Pedagogu informatīvā sanāksme 14.02.2018
9. Valsts konkursa I kārtas darbu izvērtējums 15.02.2018
10. konkurss "SIA DOBELES ŪDENS SIMBOLS" 01.01.2018 16.02.2018
12. SKOLĒNU PADOMES SĒDE 15.02.2018
13. Dalība Jelgavas Mākslas skolas rīkotajā karnevālā un erudīcijas spēlē "FANTASTIKA" 01.03.2018
14. Pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Cēsīm. Skolas pedagoga Ivandas Spulles-Meieres izstādes apmeklējums Cēsu izstāžu namā. 03.03.2018 Skolas pedagogi
15. I starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" 07.01.2018 05.03.2018
16. Mākslinieces Agijas Stakas Meistardarbnīca 1.-5.klašu audzēkņiem 07.03.2018
17. DMS audzēkņu darbu izstāde Dobeles centrālajā bibliotēkā. 01.12.2018 10.03.2018
18. Pedagogu tālākizglītības kursi Jelgavas Mākslas skolā. 12.03.2018 piedalās skolas 2 pedagogi
19. Mācību darbu Starpskate 12.03.2018 16.12.2018
20. Erasmus+ 1.pamatdarbības jauniešu apmaiņas projekts "YOUTH ARTS FOR SOCIAL CHANGE" plānošanas vizīte 17.03.2018 20.03.2018 Itālija, Galatone. No skolas piedalās 2 pedagogi un 1 audzēkne.
21. Mācību ekskursija uz Rīgu (atvērto durvju diena un radošās darbnīcas PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas viduskskola) 16.03.2018 Piedalās 4.-5.klašu audzēkņi
22. Skolas padomes sēde 21.03.2018 Padomes locekļi
23. Valsts konkursa II kārta 24.03.2018 DMS 6 audzēkņi
24. Gleznotājas Hildas Vīkas darbi Dobeles Mākslas skolas audzēkņu acīm izstāde. 07.01.2018 06.04.2018 DMS interešu izglītības programmas audzēkņi
25. Erasmus+ 1.pamatdarbības jauniešu apmaiņas projekts "ARTS FOR INCLUSIVE" plānošanas vizīte 04.04.2018 05.04.2018 Piedalās projekta dalībnieki no 6 valstīm. Norises vieta Dobeles Mākslas skola
26. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojas" 07.01.2018 03.04.2018 DMS interešu izglītības programmas audzēkņi
27. Valsts konkursa noslēguma seminārs 28.04.2018 29.04.2018 Skolas pedagogi.
28. Erasmus+ 1.pamatdarbības jauniešu apmaiņas projekts "ARTS FOR INCLUSIVE" jauniešu apmaiņa 30.04.2018 06.05.2018 Apmaiņa notiek Larnakā, Kiprā. Piedalās 6 skolas audzēkēņi un 2 skolotājas
29. Mācību darba skate 24.05.2018 Skolas audzēķņi
30. Liecību izsniegšana 30.05.2018 1.-4.klašu audzēkņiem un Sagatavošanas grupu audzēkņiem
31. Jauno audzēkņu uzņemšana 31.05.2018
32. Pedagoģiskās padomes sēde 31.05.2018
33. Noslēgumu darbu aizstāvēšana. IZLAIDUMS. 02.06.2018
34. Macību plenērs. 04.06.2018 08.06.2018 1.-4.klašu audzēkņiem.
35. Erasmus+ 1.pamatdarbības jauniešu apmaiņas projekts "YOUTH ARTS FOR SOCIAL CHANGE" Jauniešu apmaiņa 10.06.2018 16.06.2018 Apmaiņas norises vieta ir Dobele, Dobeles Mākslas skola.
36. Skolas audzēkņu vasaras plenēra darbu izstāde 01.09.2018 01.12.2018 SIA "AĢIS" veikala skatlogos.
37. DMS audzēkņi zīmē un glezno miniatūras "Tu esi mans draugs" 01.09.2018 01.11.2018
38. Vasaras plenēra darbu konkurss "Pils Sēta Pilsēta" 30.09.2018 Bauskas Mākslas skolas organizēts kokursss
39. Skolas 20118.gada absolventu noslēgumu darbu izstāde 12.09.2018 27.10.2018 Dobeles Novadpētniecības muzejā
40. Tālākizglītības kursi pedagogiem "Audzināšana" 04.10.2018
41. Seminārs "Pētniecība mākslā un mākslas izglītībā" 10.10.2018 Ķekavas Mākslas skolā
42. Mācību ekskursija 1.-2.klašu audzēkņiem uz Ģ.Eliasa vēstures un mākslas muzeju 16.10.2018
43. Mācību darbu Starpskates 22.10.2018 26.10.2018
44. Seminārs Dobeles, Tērvetes un Auces novadu vizuālās mākslas skolotājiem. 23.10.2018 Dobeles Mākslas skolā.
45. Pieredzes apmaiņas brauciens pedagogiem uz Jēkabpils Mākslas skolu 25.10.2018
46. DMS audzēkņu darbu izstāde Dobeles centrālajā bibliotēkā. 01.09.2018 31.10.2018
47. Starptautiskais garfikas konkurss "Miniature" 01.09.2018 31.10.2018 Paņevežu Mākslas skola (Lietuva)
48. Erasmus+ 1.pamatdarbības jauniešu apmaiņas projekts "European Year of Cultural Heritage" jauniešu apmaiņa 04.11.2018 11.11.2018 Itālija, Galatone. Piedalās 5 skolas audzēknes un 3 skolotājas
49. XVIII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Es dzīvoju pie jūras" 01.09.2018 30.11.2018
50. Mācību ekskursijas 4.-5.klašu audzēkņiem uz Latvijas Mākslas akadēmiju un Nacionālo bibliotēku 12.12.2018
51. 5.klašu audzēkņu vecāku sapulce 13.12.2018
52. Mācību darbu skate 19.12.2018
53. Tālākizglītības kursi Pedagogiem "Animācija" 20.12.2018
54. Liecību izsniegšana 21.12.2018

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Pašvaldības īpašums 1939
Teritorijas kopējā platība (m2):

2232

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 6 152 Ļoti labs
Darbnīcas 1 13 Ļoti labs
Citas telpas 2 89 Labs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Daļēji

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

IT aprīkojums kultūrizglītības iestādē

Bezmaksas Wi-Fi: