Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Brīvības iela 27, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Vadītājs/ direktors:

Aiga Lasmane -Erdema

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Aiga Lasmane-Erdema 63721621 29459946 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4575902606

Reģistrācijas datums:

23.11.2009

Dibinātājs:

Dobeles novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Brīvības iela 27, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Pasta adrese:

Brīvības iela 27, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

115

Apraksts

Dibināšanas gads:

2006

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Dobeles Mākslas Skolas pedagogu radošo darbu izstāde “Mazs un vēl mazāks” Dobeles Novadpētniecības muzejā 01.02.2019 23.02.2019
2 DMS audzēkņu darbu izstāde Veikala „Aģis” skatlogos 01.03.2019 31.05.2019
3 DMS audzēkņu darbu izstāde Dobeles centrālajā bibliotēkā Dobeles centrālā bibliotēka 01.02.2019 08.03.2019
4 Audzēkņu mācību darbu skate - izstāde Dobeles Mākslas skola 24.05.2019 17.06.2019
5 Starptautiskā plenēra Dobelē darbu izstāde Dobeles centrālā bibliotēka. 22.07.2019 26.08.2019 Piedalījas Dobeles Mākslas skolas un Biržu(Lietuva) Mākslas skolas audzēkņi
5 Dobeles Mākslas skolas auzdzēkņu vasaras plenēra darbu izstāde Veikala „Aģis” skatlogos 02.09.2019 01.12.2019
6 Dobeles Mākslas skolas auzdzēkņi zīmē un glezno miniatūras “Es būšu...” Dobeles Mākslas skola 02.09.2019 30.09.2019
7 Skolas 2019.gada absolventu diplomdarbu izstāde Dobeles Novadpētniecības muzejā 10.09.2019 10.10.2019
8 Dobeles Mākslas skolas auzdzēkņu darbu izstāde Dobeles centrālā bibliotēka. 02.09.2019 31.10.2019
9 Dobeles un Biržu Mākslas skolu auzdzēkņu vasaras plenēra Dobelē darbu izstāde Dobeles novada Šķibes bibliotēkā 01.09.2019 30.09.2019
10 Mācību darbu skate - izstāde Dobeles Mākslas skola 18.12.2019 06.01.2020
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Valts konkursa I kārta Dobeles Mākslas skola 14.02.2019
2 Valts konkursa I kārtas darbu izvērtējums Dobeles Mākslas skola 15.02.2019
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Pedagogu tālākizglītības kursi (A) ANIMĀCIJA. I DAĻA. Dobeles Mākslas skolas pedagogiem un vecāko klašu audzēkņiem. Dobeles Mākslas skola 25.01.2019 Kursu vadītājs mākslinieks animators Dzintars Krūmiņš
2 Pedagogu tālākizglītības kursi (A) ANIMĀCIJA. II DAĻA. Dobeles Mākslas skolas pedagogiem un vecāko klašu audzēkņiem. Dobeles Mākslas skola 22.02.2019 Kursu vadītājs mākslinieks animators Dzintars Krūmiņš
3 Mācību ekskursija uz Rīgu Ekskursiju pa SAEIMU un izstāžu zāles ARSENĀLS apmeklējums 28.03.2019 5.C., 4.A., 4.B.,5. A un 5.B klašu audzēkņi
4 Absolventu Noslēguma darbu aizstāvēšana Dobeles pilsētas kultūras namā 01.06.2019 18 absolventu Noslēgumu darbu aizstāvēšana un IZLAIDUMS
5 Starptautiskais mākslas skolu audzēkņu plenērs Dobelē. Dobele 05.06.2019 Piedalījas Dobeles Mākslas skolas un Biržu(Lietuva) Mākslas skolas audzēkņi un pedagogi
6 Mācību ekskursija uz keramikas cepļa atvēršanu Abgunstes muižā. Abgunstes muižā. 28.10.2019
7 Papīra liešanas meistardarbnīca 1.-3.klašu audzēkņiem. Dobeles Mākslas skola Meistardarbnīcas vadītāja - māksliniece Ilze Dilāne
8 Pieredzes apmaiņas brauciens pedagogiem Ventspils 25.10.2019
9 Mācību ekskursija uz izstāžu zāli ARSENĀLS 14.11.2019 3.-5.klašu audzēkņi

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Dobeles un Biržu Mākslas skolu auzdzēkņu vasaras plenēra Biržos darbu izstāde Biržos (Lietuva) 28.08.2019 31.10.2019
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Dalība vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras”. Darbu iesniegšana. Jūrmalas Mākslas skola 29.01.2019
2 Darbu iesniegšana grafikas konkursam „Siguldas līnija” Siguldas Mākslu skola "Baltais Flīģelis" 01.02.2019
3 II. starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola 12.03.2019
4 Valsts konkurss 2.kārta Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” 23.02.2019
5 Valsts konkursa noslēguma seminārs Vecumnieku mūzikas un Mākslas skola 26.04.2019 27.04.2019
6 3.starptautiskais gleznošanas kunkurss „Vilnis Lielupē” Salgales mūzikas un mākslas skola 04.10.2019 31.10.2019
7 Starptaustiskais grafikas konkurss “Miniature” Paņevežu mākslas skola (Lietuva) 01.11.2019
8 48. starptautiskais bērnu mākslas konkurss „LIDICE 2020” 01.11.2019 29.11.2019
9 XVIII starptautiskais vizuālās mākslas konkurss ,,Es dzīvoju pie jūras,, 01.11.2019 29.11.2019
10 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības pulciņu konkurss, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 01.12.2019 06.01.2020
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Erasmus+ 1. pamatdarbības jauniešu apmaiņas projekts “YOUTH FOR EUROPEAN HERITAGE” Jauniešu apmaiņa Kipra, Oriklini 07.01.2019 11.09.2019 Dobeles Mākslas skolas 6 audzēknes un 2 skolotājas piedalījās Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektā
2 Valsts prezidenta Vējones kundzes vizīte Skolā 18.02.2019
3 Starptautiskais mākslas skolu audzēkņu plenērs Biržos (Lietuva). 26.08.2019 Piedalījas Dobeles Mākslas skolas un Biržu(Lietuva) Mākslas skolas audzēkņi un pedagogi