Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola

Adrese:

Celtnieku iela 1, Cesvaine, Cesvaines nov., LV-4871

Vadītājs/ direktors:

Inta Stiene

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Inta Stiene 64852498 26446141 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4474902095

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Celtnieku iela 1, Cesvaine, Cesvaines nov., LV-4871

Pasta adrese:

Celtnieku iela 1, Cesvaine, Cesvaines nov., LV-4871

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

69

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Misija:

Vīzija. Attīstīt audzēkņos uz pamatzināšanām mūzikā un mākslā, pieredzi, vērtībām, attieksmēm balstītas spējas un prasmes mācīties zināt, sadarboties un sadzīvot kopā ar citiem, mācīties būt. Misija. Veikt izglītojošo darbību, lai nodrošinātu mūzikas un mākslas pamatizglītības ieguvi. Audzināt harmoniski attīstītu jauno paaudzi, kas spēj dzīvot nemitīgi mainīgajā pasaulē un pilnveidot to ar savu individualitāti. Mērķis. Audzināt izglītotu, brīvu, radošu, inteliģentu personību, kas spēj pašizglītoties, īstenot savas pilsoņa tiesības un pildīt pienākumus. Nodrošināt mūzikas un mākslas izglītības pēctecību. Uzdevumi. • Veikt kvalitatīvu izglītojošo darbību atbilstoši likumdošanai. • Piesaistīt profesionālus speciālistus, kuru regulāri pilnveido savu izglītību. • Pildīt licencēto programmu prasības. • Respektēt audzēkņu vēlmes un individualitāti. • Sadarboties ar vecākiem, sabiedrību. • Veikt regulāru pašanalīzi.

Darbība:

Profesionālās ievirzes izglītība

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Koncertu organizēšana, piedalīšanās 01.09.2017 01.10.2018 1. Audzēkņu un pedagogu piedalīšanās koncertā Pirmsskolā "Brīnumzeme" 2. Audzēkņu un pedagogu piedalīšanās koncertā 18.novembra koncertā Cesvaines novadā 3. Audzēkņu un pedagogu piedalīšanās koncertā Mārjamā Mūzikas un mākslas skolā (Igaunija) 4. Pedagogu piedalīšanās koncertā 1. septembrī.
2. Koncertu apmeklēšana 01.09.2017 01.10.2018 1. "Pasaku ainas"- Kristīne Blaumane. Ilona Meja, Heta Hansena - Cesvaines pilī 2. "'Svētdienas rīta muzikālās pasakas . Pavasaris"- Koncertzālē Cēsis 3. Baltijas akadēmiju orķestris - Koncertzālē Cēsis
3. Izstāžu organizēšana 01.09.2017 01.10.2018 1. Vasaras plenērs un izstāde - piedalās pedagogi 2. Audzēkņu darbu izstāde Kraukļu bibliotēkā 3. Audzēkņu darbu izstāde "Ilustrācija" CMMS 4. Cesvaines, Ērgļu, Lubānas , Varakļānu MS audzēkņu darbu izstāde Madonas muzejā
4. Izstāžu apmeklēšana 01.09.2017 01.10.2018 1. Sandra Strēle "Ģaismas stāsti" Cesvaines novada domē 2. Madonas muzeja izstāžu apmeklējumi 3. Rīgas muzeju un Centrālās bibliotēkas apmeklēšana 4. Izstāžu apmeklēšana Cesvaines pilī
5. Piedalīšanās konkursos Audzēkņu iestāšanā Mūzikas vidusskolā 01.09.2017 01.10.2018 1. Valsts konkurss izgl. pr. Vizuāli plastiskā māksla 2. Valsts konkurss izgl pr. Vijoļspēle 3. Starptautiskais zīmējumu konkurss "Brīnumu meklējot" Marjamā (Igaunijā) 1.2018./2019.m.g. Monika Puzule iestājusies Alfrēda Kalniņa Mūzikas vidusskolā programmā Klavierspēle
6. Dažādas aktivitātes un pasākumi 01.09.2017 01.10.2018 1. Vasaras nometne "4 x māksla" piedalās audzēkņi 2. J. Sārņa grāmatas "Reiz ... un tagad" ilustrēšana un grāmatas atvēršanas pasākums Siguldas MMS " Baltais flīģelis"

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Pašvaldības īpašums 1972
Teritorijas kopējā platība (m2):

584

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 13 502 Apmierinošs
Citas telpas 5 82 Apmierinošs
Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle 50 100 Apmierinošs Laba Stacionāra
Zālē iespējamas šādas norises:

Kamermūzikas koncerti
Mākslas izstādes

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Ansamblis Stīgu instrumenti 5 V. Sokirka
Ansamblis Jaukts 7 J.Andževs
Ansamblis Pūšaminstrumenti 4 V. Krēsliņa
Vokālais ansamblis 4 S. Grīnberga
Koris 14 A. Āboltiņa
Folkloras ansamblis 7 B. Putniņa