Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola

Adrese:

Stūrmaņu iela 31, Rīga, LV-1016

Vadītājs/ direktors:

Artūrs Cingujevs

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Artūrs Cingujevs 67434848 @
Direktora vietniece mācību darbā Lia Sproģe 67432253 @
Direktora vietniece mācību darbā Helga Jaksone 67432253 @
Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
www.bmms.lv

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

3374902145

Reģistrācijas datums:

05.12.2007

Dibinātājs:

Rīgas dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Stūrmaņu iela 31, Rīga, LV-1016

Pasta adrese:

Stūrmaņu iela 31, Rīga, LV-1016

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

402

Apraksts

Dibināšanas gads:

1989

Sākums:

1989.

Misija:

Skolas Misija ir nodrošiāt auzdēkņu kultūriglītibu, attīstot to prasmes mūzikā un mākslā un veicinot etnisko un sociālo integrāciju harmoniskas personības tapšanā

Darbība:

Profesionālās ievirzes mūzikas un vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmu īstenošana pamatizglītības pakāpē.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Dalība pedagogu profesionālās pilnveides kursos: Problēmsituāciju risināšanas metodes darbā ar flautas spēles audzēkņiem, pasniedzēja Jeļena Ivanova-Letjagina /Krievija/, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas Izstāžu zālē. 08.01.2018 08.01.2018 Piedalās izglītības programmas: Pūšaminstrumentu / Sitaminstrumentu spēle pedagogi.
2. Dalība XVII Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā Es dzīvoju pie jūras (Tilts ). 08.01.2018 20.01.2018 Konkursa mērķis ar mākslas izteiksmes veidiem parādīt ūdens eko sistēmas lomu cilvēka dzīvē, kulltūras un tradīciju attīstībā, kā arī novērtēt ūdeni kā starpkultūru veidojošu elementu. Piedalās izglītības programmas: Vizuāli plastiskā māksla audzēkņi.
3. Dalība Rīgas domes rīkotajā konkursā Ziemassvētki 2017. 17.01.2018 17.01.2018 Konkurss tiek rīkots jau vairākus gadu desmitus, lai ieinteresētu un motivētu radīt svētku noskaņu un veicinātu Ziemassvētku laikam atbilstošas noskaņas radīšanu pilsētvidē. Piedalās izglītības programmas: Vizuāli plastiskā māksla audzēkņi.
4. Dalība Jūrmalas MV zonas mūzikas skolu klavierspēles audzēkņu koncertā. 19.01.2018 19.01.2018 Koncerts veltīts Igaunijas un Lietuvas Republiku 100-gadei. Koncertā piedalās izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle audzēkņi.
5. Dalība XXIII Latvijas Mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu izpildītāju konkursā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. 26.01.2018 28.01.2018 Piedalās izglītības programmas: Pūšaminstrumentu / Sitaminstrumentu spēle audzēkņi.
6. Dalība pedagogu profesionālās pilnveides kursos: Audzēkņa radošā potenciāla attīstība pēc divdaļīgu solo koncertu izstrādātas metodikas. Lekcija/koncerts: Iepazīstināšana ar unikālu trīs līmeņu – skola/ koledža/augstskola metodiku. Audzēkņa Vitjas Fedorenko solo koncerts. Pasniedzējs Oļegs Gaponovs /Krievija/, Bolderājas Mūzikas un mākslas skollas Koncertzālē. 30.01.2018 30.01.2018 Mūzikas nodaļas pedagogi.
7. Dalība M.Subača izstādes noslēgumā un meistarklasēs, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas Izstāžu zālē. 08.01.2018 30.01.2018 Piedalās izglītības programmas: Vizuāli plastiskā māksla auzdēkņi.
8. Dalība Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas mācību koncertā: klarnetes, saksofona, mežraga, trombona, eifonija, tubas spēle, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas Koncertzālē. 05.02.2018 05.02.2018 Piedalās izglītības programmas: Pūšaminstrumentu / Sitaminstrumentu spēle audzēkņi.
9. Dalība Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas mācību koncertā 1.klases audzēkņiem, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas Koncertzālē. 06.02.2018 06.02.2018 Piedalās izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle 1. klases auzdēkņi.
10. Dalība Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas mācību koncertā: flautas, sitaminstrumentu,obojas, fagota spēle, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas Koncertzālē. 07.02.2018 07.02.2018 Piedalās izglītības programmas: Pūšaminstrumentu / Sitaminstrumentu spēle audzēkņi.
11. Dalība Koncertā "Viegli", Džūkstes pamatskolā. 14.02.2018 14.02.2018 Piedalās izglītības programmas: Populārās mūzikas pamati audzēkņi.
12. Dalība konkursā "Dziesmu Putenis", A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā. 16.02.2018 16.02.2018 Konkurss tiek rīkots ar mērķi attīstīt audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru, nodrošināt iespēju dziedātājiem pārādīt savas spējas un prasmes, sekmēt jauniešu interesi par populāro un džeza mūziku, veicināt pieredzes aomaiņu un sadarbību starp audzēkņiem, pedagogiem un citām ieinteresētām personām(producenti, komponisti, mecenāti... Konkursā piedalās izglītības programmas: Populārās mūzikas pamati audzēkne.
13. Dalība koncertizrāde bērniem "Lenesons un Debisī Bērnu stūrītis", Lielajā ģildē. 17.02.2018 17.02.2018 Klods Debisī ir viens no 20. gadsimta dižākajiem vīriem, un viņa mūzika ir smalki tēlaina kā impresionisma gleznas. Šajā reizē LNSO mākslinieki saspēlēsies ar Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņiem – uz vienas skatuves satiksies pieredzējuši mūziķi un topoši mūziķi – meistari un mācekļi. Koncertizrādes ar LeNeSOnu sniedz iespēju bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem iepazīt simfonisko mūziku un baudīt teatrālu priekšnesumu. Koncertu starpbrīžos bērniem dota iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, kurās var gan mākslinieciski izpausties, gan iepazīt tuvplānā mūzikas instrumentus. Šajā reizē bērni varēs iepazīt klarneti. Piedalās izglītības programmas: Stīgu instrumentu spēle - Vijoļspēle/ Alta spēle/ Čella spēle audzēkņi.
14. Dalība seminārā: Ideju attīstības radošais process un metodes radošuma attīstībai, moderns mākslas skolotājs, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas Izstāžu zālē. 19.02.2018 19.02.2018 Piedalās Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi un darbinieki.
15. Dalība II Starptautiskajā klasiskās ģitāras izpildītāju konkursā Viļņa 2018., Viļņā, Lietuvā. 21.02.2018 24.02.2018 Piedalās izglītības programmas: Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle / Kokles spēle audzēkņi.
16. Dalība II daudzstīgu instrumentu solistu konkursā "Koklē vēju vanadziņš", Saulkrastu Kultūras namā, Saulkrastos. 24.02.2018 24.02.2018 Konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt tā ilgtspēju, nododot to nākamajām paaudzēm, kopt Dziesmu un deju svētku tradīciju. Konkursā piedalās izglītības programmas: Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle / Kokles spēle audzēkne.
17. Dalība Instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu konkursā "'Competition VENTSPILS GROOVE", PIKC Ventspils Mūzikas vidusskolā, Ventspilī. 02.03.2018 02.03.2018 Konkurss tiek rīkots ar mērķi sekmēt jauno mūzikas grupu savstarpējo komunikāciju, sadarbību un attīstīt instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas mūsdienu ritma mūzikas stilos. Konkursā piedalās izglītības programmas: Pūšaminstrumentu / Sitaminstrumentu spēle audzēkņi.
18. Dalība Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas mācību koncertā: vijoļspēlē, čella spēle, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas Izstāžu zālē. 06.03.2018 06.03.2018 Piedalās izglītības programmas: Stīgu instrumentu spēle - Vijoļspēle/ Alta spēle/Čella spēle audzēkņi.
19. Dalība Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas mācību koncertā: kokles un ģitāras spēle, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā. 07.03.2018 07.03.2018 Piedalās izglītības programmas: Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle / Kokles spēle audzēķņi
20. Dalība Bolderājas pirmskolas izglītības iestādes "Saulstraiņš" koncertā, veltītam Sagatavošanas grupu audzēkņiem un to vecākiem. 09.03.2018 09.03.2018 Piedalās Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļas audzēkņi
21. Dalība Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas mācību koncertā: ērģeļspēle, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā. 09.03.2018 09.03.2018 Piedalās izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle audzēkņi.
22. Dalība Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas Stīgu instrumentu: Vijole, Alts, Čells koncertā, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas Koncertzālē. 09.03.2018 09.03.2018 Piedalās izglītības programmas: Stīgu instrumentu spēle - Vijoļspēle/ Alta spēle/Čella spēle audzēkņi.
23. Dalība 8. Starptautiskajā Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursā, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā. 10.03.2018 10.03.2018 Konkurss notiek ar mērķi sekmēt audzēkņu radošo un māksliniecisko izaugsmi, veicināt pianistiskā līmeņa pilnveidi un popularizēt latviešu komponistu skaņdarbus. Konkursā piedalās izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle audzēkņi
24. Dalība 5. Starptautiskajā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursā, Siguldas Mākslu skolā Baltais Flīģelis. 14.03.2018 15.03.2018 Konkursa mērķis sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu komponistu klaviermūziku un atskaņotājmākslu. Veicināt apmācības procesa kvalitāti mūzikas skolās. Pilnveidot audzēkņu uzstāšanās prasmes un pieredzi un sniegt iespēju pedagogiem apmainīties pieredzē ar Latvijas un citu valstu kolēģiem. Konkursā piedalās izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle audzēkņi
25. Dalība Lielkoncertā "LIEPĀJA izAICINA", Liepājā. 15.03.2018 17.03.2018 Koncerts tiek rīkots, saistībā ar tuvojošamies valsts svētkiem un kā viens no Latvijas simtgades pasākumiem, atzīmējot arī vēju pilsētas dzimšanas dienu. Tā organizēšanā paredzēts iesaistīt arī aktīvus jauniešus, kuri uz skatuves ar savām radošajām prasmēm izaicinās savus vienaudžus no citām pilsētām. Koncertā piedalās izglītības programmas: Populārās mūzikas pamati audzēkņi.
26. Dalība IV jauno pianistu festivālā "DEBIJA 2018", Juglas Mūzikas skolā. 21.03.2018 21.03.2018 Festivāla mērķis ir atbalstīt ar jaunradi apveltītos, aktīvos un talantīgos audzēkņus, sekmēt jauno pianistu – iesācēju profesionālo izaugsmi un personības harmonisku attīstību kā arī palīdzēt veidot pozitīvu gaisotni publiskas uzstāšanās laikā un sniegt iespēju pedagogiem apmainīties pieredzē ar kolēģiem. Festivālā piedalās izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle audzēkne.
27. Dalība Valsts konkursa mākslā II kārtā, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā. 24.03.2018 24.03.2018 Valsts konkursa mākslā mērķis ir sekmēt izglītības iestāžu profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu skicēšanas prasmju pilnveidi. Novērtēt un izcelt īstermiņa zīmējuma nozīmi kā vienu no veidiem redzētā, vērotā, dzirdētā vizualizēšanai, ideju fiksēšanai un komunikācijā, ilustrējot domas un idejas. Izvērtēt izglītības iestāžu profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu prasmi pielietot izglītības procesā iegūto pieredzi praksē. Konkursā piedalās izglītības programmas: Vizuāli plastiskā māksla auzdēkņi.
28. Dalība II Starptautiskajā bērnu un jauniešu ģitāristu konkursā, Kaļiņingradā. 26.03.2018 30.03.2018 Piedalās izglītības programmas: Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle / Kokles spēle audzēķņi
29. Dalība Sitaminstrumentu spēles ansambļu konkursā/festivālā "Amber Percussion"', Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā. 31.03.2018 31.03.2018 Konkurss tiek rīkots ar mērķi attīstīt jauno izpildītāju profesionālo izaugsmi un uzstāšanās prasmi. Nodrošināt pieredzes apmaiņu jauno izpildītāju, kā arī pedagogu vidū un sekmēt savstarpējo kontaktu veidošanu. Veicināt daudzpusīgu jauno sitaminstrumentālistu programmas iepazīšanu un izpildīšanu. Veicināt daudzveidīgus sitaminstrumentālistu izpausmes veidus, īpaši kolektīvās muzicēšanas jomā. Sekmēt jauno izpildītāju, kā arī pedagogu meistarklašu apmeklēšanu. Konkursā piedalās izglītības programmas: Pūšaminstrumentu / Sitaminstrumentu spēle audzēkņi.
30. Dalība VI A.Grīnberga jauno ģitāristu konkursā "Kur tad tu nu biji "2018" 06.04.2018 06.04.2018 Konkurss veltīts latviešu ģitāristam Andrim Kārkliņam. Ar mērķi attīstīt latviešu ģitārasspēles tradīcijas un popularizēt latviešu tautas dziesmu izmantošanu ģitārasspēlē. Konkursā piedalās izglītības programmas: Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle / Kokles spēle audzēknis.
31. Dalība tematiskā izstādē: Baltijas valstīm 100, veidota "Jauno vijolnieku, altistu un čellistu konkursa Baltijas valstīm 100"' ietvaros , Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā. 10.04.2018 13.04.2018 Konkurss veltīts visu triju Baltijas valstu mūzikai, uzmanību pievēršot bērnu un jauniešu iepazīstināšanai gan ar Latvijas, gan ar mūsu kaimiņvalstu kultūras vērtībām. Tikpat svarīgi ir nezaudēt tradīciju – konkursa tēmas ietvaros piedāvāt mūzikas un mākslas saskarsmes punktus. Konkursā piedalās izglītības programmas: Vizuāli plastiskā māksla auzdēkņi.
32. Dalība izstādē Pārdaugavas izpilddirekcijā 10.04.2018 10.04.2018 Piedalās izglītības programmas: Vizuāli plastiskā māksla auzdēkņi.
33. Dalība IX Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā "Viva la Musica", Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā. 10.04.2018 13.04.2018 Konkursa mērķis attīstīt jauno atskaņotājmākslinieku muzicēšanas prasmi, veidot jaunus radošus starptautiskus kontaktus, Veicināt bērnu interesi muzicēšanā, atbalstīt jaunos talantus, popularizēt latviešu komponistu daiļradi un paplašināt pedagoģisko pieredzi Konkursā piedalās izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle, Pūšaminstrumentu/Sitaminstrumentu spēle audzēkņi.
34. Dalība "Jauno vijolnieku, altistu un čellistu konkursā Baltijas valstīm 100"', Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā. 13.04.2018 13.04.2018 Konkurss veltīts visu triju Baltijas valstu mūzikai, uzmanību pievēršot bērnu un jauniešu iepazīstināšanai gan ar Latvijas, gan ar mūsu kaimiņvalstu kultūras vērtībām. Tikpat svarīgi ir nezaudēt tradīciju – konkursa tēmas ietvaros piedāvāt mūzikas un mākslas saskarsmes punktus. Konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt mūzikas skolu vijoļspēles, alta un čella spēles audzēkņu profesionālo izaugsmi, attīstot un pilnveidojot izpildījuma tehniskās un mākslinieciskās kvalitātes. Apzināt Baltijas valstu komponistu daiļradi kā veltījumu triju Baltijas valstu – Latvijas, Igaunijas un Lietuvas 100. gadskārtā. Konkursā piedalās izglītības programmas: Stīgu instrumentu spēle - Vijoļspēle/ Alta spēle/ Čella spēle audzēkņi.
35. Dalība Valsts konkursa noslēguma seminārā pedagogiem, Jelgavas Mākslas skolā. 13.04.2018 14.04.2018 Profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu valsts konkurss ir gada lielākais mākslas skolu pasākums. Konkursu organizē ar mērķi izvērtēt audzēkņu mācību sasniegumus un vienlaikus apzināt, kā tālāk attīstīties mākslas skolām Latvijā. Šādu konkursu organizēšana veicina jaunu, starpdisciplināru tēmu apguvi mācību procesā, motivē pedagogus jauniem “atklājumiem” mācīšanas jomā, tā ir iespēja skolām savstarpēji dalīties ar metodisko pieredzi. Piedalās izglītības programmas: Vizuāli plastiskā māksla pedagogi.
36. Dalība IV Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkursā "Rojas ritmi 2018", Rojas Mūzikas un mākslas skolā. 14.04.2018 14.04.2018 Konkurss tiek rīkots ar mērķi sekmēt jauno mūziķu profesionālo izaugsmi, personas vispusīgu attīstību, pilnveidot audzēkņu kolektīvās uzstāšanās prasmi un pieredzi. Veicināt sadarbību starp daţādām mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmām ansambļu spēlē. Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi skaņdarbu pārlikumu un aranţējumu veidošanā, jaunradē, sniegt iespēju papildināt zināšanas, veicināt pieredzes apmaiņu, Kā arī bagātināt Rojas novada kultūrvidi un veicināt tā atpazīstamību. Konkursā piedalās izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle / Kokles spēle un Pūšaminstrumentu / Sitaminstrumentu spēle audzēņi.
37. Dalība Dubultmēlīšu festivālā, Rīgas 6. vidusskolā. 14.04.2018 14.04.2018 Konkurss tiek rīkots ar mērķi raisīt jauno obojistu un fagotistu muzicēšanas prasmes un bagātināt skatuvisko pieredzi. Konkursā piedalās izglītības programmas: Pūšaminstrumentu / Sitaminstrumentu spēle audzēknis.
38. Dalība XXXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Kokļu mūzikas koncerta skatē, Kultūras pilī Ziemeļblāzma. 14.04.2018 16.04.2018 Skates mērķis ir koklētāju ansambļu radošās aktivitātes un mākslinieciskās izaugsmes veicināšana, nodrošinot Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un ilgtspēju. Skatē piedalās izglītības programmas: Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle / Kokles spēle audzēkņi.
39. Dalība Konkursa-koncertcikla TALANTS LATVIJAI finālā, Rīgas Latviešu biedrības nams Zelta zālē. 15.04.2018 15.04.2018 Konkursā - koncertciklā visa mācību gada garumā tiekas vairāk kā 300 bērni – spoži jaunie talanti no vairāk kā 20 Latvijas mūzikas skolām. Daudziem jaunajiem mūziķiem tas ir pirmais solis un atspēriena punkts, lai vēlāk gūtu panākumus citos konkursos un starptautisku atzinību, kā arī ierosme izvēlēties profesionāla mūziķa ceļu. Piedalās Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļas audzēkņi.
40. Dalība seminārā: Komandas veidošana un darbs komandā, 21.gs.līderis, organizācijas vērtības, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā. 17.04.2018 17.04.2018 Piedalās Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi un darbinieki.
41. Dalība Jauno izpildītāju konkursā Gada ģitārists 2018., Iecavas Mūzikas un mākslas skolā. 20.04.2018 20.04.2018 Konkurss tiek veidots ar mērķi attīstīt jauno ģitāristu muzicēšanas prasmi, veidot jaunus radošus kontaktus, veicināt bērnu interesi par mūziku un muzicēšanu un paplašināt pedagoģisko pieredzi. Konkursā piedalās izglītības programmas: Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle / Kokles spēle audzēkņi.
42. Dalība koncertā 19. vidusskolas audzēkņiem. 20.04.2018 20.04.2018 Piedalās Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļas audzēkņi.
43. Dalība III Jauno ērģelnieku festivālā Eņģeļu stabules, Aglonas bazilikā. 20.04.2018 20.04.2018 Festivāls tiek rīkots, lai popularizēu ērģeļspēli, pilnveidotu audzēkņu publiskās uzstāšanās pieredzi, veicinātu audzēkņu interesi par ērģeļspēli. Nodrošinātu mūzikas skolu pedagogu pieredzes apmaiņu, kā arī dotu iespēju labākajiem audzēkņiem nodemonstrēt savus sasniegumus ērģeļspēlē. Festivālā piedalās izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle audzēkņi.
44. Dalība koncertā 33. vidusskolas audzēkņiem. 21.04.2018 21.04.2018 Piedalās Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļas audzēkņi.
45. Dalība Kurzemes un zemgales reģiona koklētāju ansambļu kopmēģinājumā un koncertā, Engures Kultūras namā. 03.05.2018 03.05.2018 Piedalās izglītības programmas: Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle / Kokles spēle audzēkņi.
46. Dalība VII Klasiskās ģitāras konkursā Cantabile, Klaipēdā, Lietuva. 05.05.2018 06.05.2018 Piedalās izglītības programmas: Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle / Kokles spēle audzēkņi.
47. Dalība Stīgu instrumentu Vijole, alts, čells koncertā, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā. 17.05.2018 17.05.2018 Piedalās izglītības programmas: Stīgu instrumentu spēle - Vijoļspēle/ Alta spēle/ Čella spēle audzēkņi.
48. Dalība Pārdaugavas svētkos, Arkādijas parkā. 19.05.2018 19.05.2018 Pārdaugavas izpilddirekcija ciešā sadarbībā ar Pārdaugavas izglītības, kultūras, sporta iestādēm un organizācijām, dažādiem uzņēmējiem un radošiem pārdaugaviešiem 2018. gada 19. maijā jau devīto reizi īstenos ikgadējos Pārdaugavas svētkus – vienu no lielākajiem notikumiem Rīgas kreisajā krastā! tiek radīti dažnedažādi kultūras, izklaides, izglītojošie un sporta notikumi, kas vienmēr izceļ tieši Pārdaugavas apkaimju īpašās vērtības. Pārdaugavas svētki ir īpaši ar to, ka svētkus kopīgi rada paši Pārdaugavā strādājošie un dzīvojošie rīdzinieki. Apliecinot savu radošumu, mēs stiprinām Pārdaugavas kopienas. 2018. gadā par svētku vadlīniju izraudzīts moto “Es esmu Pārdaugava”. Sasaucoties ar Latvijas simtgades svinību galveno vēstījumu “Es esmu Latvija”.. Piedalās izglītības programmas: Vizuāli plastiskā māksla pedagogi.
50. Dalība Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas 8.klases audzēkņu koncertā, veltītam vecākiem, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā. 19.05.2018 19.05.2018 Piedalās izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle audzēkņi.
51. Dalība Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas skolotājas I.Viļegžaņinas klases audzēkņu koncertā, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā. 19.05.2018 19.05.2018 Piedalās izglītības programmas: Stīgu instrumentu spēle - Vijoļspēle/ Alta spēle/ Čella spēle audzēkņi.
52. Dalība metodiskās komisjas Populārās mūzikas pamati auzdēkņu koncertā, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā. 23.05.2018 23.05.2018 Piedalās izglītības programmas: Populārās mūzikas pamati audzēkņi.
53. Dalība konkursa-koncertcikla "TALANTS LATVIJAI" noslēgumā, Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē. 27.05.2018 27.05.2018 Piedalās Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļas audzēkņi.
54. Baltkrievu mākslas skolas vizīte Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā - meistarklases un pieredzes apmaiņa. 01.06.2018 07.06.2018 Lai turpinātu un pilnveidotu kaimiņvalstu pedagoģisko un radošo pieredzes apmaiņu, tika uzaicnāti sadarbības partneri no Polockas bērnu mākslas skolas kopā ar audzēkņiem piedalīties Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas rīkotajā audzēkņu Vasaras praksē, kompozīcijas meistarklasēs un kopīgā Latvijas/Baltkrievijas mākslas skolu audzēkņu darbu izstādē ,,Raksti, zīme”, kas atklātu kopīgo un atšķirīgo mūsu tautu ornamentikā. Piedalās izglītības programmas: Vizuāli plastiskā māksla pedagogi un audzēkņi.
55. Dalība Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas skolotājas I.Šīmanes klases audzēkņu koncertā, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā. 01.06.2018 01.06.2018 Piedalās izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle audzēkņi.
56. Bolderājas svētku ietvaros: Dalība Jauniešu mūzikas grupu festivālā - konkursā Boldsound. Konkursa ietvaros dalība mākslinieku meistardarbnīcās, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā. 02.06.2018 02.06.2018 Bolderājas svētkos Latvijas 100 - gadei pirmo reizi apvienosies izglītības un kultūrizglītības iestādes no visas apkaimes ar mērķi radīt kopējus svētkus apkaimes iedzīvotājiem, piedāvājot dažādas aktivitāšu programmas, kas daudzveidotu vietējo iedzīvotāju ierasto dzīves telpu un varētu ieinteresēt arī jaunus apkaimes viesus. FestivālA - konkursa mērķis attīstīt jauniešu jaunrades spējas mūzikā, attīstīt jauniešu kolektīvās muzicēšanas prasmes mūsdienu ritma mūzikas stilos, rosināt interesi par Latvijas mūsdienu populāro mūziku, veicināt un paplašināt jauno mūzikas grupu savstarpējo komunikāciju un sadarbību, iepazīties ar profesionāliem mūziķiem un jauniem muzikāliem projektiem. Piedalās izglītības programmas: Populārās mūzikas pamati un Vizuāli plastiskā māksla pedagogi un audzēkņi.
57. Dalība 8. Starptautiskajā pianistu konkursā "Jauniešu akadēmijas balva 2018", Colle La Salle Theater, Romā, Itālijā. 06.06.2018 12.06.2018 Piedalās izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle audzēkne.
58. Dalība XXXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku. Kokļu mūzikas koncertā, Dailes teātrī. 30.06.2018 08.07.2018 Piedalās izglītības programmas: Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle / Kokles spēle audzēkņi.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Pašvaldības īpašums 1913
Teritorijas kopējā platība (m2):

6188

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 26 605 Apmierinošs
Darbnīcas 2 20 Apmierinošs
Citas telpas 26 353 Apmierinošs
Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 184 Apmierinošs
Izstāžu zāle 117 Apmierinošs
Zālē iespējamas šādas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Orķestris Pūšaminstrumenti BMMS pūšaminstrumentu orķestris 28 Viesturs Ozols, Gunārs Endzelis
Ansamblis Kokle Madaras 5 Iveta Kaktiņa
Orķestris Jaukts BMMS simfoniskais orķestris 30 Ieva Nīmane