Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Jaunatnes iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033

Vadītājs/ direktors:

Laimonis Paukšte

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Laimonis Paukšte 65034187 25620321 @

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4376902081

Reģistrācijas datums:

04.03.2016

Dibinātājs:

Ķeguma novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

LR Kultūras ministrijas

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

59

Apraksts

Dibināšanas gads:

1994

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Birzgales Mūzikas skolas 25 darba gadu jubilejas koncerts Birzgales tautas namā 12.05.2019 Piedalījās visi skolas audzēkņi kā solisti, ansambļos un pūtēju orķestrī, kā arī pedagogi
2 Visu pedagogu visu audzēkņu koncerti Birzgales Mūzikas skolā 22.05.2019 28.05.2019 Piedalījās visu skolotāju visi audzēkņi.
3 Mūzikas skolas audzēkņu koncerts Ķeguma komercnovirziena vidusskolā 29.05.2019 Koncertā piedalījās visu pedagogu visi audzēkņi, kuri mācās Ķeguma mācību punktā.

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Modelēšanas koncerts gatavojoties Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rīga, Ķīpsalas izstāžu zālē 06.04.2019 Piedalījās pūtēju orķestris Laimoņa Paukštes vadībā
2 Ķeguma novada svētki Ķegumā 25.05.2019 Pūtēju orķestris spēlēja Ķeguma novada svētku koncertā.
3 Igaunijas un Latvijas pūtēju orķestru koncerti brīvā dabā un baznīcās. Igaunijā , Otepē, Rongē 27.07.2019 28.07.2019 Birzgales pūtēju orķestra dalībnieki pūtēju orķestra ,,Salaspils "' sastāvā piedalījās 2 apjomīgos garīgās mūzikas koncertos un ielu koncertā Otepē un Rongē. Diriģents Laimonis Paukšte
4 Birzgales pamatskolas 170 gadu jubileja Birzgales pamatskolā 14.09.2019 Piedalījās pūtēju orķestris Laimoņa Paukštes vadībā.
5 Latvijas proklamēšanas 101 gadadienas koncerts Birzgales tautas namā 16.11.2019 Svētku koncertā piedalījās pūtēju orķestris Laimoņa Paukštes vadībā.
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Starptautikais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss ,,Naujene Wind - 2019'' Daugavpils Universitātes koncertzālē 01.03.2019 Piedalījās Andrejs Krēsliņš (trompete) II vieta un Jānis Šķeltiņš (eifonijs ) II vieta. pedagogs Laimonis Paukšte, koncertmeistare Jekaterina Dribase - Jakušonoka
2 Skolēnu pūtēju orķestru skate Rīgas 6. vidusskolā 02.03.2019 Iegūta II vieta. Diriģents Laimonis Paukšte
3 Pieaugušo pūtēju orķestru skate Siguldā, koncertzālē ,,Baltais Flīģelis" 10.03.2019 Birzgales pūtēju orķestra dalībnieki pūtēju orķestra ,,Salaspils "sastāvā piedalījās pieaugušo pūtēju orķestru skatē. Iegūts Diploms. Diriģents Laimonis Paukšte
4 XIII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss Līvānu Mūzikas skolā 13.04.2019 Piedalījās Laine Lazdiņa - Vilčuka (Diploms) un Valters Ruda (Pateicība). Pedagogs Sandra Siliņa
5 Metāla pūšamo instrumentālistu konkurss ,,Misiņa pavēlnieks" Ogres Mūzikas skolā 25.04.2019 Piedalījās Andrejs Krēsliņš (trompete) Pateicība un Jānis Šķeltiņš (eifonijs) Diploms. Pedagos Laimonis Paukšte, koncertmeistare Jekaterina Dribase - Jakušonoka
6 V Ziemeļvidzemes Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss Salacgrīvas Mūzikas skolā 26.04.2019 Piedalījās Jānis Šķeltiņš (eifonijs) Diploms, Mārtiņš Bezzubovs (trompete) Pateicība, Henriks Kokins (mežrags) Pateicība. Pedagogi Antra Cukermane, Laimonis Paukšte, koncertmeistare J. Dribase - Jakušonoka
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Konference - seminārs par mūzikas skolu aktualitātēm Daugavpils Mūzikas vidusskolā 15.03.2019 16.03.2019 Birzgales Mūzikas skolas skolotāja Līga Paukšte nolasīja referātu par ,,Teorijas apmācības problēmām mūzikas skolās''
2 V Jauno pianistu festivāls ,,Debija 2019" Juglas Mūzikas skolā 20.03.2019 Piedalījās Dārta Saule (2. klase), pedagogs Sandra Siliņa

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Orķestris Pūšaminstrumenti Birzgale 21 Laimonis Paukšte