Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola

Adrese:

Skolas iela 8, Upesciems, Garkalnes nov., LV-2137

Vadītājs/ direktors:

Ilze Briņķe

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktora vietnieks Ilga Ozola 25127109 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4312902828

Reģistrācijas datums:

31.08.2010

Dibinātājs:

Garkalnes novada Dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Skolas iela 8, Upesciems, Garkalnes nov., LV-2137

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

189

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1 Latvijas profesionālās ievirzes izglītības programmas „Stīgu instrumentu spēle ” audzēkņu valsts konkursa II kārta JMRMV 24.01.2018 L. Legzdiņa – 15 punkti L. Lūse – 12 punkti S. Dombrovska 12,67 L. Vasile – 10,33 punkti
2 STARPTAUTISKĀ BĒRNU UN JAUNIEŠU MĀKSLAS IZSTĀDE “TREJDEGSNIS 2017 /TRIPLE SUN 2017” 26.01.2018 1. vieta LOTE LEGZDIŅA / Skolotāja – Maija Purgaile 1. vieta VIVIĀNA PĒTERSONE UN BERĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS PAMATSKOLAS 3.KURSS. KOLEKTĪVS DARBS “DIENAS UN NAKTS TIKŠANĀS” Skolotāja – Maija Purgaile Diplomi par 2.vietu 1. LAURA KUKULE /Skolotāja – Maija Purgaile 2. SINDIJA DOMBROVSKA Skolotāja – Maija Purgaile 3. SAGATAVOŠANAS GRUPAS Skolotāja Diāna Mežecka. 4. ADRIANA KUŠĶE Skolotāja – Dagne Ventiņa. Diplomi par 3.vietu – 1. ANNA HVOINSKA, SOFIJA REMDENIECE, LEILA INDRIKOVA , KAIVA BANKA /9/. Kopdarbs “KAĶĪŠA DZIRNAVIŅAS” Skolotāja – Maija Purgaile 2. HARALDS SALAVS /Skolotāja – Maija Purgaile 3. SIGNE PULVERE Skolotāja – Maija Purgaile Atzinība – 1. EVIJA ČERNIŠA /PREZENTĀCIJA – “BRĪNUMPASAKA” SKOLOTĀJA- MAIJA PURGAILE 2. GRUPAS DARBS "ZELTA ĀBELE"– KAIVA BANKA, EMĪLIJA VIESTARTE, SOFIKO GULUA, ALISE OZOLNIECE
3 "100 grāmatzīmes Latvijai" Gaismas pilī 02.03.2018 BMMP audzēkņu Ex libri. Mihails Gordejevs, Esmeralda Jākobsone, Leila Indrikova, Kristiāna Pētersone . Atzinība - Elizabete Skrodere /skolotāja Maija Purgaile/
4 Koncerts „Klāt marts...” 05.03.2018 Piedalās: BMMP 2.- 4. klašu koris diriģentes Ingūnas Rijnieces un koncertmeistars Māris Lasmanis un JMRMV pedagoģes Guntas Božas klavieru nodaļas audzēkņu koncerts
6 Koru skate Ķekavā 06.03.2018 Skates programma I pakāpes diploms un Atzinība
7 IV Jauno pianistu festivāls “Debija 2018” 21.03.2018 Luīze Česka 2.kl.ped. K. Ozola Ance vanaga 2.kl. ped. K. Ozola Sofiko Gulua 2.kl. ped. I. Andersone
8 II Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru, kamerorķestru un stīgu orķestru festivāls – konkurss “Con Anima “ 07.04.2018 Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas kamerorķestris / diriģents Egils Šķetris I pakāpes diploms
9 Mūzikas programmu jaunāko klašu audzēkņu koncerts „Ko protu spēlēt es?” bērnudārzā 25.04.2018 Koncerta programma
10 Pedagoga Kr. Ozolas audzēkņu koncerts 12.05.2018 Koncerta programma
11 Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 1.vieta Oskaram Rendoram /sk. Maija Purgaile/ Pateicības par dalību konkursā saņēma arī Adriana Kušķe, Marta Krieva, Annija Feldmane un Justīne Siugale /sk.Ramona Pēkšēna/
12 Viljamam Terneram veltītais starptautiskais konkurss Polijā, Rubnikā Laureāe - Viviāna Petersone /sk.Maija Purgaile/
13 UNESCO Louis François centra Francijā, Trojā konkurss, kas šogad veltīts miera tēmai Laureāts - Reinis Ozoliņš /sk.Maija Purgaile/
14 I Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" Atzinība Lotei Legzdiņai /sk.Maija Purgaile/
15 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss "Mana Latvija Raiņa dzejā" 3.vieta Kristiāna Pētersone /sk.Maija Purgaile/filcētā tekstilglezna “ Manu jaunu dienu zeme”
16 BJC “IK Auseklis” rīkotajā Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstādē „Daba mums apkārt. Pļava 13” Laureātes – Adriana Kušķe, Marta Krieva /sk. Diāna Mežecka/, kuras keramikā veidojušas ežus, un Sindija Dombrovska /sk. Maija Purgaile/, kas filcētajā tekstildarbā attēlojusi ezi kaķpēdiņās.
17 Koncerts “Lutauša nedienas” 09.05.2018 Koncerta programma
18 Pedagoga A. Jercumas audzēkņu koncerts 17.05.2018 Koncerta programma
19 Pedagoga I. Andersones audzēkņu koncerts 20.05.2019 Koncerta programma
20 Mācību gada noslēguma koncerts KC „Berģi” 30.05.2018 Koncerta programma
21 Profesionālās ievirzes programmu izlaidums 04.06.2018 Absolventu koncerts
22 Bērnu un jauniešu Vizuāli plastiskās mākslas konkurss - izstāde “Daba mums apkārt. Plava- 13” 04.06.2018 I pakāpes diploms Sindijai Dombrovskai (Pedagogs Maija Purgaile) II pakāpes diploms Martai Krievai (Pedagogs Diana Mežecka) II pakāpes diploms Adrianai Kušķei (Pedagogs Diana Mežecka)
23 Starptautiskā bērnu mākslas izstāde "The Colours of Autumn" I vieta -Līna Bērziņa, Pauls Engelbergs, Mihails Gordejevs, Oskars Rendors / sk. M. Purgaile; Viviāna Pētersone / sk. D. Ventiņa II vietas - Nora Dūce, Ramona Broka/ sk. M. Purgaile; Ilva Černiš, Jēkabs Krišjānis'/ sk. Dagne Ventiņa
24 Mācību gada sākuma koncerts 03.09.2018 Koncerts
25 Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas koncertbrauciens uz Slovākiju “Latvijas kultūras vasara Slovākijā” 13.09.2018 19.09.2018 Koncerti Prešovā 2018. gada 15.,16. septembrī
26 Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas klavieru nodaļas pedagoģes Guntas Božas audzēkņu koncerts 02.10.2018 Koncerta programma.
27 Starptautiskais konkurss Rumānijā, Kraijovā 1. vieta - Laurai Kukulei; Luīzei Lilienfeldei; Sofijai Remdeniecei / sk. M. Purgaile
28 I Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" 2018.g. Atzinība - Lote Legzdiņa sk. M. Purgaile
29 Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Tu esi Putns. Irbīte.” 19.10.2018 Emīlija Viestarte - III vieta un Atzinība / ped. M. Purgaile
30 XXI International Biennial of Childrens and Yoang peoples Grafic Art Torun 2018 Poland Diplomi – Juliana Vanaga; Kaiva Banka/ ped. M. Purgaile
31 The 10th international youth and child art exhibition - 2018 India, 14.11.2018 Zelta medaļa – Adrianai Kušķei Žūrijas blava – Elīzai Bumburei Diplomi – Oskaram Rendoram, Annijai Luīzei Puzakai/ ped. M. Purgaile, R. Pēkšēna
32 Latvijas profesionālās ievirzes izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle u 10.12.2018 Grafa Hanna Grēta II vieta - 22p. Annija Dāvidsone I vieta - 27.p. Roze štamere - III vieta- 19p. Ģirts Klieders - II vieta - 22 p. Gabriāls Kokins II vieta 22p. Kārlis Jurkāns III vieta 19p. Marta Elīna Zvīgule III vieta 18p. Ernests Mikus Šiliniks II vieta 22 p.
33 Ziemassvētku uzvedums „Sūnu ciema zēni” 20.12.2018 Koncerta programma
34 Koncerts Latvijas simtgadei 16.11.2018 Koncerta programma
35 International handicraft and creativity competition “The Colours of Autumn” Rumānijā 15.11.2018 24.11.2018 Sofija Remdeniece – I pakāpes dilpoms ped. Maija Purgaile Paula Līduma - I pakāpes dilpoms ped. Maija Purgaile Laura Rautenšilde – I pakāpes dilpoms ped. Maija Purgaile Alise jakuboviča – II pakāpes dilpoms ped. Maija Purgaile Anete Tervite – III pakāpes dilpoms ped. Maija Purgaile Laura Riekstiņa – III pakāpes dilpoms ped. Ramona Pēkšēna Annija Feldmane - III pakāpes dilpoms ped. D. Ventiņa
36 Valsts prezidenta Ziemassvētku kartītes dizaina konkurss 09.11.2018

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Skolas 8, Upesciems Pašvaldības īpašums 1975
Skolas 14, Upesciems Pašvaldības īpašums 1870
Teritorijas kopējā platība (m2):

1500

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 13 655 Labs
Darbnīcas 7 203 Labs
Bibliotēkas telpas 3 74 Labs
Citas telpas 1347 Labs
Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Konferenču zāle 100 100 Labs
Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Koris Jaukts Jaunāko klašu 25 Ingūna Rijniece
Koris Jaukts Vecāko klašu 23 Ingūna Rijniece
Orķestris Jaukts 26 Egils Šķetris
Ansamblis Ģitāra 6 Edgars Jercums
Ansamblis Stīgu instrumenti 4 Ilga Ozola
Ansamblis Pūšaminstrumenti 6 Matīss Ozoliņš
Ansamblis Sitaminstrumenti 5 Matīss Veigulis
Ansamblis Stīgu instrumenti 5 Viktorija Žukova