Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola

Adrese:

Upmalas iela 5, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Vadītājs/ direktors:

Anita Velmunska

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Anita Velmunska 63923942 @
Direktores vietniece izglītības jomā Inita Idere-Bankava 27737372 @
Direktores vietnieks izglītības jomā Ainārs Pastors 29225097 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4574903210

Reģistrācijas datums:

24.11.2017

Dibinātājs:

Bauskas novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Upmalas iela 5, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Pasta adrese:

Upmalas iela 5, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

299

Apraksts

Dibināšanas gads:

1957

Misija:

Mūsu skolas misija ir audzināt izglītotu, radošu un kulturālu sabiedrību, jo mūzikas un mākslas izglītība ir mūsdienu izglītības neatņemama sastāvdaļa, kas veido sabiedrības attīstības līmeni kopumā.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Bauskas, Salaspils, Ropažu Mūzikas un mākslas skolu Flautas klases audzēkņu draudzības koncerts “Mana mīļā flauta” Bauskas Mūzikas un mākslas skolas zāle (Upmalas ielā 5) 13.02.2019 Piedalās Bauskas, Salaspils un Ropažu Mūzikas un mākslas skolu Flautas klases audzēkņi.
2 Pavasara priekam koncertē mūzikas skolas zēni Bauskas Mūzikas un mākslas skolas zāle (Upmalas ielā 5) 07.03.2019 Koncerts veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai, koncertā muzicē tiekai zēni un skolotāji vīrieši.
3 Pavasara koncerts. Piedalās A.Dombrovska MS koris un ansamblis, Kultūras pils “Ziemeļblāzma"koklētāju ansamblis “Pūt’vējiņi” un Bauskas MMS koris Bauskas Mūzikas un mākslas skolas zāle (Upmalas ielā 5) 06.04.2019 Draudzība skoncertā piedalijās Rīgas – A.Dombrovska mūzikas skolas koris „Strautiņš” (vad. A.Hilo – Lukševica un L.Ivule) un kora klases ansamblis, kā arī koklētāju ansamblis „Pūt, vējiņi” (vad.G.Andersone) un Bauskas Mūzikas un mākslas skolas koris (dir. I.Bukša un I.Ūdre.
4 Absolventu un Jelgavas mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts Bauskas Mūzikas un mākslas skolas zāle (Upmalas ielā 5) 23.04.2019 Koncertā piedalās noslēguma klašu audzēkņi un Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi.
5 Koncerts – muzikāla pasaka PII vecāko grupiņu bērniem “Muzikālās mīklas” Bauskas Mūzikas un mākslas skolas zāle (Upmalas ielā 5) 24.04.2019 Tematiski izglītojošs koncerts pirmsskolas izglītība siestāžu audzēkņiem
6 Audzēkņu un pedagogu koncerts ” Plaukstas lielumā” Bauskas Kultūras centra zāle 25.04.2019 Koncertā piedalās audzēkņi, pedagogi un skolas absolventi
7 Koncerti jaunāko klašu audzēkņiem Bauskas pilsētas skolās Bauskas pilsētas pamatskola, Bauskas Sākumskola 14.05.2019 15.05.2019 Audzēkņi muzicē savās vispārizglītojošajās skolās
8 Absolventu koncerts Bauskas Mūzikas un mākslas skolas zāle (Upmalas ielā 5) 24.05.2019 Uzstājas visi skolas absolventi
9 Trio ART-i-SHOCK koncerts Bauskas Kultūras centra zāle 28.05.2019 Koncertu atbalsta Latvijas Kultūrkapitāla fonds - Latvijai 100
10 Kvarteta - tango ansambļa "Undertango" koncerts Bauskas Kultūras centra zāle 10.10.2019 Koncertcikla "Dzimuši Bauskai" I koncerts - ansambļa sastāvā muzicē Bauskas Mūzikas skolas absolvente Evita Dūra. Koncertu atbalsta Latvijas Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Valsts meži, Zemgales plānošanas reģions.
11 Koncerts “No klasikas līdz džezam” . Dalībnieki: Stīgu kvartets "Evventus" un grupa "Ģatis Breijers un Quintet" Bauskas Kultūras centra zāle 29.10.2019 Koncertcikla "Dzimuši Bauskai" II koncerts. Koncertā piedalās Bauskas mūzikas skolas absolventi – vijolniece Dace Bukša un jaunais džeza pianists Gati Breijeru ar draugiem.. Koncertu atbalsta Latvijas Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Valsts meži, Zemgales plānošanas reģions.
12 Mākslas nodaļas audzēkņu "Lielā Ziemassvētku izstāde.'' BMMS mākslas nodaļa 03.01.2019 31.01.2019 Skolas gaiteņos, vestibilā, kā arī nodarbību telpās ir izvietoti audzēkņu darbi, kas tapuši pirmajā semestrī.
13 Audzēkņu darbu izstāde ''Baltie tērpi". BMMS mākslas nodaļas foajē 03.01.2019 31.01.2019 Izstādē piedalās 4.klases audzēkņi ar darbiem, kas veidoti skolotājas Olitas Dzelzkalējas vadībā.
14 Audzēkņu darbu izstāde ''Svētku tērpi". BMMS mākslas nodaļas foajē 07.01.2019 31.01.2019 Izstādē piedalās 5. un 6..klašu audzēkņi ar darbiem, kas veidoti skolotājas Olitas Dzelzkalējas vadībā
15 Bauskas Mākslas skolas 30 gadu jubilejai veltītas izstādes "Satikšanās" atklāšana. Bauskas muzejs 17.01.2019 Izstādē ar saviem darbiem piedalās 37 bijušie mūsu skolas audzēkņi, kuri skolu absolvējuši jau sākot ar pirmo izlaidumu. Izstādes atklāšanā piedalījās arī gandrīz visi bijušie skolas pasniedzēji.
16 Gleznošanas studijas ''Meistars Gothards" dalībnieces Ingrīdas Liepas personālizstāde. BMMS mākslas nodaļas zāle 19.01.2019 13.02.2019 Izstādē apskatāmi vairāk kā 30 autores darbi, kas tapuši pēdējo gadu laikā.
17 Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. Bauskas novada Grenctāles bibliotēka 04.03.2019 29.03.2019 Skolotājas Ivetas Līderes izveidotajā izstādē redzami audzēkņu darbi, kas veidoti dažādās tehnikās, kuras viņi apgūst mūsu skolā.
18 Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. Bauskas Bērnu bibliotēka 06.03.2019 05.04.2019 Izstādē apskatāmas bērnu veidotas ilustrētas grāmatas, kas tapa Valsts konkursa ietvaros.
19 Bauskas Mākslas skolas absolventa fotogrāfa Reiņa Hofmaņa darbu izstāde ''Varoņi". BMMS mākslas nodaļas zāle 15.03.2019 26.04.2019 Izstādē apskatāma daļa fotogrāfiju (vienpadsmit) no darbu cikla Varoņi
20 Gleznotāja Māra Upzara darbu izstāde. BMMS mākslas nodaļas zāle 02.05.2019 12.06.2019 Izstādē apskatāmas septiņas autora gleznas, kas tapušas dažādos laika posmos.
21 Atvērto durvju dienas, Lielā pavasara izstāde. BMMS mākslas nodaļa 22.05.2019 24.05.2019 Izstādē aplūkojams skolas audzēkņu II semestra veikums.
22 Skolas audzēkņu tekstila darbu izstāde. Bauskas novada Grenctāles bibliotēka 03.05.2019 31.05.2019 Mācību priekšmeta darbs materiālā tekstils nodarbībās tapušu darbu izstāde.
23 Bauskas MMS mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde. Bauskas novada Brunavas pagasta bibliotēka 03.06.2019 01.07.2019
24 Mārupes MMS 1.Starptautiskā šķiedrmākslas konkursa ''Skaņu palete" darbu izstāde. BMMS mākslas nodaļa 04.09.2019 17.10.2019 Konkursa labāko darbu ceļojošā izstāde.
25 Gleznotājas Vitas Beikertes darbu izstāde ''Piederība". BMMS mākslas nodaļa 04.09.2019 08.09.2019 Eksponēti darbi, kas tapuši dažādos laika posmos.
26 Bauskas MMS mākslas nodaļas audzēkņu vasaras prakses/plenēra darbu izstāde. BMMS mākslas nodaļa 05.09.2019 22.11.2019 Darbi eksponēti skolas gaiteņos.
27 2019. gada skolas absolventu diplomdarbu izstāde. Bauskas Novada administrācija. 12.09.2201 31.10.2019
28 Bauskas MMS 5. klases audzēkņu darbu izstāde "Kompozīcijas ar simbolisku tēlu". BMMS mākslas nodaļa 17.10.2019 30.11.2019 Skolotāja Signe Pansova.
29 Bauskas Mūzikas un mākslas skolas 2. bērnu vizuālās mākslas konkursa ''PILS.SĒTA.PILSĒTA." godalgoto darbu izstāde. BMMS mākslas nodaļa 18.10.2019 11.11.2019 Konkursā piedalās autori ar darbiem, kas tapuši vasaras prakses/plenēra laikā.
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina skolu Valsts konkursa I kārta. BMMS mākslas nodaļa 12.02.2019 Konkursa I kārtas žūrijā ietilpst skolas pedagogi, kā arī pieaicināts žūrijas loceklis no Iecavas MMS.
2 Bauskas novada vispārizglītojošo skolu 1.-4. klašu audzēkņu veidošanas konkurss ''Sēd uz sliekšņa pasaciņa". BMMS mākslas nodaļa 05.03.2019 Konkursa žūrijā piedalās BMMS pedagogi Kristīne Zāne un Ainārs Pastors.
3 Bauskas un Rundāles novadu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu zīmējumu konkurss ''Krāsu diena''. BMMS mākslas nodaļa 09.03.2019 Konkursā piedalās 5-6 gadus veci bērni.
4 Bauskas Mūzikas un mākslas skolas 2. bērnu vizuālās mākslas konkurss ''PILS.SĒTA.PILSĒTA." BMMS mākslas nodaļa 16.10.2019 Konkursa noslēguma pasākums jau tradicionāli not
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Rīgas Saksofonu kvarteta koncerts un meistarklases saksofona spēlē Bauskas Mūzikas un mākslas skolas zāle (Upmalas ielā 5) 09.04.2019 Piedalās pedagogi un audzēkņi no Bauskas, Iecavas, Vecumnieku MMS un Jelgavas 4.vidusskolas
2 Profesionālās pilnveides seminārs "Izglītojamo audzināšanas vadlīniju ievērošana profesionālās ievirzes izglītībā. Skolotājs - audzēkņu radošās personības izaugsmes veicinātājs" Bauskas Mūzikas un mākslas skolas zāle (Upmalas ielā 5) 21.08.2019 Lektores: Iveta Aunīte, Iveta Lavrinoviča, Anita Velmunska, Ieva Ūdre un Diāna Siliņa. Semināra dalībnieki Latvijas mūzikas un mākslas skolu skolotāji. Semināra dalībnieki saņem apliecība par 6 stundām.
3 Skola uzsāk realizēt pieaugušo un jauniešu maksas izglītības programmu gleznošana. Bauskas Mūzikas un mākslas skola 06.02.2019 Programmas mērķauditorija ir jaunieši un pieaugušie no 14 gadiem līdz neierobežotam vecumam.
4 Mācību ekskursija, muzeju un izstāžu apmeklējums. Rīga 10.05.2019 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, izstāžu zāle Arsenāls u.c.
5 Bauskas MMS mākslas programmas diplomdarbu aizstāvēšana un izlaidums. Bauskas Mūzikas un mākslas skola 31.05.2019 Skolu absolvē 18 audzēkņi.
6 Iestājeksāmeni Bauskas MMS mākslas nodaļā. Bauskas Mūzikas un mākslas skola 03.06.2019
7 BMMS mākslas nodaļas 1.-5. klašu audzēkņu vasaras prakse. Bauskas pilsēta, Skaistkalne 27.05.2019 06.06.2019 Audzēkņi dodas zīmēt un gleznot plenērā.
8 Iestājeksāmeni Bauskas MMS mākslas nodaļā. Bauskas Mūzikas un mākslas skola 27.08.2019
9 BMMS mākslas nodaļas metodiskās komisijas sēde. Vecāku sapulce mākslas nodaļā. Bauskas Mūzikas un mākslas skola 29.08.2019 Sēdi vada metodiskās komisijas vadītāja Mārīte Šulce.
9 Pirmā skolas diena mākslas nodaļā, pirmklasnieku sveikšana. Bauskas Mūzikas un mākslas skola 02.09.2019
10 Bauskas MMS izdotās bērnu krāsojamās grāmatas ''Instrumentu stāsti" atvēršana. Bauskas Mūzikas un mākslas skola 02.09.2019 Šī ir jau otrā skolas izdotā bērnu krāsojamā grāmata, kurā apkopoti mūsu audzēkņu zīmējumi kopskaitā 28 (22 autori). Pirmā grāmata bija "Seno lietu stāsti", kas tapa sadarbībā ar Bauskas muzeju.

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Koncerts Biržu pilī "Muzikinis sveikinimas Biržams" Biržu pils (Lietuva) 05.03.2019 Bauskas un Biržu Mūzikas un mākslas skolu draudzības koncerts veltīts Lietuvas valts neatkarības svētkiem
2 Pavasara koncerts Rundālē Rundāles pils Baltā zāle 14.05.2019 Mūzikas skolu audzēkņu draudzības koncerts Rundāles pilī. Piedalās Bauskas, Iecavas, Kokneses, Salgales, Tukuma, Biržu un Rīgas 3. Mūzikas skolu audzēkņi
3 Koncerts Starptautiskajā muzeju naktī Bauskas pils Muzejs 18.05.2019 Kocertā piedalās Bauskas MMS vijoles klases audzēkņi un Iecavas MMS koklētāju ansamblis "Uguntiņa"
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Konkurss – koncertcikls TALANTS LATVIJAI Rīgas Latviešu biedrības Zelta zāle 07.04.2019 Piedalās 12 audzēkņi, uz finālu izvirza 8 audzēkņus
2 III Zemgales reģiona mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs Iecavas Mūzikas un mākslas skola 08.03.2019 I vieta
3 IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss vijoļspēles specialitātes audzēkņiem (13.marts) Inčukalna Mūzikas un mākslas skola 13.03.2019 II vieta
4 A.Grīnberga jauno ģitāristu konkurss “Kur tad tu nu biji?” Mārupes Mūzikas un mākslas skola 05.04.2019 II vieta
5 Solo dziedāšanas konkurss “Cīruļa dziesma” (17.aprīlis) Jelgavas Mūzikas vidusskola 17.04.2019 I vieta
6 V Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss “Rojas ritmi 2019” Rojas Mūzikas un mākslas skola 06.04.2019 II vieta
7 II Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu ansambļu konkurss “RĪGAS STĪGAS 2019” Pāvula Jurjāna Mūzikas skola 01.03.2019 II vieta
8 Jautrītei Putniņai veltītais Starptautiskais jauno pianistu konkurss Valmieras Kultūras centrs 30.01.2019 III vieta
9 XVII Starptautiskais mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkurss “ Naujene 2019” (01.04.2019) Daugavpils novada Kultūras centra zāle 01.04.2019 II vieta
10 XX Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss koka pūšaminstrumentu specialitātē “Jūrmala 2019” (01.05.2019) Jūrmalas Mūzikas vidusskola 01.05.2019 Atzinība
11 Konkurss “Talants Latvijai 2019” Rīgas Latviešu biedrības Zelta zāle 12.05.2019 I vieta, Atzinība x 2
12 XXIV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu IZPILDĪTĀJU KONKURSS Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 28.01.2019
13 Solo dziedāšanas konkurss “Vidzemes cīrulīši” veltīts komponista Alfrēda Kalniņa 140 dzimšanas dienai Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola 05.02.2019
14 Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu saksofona klašu audzēkņu konkurss Pārdaugavas Mūzikas un māksla sskola 21.02.2019
15 Solfedžo um mūzikas teorijas kokkurss Iecavas Mūzikas un mākslas skola 28.02.2019
16 Zemgales reģiona Mūzikas skolu V koru festivāls "Lai sasaucamies , lai dziedam" Jelgavas Mūzikas vidusskola 09.03.2019
17 Klasiskās ģitāras spēles konkurss "Gada ģitārists 2019" Iecavas Mūzikas un mākslas skola 12.04.2019
18 Darbu nosūtīšana XVIII Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam ''Es dzīvoju pie jūras". Jūrmalas Mākslas skola 31.01.2019 Konkursam nosūtījām astoņu audzēkņu darbus, kas tapuši skolotāju Mārītes Šulces un Aijas Ušerovskas vadītajās nodarbībās.
19 Darbu nosūtīšana 21. Starptautiskajam jaunatnes mākslas konkursam Bulgārijā Nova Zagora. Bulgārija 11.02.2019
20 Darbu nosūtīšana 47. Starptautiskajam bērnu mākslas darbu konkursam Lidicē . Čehija 21.02.2019 Konkursam nosūtījām astoņus audzēkņu darbus. Skolotājas A.Ušerovska, S. Pansova, M.Šulce.
21 Dalība Starptautiskajā bērnu un jauniešu šķiedrmākslas darbu konkursā ''Pumpuri plaukst". Mārupes MMS 25.02.2019 Konkursā piedalījās 11 mūsu skolas audzēkņi ar darbiem, kas tapuši nodarbībās pie skolotājas I. Līderes. 1. vieta - Samanta Viktorija Čikste 2. vieta - Čelsija Nikola Bērtelsone
22 Dalība 49. Taivānas Pasaules bērnu zīmējumu konkursā. Taivāna 26.02.2019 Saņemti konkursa rezultāti - starp laureātiem arī seši mūsu skolas audzēkņi.
23 Nosūtīti darbi II Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklas minot''. Jelgavas Mākslas skola 04.03.2019 Uz konkursu nosūtījām deviņu audzēkņu darbus.
24 Nosūtījām darbus Latvijas bērnu un jauniešu 12. karikatūru konkursam ''Runča piedzīvojumi Latvijas 100. dzimšanas dienā.'' 28.03.2019 Konkursam nosūtījām 48 audzēkņu darbus.
25 Latvijas mākslas skolu Valsts konkursa II kārta. PIKC Rīgas dizaina un mākslas vidusskola 23.03.2019 Konkursā piedalās seši skolas audzēkņi skolotāju M.Šulces un S.Pansovas pavadībā.
26 Dalība Latvijas badmintona federācijas rīkotajā zīmējumu konkursā ''Notre-Dame''. Rīga 20.05.2019 Laureātu vidū trīs mūsu skolas audzēkņi P. Lemeševska, R.Bartkeviča, S. V. Čikste.
27 Dalība vizuālās mākslas konkursā ''Jāzepa Vītola mūzika-''Mirdzas dziesma'' 2019.'' Gaujienas Mūzikas un mākslas skola 22.05.2019 Uz konkursu nosūtījām 20 skolas audzēkņu darbus. 2.vieta-Mikus Kampuss, atzinība-Henrijs Kravals, Elizabete Zīlīte, specbalva-Dārta Elīza Ezeriņa. Skolotāja Mārīte Šulce.
28 Nosūtīti darbi uz 27. Pasaules bērnu gleznu konkursu Japānā. Japāna, Tokija 12.09.2019 Marta Spruntule "Medus ceļš", Ance Ērika Ezeriņa "Mani mājdzīvnieki", sk. S.Pansova.
29 Dalībavizuālās mākslas konkursā "Skani, tēvu zeme !" Ilūkstes MMS 01.10.2019 Atzinība Sofijai Morozovai, sk. I.Līdere.
30 Dalība Biržu MMS organizētajā keramikas darbu konkursā. Biržu MMS, Lietuva 11.10.2019 Iegūtas trīs atzinības un simpātiju balva.
31 Dalība vizuālās mākslas konkursā "Priekules Ikars". Priekules MMS 01.11.2019 Iegūtas trīs 1. vietas, viena 2. vieta, viena 3. vieta un divas atzinības.
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Zemgales reģiona Mūzikas skolu klavierspēles 2.klases audzēkņu festivāls “Saldumu pasaulē” Skrīveru Mūzikas un mākslas skola 05.04.2019
2 Latvijas mākslas skolu pedagogu Valsts konkursa mākslā noslēguma seminārs "Mākslas laboratorija''. Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola 26.04.2019 Seminārā piedalījās skolotāji A.Ušerovska, O.Dzelzkalēja, M.Šulce, S.Pansova, I.Līdere, A.Ušča un A.Pastors.

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Koris 29 I.Bukša, I.Ūdre
Orķestris Pūšaminstrumenti 24 J.Krūmmalis, A.Dziļums
Ansamblis Akordeons 3 A.Rušamne
Ansamblis Pūšaminstrumenti Saksofonu ansamblis 4 J.Krūmmalis
Vokālais ansamblis 8 I.Bukša
Ansamblis Stīgu instrumenti Vijolnieku ansamblis 6 A.Avotiņa
Ansamblis Stīgu instrumenti Vijolnieku ansamblis 5 A.Avotiņa
Ansamblis Jaukts Vokāli instrumentālais 6 Paulis Straume
Ansamblis Sitaminstrumenti Ritma ansamblis 12 I.Ūdrte