Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Teātra iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs/ direktors:

Elita Teilāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
lietvede Iveta Pugeja 64521658 @
direktore Elita Teilāne 29157234 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
www.balvumakslasskola.lv

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4275902358

Reģistrācijas datums:

26.01.2010

Dibinātājs:

Balvu novada Dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Teātra iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Pasta adrese:

Teātra iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

161

Apraksts

Dibināšanas gads:

1994

Sākums:

1994. gada 1. septembris

Misija:

Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi vizuāli plastiskās mākslas pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.

Darbība:

Profesionālās ievirzes izglītības programma "Vizuāli plastiskā māksla" kods 20V11001 Īstenošanas ilgums 2455 stundas

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Balvu Mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstādes Dažādas norises vietas, Skatīt aprakstu. 02.01.2019 31.12.2019 Balvu Mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbi, tematiskie radošie darbi, mācību darbi, mācību prakses darbi dažādās vietās (Balvu novada pašvaldība, Balvu centrālā bibliotēka, Balvu pamatskola, Balvu valsts nodarbinātības dienests, Balvu poliklīnika, Balvu Sociālais dienests, Kubulu pagasta kultūras nams, Ā. Baranovskas ģimenes ārsta prakse, Gulbenes mākslas skola, Rugāju novada vidusskola, Krišjāņu bibliotēka, Bērzpils vidusskola, Sakrālās kultūras centrs, Balvu muiža)
2 Balvu Mākslas skolas audzēkņu radošo darbu ceļojošās izstādes Balvu, Rugāju, Baltinavas novadi. 02.01.2019 31.12.2019 Audzēkņu mācību procesā radītie radošie darbi tiek sakārtoti izstāžu kolekcijās un eksponēti dažādās pilsētas, novada un citu novadu iestādēs, radot pieejamību audzēkņu radošajam sniegumam plašākai publikai un veicinot audzēkņu izcilību.
3 Izstādes Balvu Mākslas skolas izstāžu zālē. Balvu Mākslas skolas izstāzu zāle. 01.01.2019 31.12.2019 1. Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu darbu izstāde. „Tehniskais zīmējums”. 2. Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi: Balvu Mākslas skolas audzēkņu vasaras prakses darbi ,,Skices”. 3. Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi ,,Formu spēles”. 4. Valsts konkursa Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu 2018./ 2019. mācību gada I kārtas Balvu Mākslas skolas audzēkņu radošie darbi „Dabas objekta/u vizuāls pētījums. 5. Balvu Mākslas skolas audzēkņu 1.semestra darbu izstāde ,,155 AUDZĒKŅI- 155 DARBI. 6. Balvu Mākslas skolas audzēkņu 2018/2019.mācību. gada noslēguma darbu izstāde. 7. Starptautiska plenēra Valdis Bušs 2017./2018. autoru gleznu izstāde, autori no Itālijas, Slovākijas, Lietuvas, ASV, Polijas. 8. Starptautiska plenēra dalībnieku radošā pētījuma laikā tapušo Gleznu izstāde „Kultūras mantojuma izpēte”. Dalībnieki: Somija, Latvija. 9. 1. Starptautiskā skolēnu un jauniešu šķiedrmākslas darbu konkursa ”Skaņu palete” laureātu darbu izstāde. 10. Balvu Mākslas skolas audzēkņu 1.semestra darbu izstāde ,,156 AUDZĒKŅI- 156 DARBI.
4 Izstāde "KOPĀ" Balvu Centrālā bibliotēka. 15.02.2019 16.03.2019 Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde KOPĀ "Viesnīcā līdz gada beigām" Balvu centrālajā bibliotēkā.
5 Balvu Mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstāde. Mākslas dienu ietvaros. Balvu Sakrālajā centrā. 15.03.2019 13.05.2019 Balvu Mākslas skolas radošo darbu izstāde „Uzziedam krāsās!” Balvu „Sakrālā centra” izstāžu zālē, atklājam Mākslas dienas un svinam Balvu Mākslas skolas 25. gadu jubileju.
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Starpnovadu vizuālās mākslas konkursa "Rotā savu novadu" organizēšana sadarbībā ar Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi. Balvu, Baltinavas, Rugāju novadi 01.11.2019 31.05.2020 Apzinot un cildinot Latgales vērtības –tiek organizēts Starpnovadu (Balvu, Baltinavas, Rugāju novadu) konkurss, ar iespēju bērniem un jauniešiem radīt jaunrades 3 dimensiju mākslas darbus.
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Mācību ekskursija. Viļakas novada Nemateriālā kultūras mantojuma centrs „Upīte”. 18.01.2019 18.01.2019 Ekskursija - mācību brauciens audzēkņiem uz Viļakas novada Nemateriālā kultūras mantojuma centru „Upīte”, apskatīt izstādi „100 deči Latvijai”. Dalība pasākumā veltītā Latgales patriotam un dzejniekam Ontanam Slišānam.
2 Mācību ekskursija uzcītīgākajiem audzēkņiem Balvu novads, Rančo „Ozolmājas”. Rēzekne „GORS” izstāde, „Silverscreen” kino. 12.06.2019 12.06.2019 Ekskursija Balvu Mākslas skolas uzcītīgākajiem 1.-3. klašu audzēkņiem. Apmeklēja Rančo „Ozolmājas”, kopā apskatīja, pabaroja un samīļoja daudzos RANČO iemītniekus: kazas, aitas, trušus, lamas, alpakas, cūciņas, vistas, gaili, fazānus, strausus, emu, zirgus... Redzot dzīvniekus dabā, izjūtot ādas un spalvu faktūru, vērojot to izskatu, kustības, proporcijas un īpatnējo krāsojumu, vieglāk arī vēlāk veicot zīmējumus un iecerot savas kompozīcijas tos iedomāties un attēlot. Rēzeknē „GORĀ” „Silverscreen” kino apmeklējumā skatījāmies 3D animācijas filmu „Mīluļu slepenā dzīve 2”. Interesanti vērot, kā animatori ir radījuši izteiksmīgus dzīvnieku tēlus, iepazīt animatoru un režisoru darbu, pārrunāt animācijas veidošanas iespējas arī Balvu Mākslas skolā. Apskatījām arī izstādi. Braucienu organizēja un piedalījās skolotājas Diāna Poševa, Elita Teilāne.
3 Mācību ekskursija uzcītīgākajiem audzēkņiem Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs, Moto & Metal NESTER CUSTOM art gallery, studiju - darbnīcu "DiCraft". 13.06.2019 13.06.2019 Ekskursija Balvu Mākslas skolas uzcītīgākajiem 4.-6. klašu audzēkņiem. apmeklēja Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeju, piedalījās Muzejpedagoģiskā programmā „Ainava platleņķī” „Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā” izstādē. Apmeklēja Moto & Metal NESTER CUSTOM art gallery, studiju - darbnīcu "DiCraft". Radoši darbojās veidojot īpašu individuālu dāvanu – deko dēlīti. Braucienu organizēja un piedalījās skolotājas Lana Ceplīte, Anita Kairiša.
4 "Mākslas dienu 2019" radošās aktivitātes "Balvu Mākslas skolai 25. Uzziedam Krāsās!" Balvi, Balvu Mākslas skola. 07.05.2019 10.05.2019 no 7.- 9. maijam Balvu Mākslas skolas audzēkņi darbojās radošajās darbnīcās. 10. maijā Balvu Mākslas skolā mākslas mīļotāji no plkst. 15.00 līdz plkst. 18.00 darbojās atvērtajās radošajās darbnīcās „Mākslas dienas 2019. Pie Balvu Mākslas skolas apskatāms izveidotais vides objekts „Mākslas labirints”. Iespēja salikt lielformāta mākslas puzles. Skolā tika demonstrētas audzēkņu animācijas filmas. Pilsētvidē bija iespēja piedalīties orientēšanās spēlē – atrodi mākslas objektu.
5 Noslēguma darbu aizstāvēšana Balvu Mākslas skola 15.05.2019 15.05.2019 Balvu Mākslas skolas audzēkņi publiski prezentē noslēguma darbus.
6 Balvu Mākslas skolas audzēkņu Izlaidums Balvu Muiža 18.05.2019 18.05.2019 Balvu Mākslas skolas audzēkņiem svinīga Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apgūšanu pasniegšana.
7 Zinību diena Balvu Māksla skola 02.09.2019 02.09.2019 Zinību dienas svinīgs pasākums.
8 Radošās darbnīcas "Ziemassvētkus gaidot!" Balvu Māksla skola 16.12.2019 19.12.2019 Darbojoties radošās darbnīcās, ikkatram audzēknim iespēja izgatavot saviem tuviniekiem, draugiem pateicības dāvanas – Ziemassvētkos. Radīt kopā brīnumu un pārdomāt, pārrunāt I. semestrī paveikto.
9 I semestra noslēguma pasākums "Balti nāca Ziemassvētki" Balvu Māksla skola 20.12.2019 20.12.2019 Svinīgs I. semestra noslēguma pasākums „Balti nāca Ziemassvētki”, kur ikkatram tiek veltīti laba vēlējumi, uzcītīgākie audzēkņi saņem Zelta Atzinības rakstus un labākie saņem Sudraba Pateicības.

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Pieredzes apmaiņas brauciens Balvu Mākslas skolas pedagogiem iepazīties ar jaunākajām izstāžu ekspozīcijām Rēzeknē un Daugavpilī. Rēzekne Latgales vēstniecības "GORS" mākslas galerija, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. 20.09.2019 20.09.2019 Pieredzes apmaiņas brauciens pedagogiem apmeklējot Rēzeknes Latgales vēstniecības "GORS" mākslas galeriju, izstādi, kurā skatāmi Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas absolventu, Latgalē un Latvijā labi zināmu mākslinieku izstādi - retrospekciju "Ars Longa" . Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā - pieredzes apmaiņa un izstāžu sezonas atklāšanas pasākums, iepazīšanās ar visām izstādes daudzveidīgajām ekspozīcijām.
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Audzēkņu dalība dažādos vizuālās mākslas konkursos Latvijā un ārpus Latvijas. Latvija, Krievija u.c. valstis. Skatīt aprakstu. 02.01.2019 31.12.2019 Audzēkņu izcilības veicināšana un talantīgo audzēkņu iesaistīšana dalībai dažādos vizuālās mākslas konkursos. 1. Radošo darbu konkurss, kas veltīts Latgales patriotam un dzejniekam Ontonam Slišānam, rīkotāji Nemateriālā kultūras mantojuma centrs „Upīte.” Viļakas novads. 2. Latvijas mākslas skolu audzēkņu grafikas darbu konkurss “Siguldas līnija” , rīkotāji Siguldas Mākslu skola BALTAIS FLĪĢELIS, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas katedru. 3. XVIII STARPTAUTISKAIS VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSS “ES DZĪVOJU PIE JŪRAS” „VĒTRA”, rīkotāji Jūrmalas Mākslas skola. 4. 1. Starptautiskais skolēnu un jauniešu šķiedrmākslas darbu konkurss ”Skaņu palete”, rīkotāji Mārupes mūzikas un mākslas skola. 5. 47. Starptautiskais bērnu zīmējumu konkurss Art Lidice 2017 – TRAVEL Rīkotāji 45th International Children’s Exhibition of Fine Arts Lidice 2019 The Lidice Memorial, Lidice. 6. STARPNOVADU VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSS ”PATEICĪBAS NOZĪMĪTE”, rīkotāji Balvu izglītības un kultūras pārvalde, Rugāju novads, Baltinavas novads. 7. II STARPTAUTISKAIS VIZUĀLĀS MĀKSLASAS KONKURSS MĀKSLINIEKA ĢEDERTA ELIASA MĪKLU MINOT. Rīkotāji Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola. 8. Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmas audzēkņu Valsts konkurss. Rīkotāji LNKC sadarbībā ar izglītības iestādēm un nozares nevalstiskajām organizācijām. 9. Starptautisks konkurss Pleskava „No Hanzas līdz Hanzai bērnu acīm”. Rīkotāji Pleskava, Krievija sadarbībā ar Balvu centrālo bibliotēku. 10. Vizuālās mākslas konkurss „Kārļa Skalbes pasakas”, rīkotāji Kārļa Skalbes muzejs „Saulrieti” sadarbībā ar Vecpiebalgas vidusskolu. 11. Dalība Balvu sporta skolas logo konkursa. Rīkotāji: Balvu sporta skola. 12. Konkurss „101 dāvana Latvijai”. Rīkotāji Balvu Bērnu un jauniešu centrs.
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādēm. Balvu Mākslas skola 30.01.2019 30.01.2019 Karjeras dienu ietvaros PII „Sienāzītis” audzēkņu grupiņas uzņemšana un radoša darbošanās Balvu Mākslas skolā.
2 Dalība NVO „Radošās idejas” radošajā darbnīcā. Balvu novada muzejs 16.02.2019 16.02.2019 Dalība akcijas „Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” radošajā darbnīcā Balvu novada muzejā, rīko NVO „Radošās idejas”.
3 Dalība Starpnovadu bērnu un jauniešu radošā festivāla Balvos realizēšanā. Balvu pilsēta 01.04.2019 30.05.2019 Balvu Mākslas skolas kolektīvs, atsaucās uz Balvu novada Izglītības Kultūras un sporta pārvaldes aicinājumu izveidot skatuves noformējumu un afišas, ielūgumu dizainu Starpnovadu bērnu un jauniešu radošajam festivālam Balvos. Tika izveidots skatuves noformējums, afišas. Skolas kolektīva kopdarbs iesaistoties novada pasākumā 2019. gada 30. maijā.
4 Balvu Mākslas skolas skolotāju dalība starptautiskā plenērā. Viļakas novada nemateriālā kultūras matojums centrā Upītē. 10.06.2019 13.06.2019 Balvu Mākslas skolas skolotāju dalība radošajā plenērā (Latvija, Somija) ,,KULTŪRAS MANTOJUMA IZPĒTE” Viļakas novada nemateriālā kultūras matojums centrā Upītē. Plenērs notiek ELFLA apakšpasākuma 19.3. starpteritoriālā un starpvalstu sadarbības projekta „Handicraft festival – Transnational cooperation project” ietvaros.