Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Teātra iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs/ direktors:

Elita Teilāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
lietvede Iveta Pugeja 64521658 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4275902358

Reģistrācijas datums:

26.01.2010

Dibinātājs:

Balvu novada Dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Teātra iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Pasta adrese:

Teātra iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

175

Apraksts

Dibināšanas gads:

1994

Sākums:

1994. gada 1. septembris

Misija:

Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi vizuāli plastiskās mākslas pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.

Darbība:

Profesionālās ievirzes izglītības programma "Vizuāli plastiskā māksla" kods 20V11001 Īstenošanas ilgums 2455 stundas

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1 Balvu Mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstādes 02.01.2018 31.12.2018 Balvu Mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbi, tematiskie radošie darbi, mācību darbi, mācību prakses darbi dažādās vietās (Balvu novada pašvaldība, Balvu centrālā bibliotēka, Balvu pamatskola, Balvu valsts nodarbinātības dienests, Balvu poliklīnika, Balvu Soiciālais dienests, Kubulu pagasta kultūras nams, Ā. Baranovskas ģimenes ārsta prakse, Gulbenes mākslas skola, Rugāju novada vidusskola, Krišjāņu bibliotēka, Bērzpils vidusskola, Sakrālās kultūras centrs, Balvu muiža)
2 Izstādes Balvu Mākslas skolas izstāžu zālē. 01.01.2018 31.12.2018 1. Olgas Rečes darbu izstāde "Daba...Te un tur". 2. Tekstilmākslinieces Ilzes Šuljas darbu izstāde "Daudz stundu" 3. Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi.
3 Izstāde "KOPĀ" 12.02.2018 16.03.2018 Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde KOPĀ "Atspulgi" Balvu centrālajā bibliotēkā
4 Mākslas dienas - vides objektu - foto siena izveide, vides spēles - mākslas puzles izveide. 12.04.2018 18.05.2018 Balvu Mākslas skolas audzēkņi kopā ar pedagogiem: 1. veic pētījumu par Latvijas māksliniekiem. 2. audzēkņi glezno interpretāciju par konkrētu mākslinieku, parādot rokrakstu un izveidojot trīs vides objektus - foto sienas. 3. audzēkņi glezno interpretāciju par konkrētu mākslinieku, parādot rokrakstu un izveidojot četras vides spēles - mākslas puzles.
5 Balvu Mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstāde. Mākslas dienu ietvaros. 17.04.2018 30.06.2018 Balvu Mākslas skolas radošo darbu izstāde "Uzziedi krāsās!" Balvu Sakrālās kultūras centrā - Mākslas dienu atklāšana.
6 "Mākslas dienu 2018" radošās aktivitātes "Balvi skan krāsās!" 21.04.2018 21.04.2018 - Mākslas dienu aktivitātes pie skolas sadarbībā ar Jauniešu centru, Balvu Profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu. Mākslas dienu atklāšanas pasākums - koncerts, dejotāji, tērpu demonstrētāji, dziedātāji - solisti. - Radošās darbošanās pie un Mākslas skolā, pie Balvu centrālās bibliotēkas, Balvu skvērā - zīmēšana uz asfalta ar krītiņiem, dekoratīvu ziedu veidošana, gleznošana uz audekla, virpot uz virpas, lellītes gatavošana, pūķa palaišana vējā. - Picas zīmējuma KONKURSS sadarbībā ar picēriju "Zebra". - Balvu Mākslas skolas audzēkņu animācijas filmu seanss.
7 Starpnovadu vizuālās mākslas konkursa "Krāsu raksti Latgalē" organizēšana sadarbībā ar Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi, biedrību "Radošās Idejas" un NVO "Savi". 05.02.2018 31.05.2018 Apzinot un cildinot Latgales kultūras vērtības – glezniecībā un literatūrā, ar sadarbības partneriem un atbalstītājiem (Balvu Centrālā bibliotēka, Balvu novada muzejs, Balvu bērnu un jauniešu centrs) tika organizēts Starpnovadu (Balvu, Baltinavas, Rugāju novadu) konkurss, ar iespēju bērniem un jauniešiem radīt jaunrades vizuālos mākslas darbus. Konkursa darbi eksponēti ceļojošā izstādē "Krāsu raksti Latgalē".
8 Noslēguma darbu aizstāvēšana 24.05.2018 24.05.2018 Balvu Mākslas skolas audzēkņi publiski prezentē noslēguma darbus.
9 Balvu Mākslas skolas audzēkņu Izlaidums 26.05.2018 26.05.2018 Balvu Mākslas skolas audzēkņiem svinīga Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apgūšanu pasniegšana.
10 Mācību ekskursija. 08.06.2018 08.06.2018 Ekskursija - mācību plenērs Balvu Mākslas skolas 3.klašu audzēkņiem - Iepazīties ar kaimiņu novada Baltinavas mūzikas un mākslas skolu, iegūt aušanas un ādas apstrādes darba iemaņas apmeklējot Briežuciema kultūras centru un iepazīt Latgales kultūras mantojumu Upītē. (skolotājas Anita Kairiša, Dace Logina, Skaidrīte Bankova)
11 Mācību ekskursija uzcītīgākajiem audzēkņiem 12.06.2018 12.06.2018 Ekskursija Balvu Mākslas skolas uzcītīgākajiem 1.-3. klašu audzēkņiem. Jaunlaicenes muižas muzejs, kas kopj un glabā savdabīgas malēniešu tradīcijas, aicina jūs uz rotaļu un blēņu izdarībām, sarunu par rotaļlietām uzzinot, kas ir “vāvēres tīšana” un pastalu suvenīru izgatavošana. Alūksnes mākslas skolas apmeklējums - izstāde LNKC Valsts konkurs grafikas dizains grāmatu ilustrācijas. Baudījām un uzzinājām, kāpēc Alūksne ir viena no skaistākajām Latvijas pilsētām ar senu un interesantu vēsturi. Pastaiga pa pilssalu – Tempļa kalns, skatu tornis, pilsdrupas, multifunkcionālā servisa ēka. (skolotāja Anita Kairiša, Iveta Pugeja)
12 Mācību ekskursija. 12.06.2018 12.06.2018 Ekskursija - mācību plenērs Balvu Mākslas skolas 4.-6.klašu audzēkņiem - Iepazīties ar Cēsu viduslaiku pili, Atputras kompleksu "Rakši" (Skolotāja Lana Ceplīte, Līga Podkovirina)
13 Mācību ekskursija uzcītīgākajiem audzēkņiem 14.06.2018 14.06.2018 Ekskursija Balvu Mākslas skolas uzcītīgākajiem 4.-6. klašu audzēkņiem.Jaunlaicenes muižas muzejs, kas kopj un glabā savdabīgas malēniešu tradīcijas, aicina jūs uz dārgumu meklēšanu un, malēniešu vārdu spēli un pastalu suvenīru izgatavošana. Apskatīsim Alūksnes mākslas skolu. Baudīsim izbraukumu ar kuģīti “Marienburg” pa Alūksnes ezeru. Audio gida pavadībā uzzināsim, kāpēc Alūksne ir viena no skaistākajām Latvijas pilsētām ar senu un interesantu vēsturi. Pastaiga pa pilssalu – Tempļa kalns, skatu tornis, pilsdrupas, multifunkcionālā servisa ēka.(Skolotāja Dace Logina, Līga Podkovirina)
14 Dalība Balvu novada Gaismas svētkos 20.-21.jūlijs 11.06.2018 30.08.2018 Balvu Mākslas skolas kolektīvs, atsaucoties uz aicinājumu izpušķot vai veidot un izvietot pie iestādes svētku simbolu- KĀPNES - tādā veidā, veidojot saikni starp zemi un debesīm, pietuvojoties Gaismai. Balvu Mākslas skolas audzēkņi mācību prakses laikā kopā ar skolotājiem veidoja vides objektu "Sirrēāla krāsu eksplozija" - daudz, daudz mazas trepītes, košo krāsu gammā izvietotas piramīdas, torņa formā. (Skolotājas Anitas Kairišas ideja)
15 Zinību diena 03.09.2018 03.09.2018 Zinību dienas svinīgs pasākums.
16 Mācību ekskursija. 19.10.2018 19.10.2018 Ekskursija - mācību plenērs Balvu Mākslas skolas 3. un 4. klašu audzēkņiem. Keramikas darbnīca kopā ar Uģi Puzuļi, Alūksnes bānīša stacijas multimediālās ekspozīcijas apskate un darbošanās, kas atvērta 2018. gada 01. Septembrī, maizes ceptuves “Airīši”apmeklējums un picas cepšana. Uzkāpsim Alūksnes tempļa kalnā un 37,8 metrus augstajā skatu tornī. (skolotāja Anita Kairiša, Dace Logina, Lana Ceplīte)
17 Dalība "Labo darbu nedēļā 2017." 15.10.2018 19.10.2018 Labo darbu nedēļas ietvaros mākslas skolas audzēkņi veidoja grāmatzīmes Balvu centrālajai bibliotēkai ar domu - dāvināt čaklākajiem lasītāji, veicinot bērnu lasītprieku.
18 Radošās darbnīcas "Ziemssvētkus gaidot!" 17.12.2018 21.12.2018 Darbojoties radošās darbnīcās, ikkatram audzēknim iespēja izgatavot saviem tuviniekiem, draugiem pateicības dāvanas – Ziemassvētkos. Radīt kopā brīnumu un pārdomāt, pārrunāt I. semestrī paveikto.
19 I semestra noslēguma pasākums "Balti nāca Ziemassvētki" 17.12.2018 21.12.2018 Svinīgs I. semestra noslēguma pasākums „Balti nāca Ziemassvētki”, kur ikkatram tiek veltīti laba vēlējumi, uzcītīgākie audzēkņi saņem Zelta Atzinības rakstus un labākie saņem Sudraba Pateicības.
20 Balvu Mākslas skolas audzēkņu radošo darbu ceļojošās izstādes 02.01.2018 31.12.2018 Audzēkņu mācību procesā radītie radošie darbi tiek sakārtoti izstāžu kolekcijās un eksponēti dažādās pilsētas, novada un citu novadu iestādēs, radot pieejamību audzēkņu radošajam sniegumam plašākai publikai un veicinot audzēkņu izcilību.
21 Audzēkņu dalība dažādos vizuālās mākslas konkursos Latvijā un ārpus Latvijas 02.01.2018 31.12.2018 Audzēkņu izcilības veicināšana un talantīgo audzēkņu iesaistīšana dalībai dažādos vizuālās mākslas konkursos. XVII STARPTAUTISKĀ VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSA “ES DZĪVOJU PIE JŪRAS” „TILTS”. I starptautiskais vizuālās māklsas konkurss Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot. Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmas audzēkņu Valsts konkurss. Radošuma dienas Balvu novada izglītības iestādēs„Stūru stūriem tēvu zeme”Mūsu novadnieki – pazīstamas personības.... Taivānā 49. Pasaules bērnu zīmēšanas konkurss. 20th INTERNATIONAL BIENNIAL CHILDREN AND YOUNG PEOPLE GRAPHIC ART TORUŃ POLAND - 2018. Starpnovadu vizuālās mākslas konkurss ”Krāsu raksti Latgalē”. Jāzepa Pīgožņa balva jauniešiem Latvijas ainavu glezniecībā. Konkurss „2050. Gada policists” video, animācija. Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Tu esi PUTNS. IRBĪTE”

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Pašvaldības īpašums 1936

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 7 266 Apmierinošs
Citas telpas 10 247 Apmierinošs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Izstāžu zāle 59 Nepieciešams kosmētiskais remonts Nav Nav
Zālē iespējamas šādas norises:

Teātra izrādes
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

IT aprīkojums kultūrizglītības iestādē

Bezmaksas Wi-Fi: