Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Iecavas iela 2, Baldone, Baldones nov., LV-2125

Vadītājs/ direktors:

Tālivaldis Muzikants

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Lietvede Anda Labsvārde 27832888 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Baldones Mākslas skola

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4375902083

Dibinātājs:

Baldones novada Dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Daugavas iela 2A, Baldone, Baldones nov., LV-2125

Pasta adrese:

Iecavas iela 2, Baldone, Baldones nov., LV-2125

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

111

Apraksts

Dibināšanas gads:

1988

Sākums:

Baldones Mākslas skola dibināta 1988. gadā. Skolas dibinātājs ir Baldones pilsētas Dome. Pašlaik skolā mācās 100 bērni vecumā no 7-15 gadiem. Skolai ir arī sagatavošanas klases bērniem no 5 gadu vecuma, kuru apmeklē apmēram 30 bērni. Apmācību ilgums ir 5-7 gadi, kopā 2455 stundas. Kopš 2002. gada novembra skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Atkārtota skolas akreditācija notika 2008. gadā un 2014. gadā. 2016. gada 1. septembrī Baldones Mākslas skola atklāja jaunās, plašās, gaišās un mūsdienīgi izremontētās telpas Iecavas ielā 2, vidusskolas vēsturiskā korpusa otrajā stāvā. Jaunajās telpās būs iespēja rīkot mākslas izstādes, jo koridors tika aprīkots ar speciālajām izstāžu gaismām. Mācību telpas savukārt ir aprīkotas ar speciālām mēbelēm mākslas procesa vajadzībām gleznošanai, zīmēšanai un grafikai, kā arī plašu datorklasi un lekciju telpu ar prezentācijas tehniku mākslas teorijas un dizaina nodarbībām. Mākslas skola šobrīd joprojām izmanto arī savas vēsturiskās telpas Daugavas ielā 2A, kur atrodas veidošanas un keramikas darbnīca, taču nākotnē plāno arī šīs telpas pārvietot uz jauno adresi, lai mācību process varētu notikt vienuviet.

Misija:

Baldones Mākslas skola realizē licenzētu programmu „Vizuāli plastiskā māksla”. Mācību mērķis ir veidot brīvu, radošu personību, attīstot audzēkņos jaunrades spējas un prasmes dažādu mākslas un kultūras projektu īstenošanā. Audzēkņi mācās orientēties mākslas žanros, stilos, kultūras un arhitektūras vēsturē, mākslinieku daiļradē. Mācības notiek līdztekus vispārējai izglītībai un ilgst no septembra līdz jūnijam. Apgūstamie mācību priekšmeti ir: zīmēšana, gleznošana, veidošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati un darbs materiālā. Beidzot skolu, katrs audzēknis izstrādā nobeiguma darbu un saņem skolas beigšanas apliecību. Vasaras periodā 1-2 nedēļas notiek „Zaļā prakse”, kuras laikā skolas audzēkņi glezno plenērā. Vairākas vasaras plenēra nometnes ir notikušas Vidzemes jūrmalā, veiksmīgā sadarbībā ar Limbažu un Siguldas mākslas skolām.

Darbība:

Baldones Mākslas skolā strādā pedagogi ar augstāko profesionālo izglītību mākslā un pedagoģisko izglītību. Skolu kopš tās dibināšanas vada direktors tēlnieks Tālivaldis Muzikants, viņš arī pasniedz audzēkņiem veidošanas un keramikas nodarbības. Tāpat kopš dibināšanas par veidošanu, keramikas un kompozīcijas skolotāju strādā tēlniece un gleznotāja Ieva Muzikante. Gleznošanas priekšmeta skolotāja jau daudzus gadus ir Ināra Visnievska. Datorgrafikas skolotāja ir māksliniece Iveta Aigare un Mārtiņš Linde. Mākslas pedagoģes Dace Mola un Ingrīda Slišāne pasniedz priekšmetu „Darbs materiālā” jaunāko kursu audzēkņiem. Skolotāja Sandra Lagzdiņa mākslas skolā pilda gan direktora vietnieka izglītības jautājumos pienākumus, gan pasniedz zīmēšanu un grafiku, savukārt, skolotāja Laura Buholte pasniedz gan mākslas vēsturi vecākajiem kursiem, gan jaunākajiem kursiem "Darbs materiālā".

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Mākslinieces un Baldones Mākslas skolas pedagoģes Sandras Lagzdiņas personālizstāde "Ra-KURSI / Eks-KURSI" Latvija, Baldone, Baldones Mākslas skola 20.03.2019 20.04.2019 Māksliniece un Baldones Mākslas skolas pedagoģe S.Lagzdiņa savai personālizstādei Baldones Mākslas skolā atlasījusi 43 gleznas, kuras uzgleznotas visai plašā laika periodā apmēram 20 gados, taču tās vieno tematika - tās ir kā ekskursi laikā un telpā kopumā sešās valstīs. Pārsvarā izstādītie gleznojumi ir neliela izmēra audekli - eļļas vai akrila tehnikās, kas uzgleznoti vienā seansā. Tikai 6 no izstādītajiem darbiem nav gleznoti tieši dabā, bet gan tapuši darbnīcā. Kā mākslinieci S.Lagzdiņu visvairāk piesaista dabas daudzveidīgās noskaņas, īpaši gaismas spēle ūdens virsmā, kalnu un mākoņu dialogs. Pievienotajās gleznu anotācijās var redzēt mazu foto no konkrētās ainavas un tad salīdzināt to ar S.Lagzdiņas mākslinieka redzējumu un viņas īpašo rakursu.
2 "Mākslas dienas 2019" izstāde 15.05.2019 01.08.2019 Mākslas dienām 2019 veltīta izstāde Baldones Mākslas skolā - 2018./2019.m.g. audzēkņu darbu izstāde - gleznas, keramika, vides objekti, vitrāžas.
3 E,Smilgas izstāde "Veltījums Baldonei" Latvija, Baldone, Mercendarbes muiža 03.06.2019 Baldones muzejs sadarbībā ar Baldones Mākslas skolu izveidojis Baldones Mākslas skolas krustmātes Emmas Smilgas keramikas medaļu un plakešu izstādi Mercendarbes muižā "Veltījums Baldonei"
4 2. Starptautiskā Baldones novadaglezniecības plenēra izstāde Latvija, Baldone, Mercendarbes muiža 22.08.2019 22.08.2019 No 16.augusta līdz 22.augustam Baldones novadā norisinājās 2.starptautiskais Glezniecības plenērs, kurā piedalījās 25 mākslinieki no Latvijas (Maija Purgaile, Anna Kaltigina, Juris Ģērmanis, Rita Tālmane, Rolands Bruno Butāns, Inese Mīlberga, Inese Sudare, Diāna Īve, Gunta Brakovska, Līga Jukša, Maija Bērziņa, Rita Pranča, Andrejs Bovtovičs, Māra Ozola, Sandra Lagzdiņa, Ieva Muzikante, Tālivaldis Muzikants, Emīls Kristiāns Muzikants, Ēra Zalcmane, Anda Sproģe, Ziedonis Bārbals, Gunta Gračinska, Maija Jakoviča, Valērijs Baida, Mārtiņš Linde), 2 mākslinieki - Asta Keraitiene un Ligitas Keraitis no Lietuvas un māksliniece Laura Kern no ASV. Plenēra noslēgumā - plenēra laikā tapušo darbu izstāde.
5 Starptautiskā bērnu un jauniešu konkursa "Always Green Always Blue" un Grafikas biennāles laureātu darbu izstāde Latvija, Baldone, Baldones Mākslas skola 18.09.2019 20.12.2019 Starptautisko bērnu un jauniešu konkursu "Always Green Always Blue" un Grafikas biennāli organizē Polijas pilsētas Toruņas Bērnu radošās mākslas centrs un galerija, kas ir vairāku starptautisku konkursu, biennāļu un dažādu citu pasākumu organizētājs. Šoreiz konkursa laureātu izstāde no Polijas ir atceļojusi uz Baldoni, dodot mums iespēju aplūkot bērnu darbus no dažādām pasaules valstīm klātienē. Arī Baldones Mākslas skolas audzēkņi regulāri piedalās Toruņas mākslas centra rīkotajos konkursos.
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Noslēguma darbu aizstāvēšana Baldones Mākslas skolā Baldone 17.06.2019 17.06.2019 2018./2019. m.g. Baldones Mākslas skolu absolvēja 3 audzēkņi. Viens no diplomdarbiem - autoostas sienu gleznojums Baldonē.
2 Mācību ekskursija Latvija, Rīga 30.04.2019 30.04.2019 Baldones Mākslas skolas audzēkņi 30.aprīlī viesojās Latvijas Mākslinieku savienībā, kur apskatīja Mākslas dienu izstādi "Mākslas dienām 60", Sv.Pētera baznīcā Jura Ģērmaņa gleznu izstādi un izstāžu zālē "Arsenāls" - Lidijas Auzas glezniecības izstādi.
3 Mācību brauciens uz Daugavpils Marka Rotko mākslas centru un privāto galeriju “MANS’S” Jēkabpilī Latvija, Daugavpils, Jēkabpils 05.06.2019 05.06.2019 Mācību brauciens uz Daugavpils Marka Rotko mākslas centru un privāto galeriju “MANS’S” Jēkabpilī Mācību prakses - plenēra ietvaros Baldones Mākslas skolas vecākie kursi devās diezgan garā ceļā uz Latgali - pa ceļam piestājot Ilūkstē, kur pilsētas skvērā ir atklāta skolas direktora Tālivalža Muzikanta veidotā Dievmātes Marijas skulptūra. Galvenais brauciena mērķis bija apskatīt Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā gan pastāvīgo M.Rotko oriģināldarbu un reprodukciju izstādi, gan arī pārējās mainīgās izstādes. Savukārt mājupceļš veda caur Jēkabpili, kur privātajā galerijā “MANS’S” bija iespēja iepazīties ar mākslinieces Birutas Baumanes darbu izstādi.
4 2. Starptautiskais Baldones novada glezniecības plenērs Latvija, Baldone, Mercendarbes muiža 16.08.2019 22.08.2019 No 16.augusta līdz 22.augustam Baldones novadā norisinājās 2.starptautiskais Glezniecības plenērs, kurā piedalījās 25 mākslinieki no Latvijas (Maija Purgaile, Anna Kaltigina, Juris Ģērmanis, Rita Tālmane, Rolands Bruno Butāns, Inese Mīlberga, Inese Sudare, Diāna Īve, Gunta Brakovska, Līga Jukša, Maija Bērziņa, Rita Pranča, Andrejs Bovtovičs, Māra Ozola, Sandra Lagzdiņa, Ieva Muzikante, Tālivaldis Muzikants, Emīls Kristiāns Muzikants, Ēra Zalcmane, Anda Sproģe, Ziedonis Bārbals, Gunta Gračinska, Maija Jakoviča, Valērijs Baida, Mārtiņš Linde), 2 mākslinieki - Asta Keraitiene un Ligitas Keraitis no Lietuvas un māksliniece Laura Kern no ASV.

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Dalība konkursā - Centre pour l'UNESCO International Arts Competition Francija, Troyes 01.09.2018 25.01.2019 UNESCO Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā 2019, kura tēma - “Traces and writings in History”, 65 valstu konkurencē no 2419 iesūtītajiem bērnu zīmējumiem trīs Baldones Mākslas skolas audzēkņu darbi ir novērtēti ar ATZINĪBU. Konkursam tika iesūtīti vairāk kā 20 Baldones Mākslas skolas audzēkņu darbi 5 skolotāju vadībā.
2 Dalība Starptautiskajā konkursā "Es dzīvoju pie jūras" Latvija, Jūrmala 29.01.2019 Dalībai konkursā tika iesūtīti 20 audzēkņu darbi (izstrādāti pie 4 pedagogiem). Konkursa tēma - Vētra. Konkursa rezultāts - bronzas medaļa 12 - 15 g.v. kategorijā "gleznošana".
3 Dalība Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas konkursā" Always Green Always Blue" Polija, Toruņa 31.05.2019 Dalībai konkursā nosūtīti 26 darbi (6 pedagogi). Konkursa tēma - Dārzs.
4 Dalība II Starptautiskajā Vizuālās mākslas konkursā "Mākslinieka Ģ.Eliasa mīklu minot. Klusā daba. Lauku veltes" Latvija, Jelgava 13.03.2019 Dalībai konkursā nosūtīti 15 darbi (5 pedagogi). Konkursa rezultāts - 3.vieta un Atzinība 830 bērnu darbu konkurencē. Šīgada tēma bija Klusā daba. Lauku veltes. Latvijas, Lietuvas, Polijas un Baltkrievijas bērnu zīmējumus, gleznojumus, grafikas un datorgrafikas vērtēja starptautiska žūrija, kuras sastāvā darbojās profesionāli mākslinieki: mākslinieks un pasniedzējs Alytas mākslas ģimnāzijā un Alytas koledžā - Arūnas Vaitkus, Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece Marija Kaupere, Jelgavas mākslinieku biedrības priekšsēdētājs Māris Brancis, gleznotājs un dizainers Uldis Zuters, mākslinieks Edgars Ameriks. Kompetentā žūrija piešķīra 61 pirmās, otrās un trešās vietas un 54 atzinības rakstus.
5 Dalība jauniešu mākslas izstādē "Nova Zagora" Bulgārija, Nova Zagora 20.02.2019 Dalībai konkursā nosūtīti 17 darbi (4 pedagogi). Konkursa rezultāti - saņemti 4 diplomi.
6 Dalība 47.Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē Čehija, LIdice 15.02.2019 Dalībai konkursā nosūtīti 22 darbi (7 pedagogi). Konkursa tēma "Ķīmija"
7 Dalība 1.Starptautiskajā bērnu un jauniešu šķiedrmākslas konkursā "Skaņu palete" Latvija, Mārupe 01.02.2019 Dalībai konkursā nosūtīti 6 darbi (2 pedagogi). Konkursa tēma "Pumpuri plaukst". Konkursa rezultāts - iegūta Atzinība.
8 Dalība Latvijas Mākslas skolu audzēkņu grafikas darbu konkursā "Siguldas līnija"' Latvija, Sigulda 01.02.2019 Dalībai konkursā nosūtīti 6 darbi (1 pedagogs).
9 Dalība XXII Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā " Earth, the Colourful Planet" Slovēnija, Celje 01.09.2018 31.01.2019 Dalībai konkursā nosūtīti 6 darbi (4 pedagogi). Konkursa rezultāts - 2 diplomi.
10 Dalība Latvijas bērnu un jauniešu 12.karikatūru konkursā ""Runča piedzīvojumi Latvijas 100.dzimšanas dienā" Latvija, Tukums 29.03.2019 Dalībai konkursā nosūtīti 15 darbi (2 pedagogi).
11 Dalība IX Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas konkursā "KRASAWEEK" Baltkrievija 23.03.2019 Dalībai konkursā nosūtīti 19 darbi (1 pedagogs).
12 Dalība XVI Starptautiskajā bērnu zīmējumu konkursā "Slavonic Spring"' Lietuva, Klaipēda 13.04.2019 Dalībai konkursā nosūtīti 18 darbi (3 pedagogi). Konkursa rezultāti - Laureāta diploms, II pakāpes diploms, III pakāpes diploms
13 Dalība vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkursā "Mans Raiņa dzejolis" Latvija, Jasmuiža 01.04.2019 Dalībai konkursā nosūtīti 19 darbi (3 pedagogi).
14 Dalība III Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā Rumānija 31.03.2019 Dalībai konkursā nosūtīti 22 darbi (3 pedagogi). Konkursa rezultāti - 3 diplomi
15 Dalība ES - Ķīnas bērnu mākslas izstādē Ķīna 20.05.2019 Dalībai izstādē nosūtīti 14 darbi.
16 Dalība 50. Pasaules bērnu mākslas izstādē Taivāna 30.04.2019 Dalībai izstādē - konkursā nosūtīti 34 darbi (5 pedagogi). Konkursa rezultāti - Bronzas medaļa un 5 Atzinības diplomi
17 Dalība konkursā "Mana skola (pilsēta, novads) - mana vislabākā pasaule" Latvija, J.Ronis, Piebalgas Porcelāna fabrika 10.06.2019
18 Dalība Bērnu zīmējumu pasaules konkursā Bulgārija 01.05.2019 15.07.2019 Dalībai konkursā nosūtīts 21 darbs (3 pedagogi). Konkursa rezultāti - 3 bronzas balvas.
19 Dalība Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas konkursā "PILS SĒTA PILSĒTA" Latvija, Bauska 17.09.2019 Dalībai konkursā nosūtīti 5 darbi (1 pedagogs).