Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Iecavas iela 2, Baldone, Baldones nov., LV-2125

Vadītājs/ direktors:

Tālivaldis Muzikants

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Lietvede Anda Labsvārde 27832888 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4375902083

Dibinātājs:

Baldones novada Dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Daugavas iela 2A, Baldone, Baldones nov., LV-2125

Pasta adrese:

Iecavas iela 2, Baldone, Baldones nov., LV-2125

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

112

Apraksts

Dibināšanas gads:

1988

Sākums:

Baldones Mākslas skola dibināta 1988. gadā. Skolas dibinātājs ir Baldones pilsētas Dome. Pašlaik skolā mācās 100 bērni vecumā no 7-15 gadiem. Skolai ir arī sagatavošanas klase bērniem no 5 gadu vecuma, kuru apmeklē apmēram 30 bērni. Apmācību ilgums ir 5-7 gadi, kopā 2455 stundas. Kopš 2002. gada novembra skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Atkārtota skolas akreditācija notika 2008. gadā un 2014. gadā. 2016. gada 1. septembrī Baldones Mākslas skola atklāja jaunās, plašās, gaišās un mūsdienīgi izremontētās telpas Iecavas ielā 2, vidusskolas vēsturiskā korpusa otrajā stāvā. Jaunajās telpās būs iespēja rīkot mākslas izstādes, jo koridors tika aprīkots ar speciālajām izstāžu gaismām. Mācību telpas savukārt ir aprīkotas ar speciālām mēbelēm mākslas procesa vajadzībām gleznošanai, zīmēšanai un grafikai, kā arī plašu datorklasi un lekciju telpu ar prezentācijas tehniku mākslas teorijas un dizaina nodarbībām. Mākslas skola šobrīd joprojām izmanto arī savas vēsturiskās telpas Daugavas ielā 2A, kur atrodas veidošanas un keramikas darbnīca, taču nākotnē plāno arī šīs telpas pārvietot uz jauno adresi, lai mācību process varētu notikt vienuviet.

Misija:

Baldones Mākslas skola realizē licenzētu programmu „Vizuāli plastiskā māksla”. Mācību mērķis ir veidot brīvu, radošu personību, attīstot audzēkņos jaunrades spējas un prasmes dažādu mākslas un kultūras projektu īstenošanā. Audzēkņi mācās orientēties mākslas žanros, stilos, kultūras un arhitektūras vēsturē, mākslinieku daiļradē. Mācības notiek līdztekus vispārējai izglītībai un ilgst no septembra līdz jūnijam. Apgūstamie mācību priekšmeti ir: zīmēšana, gleznošana, veidošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati un darbs materiālā. Beidzot skolu, katrs audzēknis izstrādā nobeiguma darbu un saņem skolas beigšanas apliecību. Vasaras periodā 1-2 nedēļas notiek „Zaļā prakse”, kuras laikā skolas audzēkņi glezno plenērā. Vairākas vasaras plenēra nometnes ir notikušas Vidzemes jūrmalā, veiksmīgā sadarbībā ar Limbažu un Siguldas mākslas skolām.

Darbība:

Baldones Mākslas skolā strādā pedagogi ar augstāko profesionālo izglītību mākslā un pedagoģisko izglītību. Skolu kopš tās dibināšanas vada direktors tēlnieks Tālivaldis Muzikants, viņš arī pasniedz audzēkņiem veidošanas un keramikas nodarbības. Tāpat kopš dibināšanas par veidošanu, keramikas un kompozīcijas skolotāju strādā tēlniece un gleznotāja Ieva Muzikante. Gleznošanas priekšmeta skolotāja jau daudzus gadus ir Ināra Visnievska. Datorgrafikas skolotāja ir māksliniece Iveta Aigare un Mārtiņš Linde. Mākslas pedagoģes Dace Mola un Ingrīda Slišāne pasniedz priekšmetu „Darbs materiālā” jaunāko kursu audzēkņiem. Skolotāja Sandra Lagzdiņa mākslas skolā pilda gan direktora vietnieka izglītības jautājumos pienākumus, gan pasniedz zīmēšanu un grafiku, savukārt, skolotāja Laura Buholte pasniedz gan mākslas vēsturi vecākajiem kursiem, gan jaunākajiem kursiem "Darbs materiālā".

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1 Baldones Mākslas skolas pedagogu radošo darbu izstāde "Tādi esam" 28.02.2018 11.04.2018 Baldones Mākslas skolas telpās, kas ir piemērotas un izstāžu iekārtošanai atbilstoši aprīkotas, tika iekārtota visu Baldones Mākslas skolas pedagogu radošo darbu izstāde. Izstādē bija apskatāmi visu skolas pedagogu – Tālivalža Muzikanta, Ievas Muzikantes, Juretas Dobenbergas, Kristīnes Krastiņas – Indānes, Ināras Visnievskas, Ivetas Aigares, Daces Molas, Māras Ārentes un Mārtiņa Lindes darbi.
2 Baldones Mākslas skolas audzēkņu izstāde "Saeima bērna acīm" 17.01.2018 16.02.2018 17.janvārī Baldones Mākslas skolas telpās tika atklāta Skolas audzēkņu izstāde "Saeima bērna acīm". Iepriekš šī izstāde tika atklāta 2017.gada 7.decembrī Saeimā. Bērni no 1.kursa līdz pat 8.kursam visu rudeni cītīgi zīmēja, gleznoja un datorā apstrādāja gan Saeimas ēku, gan deputātu portretus. Rezultāts - 53 darbi! 9 no šiem darbiem tika izstādīti Saeimas vestibilā un bija apskatāmi jebkuram Saeimas viesim. Pārējie darbi, galvenokārt portreti, tika izlikti pašu deputātu apskatei. Mākslas skolas izstāžu zālē apskatei tika izlikti visu 53 darbi. Izstādes atklāšanā piedalījās gan Saeimas deputāti - R.Ražuks un I.Sudraba, gan Baldones novada domes pārstāvji.
3 Dalība 48.Taivānas Pasaules bērnu zīmējumu konkursā 29.01.2018 29.01.2018 48.Taivānas Pasaules bērnu zīmējumu konkursa laureātu apbalvošanas ceremonija. Starp godalgotajiem konkursantiem ir arī četras Baldones Mākslas skolas audzēknes - Andīna Kagaine, Evelīna Voroņina, Grieta Čipāne - Kipāne un Nikola Kuzma.
4 Mācību ekskursija uz Rīgas Biržu, LNMM un sv.Pētera baznīcu 04.04.2018 04.04.2018 4.aprīlī Baldones Mākslas skolas vecāko kursu audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Rīgas muzejiem, ņemot līdzi uzdevumu lapas un skiču blokus. Rīgas Biržā tika apskatīta pasaulslavenā Rafaēla glezna "Svētā Katrīna no Aleksandrijas", Sv. Pētera baznīcā audzēkņi aplūkoja izstādi "Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā", savukārt Latvijas Nacionālās mākslas muzejā tika apmeklēta Alekseja Naumova personālizstāde "Nebeidzamā ainava".
5 Dalība Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa finālā 24.03.2018 24.03.2018 Š.g. 24.martā Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā 6 Baldones Mākslas skolas audzēknes – Patrīcija Keiča (8.kurss), Rēzija Krūze (8.kurss), Nikola Kuzma (6.kurss), Anete Barkova (6.kurss), Patrīsija Katrīna Pavezska (4.kurss) un Adele Balode (4.kurss) – piedalījās Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa finālā. Šī gada tēma – bērnu grāmatu ilustrācija.
6 Dalība Daugavpils Marka Rotko centra 5 gadu jubilejai veltītajā bērnu zīmējumu virtuālajā izstādē "Ar tortīti" 27.04.2018 25.09.2018 Daugavpils Marka Rotko centra 5 gadu jubilejai veltītajā bērnu zīmējumu virtuālajā izstādē "Ar tortīti" iekļauti 3 Bāldones Mākslas skolas audzēkņu darbi - Martas Rudzinskas, Juritas Keires un Katrīnas Dūmiņas. Konkursam tika iesniegti 222 krāsaini bērnu darbi dažādās tehnikās. 68 autoru darbi tika atlasīti izstādei, kuru varēja skatīt no šī gada 27. aprīļa līdz 25. septembrim.
7 Dalība UNESCO centra Francijā 2018. gada starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Le paix, bien vivre ensemble” UNESCO starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā 2018 “Le paix, bien vivre ensemble” 40 valstu konkurencē no 1990 iesūtītajiem bērnu zīmējumiem sešu Baldones Mākslas skolas audzēkņu darbi ir novērtēti ar medaļām un diplomiem: - Keitija Kriškovska - 6.vieta vecuma kategorijā 10-13 gadi; - Agnese Vīksniņa – 11.vieta vecuma kategorijā 3 – 5 gadi; - Beatrise Pranča – 19.vieta vecuma kategorijā 10 – 13 gadi; - Sofija Ungure – diploms vecuma kategorijā 10 – 13 gadi; - Madara Eleonora Miezīte - diploms vecuma kategorijā 10 – 13 gadi; - Kitija Čugunova - diploms vecuma kategorijā 10 – 13 gadi. A Vīksniņas pedagogs - Kristīne Krastiņa - Indāne, pārējo laureātu pedagogs - Ieva Muzikante
8 Baldones Mākslas skolā tiek atzīmēta Salvadora Dalī dzimšanas diena 11.maijā! Divu izstāžu atklāšana 11.05.2018 11.05.2018 Ik gadu Baldones Mākslas skolā tiek atzīmēta Salvadora Dalī dzimšanas diena 11.maijā!!! Šogad tā tika svinēta, atklājot divas jaunas izstādes: - 16.00 Baldones Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Iecavas ielā 2; - 17.00 Baldones mākslinieku grupas izstāde Kultūras centrā Daugavas ielā 2.
9 Dalība Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā Taivānas - Baltijas valstu skolēnu mākslas izstādē 01.06.2018 Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā atklāta Taivānas - Baltijas valstu skolēnu mākslas izstāde. Tajā skatāmi starptautiskā mākslas konkursa zelta, sudraba un bronzas laureātu darbi no pēdējiem 5 gadiem. Starp Latvijas laureātiem arī Baldones mākslas skolas skolotājas Ievas Muzikantes audzēkņu Patrīcijas Prūses un Esteres Zaķītes grafikas darbi. Izstādi organizē Taipejas misija Latvijā. Baldones mākslas skola starptautiskajā konkursā Taivānā piedalās jau vairāk kā 20 gadus, bet šī ir pirmā reize, kad konkursa uzvarētāju darbu izstāde atceļojusi uz Latviju un mums ir iespēja paskatīties uz labākajiem Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Taivānas bērnu darbiem blakus un salīdzināties
10 Noslēguma darbu aizstāvēšana Baldones Mākslas skolā 19.06.2018 19.06.2018 2017/.2018. mācību gadā Baldones Mākslas skolu absolvēja 6 audzēkņi.
11 1. Baldones novada Mākslas plenērs 24.08.2018 29.08.2018 Baldones Mākslas skola sadarbībā ar Baldones novada domi organizēja 1. Baldones novada Mākslas plenēru, kurā piedalījās 23 visdažādākie mākslinieki no visas Latvijas. Plenērs norisinājās no 24.augusta līdz 29.augustam Mercendarbes muižā. Plenēra izstādes atklāšana - 29.augustā plkst. 17.00.
12 Dalība Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" par tēmu "Lauku ainava". 10.03.2018 Mākslas skolas audzēkne Sintija Elizabete Imanta ir saņēmusi ATZINĪBU I Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" par tēmu "Lauku ainava". Pedagoģe Ieva Muzikante. Dalībai konkursā tika nosūtīt 7 Baldones Mākslas skolas audzēkņu darbi
13 Dalība Aizputes Mākslas skolas un M.Freimaņa fonda rīkotajā 5.konkursā "Dzīve kā košums" 01.11.2018 Aizputes Mākslas skolas un M.Freimaņa fonda rīkotajam 5.konkursam "Dzīve kā košums" ir nosūtīti 6 audzēkņu darbi, kas izstrādāti pedagoģes Sandras Lagzdiņas vadībā.
14 Dalība 46.Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē Lidicē. 28.02.2018 Dalībai 46.Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē Lidicē no Baldones Mākslas skolas ir nosūtīti 3 pedagogu audzēkņu darbi: - pedagoģe Ieva Muzikante - 18 darbi; - pedagoģe Iveta Aigare - 7 darbi; - pedagoģe Kristīne Krastiņa - Indāne - 4 darbi.
15 Dalība 49. Pasaules bērnu mākslas izstāde Taivānā 25.04.2018 Kā katru gadu arī šogad Baldones Mākslas skola aktīvi piedalās Pasaules bērnu mākslas izstādē Taivānā, nosūtot 23 audzēkņu darbus (pedagogi Ieva Muzikante un Kristīne Krastiņa - Indāne)
16 Dalība 21.Starptautiskajā bērnu un jauniešu grafiskās mākslas biennālē Polijā 30.04.2018 Dalībai 21.Starptautiskajā bērnu un jauniešu grafiskās mākslas biennālē Polijā nosūtīti: - pedagoģes Daces Molas 2 audzēkņu darbi; - pedagoģes Ievas Muzikantes 14 audzēkņu darbi; - pedagoģes Juretas Dobenbergas 2 audzēkņu darbi. Par dalību konkursā diploms ir piešķirts Lienei Moisejevai (sk. Ieva Muzikante)
17 Dalība Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā "Tu esi PUTNS. IRBĪTE", Gulbenes Mākslas skola 15.06.2018 Dalībai Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā "Tu esi PUTNS. IRBĪTE" nosūtīti 11 darbi. Pedagoģe Sandra Lagzdiņa Konkursa rezultāti: I vieta - Ieva Pakalnīte; II vieta - Sofija Ungure; III vieta - Arnolds Beļavskis, Katrīna Andersone; Atzinība - Patrīsija Katrīna Pavezska; LNKC speciālbalva - Keitija Kriškovska
18. Dalība XL Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē Polijā, Torun 25.06.2018 Dalībai XL Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē Polijā, Torun, nosūtīti 4 pedagoģes Kristīnes Krastiņas - Indānes audzēkņu darbi un 7 pedagoģes Ināras Visnievskas audzēkņu darbi.
19 Dalība vizuālās mākslas konkursā "Pils Sēta Pilsēta", Bauska 15.09.2018 Dalībai vizuālās mākslas konkursā "Pils Sēta Pilsēta", ko rīko Bauskas Mūzikas un mākslas skola nosūtīti 10 audzēkņu darbi (pedagoģes Dace Mola, Jureta Dobenberga un Sandra Lagzdiņa). Vecuma grupā 11-13 gadi Atzinību ir ieguvis Fjodors Titovs (ped. Sandra Lagzdiņa)
20 Dalība Valsts Prezidenta Ziemassvētku kartītes dizaina konkursā 01.11.2018 Valsts Prezidenta Ziemassvētku kartītes dizaina konkursam vecumgrupā 7-10 gadi nosūtīti 2 datorgrafikas darbi, kas izstrādāti pedagoģes Ivetas Aigares vadībā.
21 Dalība 20th Kanagawa Biennial World Children's Art Exhibition 01.09.2018 30.11.2018 Dalībai 20th Kanagawa Biennial World Children's Art Exhibition nosūtīti 20 audzēkņu darbi (pedagogi Ieva Muzikante un Dace Mola)
22 Dalība XII Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē "Trejdegsnis / Triple Sun" 10.12.2018 Dalībai XII Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē "Trejdegsnis / Triple Sun" tika nosūtīti 19 pedagoģes Ievas Muzikantes audzēkņu darbi. No saņemtajiem ~500 darbiem Rīgas Rātsnamā izstādīti 220 bērnu un jauniešu mākslas darbi, tostarp 13 Baldones Mākslas skolas audzēkņu darbi. Piešķirtie apbalvojumi: - medaļa - Baldones Mākslas skolai par darbu kolekciju un pedagoģei Ievai Muzikantei; - medaļa - Adele Balode; - atzinība - Keitija Kriškovska, Stefānija Āboltiņa, Liene Moisejeva; - diplomi - Olivers Stašuļonoks, Sofija Gucale, Fjodors Titovs, Sofija Ungure, Endija Ļipatova, Terēze Greiere, Ēriks Ķemlers, Raivo Freibergs; - pateicība - Agnese Vīksniņa
23. Dalība 14th International Contest of Art and Graphics "In My Homeland", Baltkrievija 31.12.2018 Dalībai 14th International Contest of Art and Graphics "In My Homeland" Baltkrievijā kategorijā "Portrets" nosūtīti 14 audzēkņu darbi (pedagogs Ieva Muzikante)
03.06.2019 21.06.2019

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Iecavas ielā 2 Pašvaldības īpašums 1923.
Skolas ēka Daugavas iela 2a Pašvaldības īpašums 1987
Teritorijas kopējā platība (m2):

576

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 7 280 Ļoti labs
Citas telpas 18 282 Ļoti labs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Daļēji

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Foajē-izstāžu zāle 50 Ļoti labs Stacionāra Nav
Zālē iespējamas šādas norises:

Mākslas izstādes

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums: