Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107

Vadītājs/ direktors:

Inita Pūķe

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Babītes Mūzikas skolas direktors Inita Pūķe 67914683 29156969 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4376902251

Reģistrācijas datums:

20.08.2014

Dibinātājs:

Babītes novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107

Pasta adrese:

Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

129

Apraksts

Dibināšanas gads:

1994

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Koncerts Babītes Mūzikas skola 10.01.2019 Ģitāras spēles klases skolotāja Romana Lullas audzēkņu koncerts vecākiem.
2 Koncerts Babītes Mūzikas skola 11.01.2019 Sadraudzības koncerts ar Ulbrokas MS
3 Koncerts P.Jurjāna MS 12.01.2019 Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu klašu audzēkņu koncerts
4 Koncerts Babītes MS 15.01.2019 P.Jurjāna MS pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņu koncerts
5 Koncerts Jūrmalas MVSK 06.04.2019 Kamerorķestra un stīgu instrumentu draudzības koncerts ar Siguldas, Talsu un Kuldīgas Mūzikas skolām
6 Koncerts Babītes MS 16.04.2019 Koncerts “Vīnes klasika”
7 Koncerts Babītes MS 25.04.2019 Koncerts pimsskolas audzēkņiem
8 Koncerts Rododendru audzētava "Babīte" 26.05.2019 Skolas koncerts
9 Koncerts Lielā ģimenes māja "Senior Babīte" 13.11.2019 Audzēkņu koncerts
10 Koncerts Babītes MS 15.11.2019 Valsts svētku koncerts kopā ar PII "Saimīte"
11 Koncerts Maizes ceptuve "Lāči" 15.11.2019 Svētku koncerts
12 Koncerts Babītes MS 29.11.2019 Babītes Mūzikas skolas 25 gadu jubilejas koncerts
13 Koncerts Babītes MS 09.12.2019 Flautas spēles klases skolotājas Zīles Ūdres audzēkņu koncerts
14 Koncerts Babīte, PPII "Vinnijs" 16.12.2019 Ziemassvētku koncerts
15 Koncerts Babītes MS 19.12.2019 Babītes Mūzikas skolas kamerorķestra un Babītes Mūzikas skolas kora 5 gadu jubilejas koncerts
16 Koncerts Babītes MS 19.12.2019 Klavierspēles klases skolotājas Ilzes Poķes audzēkņu koncerts
17 Koncerts Katlakalna baznīca 13.12.2019 Izglītības programmas Kora klase audzēkņu koncerts
18 Koncerts Babītes MS 17.12.2019 Saksofona spēles klases skolotājas Margaritas Veikšanes audzēkņu koncerts
19 Koncerts Piņķu sv.Annas evaņģ.-luter. baznīca 20.12.2019 Ziemassvētku koncerts Annas koku skolai
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Konkurss Babītes MS 15.04.2019 17.04.2019 Konkurss "Jaunais mūziķis"
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Nometne Kolka 07.07.2019 13.07.2019 Skolas audzēkņu nometne
2 Kursi Babītes MS 20.08.2019 Profesionālās pilnveides audzināšanas kursi “Izglītojamo uzvedības korekcijas iespējas un līdzekļi”

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Koncerts Saulkrastu KC 25.01.2019 Kora klašu audzēkņu sadraudzības koncerts
2 Koncerts Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs 18.05.2019 Koncerts Muzeju nakts ietvaros
3 Koncerts Piņķi 08.06.2019 Dalība koncertā “Babītes novadam – 10”
4 Koncerts Babītes VSK 13.06.2019 Dalība “Pūču” pasniegšanas pasākumā Babītes vidusskolā
5 Koncerts P.Jurjāna Mūzikas skola 08.11.2019 Reģionālais E.Grīga klaviermūzikas koncerts
6 Koncerts J.Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola 13.11.2019 Reģionālais E.Grīga klaviermūzikas koncerts
7 Koncerts Jūrmalas Mūzikas vidusskola 23.11.2019 Reģionālais E.Grīga klaviermūzikas koncerts
8 Koncerts LNB Ziedoņa zāle 01.12.2019 Vecāko klašu koklētāju ansambļa piedalīšanās V Kokļu mūzikas festivāla Gaismas ceļā atklāšanas koncertā
9 Koncerts Cesvaines vidusskola 07.12.2019 Jaunāko klašu koklētāju ansambļa piedalīšanās V Kokļu mūzikas festivāla Gaismas ceļā noslēguma koncertā
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Konkurss Daugavpils 10.01.2019 13.01.2019 Kora klases audzēkņu dalība Ziemassvētku dziesmu konkursā
2 Konkurss P.Jurjāna MS 22.02.2019 Dalība Latvijas mūzikas skolu mūzikas teorētisko priekšmetu konkursā “Alfrēdam Kalniņam – 140”
3 Konkurss P.Jurjāna MS 01.03.2019 Stīgu instrumentu un kokļu dalība konkursā “Rīgas stīgas 2019”
4 Konkurss Pārdaugavas MMS 02.03.2019 Dalība Rīgas pilsētas un Rīgas raj.mūzikas skolu audzēkņu konkursā Vispārējās klavierēs
5 Konkurss Iecavas MS 08.03.2019 Dalība vispārējo klavieru konkursā
6 Konkurss Inčukalns 13.03.2019 Dalība stīgu instrumentu konkursā
7 Konkurss Roja 05.04.2019 06.04.2019 Akordeona klases audzēkņu piedalīšanās konkursā “Rojas ritmi”
8 Konkurss Talsi 13.04.2019 Dalība Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkursā
9 Konkurss Iecavas MMS 26.04.2019 Kokles klases audzēkņu piedalīšanās VII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle audzēkņu konkursā
10 Konkurss Turku, Somija 03.05.2019 05.05.2019 Kokles klases audzēkņu dalība konkursā
11 Konkurss Rīga 11.05.2019 Jauno pianistu konkurss PRIMAVERA
12 Konkurss Rīga 12.05.2019 Dalība I.Galantes konkursā
13 Konkurss Ventspils 18.10.2019 V Latvijas Mūzikas skolu Kora klašu solo, duetu un trio konkurss “Jūras Zvaigzne”
14 Konkurss Rīgas Tehniskā universitāte 23.11.2019 Dalība 16. Latvijas bērnu un jauniešu vokālistu konkursā "Putnu bērni 2019"
15 Konkurss Saldus MS 27.11.2019 Dalība 18. Jauno pianistu etīžu konkursā
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Meistarklase Em.Dārziņa MVSK 21.02.2019 Dalība stīgu instrumentu meistarklasēs
2 Festivāls Juglas MS 20.03.2019 V jauno pianistu festivāls „Debija” 2019
3 Atceres pasākums Piņķi 23.05.2019 Dalība Piņķu kauju 100-gades pasākumā
4 Konference Babītes VSK 30.08.2019 Dalība Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu darbinieku konferencē
5 Izstāde Babītes novada bibliotēka 05.09.2019 Dalība Dainas Prūses gleznu izstādes atklāšanā
6 Konference LNB Ziedoņa zāle 21.09.2019 Koklētāju ansambļa piedalīšanās Starptautiskajā psihologu konferencē
7 Festivāls Tukuma MS 17.10.2019 Izglītības programmas Ģitāra spēle un Klavierspēle audzēkņu piedalīšanās kamermūzikas festivālā “Rudens krāsas mūzikā”
8 Nometne Madonas novada Praulienas skolā 20.10.2019 25.10.2019 Skolas audzēkņu dalība radošajā nometnē "Ģitāristu sesija 2019"

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Koris Jaukts Babītes Mūzikas skolas 1.-4.klašu koris 26 Lāsma Pommere
Orķestris Jaukts Babītes Mūzikas skolas kamerorķestris 33 Andis Klučnieks, Jorens Grīntāls
Ansamblis Kokle "Dzītariņi" 11 Valda Bagāta
Ansamblis Stīgu instrumenti Čellu ansamblis 3 Anita Roze
Ansamblis Pūšaminstrumenti Flautu ansambļi 5 Zīle Ūdre
Ansamblis Sitaminstrumenti Sitaminstrumentu ansamblis 4 Maija Švēdenberga
Ansamblis Jaukts Insrtumentālais ansamblis 3 Anda Bikauniece
Ansamblis Pūšaminstrumenti Trompešu duets 2 Jorens Grīntāls
Ansamblis Stīgu instrumenti Vijolnieku ansamblis 4 Elita Kolča