Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107

Vadītājs/ direktors:

Inita Pūķe

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Babītes Mūzikas skolas direktors Inita Pūķe 67914683 29156969 @

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4376902251

Reģistrācijas datums:

20.08.2014

Dibinātājs:

Babītes novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107

Pasta adrese:

Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

127

Apraksts

Dibināšanas gads:

1994

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Festivāls 19.01.2018 Dalība Jūrmalas reģiona skolu tradicionālajā klavierspēles festivālā Lietuvai un Igaunijai – 100
2. Meistarklases 20.01.2018 Sitaminstrumentu spēles audzēkņu dalība Cajon meistarklasē Rīgas Doma Kora skolā
3. Koncerts 20.01.2018 Vijoles un čella spēles audzēkņu koncerts Olaines MMS
4. Muzikālais lektorijs 22.01.2018 K.Neilanda dalība Sankt-Pēterburgas muzikālajā lektorijā “Pikolo” Latvijas Starptautiskajā skolā
5. Valsts konkurss 23.01.2018 24.01.2018 Stīgu instrumentu spēles Valsts konkursa II kārta
6. Konkurss 26.01.2018 Kora klases dalība Latvijas mūzikas un mākslas skolu audzēkņu solo dziedāšanas konkursā “Vidzemes cīrulīši”
7. Konkurss 26.01.2018 28.01.2018 Flautas un sitaminstrumentu spēles klašu audzēkņu dalība XXIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā
8. Mūzikls 15.02.2018 Latvijas Starptautiskās skolas mūzikls "Annie"
9. Konkurss 16.02.2018 Kora klases dalība konkursā Jēkabpilī
10. Konkurss 26.02.2018 04.03.2018 Čella spēles klases audzēkņa M.Skibicka dalība konkursā “Uzlecošās zvaigznes-2018”
11. Meistarklases 27.02.2018 Kokles klases audzēkņu dalība meistarklasēs JVLMA
12. Koncerts 28.02.2018 Kokļu ansambļa “Dzītariņi”dalība JVLMA kokles klases jubilejā
13. Koncerts 04.03.2018 Kokles klases audzēkņu dalība koncertā Ķekavā
14. Profesionālās pilnveides kursi 13.03.2018 Profesionālās pilnveides kursi “Solfedžo – efektīvi risinājumi ceļā uz panākumiem”, organizēšana un dalība
15. Konkurss 15.03.2018 Vijoles spēles klases audzēkņu L.Plivnas un E.Ekbaumas dalība III Starptautiskajā konkursā “Jaunie talanti-2018” Kupišķos(Lietuva)
16. Festivāls 21.03.2018 Dalība pianistu festivālā “Debija2018”
17. Konkurss 23.03.2018 Klavierspēles klases audzēkņu dalība ansambļu konkursā Nīcā
18. Koncerts 23.03.2018 Čella spēles klases audzēkņu dalība pasākumā “Gada sociālais darbinieks” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
19. Konkurss 31.03.2018 Dalība konkursā “Amber Percussion”
20. Koncerts 04.04.2018 Akordeona spēles klases audzēkņu dalība izstādes atklāšanā Babītes pašvaldības bibliotēkā
21. Koncerts 06.04.2018 Dalība Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centra atklāšanā Piņķos
22. Koncerts 12.04.2018 D.Svētiņas ansambļa koncerts
23. Koncerts 13.04.2018 Flautas spēles klases audzēkņu dalība koncertā Rīgas 6.vsk.
24. Konkurss 14.04.2018 Stīgu instrumentu klases audzēkņu dalība K.F.Amendas konkursā Talsos
25. Konkurss 14.04.2018 Dalība konkursā “Rojas ritmi”
26. Skate 16.04.2018 Kokļu ansambļa“Dzītariņi” dalība Dziesmu svētku skatē
27. Koncerts 18.04.2018 Skolas koncerts Jaunolainē
28. Konkurss 19.04.2018 Dalība konkursā “Jaunais flautists”
29. Koncerts 19.04.2018 Dalība pasākumā Babītes pašvaldības bibliotēkā
30. Koncerts 23.04.2018 Kokles spēles klases audzēkņu dalība pasākumā Babītes pašvaldības bibliotēkā
31. Koncerts 25.04.2018 Senās mūzikas koncerts
32. Konkurss 26.04.2018 Dalība konkursā “Vēju ritmi” Liepājā
33. Koncerts 30.04.2018 Koklētāju dalība pasākumā Jūrmalā
34. Konkurss 13.05.2018 Dalība pianistu konkursā “Primavera”
35. Koncerts 19.05.2018 Dalība retro auto parādē Piņķos
36. Koncerts 19.05.2018 Koncerts Muzeju nakts ietvaros Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā
37. Koncerts 26.05.2018 Koncerts Babītes Rododendru audzētavā
38. Konkurss 28.05.2018 30.05.2018 Starptautiskais konkurss “Jaunais mūziķis”
39. Festivāls 31.05.2018 02.06.2018 Dalība festivālā “Muzicējam kopā ar draugiem”
40. Skate 02.06.2018 Kokļu ansambļa “Dzītariņi” dalība skatē
41. Koncerts 16.06.2018 Akordeonistu dalība koncertā “Latvijai-100, līgo parkam-30” Stopiņu pagastā
42. Dziesmu svētki 01.07.2018 08.07.2018 Kokļu ansambļa “Dzītariņi” dalība Dziesmu un deju svētkos
43. Nometne 15.07.2018 20.07.2018 Vijoļspēles audzēkņu dalība Ķekavas novada Jauniešu simfoniskā orķestra nometnē Drabešu Jaunajā pamatskolā
44. Nometne 16.07.2018 Vasaras nometne Kolkā
45. Nometne 30.07.2018 04.08.2017 Vasaras nometne Salacgrīvā
46. Koncerts 01.09.2018 Skolas audzēkņu dalība izstādes atklāšanā Babītes pašvaldības bibliotēkā
47. Koncerts 01.10.2018 Koklētāju ansambļa Dzītariņi piedalīšanās Lidostas RĪGA rīkotajā Senioru dienas koncertā
48. Meistarklases un koncerts 20.10.2018 Kokļu diena Babītē: etnogrāfiskās kokles spēles meistarklase un koncerts
49. Festivāls 07.11.2018 Akordeonistu draudzības festivāls
50. Festivāls 07.11.2018 Klavierspēles klases audzēkņu dalība XI J.S.Baha baroka laika klaviermūzikas festivālā Rīgas 3.Mūzikas skolā
51. Izstāde 07.11.2018 Skolas audzēkņu dalība izstādes atklāšanā Babītes pašvaldības bibliotēkā
52. Koncerts 08.11.2018 Pārdaugavas MS audzēkņu koncerts Babītes Mūzikas skolas Lielajā zālē
53. Meistarklases 12.11.2018 Rīgas Doma Kora skolas klavierspēles sk. D.Bergmanes atklātās klavierspēles stundas
54. Koncerts 17.11.2018 Latvijas 100-gadei veltīts koncerts
55. Konkurss 24.11.2018 Akordeona klases audzēkņu dalība konkursā Madlienā
56. Festivāls 24.11.2018 Dalība Jūrmalas reģiona klaviermūzikas festivālā
57. Koncerts 28.11.2018 E.Dārziņa MVSK sitaminstrumentu klases audzēkņu koncerts Babītes Mūzikas skolā
58. Konkurss 01.12.2018 I Jauno koklētāju konkurss Baltu kokles Babītes Mūzikas skolā
59. Valsts konkurss 14.12.2018 Valsts konkursa Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 10V un 20V izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņiem I kārta
60. Kursi 19.12.2018 Profesionālās kompetences pilnveides kursi profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) pedagogiem ”Mācību satura un metožu aktualitātes, izvērtējot Valsts konkursu Stīgu instrumentu spēle” Babītes Mūzikas skolā
61. Izstāde 21.12.2018 Skolas audzēkņu dalība izstādes atklāšanā Babītes pašvaldības bibliotēkā
62. Koncerts 24.12.2018 Babītes Mūzikas skolas koklētāju dalība dievkalpojumā Piņķu sv. Nikolaja baznīcā

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Pašvaldības īpašums 2014
Papildu informācija par infrastruktūru:

Babītes Mūzikas skola atrodas 2., 3. stāvā, vienā ēkā ar Babītes novada pašvaldības Bibliotēku un Kultūrizglītības centru.

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 14 328 Labs
Darbnīcas 2 24 Labs
Citas telpas 11 296 Labs
Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle ar skatuvi un balkonu 257 250 Labs Ļoti laba
Mazā zāle 77 60 Labs Ļoti laba
Zālē iespējamas šādas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Koris Jaukts Babītes Mūzikas skolas 1.-3.klašu koris 23 Lāsma Pommere
Orķestris Jaukts Babītes Mūzikas skolas kamerorķestris 31 Andis Klučnieks, Jorens Grīntāls
Ansamblis Kokle "Dzītariņi" 11 Valda Bagāta
Ansamblis Akordeons Akordeonistu ansamblis 2 Anda Bikauniece
Ansamblis Stīgu instrumenti Čellu ansambļi 8 Anita Roze
Ansamblis Pūšaminstrumenti Flautu trio 3 Z.Ūdre
Ansamblis Sitaminstrumenti Sitaminstrumentu ansambļi 9 Maija Švēdenberga