Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Brīvības iela 198, Jēkabpils, LV-5201

Vadītājs/ direktors:

Smaida Ščerbicka

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktora vietniece izglītības jomā Silvija Strade 65233507 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

1076902248

Reģistrācijas datums:

20.01.2010

Dibinātājs:

Jēkabpils pilsētas dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Brīvības iela 198, Jēkabpils, LV-5201

Pasta adrese:

Brīvības iela 198, Jēkabpils, LV-5201

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

241

Apraksts

Dibināšanas gads:

1957

Sākums:

1958.gads

Darbība:

Mācīt profesionālās iemaņas mūzikā – instrumentu spēlē, kora dziedāšanā.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas meistarklases klavierspēlē un vijoļspēlē 08.01.2018 12.01.2018 P.Čaikovska Maskavas valsts konservatorijas profesore, pianista Denisa Čefanova meistarklases apmeklēja skolotāja Anita Godiņa.
2. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņu Valsts konkursa II kārta St.Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā 24.01.2018 24.01.2018 Konkursa II kārtā skolu pārstāvēja - I vecuma grupā (1. - 3. kl.) 3. klases audzēkne Agnese Korņejeva - 2. vieta II vecuma grupā (4. - 5. kl.) 5. klases audzēknis Linards Samuls - 3. vieta III vecuma grupā (6. - 7.kl.) 7. klases audzēkne Elīna Zvejniece - 1. vieta 6. klases audzēkne Asnate Višķere - atzinība IV vecuma grupā (8. - 9. kl.) 8.klases audzēkne Madara Levinska - atzinība Agnese Korņejeva, Linards Samuls un Elīna Zvejniece izvirzīti uz Valsts konkursa III kārtu Rīgā. Konkursā II kārtā piedalījās arī 1. klases audzēknis Otto Leišavnieks un 5. klases audzēkne Katrīna Leiskina. Konkursam audzēkņus sagatavoja skolotājas - Jeļena Skurjate, Maija Kalniņa, Sarmīte Viola Kokamegi un koncertmeistares - Aļona Vīndedze, Anna Korņejeva, Iveta Serkova, Gunta Davidovska.
3. IV mazais Augusta Dombrovska vijolnieku konkursā Rīgā 26.01.2018 26.01.2018 Konkursā piedalījās: 3. klases audzēkne Agnese Korņejeva (I grupa) - 2. vieta, 7. klases audzēkne Elīna Zvejniece (II grupā) - 1. vietu (ped. Jeļena Skurjate, kcm. Anna Korņejeva, Aļona Vīndedze).
4. XXIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu izpildītāju konkurss Rīgā 27.01.2018 27.01.2018 Šajā konkursā piedalījās mūsu saksofonisti – Artūrs Vīndedzis (alta saksofonu grupā) un Ralfs Jakovļevs (tenora saksofonu grupā). Labāko sniegumu no visiem tenora saksofoniem nodemonstrēja Ralfs Jakovļevs iegūstot 85,5 punktus. Žūrija šajā grupā nepiešķīra I vietu, tāpēc R.Jakovļevam pēc iegūtajiem punktiem piešķīra II vietu. Alta saksofonu grupā Artūrs Vīndedzis parādīja ļoti labu sniegumu un ieguva 84,5 punktus. Artūrs šobrīd mācās mūzikas skolas 8. klasē, un pēc konkursa nolikuma piedalījās ārpus kārtas. Tā viņam bija vērtīga pieredze, jo savu nākotni Artūrs saista ar mūziku. Audzēkņus konkursam sagatavoja pedagogi - Jānis Briška, Kārlis Strazdiņš un koncertmeistares – Iveta Serkova un Aļona Vīndedze.
5. 23. Starptautiskais jauno pianistu konkurss Valmierā 31.01.2018 31.01.2018 Konursā piedalījās divas mūsu skolas audzēknes – Elza Eglīte un Daniela Grugule (skolotāja Antra Korņejeva). Elza startēja A grupā (8 - 9 gadi), bet Daniela sacentās ar C grupas pianistiem (12 – 13 gadi) un savā vecuma grupā uzrādīja izcilu rezultātu, iegūstot 1.vietu. D.Grugule konkursā izpildīja V. A. Mocarta, F. Šopēna, Jēkaba Mediņa un J. Ivanova skaņdarbus.
6. Valsts konkurss profesionālās ievirzes 10V un 20V izglītības programmu kopas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņiem III kārta - fināls Rīgā 06.02.2018 07.02.2018 Valsts konkursa finālā: III vietu ieguva vijoles spēles 3.klases audzēkne Agnese Korņejeva (ped. Jeļena Skurjate, kcm. Anna Korņejeva) II vietu ieguva vijoles spēles 7.klases audzēkne Elīna Zvejniece (ped. Jeļena Skurjate, kcm. Aļona Vīndedze) Konkursā veiksmīgi piedalījās arī vijoles spēles 5.klases audzēknis Linards Samuls.
7. I Latvijas mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle ansambļu festivāls „Latgales svilpaunieki” Daugavpilī 07.02.2018 07.02.2018 Festivālā piedalījās sitaminstrumentu ansamblis: ksilofons - Joanna Šidlovska, marimba - Dana Šidlovska, klavieres - Iļja Šidlovskis. Audzēkņus festivālam sagatavoja skolotājs Vitālijs Davidovskis.
8. Arvīda Žilinska VI Starptautiskais jauno vokālistu konkurss Jēkabpilī 16.02.2018 16.02.2018 A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas organizētajā vokālistu konkursā piedalījās 101 audzēknis no Latvijas un Lietuvas mūzikas skolām. Kopumā tika pārstāvēta 31 mūzikas skola. No mūsu skolas konkursā piedalījās 4 audzēkņi: Darja Mickeviča B1 grupā (solisti no 9 līdz 11 gadiem - meitenes) saņēma Atzinību, Juris Ķietis B1 grupā (solisti no 9 līdz 11 gadiem - zēni) saņēma Atzinību, Lauma Kalniņa. Vizma Lazdauska. Audzēkņus konkursam sagatavoja vokālās pedagoģes Anita Cinkmane, Agnese Levinska, Diāna Vaice un koncertmeistares Zita Tišutina, Anna Korņejeva. Konkursa dalībniekiem tika pasniegti apbalvojumi: Konkursa “Lielā balva” Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēknei; Komponista Arvīda Žilinska dēla Valta Žilinska balvu par spilgtāko tautas dziesmas izpildījumu saņēma J.Ivanova Rēzeknes MV audzēkne; Komponista Arvīda Žilinska dēla Valta Žilinska balvu par izjustāko Arvīda Žilinska dziesmas izpildījumu saņēma Jelgavas MV audzēkne; Titulu “Izcilākais pedagogs” ieguva skolotājas no Ludzas Mūzikas pamatskolas un Rēzeknes MV. Titulu “Labākais koncertmeistars” ieguva koncertmeistari no Pārdaugavas MMS un Jūrmalas MV.
9. A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas vokālās pedagoģes Anitas Cinkmanes meistarklase "Darbs pie brīva toņa un elpas nostādīšanas sākotnējā vokālās mākslas apmācības posmā" 16.02.2018 16.02.2018 Paralēli Arvīda Žilinska VI Starptautiskais jauno vokālistu konkursa norisei visiem vokālajiem pedagogiem un koncertmeistariem bija iespēja brīvā formā apmeklēt ped. Anitas Cinkmanes vadīto meistarklasi un saņemt profesionālās kvalifikācijas pilnveides apliecību 6 stundu apjomā.
10. VII Starptautiskais pianistu konkurss "Jaunais virtuozs" P.Jurjāna Mūzikas skolā 21.02.2018 23.02.2018 Konkursā piedalījās mūsus skolas audzēknes Linda Popova (ped. Aļona Vīndedze) un Dārta Kristīne Ozoliņa (ped. Ligita Tuntule).
11. Mūzikas skolas audzēkņu koncerts SEB bankas Jēkabpils filiāles darbiniekiem 23.02.2018 23.02.2018 Mūzikas skolas audzēkņi bija uzaicināti sniegt koncertu SEB bankas Jēkabpils filiāles darbiniekiem, jo martā filiāle uzsāka darbu jaunās telpās. Koncertā muzicēja Agnese Korņejeva (vijole), Jānis Žagars (saksofons), akordeonistu trio un dziedāja Juris Ķietis, Sintija Skruzmane. Koncerta programmu sagatavoja pedagogi - Silvija Strade un Iveta Serkova.
12. Atlases konkurss par dalību Latvijas Simtgades jauniešu orķestrī 26.02.2018 27.02.2018 Mūsu skolas vijoles spēles 7.klases audzēkne Elīna Zvejnieciece (ped. Jeļena Skurjate, kcm. Aļona Vīndedze) piedalījās atlases konkursā, veiksmīgi izturēja milzīgo konkurenci Rīgā, Spīķeru koncertzālē un konkursa rezultātā nodrošināja sev vietu Latvijas Simtgades jauniešu simfoniskajā orķestrī, kas muzicēja 24. jūlijā Dzintaru koncertzālē kopā ar pasaulslaveniem, Latvijā dzimušiem mūziķiem, VSIA Latvijas Koncerti un VSIA Latvijas Televīzijas kopprojektā "Dzimuši Latvijā".
13. Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss "Naujene Wind 2018" Daugavpilī 01.03.2018 02.03.2018 Uz šo konkursu devās trīs audzēkņi un parādīja ļoti labu sniegumu – Sofija Svincova (klarnete) un Artūrs Vīndedzis (saksofons) ieguva II vietu, bet Vadims Marjonovs (saksofons) III vietu. Konkursam audzēkņus sagatavoja skolotāji Jānis Briška, Kārlis Strazdiņš un koncertmeistares Iveta Serkova un Aļona Vīndedze.
14. A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolai - 60" Koru lielkoncerts Gārsenes pilī 03.03.2018 03.03.2018 Gārsenes pilī izskanēja viens no koncertiem, veltīts A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolai – 60! Koncertā muzicēja mūzikas skolas un Aknīstes filiāles kora klases audzēkņi. Pils zāli ar savām balsīm pieskandināja solisti, duets, ansambļi, zēnu koris un 3. - 8. kora kl. meiteņu koris. Audzēkņu izpildījumā izskanēja A. Žilinska oriģināldziesmas, latviešu tautasdziesmas, kā arī citu komponistu skaņdarbi. Audzēkņus koncertam sagatavoja skolotājas Diāna Vaice, Anita Cinkmane, Agnese Levinska, Agnese Grudinska, kcm. Zita Tišutina un Aknīstes filiāles pedagoģe Madara Ozoliņa un kcm. Viola Jasmane. Pateicamies Gārsenes pils vadītājai Dacei Geidai par jauko uzņemšanu.
15. VI Latgales mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkurss 06.03.2018 08.03.2018 Konkursā mūsu skolas audzēkņi ieguva godalgotas vietas: Artūram Vīndedzim (saksofons) - II vieta, Sofijai Svincovai (klarnete) - III vieta, Jānim Žagaram (saksofons) – III vieta. Konkursā piedalījās arī saksofona spēles 3.klases audzēknis Vadims Marjonovs. Audzēkņus konkursam sagatavoja pedagogi– Kārlis Strazdiņš un Jānis Briška, kā arī koncertmeistares Iveta Serkova un Aļona Vīndedze.
16. "Ir taustiņš balts, ir taustiņš melns..." Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas klavieru klases audzēkņu koncerts veltīts skolas 60 gadu jubilejai 07.03.2018 07.03.2018 7. marta vakarā Krustpils kultūras namā ar vērienīgu koncertu "Ir taustiņš balts, ir taustiņš melns..." Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas klavieru klases audzēkņi svinēja skolas 60. gadskārtu. Skolas jaunajiem pianistiem tā bija vienreizēja iespēja muzicēt uz lielās skatuves, bet klausītājiem – iespēja nokļūt ne tikai krāsām un noskaņām bagātajā klaviermūzikas pasaulē, bet arī izdevība ieskatīties skolas klavieru nodaļas vēstures, tradīciju un sasniegumu lappusēs. Koncertā muzicēja audzēkņi – Eleonora un Otto Leišavnieki, Anna Patrīcija Krastiņa, Rūta Vilciņa, Elza Eglīte, Loreta Lazdiņa, Alise Zvejniece, Serafima Julianna Grāvīte, Evelīna Podniece, Dārta Ukrina, Elīna Glaudiņa, Milana Černova, Rebeka Elstiņa, Samanta Kuročkina, Dārta Kristīne Ozoliņa, Evelīna Cirpone, Linda Rasnača, Jānis Roberts Lācis, Kristiāna Podniece, Daniela Grugule, Ralfs Bērzlaps, Linda Popova, Līva Rateniece, Dana Krjaukle, Mihails Pranovičs.
17. VIII Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā 10.03.2018 10.03.2018 Konkursā piedalījās 2.klases audzēkne Elza Eglīte (1. grupa) un 6.klases audzēkne Kristiāna Podniece (3. grupa). Abas meitenes konkursam sagatavoja skolotāja Antra Korņejeva. Spēcīgajā konkurencē K.Podniece ieguva 3. vietu, bet E.Eglītes muzikālais sniegums tika novērtēts ar Atzinības rakstu.
18. Koncertcikls – konkurss "Talants Latvijai" 1.kārta Rīgā 11.03.2018 11.03.2018 Gaidot Valsts simtgadi un, atzīmējot mūsu skolas 60. dzimšanas dienu, 10 jaunie mūziķi 11. marta pēcpusdienā pieskandināja Rīgas Latviešu biedrības Zelta zāli. Visi mūsu skolas jaunie talanti Elīna Zvejniece, Agnese Korņejeva, Ralfs Jakovļevs, Dārta Kristīne Ozoliņa, Kristiāna Podniece, Daniela Grugule, Linda Popova, Krista Fadejeva, Juris Ķietis, Artūrs Vīndedzis iekļuvai konkursa finālā.
19. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma "Darbs ar agresīviem pusaudžiem un viņu ģimenēm. Uzvedības korekcija, veiksmīgas komunikācijas veicināšana" 23.03.2018 23.03.2018 Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra organizētos kursus apmeklēja visi mūzikas skolas pedagogi.
20. XIII Latgales jauno pianistu konkurss Balvos 06.04.2018 06.04.2018 Konkursā 6.-8.kl. grupā Daniela Grugule (7.kl.) ieguva 2. vietu, Kristiāna Podniece (6.kl.) ieguva 3.vietu. 2.-3.kl. grupā Serafima Julianna Grāvīte (3.kl.) ieguva 3. vietu, Evelīna Podniece (3.kl.) saņēma Diplomu par veiksmīgu sniegumu. Audzēknes konkursam sagatavoja ped. Antra Korņejeva un Aļona Vīndedze.
21. IX Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss "VIVA LA MUSICA" Daugavpilī 11.04.2018 13.04.2018 Konkursā C grupā: 3.vietu ieguva Arturs Vīndedzis (saksofona sp. 8.kl.), Atzinību saņēma Elīna Zvejniece (vijoles sp. 7.kl.). B grupā: Atzinību saņēma Linda Popova (5.klavierspēles kl.), Konkursā piedalījās Agnese Korņejeva (vijoles sp. 3.kl.) Audzēkņus konkursam sagatavoja ped. Kārlis Strazdiņš, Aļona Vīndedze, Jeļena Skurjate un kcm. Aļona Vīndedze, Anna Korņejeva.
22. Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolai 60 Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļai 50 Pūtēju lielkoncerts "Pūšam, spēlējam, gavilējam" Jēkabpils Tautas namā 13.04.2018 13.04.2018 Tieši pirms 50 gadiem, 1968. gadā, Jēkabpils mūzikas skolā pūšaminstrumentu spēli sāka apgūt pirmie audzēkņi. Šobrīd pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļā mācās 54 audzēkņi. Skanīgas un aizkustinošas melodijas audzēkņi atskaņoja uz klarnetes, flautas, trompetes un saksofona. Enerģisku un ritmisku sniegumu demonstrēja sitaminstrumenti. Priecēja flautu un saksofonu ansambļi, kuros spēlēja liels skaits audzēkņu kopā ar saviem skolotājiem. Koncertā uzstājās arī mūsu skolas absolventi Annija un Mārcis Briškas, kuri turpina muzikālo izglītotību mūzikas vidusskolā. Koncerta noslēgumā uzstājās skolas pūtēju orķestris, diriģents Jānis Briška. Audzēkņu koncertam sagatavoja pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas pedagogi – Smaida Ščerbicka, Diāna Pavlovska, Kārlis Strazdiņš, Jānis Briška, Antons Zaharāns, Vitālijs Davidovskis, kā arī koncertmeistares – Iveta Serkova, Aļona Vīndedze, Zita Bodža un Gunta Davidovska.
23. Jauno vijolnieku, altistu, čellistu konkurss "BALTIJAS VALSTĪM - 100" Rīgā 13.04.2018 13.04.2018 Konkursā piedalījās un 2. - 3.kl. grupā Atzinību saņēma vijoles spēles 3.klases audzēkne Agnese Korņejeva (ped. Jeļena Skurjate, kcm. Anna Korņejeva).
24. XII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss Līvānos 14.04.2018 14.04.2018 Konkursā A grupā 2.vietu ieguva 6.klases audzēkne Kristiāna Podniece, B grupā 2.vietu ieguva 7.klases audzēkne Daniela Grugule. Audzēknes konkursam sagatavoja ped. Antra Korņejeva.
25. Koncertcikls - konkurss TALANTS LATVIJAI 2017/18 FINĀLS Rīgas Latviešu biedrībā 15.04.2018 15.04.2018 I vieta - saksofona spēles 7.klases audzēknim Arturam Vīndedzim; I vieta - 7.kora klases audzēknei Kristai Fadejevai; II vieta - 3.kora klases audzēknim Jurim Ķietim; II vieta - vijoles spēles 3.klases audzēknei Agnesei Korņejevai; II vieta - vijoles spēles 7.klases audzēknei Elīnai Zvejniecei; III vieta - klavierspēles 4.klases audzēknei Dārtai Kristīnei Ozoliņai; Atzinība - kalvierspēles 7.klases audzēknei Danielai Grugulei. Koncertcikla - konkursa "Talants Latvjai" finālā piedalījās: klavierspēles 6.klases audzēkne Kristiāna Podniece; klavierspēles 5.klases audzēkne Linda Popova; saksofona spēles 7.klases audzēknis Ralfs Jakovļevs. Audzēkņus konkursam sagatavoja pedagogi - Kārlis Strazdiņš, Anita Cinkmane, Agnese Levinska, Jeļena Skurjate, Ligita Tuntule, Antra Korņjeva, Aļona Vīndedze, Jānis Briška un koncertmeistares - Aļona Vīndedze, Anita Cinkmane, Anna Korņejeva, Iveta Serkova.
26. Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolai 60 Akordeona klases audzēkņu koncerts "Lai skan akordeons" 18.04.2018 18.04.2018 Koncertā muzicēja visi akordeona klases audzēkņi. Klausītāji tika iepazīstināti ar mūzikas skolas akordeona nodaļas vēsturi un pedagogiem, kuri devuši savu ieguldījumu arkordeona spēles popularizēšanā. Stāstījums par nodaļas tradīcijām, sasniegumiem konkursos, piedalīšanos nometnēs un koncertos mijās ar fotogrāfijās iemūžinātiem mirklļiem. Koncerta programmu un ieskatu vēsturē sagatavoja skolotāji Silvija Strade un Almaz Shagapovs.
27. Apvienoto Arābu Emirātu vēstnieces Latvijā vizīte Jēkabpilī 18.04.2018 18.04.2018 Jēkabpils pilsētu oficiālā vizītē apmeklēja Apvienoto Arābu Emirātu vēstniece Latvijā. Vizītes ietvaros vēstniece apmeklēja Krustpils pili, kur viņu gaidīja ne tikai interesanta ekskursija, bet arī muzikāls sveiciens no Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņiem. Vēstnieci priecēja Artura Vīndedža saksofona spēle (ped. Kārlis Strazdiņš, kcm. Aļona Vīndedze), Kristas Fadejevas un Laura Siliņa skanīgās balsis (ped. Anita Cinkmane).
28. Starptautiskais bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivāls "Soli Deo Gloria" Aizkrauklē 27.04.2018 29.04.2018 Festivāla ietvaros koncertā Kokneses Evaņģēliski luteriskajā baznīcā piedalījās 3. - 8.klašu meiteņu koris. Vadītāja Diāna Austra Vaice. Korī dzied 36 mūzikas skolas kora klases meitenes. Koris atskaņoja garīgās mūzikas programmu no klasicisma laikmeta līdz pat mūsdienu komponistu garīgās mūzikas darbiem.
29. Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolai 60 Absolventu koncerts Jēkabpils Tautas namā 28.04.2018 28.04.2018 A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolai 60 noslēguma koncertā piedalījās apvienotais mūzikas skolas un Jēkabpils pilsētas kamerorķestris. Diriģents Mārtiņš Bergs. Solisti - absolventi: Inita Āboliņa (akordeons) Laura Purena (vokāls) Santa Grigorjeva (flauta) Smaida Ščerbicka (flauta) Valts Urtāns (vokāls) Aivars Meijers (kontrabass) Madara Briška (oboja) Gints Ratnieks (trompete) Ingus Grīnbergs (vijole) Mārcis Briška (sitaminstrumenti) Arturs Vīndedzis (saksofons) Solisti: Zaiga Vilcāne (alta vijole) Daniela Grugule (klavieres) Elīna Zvejniece (vijole) Kaspars Zemītis (ģitāra) Vokālais ansamblis "Dižbrāļi", vadītāja ped. Anita Cinkmane.
30. Aknīstes filiāles audzēkņu koncerts Rubenes Kultūras namā 03.05.2018 03.05.2018 Koncertā dziedāja un muzicēja Aknīstes filiāles audzēkņi un 2013./2014. m.g. filiāles absolvents Elgars Murāns. Klausītājus priecēja bērnu skanīgās balsis un komponista Arvīda Žilinska klavieru skaņdarbu skaistās melodijas. Audzēkņus koncertam sagatavoja pedagogi - Madara Ozoliņa, Agnese Grudinska, Zita Bodža, Viola Jasmane, Leone Pauniņa.
31. Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas prezentācijas pasākums Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā 08.05.2018 08.05.2018 A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņi prezentēja iegūtās zināšanas un prasmes, sniedzot koncertu un informējot par izglītības iespējām mūzikas vidusskolā. Pasākumu apmeklēja mūsu skolas pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu un akordeona spēles 5. - 6. kl. audzēkņi, klavierspēles, stīgu instrumentu spēles un kora klases 7. - 8. kl. audzēkņi. Par savām mācībām Cēsu Mūzikas vidusskolā stāstīja mūsu skolas saksofona spēles absolvente Annija Briška.
32. Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas skolotājas Natašas Šimanauskas stāstījums "Mūzika un glezniecība - māsas" Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņu izstādes "Renesanse" atklāšanas pasākumā 09.05.2018 09.05.2018 Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņu izstādes "Renesanse" atklāšanas pasākumā piedalījās mūsu skolas pedagoģe N.Šimanauska, iepazīstinot klātesošos ar savu prezentāciju par mūziku un glezniecību renesanses laikmetā. Stāstījumu skolotāja papildināja ar renesanses laikmeta mūzikas piemēriem un izcilākajām tā laika gleznu reprodukcijām.
33. VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem "OZOLNIEKI 2018" 11.05.2018 11.05.2018 Uz konkursu devās klarnetes spēles 3.klases audzēkne Sofija Svincova. Lai gan šis konkurss nav Starptautisks, tajā piedalījās arī vairāki audzēkņi no Lietuvas mūzikas skolām. Sofija Svincova 2.grupā (12 - 13 gadi) ieguva III vietu. Audzēkni konkursam sagatavoja ped. Jānis Briška un kcm. Iveta Serkova.
34. XV Jauno vokālistu konkurss "Dziedu Dievmātei" Aglonā 16.05.2018 16.05.2018 Konkursā C grupā (14 - 15 gadi): 7.klases audzēkne Krista Fadejeva ieguva 2.vietu; 8.klases audzēkne Marta Urtāne ieguva 2.vietu. A grupā (līdz 10 gadiem) 3.klases audzēkne Agnese Korņejeva saņēma Atzinību. Konkursā piedalījās 2.klases audzēkne Vizma Lazdauska. Audzēknes konkursam sagatavoja skolotājas Anita Cinkmane un Diāna Austra Vaice.
35. Koncerta "Mana mīļa māmuliņa" A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā 16.05.2018 16.05.2018 Mātes dienai veltītajā koncertā piedalījās paši mazākie mūzikas skolas audzēkņi - sagatavošanas klases grupa "Spārītes un sienāzīši" un 1., 2. kora klases ansamblis. Klausītājus priecēja skanīgās bērnu balsis un skaistas klavieru melodijas. Bērnus koncertam sagatavoja skolotājas - Silvija Strade, Iveta Serkova un Agnese Grudinska.
36. Zēnu kora koncerts māmiņām "Tu esi man tāda viena, lai skaista Tev šī diena!" A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā 17.05.2018 17.05.2018 Koncertā dziedāja mūzikas skolas zēnu koris. Klausītājus priecēja arī kora dalībnieku saksofona spēle, sitaminstrumentu spēle, klavierspēle, jo kora dalībnieki ir dažādu izglītības programmu audzēkņi. Koncerta idejas autores un programmas vadītājas - ped. Agnese Grudinska, Agnese Levinska un kcm. Zita Bodža.
37. Latvijas talantu konkurss "INSESES GALANTES TALANTI" Rīgā 20.05.2018 20.05.2018 Katru gadu Ineses Galantes fonds rīko konkursu jaunajiem izpildītājmāksliniekiem, kurš norit četrās kategorijās – vokālā māksla, taustiņinstrumentu spēle, stīgu instrumentu spēle, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle. Katru gadu konkursā piedalās līdz 300 dalībniekiem, un par savu favorītu tiešsaistē balso līdz 70 000 klausītāju no visas pasaules. Dalībai konkursā pieteicās Latvijā dzimuši talanti gan no Latvijas, gan arī no citām pasaules valstīm (Francijas, Igaunijas, Itālijas, Zviedrijas, u.c.). Spēks un drosme šajā konkursā bija nepieciešama arī A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņiem Danielai Grugulei (klavierspēles 7.kl.) un Arturam Vīndedzim (saksofona spēles 8.kl.). Kategorijā pūšaminstrumentu/sitaminstrumentu spēle Arturs Vīndedzis ieguva 1. vietu! Jaunais, talantīgais mūziķis saņēma laureāta diplomu, naudas balvu un mācību stipendiju tālākizglītībai. Arturs kopā ar savu mammu un koncertmeistari Aļonu Vīndedzi tika uzaicināti uzstāties šī gada "Summertime – aicina Inese Galante" festivālā. Savukārt, jaunā pianiste Daniela Grugule kļuva par šī konkursa diplomandi, kā arī ieguva publikas simpātijas balvu, AFY Travel dāvanu karti mūzikas pasākuma apmeklējumam Eiropā. Par talantīgās pianistes Danielas priekšnesumu, ko ikviens interesents varēja noklausīties Ineses Galantes konkursa mājaslapā, nobalsoja 8937 klausītāji. Lepojamies ar izciliem un radošiem mūzikas skolas pedagogiem - Kārli Strazdiņu, Aļonu Vīndedzi un Antru Korņejevu!
38. A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas interešu izglītības programmas audzēkņu koncerts 24.05.2018 24.05.2018 Koncerta pirmajā daļā dziedāja un muzicēja klavierspēles, saksofona spēles un sitaminstrumentu spēles audzēkņi, kurus koncertam sagatavoja skolotāji - Sarmīte Čakša, Iveta Serkova, Jānis Briška, Vitālijs Davidovskis, Diāna Austra Vaice. Otrajā daļā ģitāras spēles audzēkņi, skolotāja Imanta Pulksteņa vadībā, atskaņoja pazīstamas un populāras melodijas, kā arī skanot latviešu tautas dziesmām, aicināja klātesošos dziedāt līdzi.
39. Koncertcikla – konkursa "Talants Latvijai" laureātu apbalvošana Rīgas Latviešu Biedrības namā 27.05.2018 27.05.2018 Svētdienas pēcpusdienā Rīgas Latviešu Biedrības Zelta zāli pieskandināja jautras čalas, gaisā virmoja patīkams satraukums, jo vārds tika dots Koncertcikla – konkursa "Talants Latvijai" laureātiem. Mūzikas burvīgās skaņas priecēja ikvienu klausītāju, kurš bija ieradies Biedrības namā ar mērķi atbalstīt jaunos talantus. A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas izcilie pedagogi un viņu talantīgie audzēkņi var lepoties ar konkursā "Talants Latvijai" iegūto kordiriģenta, sabiedriskā darbinieka, konkursa idejas autora Arnolda Skrides balvu 2000 eiro apmērā! Konkursa žūrija, kurā strādā izcili Latvijas mūziķi, pedagogi un Latvijas Bērnu fonds balvu piešķir kādai no Latvijas mūzikas skolām, kura pierādījusi sevi kā kultūrizglītības iestādi ar lielāko konkursa laureātu skaitu. Laureāti un 1. vietas ieguvēju skolotāji saņēma diplomus un dāsnas naudas balvas no Latvijas Bērnu fonda. Priecājamies un lepojamies ar skolotājiem Anitu Cinkmani, Kārli Strazdiņu, Ligitu Tuntuli, Agnesi Levinsku, Jeļenu Skurjati, Antru Korņejevu, koncertmeistarēm Annu Korņejevu, Aļonu Vīndedzi, Zitu Bodžu un viņu izskolotajiem jaunajiem talantiem Dārtu Kristīni Ozoliņu, Elīnu Zvejnieci, Agnesi Korņejevu, Juri Ķieti, Danielu Gruguli, kā arī 1. vietas ieguvējiem Arturu Vīndedzi un Kristu Fadejevu!
40. VI Starptautiskais jauno pianistu konkurss "Baltijos Gintareliai" Klaipēdā 01.06.2018 01.06.2018 Divas Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas jaunās pianistes – Daniela Grugule (skolotāja Antra Korņejeva) un Dārta Kristīne Ozoliņa (skolotāja Ligita Tuntule) mācību gada noslēgumā mēroja ceļu uz Lietuvas pilsētu Klaipēdu, lai piedalītos VI Starptautiskajā jauno pianistu konkursā "Baltijos Gintareliai". Konkursā piedalījās 51 pianists no Lietuvas, Latvijas, Polijas un Krievijas. Jaunie pianisti sacentās trijās vecuma grupās. Mūsu meiteņu starts bija ļoti sekmīgs – Daniela Grugule vecākajā grupā ieguva 2. vietu, bet Dārta Kristīne Ozoliņa vidējā vecuma grupā izcīnīja 3. vietu. Abas mūsu audzēknes kā vienīgās no 14 Latvijas konkursantiem kļuva par laureātēm un ieguva godalgotas vietas.
41. Koncerts "Dziesmotā diena Saukā" komponista Arvīda Žilinska dzimtajās mājās "Lejas Arendzānos" 02.06.2018 02.06.2018 Jūnija pirmajā sestdienā komponista Arvīda Žilinska dzimtajās mājās "Lejas Arendzānos" izskanēja par tradīciju kļuvušais koncerts ”Dziesmotā diena Saukā”. Klātesošos ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja mūsu skolas Aknīstes filiāles audzēkņi un viņu pedagogi - Madara Ozoliņa, Viola Jasmane, Agnese Grudinska.
42. A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas “Dārza svētki” un Latvijas ģerboņa svinīga saņemšana 16.06.2018 16.06.2018 Jēkabpils pilsētas svētku laikā notika svinīga “Sakret” Latvijas ģerboņa dāvinājuma atklāšana Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas kamerzālē. Pēc svinīgā pasākuma mūzikas skolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņi un pedagogi rīkoja skolas tradicionālo pasākumu "Dārza svētki" skolas skvērā. Muzicēja pūtēju orķestris (diriģents J.Briška), pūšamo un sitamo instrumentu ansambļi. Koncertu sagatavoja pedagogi - Smaida Ščerbicka, Jānis Briška, Kārlis Strazdiņš, Antons Zaharāns un Vitālijs Davidovskis.
43. Zinību dienas pasākums A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā 03.09.2018 03.09.2018 Zinību dienas pasākumā piedalījās 1.klases audzēkņi un viņu vecāki. Uzsākot jauno mācību gadu, kurš nozīmīgs ar to, ka šogad Latvija svin savu simtgadi, skanot dziesmai “Es gribu uzzīmēt Latviju” 4.klases audzēknes Agneses Korņejevas izpildījumā, kamerzālē tika svinīgi ienesti valsts un skolas karogi. Direktore sveica audzēkņus un vecākus, uzsākot skolas gaitas mūzikas skolā. 1.kl. audzēkņi tika iepazīstināti ar saviem skolotājiem. Ar muzikālu priekšnesumu jaunos audzēkņus sveica Dārta Kristīne Ozoliņa (5.klavieru kl.), Otto Leišavnieks (2.vijoles kl.) un Daniela Grugule (8.klavieru kl.).
44. Koncerts Zinību dienas pasākumā Jēkabpils mākslas skolā 03.09.2018 03.09.2018 Jēkabpils mākslas skolas Zinību dienas pasākumā muzicēja mūsu skolas akrodeona spēles pedagogs Almaz Shagapov.
45. VII Rīgas Starptautiskai jauno pianistu konkurss 16.10.2018 16.10.2018 No 14. – 16. oktobrim Rīgā norisinājās VII Rīgas Starptautiskais jauno pianistu konkurss, kurā piedalījās 83 dalībnieki no 17 valstīm. Konkursa dalībnieki sacentās gan solo, gan klavieru duetu kategorijās. Arī Jēkabpils klavieru duets Daniela Grugule un Kristiāna Podniece jau trešo reizi piedalījās šajā konkursā. Meitenes konkursā atskaņoja P. Čaikovska, V. Gavriļina un J. Brāmsa skaņdarbus, ar savu artistisko, niansēto muzikālo sniegumu gūstot atzinību gan no starptautiskās žūrijas, gan no klausītājiem. Duets konkursā ar ļoti augstu punktu summu (99,8 no 100) ieguva 1. vietu un saņēma Normunda Leitlanda balvu. Konkurss izskanēja ar apjomīgu koncertu Mazās ģildes krāšņajā zālē un Jēkabpils duetam tika uzticēts godpilnais pienākums noslēgt laureātu koncertu ar P.Čaikovska ,,Mazurku’’.
46. Jelgavas Mūzikas vidusskolas rīkotie kursi "Labās prakses dienas Jelgavas Mūzikas vidusskolā" 17.10.2018 22.10.2018 Profesionālās kompetences pilnveides programmu: "Vijoļspēles pamati – stājas veidošana. Biežāk sastopamās problēmas vijoļspēles mācīšanas procesā – risinājumi" apmeklēja ped. Jeļena Skurjate (17.10.); "Elpošana un toņa veidošana pūšaminstrumentu spēlē. Stresa pārvarēšanas paņēmieni" apmeklēja ped. Olga Ridzevska (17.10.); "Čella spēles pamati – stājas veidošana. Biežāk sastopamās problēmas čella spēles mācīšanas procesā – risinājumi" apmeklēja ped. Maija Kalniņa (22.10.).
47. III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss „Skani, tēvu zeme!” Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā 18.10.2018 18.10.2018 Konkursā piedalījās A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiāles 2.klases audzēknis Edgars Uļjanovs, iegūstot savā vecuma grupā II vietu un 3.klases audzēknis Artis Mežaraups, iegūstot savā vecuma grupā III vietu. Audzēkņus sagatavoja skolotāja Madara Ozoliņa un koncertmeistare Viola Jasmane. Katrs konkursa dalībnieks izpildīja divas dziesmas – Latgales vai Sēlijas novada tautas dziesmu a capella un dziesmu ar pavadījumu, kas veltīta dzimtenes, dabas vai ģimenes tematikas atainojumam.
48. III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursa „Skani, tēvu zeme!” meistarklases mūzikas skolu vokālajiem pedagogiem 18.10.2018 18.10.2018 Ped. Madara Ozoliņa un ped. Viola Jasmane piedalījās Ilonas Bageles meistarklasē „Pareizas elpošanas nozīme balss skanējuma veidošanā. Dikcija un vokāla ortoēpija ”.
49. Festivāls "Muzicē bērni" Pļaviņu novada kultūras centrā 19.10.2018 19.10.2018 Pļaviņu novada kultūras centrā Kamermūzikas dienu ietvaros norisinājās ikgadējais festivāls “Muzicē bērni!”. A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolu festivālā pārstāvēja jaunās pianistes Daniela Grugule un Kristiāna Podniece (pedagogs Antra Korņejeva). Duets kopā spēlē sesto gadu, daudz koncertē un ir 6 starptautisko konkursu laureāts.
50. A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņu koncerts Jēkabpils mākslas skolas 25 gadu jubilejas pasākumā 19.10.2018 19.10.2018 Mūzikas skolas audzēkņi ar krāšņu koncertu sveica Jēkabpils mākslas skolas pedaogogus un audzēkņus 25 gadu jubilejas svinībās. Koncertā muzicēja Katrīna Cvilikovska (flauta), Dārta Kristīne Ozoliņa (klavieres), Rihards Podāns (trompete), vijolnieku trio, saksofonu duets un ar skanīgām dziesmām klātesošos priecēja Lauma Kalniņa un Juris Ķietis. Koncerta programmu sagatavoja pedagogi - Anita Cinkmane, Ligita Tuntule, Antons Zaharāns, Jeļena Skurjate, Jānis Briška, Agnese Levinska, Aļona Vīndedze, Zita Tišutina.
51. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma mūzikas skolu un vispārizglītojošo skolu mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogiem Kokneses Mūzikas skolā 24.10.2018 24.10.2018 Kursus rīkoja Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola. Kursos piedalījās teorijas priekšmetu pedagogi - Agnese Grudinska, Inta Medene, Madara Ozoliņa, Diāna Austra Vaice.
52. Audzēkņu koncerts Jēkabpils reģionālajā slimnīcā 26.10.2018 26.10.2018 26.oktobrī Jēkabpils reģionālas slimnīcā notika Jēkabpils pilsētas pašvaldības organizētās labdarības akcijas “Dzīvo vesels” noslēguma pasākums. Ārstu kolektīvam, medicīnas personālam un finansiālajiem atbalstītājiem muzicēja Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas audzēknes, vairāku konkursu laureātes - Daniela Grugule un Kristiāna Podniece (pedagoģe Antra Korņejeva).
53. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma "Radošas pedagoģiskās pieejas un inovatīvas mācību metodes darbā ar dažādu sastāvu kameransambļiem" Latgales priekšpilsētas MMS 26.10.2018 26.10.2018 Kursos piedalījās flautas spēles skolotāja Olga Ridzevska.
54. X Baltijas valstu pūtēju orķestru un ansambļu vadītāju forums Rīgā 27.10.2018 28.10.2018 Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajā forumā piedalījās sitaminstrumentu spēles pedagogs Vitālijs Davidovskis.
55. Profesionālās kompetences pilnveides kursi profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle pedagogiem “Mācību satura un metožu aktualitātes gatavojoties Valsts konkursam” 02.11.2018 03.11.2018 Latvijas Nacionālais kultūras centra sadarbībā ar Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolu organizētajos kursos piedalījās pedagogi - Jānis Briška, Kārlos Strazdiņš, Vitālijs Davidovskis.
56. Pedagogu profesionālās pilnveides kursu programma priekšmeta Solo dziedāšana (Dziedāšana) pedagogiem operdziedātāja un Igaunijas mūzikas skolas pasniedzēja Aivara Krancmaņa vadībā. 05.11.2018 05.11.2018 St.Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas organizētajos kursos piedalījās vokālie pedagogi - Agnese Levinska, Agnese Grudinska un Anita Cinkmane.
57. Koncerts "Skani, mana Latvija!" 13.11.2018 13.11.2018 Gaidot Latvijas simtgadi, turpinot svinēt skolas 60 gadu jubileju, 13. novembra pēcpusdienā skolas kamerzāli pieskandināja kokļu skaņas un bērnu balsis. Pirmo reizi mūsu skolā ciemojās Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas kokles spēles meistari. Tie bija gan skolas audzēkņi, gan absolventi, kuri apvienojušies koklētāju ansamblī „Rasa”. Programmā skanēja latviešu tautas dziesmu apdares, ansambļu vadītājas, kokles spēles skolotājas Ineses Ābolas apdarinātie skaņdarbi, kas tika atskaņoti arī Dziesmusvētkos, latviešu komponistu oriģināldarbi un citu tautu mūzika. Koncertā piedalījās arī mūsu skolas kora un vijoļspēles klases audzēkņi - Otto un Eleonora Leišavnieki, Līna Gogule un Agnese Korņejeva, kuri klausītājus pārsteidza ar dzīvīgu, artistisku sniegumu. Audzēkņus sagatavoja skolotājas - Anita Cinkmane, Agnese Levinska un kcm. Anna Korņejeva.
58. Latvijas simtgades svētku programma 15.11.2018 15.11.2018 A. Žilinska mūzikas skolā notika A. Žilinska piemiņas ekspozīcijas atklāšana un latviešu komponistu mūzikas koncerts "Dzimis Latvijā". Ekspozīcijas atklāšanā piedalījās Saukas bibliotēkas vadītāja, komponista dzimtās mājas Lejas Arendzāni gide Velta Lāce un komponista dēls Valts Žilinskis ar ģimeni. Ekspozīciju veidoja mākslinieki Raimonds Vindulis un Jānis Purcens. Mūzikas skola pateicas Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, LKKF par projekta līdzfinansējumu, SIA Ošukalns un personīgi Aigaram Nitišam, biedrībai Sēlpils tautskola par finansiālu atbalstu un Žilinsku ģimenei, Veltai Lācei, Jāzepam Brencim par palīdzību materiālu aktualizēšanā un satura veidošanā. Ekspozīcijas atklāšanas pasākuma turpinājumā skanēja Latvijas simtgadei veltīts svētku koncerts "Dzimis Latvijā". Koncertā skanēja latviešu komponistu klaviermūzika gan solo atskaņojumā, gan klavieru ansambļos. Dziedāja zēnu koris, skanēja kora klases audzēkņu balsis un tika sumināti mūzikas skolas skolotāji, kuri konkursā Talants Latvijai pavasarī ieguva kordiriģenta, sabiedriskā darbinieka, konkursa idejas autora Arnolda Skrides balvu 2000 eiro apmērā, ko skolai dāvināja Latvijas Bērnu fonds. Vislielāko cieņu ar milzīgo, nesavtīgo, augsti profesionālo darbu mūsu skolā ir iemantojusi klavierspēles skolotāja Antra Korņejeva. Pateicoties skolotājas un audzēkņu darbam lieliskā tandēmā, Daniela Grugule un Kristiāna Podniece Latvijas simtgades priekšvakarā tika sveiktas īpaši, jo skolas dzīvē ienākušas ar daudzām, lielām uzvarām Valsts un Starptautiskos konkursos. Paldies koncerta organizētājiem, skolotājiem un dalībniekiem! Paldies, svētku koncerta idejas autorei Ligitai Tuntulei un koncerta vadītājai Dārtai Kristīnei Ozoliņai! Paldies par spēka vārdiem Jēkabpils Domes priekšsēdētāja vietniecei sociālos jautājumos Līgai Kļaviņai!
59. Mūzikas skolas audzēkņi un absolventi labdarības festivālā Dvēseles elpa 25.11.2018 25.11.2018 Kultūras pils Ziemeļblāzma jau piekto gadu pulcēja dažādus Latvijas amatiermākslas kolektīvus, profesionālus mūziķus, dejotājus, bērnu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus, lai košāku padarītu Latvijas Cistiskās fibriozes biedrības rīkoto pasākumu Dvēseles elpa. Šajā gadā mūsu skolas skolotājas Antra Korņejeva, Aļona Vīndedze, Smaida Ščerbicka, audzēkņi Kristiāna Podniece, Daniela Grugule, Elīna Beļinska un mūzikas skolas absolvents Artūrs Vīndedzis tika uzrunāti atbalstīt minētās biedrības organizēto pasākumu. Biedrības priekšsēdētāja Alla Beļinska ir cilvēks, kurš veic svētīgo darbu, lai Latvijas bērni kļūtu veseli, piesaistot mecenātu ziedotos līdzekļus cistiskās fibriozes pacientu veselības uzlabošanā. Mūsu skolas audzēkņi bija sagatavojuši klasiskās mūzikas programmu, kurā skanēja F.Šopēna, V.A.Mocarta, L.Bēthovena, E.Grīga u.c. komponistu mūzika. Bija neizsakāms lepnums par mūsu skolas jauno mūziķu sniegumu, un priecājamies par doto iespēju muzicēt kopā ar visiem festivāla māksliniekiem!
60. Jauno pianistu panākumi IV Jāņa Ivanova jauno pianistu konkursā Latgales skicējums Rēzeknē 30.11.2018 30.11.2018 30. novembrī deviņas klavieru klases audzēknes devās uz Rēzekni, lai piedalītos IV Jāņa Ivanova jauno pianistu konkursā Latgales skicējums. Kā lielisks sveiciens Latvijai tās simtgadē katra konkursa dalībnieka izpildījumā izskanēja viens Arvīda Žilinska vai Jāņa Ivanova skaņdarbs. Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja žūrija - Ventis Zilberts (J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru un kameransambļu, un klavierpavadījumu katedras profesors), Irina Kulakova (J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle vadītāja), Žanete Solovjeva (J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas klavierspēles skolotāja). A grupā (2. - 3. kl.) III vietu ieguva Elza Eglīte (skolotāja Antra Korņejeva) un Loreta Lazdiņa (skolotāja Iveta Serkova). B grupā (4. - 5. kl.) II vietu ieguva Dārta Kristīne Ozoliņa (skolotāja Ligita Tuntule). C grupā (6. - 8. kl.) II vietu ieguva Daniela Grugule (skolotāja Antra Korņejeva), III vietu ieguva Kristiāna Podniece (skolotāja Antra Korņejeva). Pateicība par piedalīšanos - Annai Patrīcijai Krastiņai (skolotāja Aļona Vīndedze), Alisei Zvejniecei (skolotāja Antra Korņejeva), Juliannai Serafimai Grāvītei un Lindai Popovai (abām meitenēm skolotāja Aļona Vīndedze).
61. Jaunie pianisti muzicēja Koknesē XIV Pētera Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkursā 01.12.2018 01.12.2018 Ar lielu apņēmību un brīnišķās mūzikas iedvesmoti mūsu skolas jaunie pianisti muzicēja Koknesē XIV Pētera Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkursā. Konkurss ir īpašs ar to, ka visi dalībnieki atskaņo kādu izcilā krievu komponista Pētera Čaikovska skaņdarbu. Konkursā atsevišķā kategorijā piedalās arī klavieru dueti. Žūrijas komisijas sastāvā bija J. Karosas Klaipēdas mūzikas skolas skolotāja, eksperte, pianiste un komponiste Vaiva Purlīte, S. Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas skolotāja, pianiste, metodiķe Elīna Bambāne un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas un J. Mediņa Mūzikas vidusskolas skolotājs, starptautisku konkursu laureāts, Kokneses mūzikas skolas absolvents Kaspars Bumbišs. Prieks par mūsu skolas audzēknēm: A grupā (2. - 3.kl.) - solo kategorijā III vietu ieguva Milana Černova (skolotāja Antra Korņejeva), - ansambļu kategorijā II vietu ieguva Samanta Kuročkina un Alise Zvejniece (skolotāja Antra Korņejeva). B grupā (4. - 5.kl.) - solo kategorijā II vietu un Elīnas Bambānes speciālbalvu – ielūgumu piedalīties X Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā VIVA LA MUSICA - ieguva Dārta Kristīne Ozoliņa (skolotāja Ligita Tuntule), - ansambļu kategorijā III vietu ieguva Elza Eglīte un Evelīna Podniece (skolotāja Antra Korņejeva).
62. Ir izskanējis burvīgs flautu koncerts… 08.12.2018 08.12.2018 Ziemassvētku noskaņās izskanēja skolotājas Olgas Ridzevskas flautas klases audzēkņu koncerts. Audzēkņu vecākus un citus klātesošos priecēja skaistās melodijas, ko atskaņoja jaunie flautisti.
63. Ditas Krenbergas meistarklase A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā 27.11.2018 27.11.2018 Tuvojoties Valsts konkursam profesionālās ievirzes izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību aicināja mūzikas skolu pedagogus un audzēkņus piedalīties brīnišķīgās mākslinieces, flautistes un Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas pedagoģes Ditas Krenbergas meistarklasēs "Pareiza stāja, elpošana, skaņas veidošana, pirkstu un mēles tehnika, laba psiholoģiskā sagatavotība un pārliecinošs izpildījums ir visi būtiskie aspekti katram flautistam, kas mīl savu instrumentu un mūziku". Meistarklasēs piedalījās skolotāji un viņu audzēkņi no Alūksnes MS, St.Broka Daugavpils MV, Ilūkstes MMS, Jelgavas MV, Kokneses MS, J.Norviļa Madonas MS, Maltas MS, Pļaviņu MS, Preiļu MMS un A.Žilinska Jēkabpils MS. Noslēgumā skolotāji saņēma apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu 6 stundu apjomā, audzēkņi saņēma apliecības par dalību meistarklasē.
64. Pianista Artūra Cingujeva “Atklātās stundas” klavierspēlē A.Dombrovska Mūzikas skolā 20.11.2018 20.11.2018 Artūra Cingujeva “Atklātās stundas” klavierspēlē tēma bija "Problēmsituāciju risināšans metodes darbā ar audzēkni". Šos pedagogu profesionālās pilnveides kursus apmeklēja Aknīstes filiāles skolotāja Viola Jasmane.
65. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma Stīgu instrumentu spēles pedagogiem St.Broka Daugavpils MV 29.11.2018 29.11.2018 Kursu tēma - "Stīgu instrumentu spēles problēmas un to risinājums mūzikas skolas un vidusskolas pedagoģiskajā darbā. Audzēkņu sagatavošana konkursiem un koncertiem". Tos vadīja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors Arigo Štrāls un Em.Dārziņa Mūzikas vidusskolas pedagogs Ivars Bezprozvanovs. Šos pedagogu profesionālās pilnveides kursus apmeklēja IP "Stīgu instrumentu spēle" vadītāja, vijoles spēles skolotāja Jeļena Skurjate.
66. Ziemassvētku ieskaņu koncerts Neretā 09.12.2018 09.12.2018 Otrās Adventes vakarā, pēc egles iedegšanas, Neretas KN skanēja Ziemassvētku ieskaņu koncerts, kurā muzicēja Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas un Viesītes MMS audzēkņi. Jau koncerta sākumā Ziemassvētku noskaņu ar savu spēli radīja mūsu skolas vijolnieku trio. Visus klātesošos priecēja Viesītes MMS audzēkņu dzidrās, skanīgās balsis. Koncertā muzicēja mūsu skolas audzēkņi Kristīne Cvilikovska (flauta), Krišjānis Krēsliņš (vijole), Francis Laizāns (vijole), Rūdolfs Rihters (saksofons) un Jānis Žagars (saksofons). Audzēkņu spēlētās melodijas un dziedātās dziesmas sildīja sirdis un radīja svētku sajūtu. Koncertā skanēja gan mūsdienu, gan klasiķu skaņdarbi. Īpaši klausītājus uzrunāja Agneses Korņejevas atraktīvā vijoles spēle, izjustais, melodiskais Kristiānas Podnieces un Danielas Grugules klavieru solo. Koncerta noslēgumā klātesošos priecēja abu meiteņu klavieru dueta niansētais muzikālais sniegums. Paldies par skaisto, sirsnīgo koncertu un tajā ieguldīto darbu Viesītes MMS direktorei Ingai Bartkevičai un mūsu skolas koncertmeistarēm Ivetai Serkovai un Annai Korņejevai!
67. Dārta Kristīne Ozoliņa gūst uzvaru Liepājas I Starptautiskajā pianistu konkursā „Piano frequency” 12.12.2018 12.12.2018 Milzīgu saviļņojumu izjutām 12. decembrī Liepājas I Starptautiskajā pianistu konkursā „Piano frequency”, uzzinot konkursa rezultātus B kategorijā (10 - 12 gadi) - 1. vieta 5.klases audzēknei Dārtai Kristīnei Ozoliņai (skolotāja Ligita Tuntule)! D.K.Ozoliņa konkursā izpildīja Johana Sebastiana Baha, Jāņa Ivanova un Vitauta Barkauska skaņdarbus. Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja žūrija: Artūrs Cingujevs – pianists, koncertorganizācijas "Impresario Baltica" dibinātājs, Bolderājas MMS direktors; Elīna Bērtiņa-Petrauska - pianiste; Aidas Puodziukas (Lietuva) - starptautisku konkursu laureāts.
68. Jauno pianistu konkurss "Mūsdienu klasika" Rīgā 07.12.2018 07.12.2018 Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā notika Jauno pianistu konkurss "Mūsdienu klasika". Konkursā trīs vecuma kategorijās piedalījās jaunie pianisti no Lietuvas, Krievijas un dažādām Latvijas mūzikas skolām. Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja žūrija - Irina Lobikova (Sanktpēterburgas Valsts mūzikas liceja klavieru nodaļas vadītāja), Ventis Zilberts (J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru un Kameransambļu, un klavierpavadījumu katedras profesors), Juris Kalnciems (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedras vadītājs, profesors). No mūsu skolas piedalījās trīs audzēkņi: A grupā (8 - 10 gadi) - Julianna Serafima Grāvīte (ped. A. Vīndedze), B grupā (11 - 12 gadi) - Linda Popova (ped. A. Vīndedze) un Dārta Krsitīne Ozoliņa (ped. L. Tuntule). Konkursā 6. klases audzēkne Linda Popova saņēma Atzinības rakstu.
69. Koncerts “Ziemassvētku brīnumu gaidot…” 19.12.2018 19.12.2018 Klātesošos koncertā priecēja sagatavošanas klases grupas “Spārītes un sienāzīši” bērni (4 - 5 gadi). Skanēja dziesmiņas par pelīti, sunīti, kuri priecājas par ziemu, par piparkūku cepšanu un eglītes rotāšanu gaidot Ziemassvētkus. Dažādu mūzikas instrumentu - bungas, kociņi, marakasi, šeikeri, pavadījumā skanēja "Mazais orķestris". Koncertu turpināja 1., 2. kora klases audzēkņi, dziedot gan solo, gan ansamblī. Noslēgumā skanēja Ziemassvētku dziesmas melodija "Klusa nakts" flautas klases audzēknes izpildījumā. Audzēkņus koncertam sagatavoja ped. Iveta Serkova, Silvija Strade, Diāna Austra Vaice, Olga Ridzevska, Jeļena Skurjate, Agnese Levinska, Anna Korņejeva.
70. Klavierspēles klases audzēkņi muzicē Daugavpilī 15.12.2018 15.12.2018 Šī gada 15. decembrī Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas kamerzālē izskanēja koncerts Latviešu komponistu mūzika, kurā muzicēja Daugavpils reģiona mūzikas skolu Izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle 6. un 7. klašu audzēkņi no Kokneses, Pļaviņām, Dagdas, Ilūkstes, Krāslavas, Naujenes, Preiļiem, Viesītes, Līvāniem, Jēkabpils un Daugavpils. Koncertā dzirdējām gan latviešu mūzikas klasiķu garadarbus, gan mūsdienu komponistu opusus. Šāda reģionāla audzēkņu noklausīšanās notiek jau vairākus gadus, nedaudz mainās tikai pārbaudījuma forma un saturs. Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolu pārstāvēja 7. klases audzēkņi - Enija Anča, Dāvis Bogdanovs, Agnese Eglīte, Kristiāna Podniece un Evelīna Taškāne. Vairākiem audzēkņiem tā bija pirmā nopietnā uzstāšanās ārpus skolas, kas noteikti paliks atmiņā. Audzēkņus koncertam sagatavoja skolotājas – Iveta Serkova, Gunta Davidovska, Antra Korņejeva un Anna Korņejeva. Pēc koncerta skolotāji noklausījās pianista, pedagoga un komponista Aivara Broka lekciju “Latviešu komponistu klavierskaņdarbi. Stils. Faktūra. Īpatnības”
71. Ziemassvētku ieskaņas koncerts Jēkabpils reģionālās slimnīcas darbiniekiem 20.12.2018 20.12.2018 Audzēkņi, kuru vecāki strādā slimnīcā, sniedza sirsnīgu koncertu saviem vecākiem un visiem slimnīcas darbiniekiem. Šī sadarbība ar mediķiem mūsu skolas koncertdarbībā noris jau daudzus gadus nemainīgi un ir kļuvusi par tradīciju. Koncertā piedalījās Valters un Līva Puduļi (dakteres Pudules mazbērni), Marta Urtāne (dakteru Urtānu meita), Krista Fadejeva (tētis strādā uzņemšanas nodaļā), Anna Mitre(māte ir acu ārste), Linda Popova (māte ir medmāsiņa), Megija Savicka (māte un vecāmāte ir medmāsas) un Normunds Lucijanovs. Esam novērojuši, ka daudzi mūsu skolas absolventi izvēlas savas dzīves profesiju - medicīnu. Un tas ir likumsakarīgi, jo mācoties mūzikas skolā tiek izkoptas gan prāta spējas, intelekts un augsts garīgums. Audzēkņus koncertam sagatavoja pedagogi Aļona Vīndedze, Jeļena Skurjate, Anita Cinkmane, Anna Korņejeva, Jānis Briška.
72. Koncerts Aknīstes novada pašvaldības darbiniekiem 21.12.2018 21.12.2018 21.decembrī izskanēja Jēkabpils Mūzikas skolas Aknīstes un Jēkabpils audzēkņu Ziemassvētku ieskaņu koncerts Aknīstes novada pašvaldības darbiniekiem. Koncerta programmā bija savijusies dažāda mūzika - no klasikas līdz pat visiem pazīstamām Ziemassvētku melodijām, kas sniedza sirds siltumu un atgādināja, ka varam būt gaišāki un iejūtīgāki viens pret otru. Sirsnīgā atmosfērā gan spēlējot, gan dziedot, uzstājās visu skolas nodaļu audzēkņi. Ziemassvētku noskaņu radīja burvīgās vijoles, flautas, akordeona un klavieru skaņas, sirsnīgā solo un ansambļa dziedāšana, emocionālā saksofona un trompetes spēle.
73. Ziemassvētku koncerts Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā 22.12.2018 22.12.2018 22.decembra sniegotajā dienā izskanēja Ziemassvētku koncerts, kas bija mūsu skolas audzēkņu un pedagogu sarūpētā dāvana mūzikas klausītājiem. Koncertā piedalījās mūzikas skolas kamerorķestris M. Berga vadībā, meiteņu koris (diriģente D. A. Vaice), zēnu koris (diriģente A. Grudinska, A. Levinska) un solisti. Koncertā izskanēja vijoles, klavieru, flautas, mežraga, ksilofona solo, kā arī meiteņu un zēnu kora dzidrās balsis piepildīja gaišo, tik ļoti skaisti uzposto, baznīcu. Koncerta noslēgumā koru un kamerorķestra izpildījumā klausītājus iepriecināja tik pazīstamā Ziemassvētku dziesma "Klusa nakts, svēta nakts" ( F. Grūbers), kura pirmo reizi izskanējusi pirms 200 gadiem.

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Brīvības iela 198, Jēkabpils Pašvaldības īpašums
Skolas ēka Brīvības iela 203, Jēkabpils Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

2223

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 24 336 Labs
Citas telpas 11 174 Labs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Kamerzāle 50 Ļoti labs Nav Nav
Kamerzāle 50 Ļoti labs Nav Nav
Zālē iespējamas šādas norises:

Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Teātra izrādes

IT aprīkojums kultūrizglītības iestādē

Bezmaksas Wi-Fi:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Vokālais ansamblis 1. - 2. klases ansamblis 9 Diāna Austra Vaice
Koris Zēnu koris 17 Agnese Grudinska; Agnese Levinska
Koris 3. - 8.klases meiteņu koris 33 Diāna Austra Vaice
Vokālais ansamblis Aknīstes filiāles 1.-2.kl. ansamblis 8 Madara Ozoliņa
Koris Aknīstes filiāles 3. - 6. klases koris 13 Diāna Austra Vaice
Kameransamblis Stīgu instrumenti Stīgu instrumentu ansamblis 4 Jeļena Skurjate
Kamerorķestris Stīgu instrumenti A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas kamerorķestris 24 Mārtiņš Bergs
Orķestris Pūšaminstrumenti Pūtēju orķestris 20 Jānis Briška
Ansamblis Pūšaminstrumenti Trompešu duets 2 Antons Zaharāns
Ansamblis Klavieres Klavieru duets (3., 4.kl.) 2 Antra Korņejeva
Ansamblis Klavieres Klavieru duets (7., 8.kl.) 2 Antra Korņejeva
Ansamblis Klavieres Klavieru duets (8.kl.) 2 Ligita Tuntule
Ansamblis Akordeons Akordeonu duets 2 Almaz Shagapov