Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Brīvības iela 198, Jēkabpils, LV-5201

Vadītājs/ direktors:

Smaida Ščerbicka

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktora vietniece izglītības jomā Silvija Strade 65233507 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

1076902248

Reģistrācijas datums:

20.01.2010

Dibinātājs:

Jēkabpils pilsētas dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Brīvības iela 198, Jēkabpils, LV-5201

Pasta adrese:

Brīvības iela 198, Jēkabpils, LV-5201

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

248

Apraksts

Dibināšanas gads:

1957

Sākums:

1958.gads

Darbība:

Mācīt profesionālās iemaņas mūzikā – instrumentu spēlē, kora dziedāšanā.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Pedagogu Antras Korņejevas un Ligitas Tuntules klavieru klases audzēkņu koncerts A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 22.02.2019 26.02.2019 Koncertos muzicēja visi skolotāju klavierspēles un kora klases audzēkņi.
2 Pedagogu J.Skurjates, S.V.Kokamegi, I.Grīnberga vijoles klases audzēkņu koncerts A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 04.03.2019 04.03.2019 Koncertā muzicēja vijoles klases audzēkņi un skolotāji gan solo, gan ansambļos.
3 Pedagogu I.Serkovas, A.Godiņas, A. Cinkmanes un Z.Tišutinas klavieru klases audzēkņu koncerts A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 05.03.2019 08.03.2019 Koncertos muzicēja visi skolotāju klavierspēles un kora klases audzēkņi.
4 Arvīda Žilinska Jēkabpils un Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolu sadraudzības koncerts Jēkabpils Tautas nams 08.03.2019 08.03.2019 Jēkabpils mūzikas skolas un Madonas mūzikas skolas kamerorķestru koncertā uz vienas skatuves satikās 110 jaunie mūziķi. Koncertā piedalījās ne tikai orķestri, bet arī solisti un kori.
5 Pedagogu Annas Korņejevas un Guntas Davidovskas klavieru klases audzēkņu koncerts A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 20.03.2019 21.03.2019 Koncertos muzicēja visi skolotāju klavierspēles un kora klases audzēkņi.
6 Pedagogu A.Shagapova un S.Strades akordeona spēles audzēkņu koncerts A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 27.03.2019 27.03.2019 Koncertā muzicēja audzēkņi un pedagogs A.Shagapov solo un ansambļos.
7 Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu koncerts (ped. S.Ščerbicka, O.Ridzevska, J.Briška, K.Strazdiņš, A.Zaharāns, V.Davidovskis) A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 01.04.2019 01.04.2019 Koncertā muzicēja solisti, ansambļi un pūtēju orķestris.
8 A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņu koncerts A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 15.04.2019 15.04.2019 Koncertā akreditācijas komisijas ekspertiem muzicēja skolas jaunie talanti.
9 Pedagoģes Antras Korņejevas jubilejas koncerts "Skaņām piepildīts laiks" Krustpils Kultūras nams 17.05.2019 17.05.2019 Koncerta pirmā daļa bija veltīta klaviermūzikai. Tajā muzicēja skolotājas klavieru klases audzēkņi - solo un ansambļi. Koncerta otrajā daļā skanēja kora dziesmas, jo skolotāja jau no pirmajiem darba gadiem strādā arī kā koncertmeistare Jēkabpils reģiona skolēnu un pieaugušo koriem.
10 MĪĻKONCERTS māmiņām, vecmāmiņām, krustmāmiņām… A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 22.05.2019 22.05.2019 Koncertā piedalījās sagatavošanas klases grupas "Spārītes un sienāzīši" (4-5 gadi) un 1., 2. kora klases audzēkņi.
11 Interešu izglītības programmas audzēkņu koncerts "Iekrāsojam vasariņu" A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 23.05.2019 23.05.2019 Koncertā muzicēja klavierspēles, ģitāras spēles, sitaminstrumentu spēles, saksofona spēles audzēkņi, solo un duetā dziedāja kora klases audzēknes.
12 Zēni tiekas koncertā "Krāsainais maršs" Jēkabpils Tautas nams 28.05.2019 28.05.2019 Koncertā piedalījās A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas zēnu koris, solisti un Jēkabpils pamatskolas zēnu koris "Tērcītes".
13 A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas Dārza svētku koncerts Kena parka estrāde (Jēkabpils) 30.05.2019 30.05.2019 Dārza svētkos piedalījās pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņi un viņu pedagogi. Koncertā muzicēja trompešu duets, saksofonu ansambļi, flautu koris, pūtēju orķestris un solisti.
14 Koncerts PII "Kāpēcītis" audzēkņiem A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 22.10.2019 22.10.2019 Mūsu skolas audzēkņi sniedza koncertu un iepazīstināja ar dažādiem mūzikas instrumentiem PII audzēkņus.
15 A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas kamerorķestra un solistu koncerts "Rudens noskaņās" Jēkabpils Tautas nams 06.11.2019 06.11.2019 Kamerorķestris koncertā atskaņoja programmu, kas veidota gatavojoties IV Latvijas Orķestru asociācijas festivālam un XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Koncertā piedalījās arī solisti (vokāls, saksofons) un klavieru dueti.
16 Koncerts veltīts Valsts svētkiem Aknīstes BJC 12.11.2019 12.11.2019 Koncertā piedalījās Aknīstes filiāles klavierspēles un kora klases audzēkņi. Pēc koncerta audzēkņi piedalījās viktorīnā "Mūzika Latvijas vēstures ceļos".
17 Koncerts "Dzimis Latvijā" A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 14.11.2019 14.11.2019 Par tradīciju mūsu skolā kļuvis klavierspēles klases audzēkņu koncerts "Dzimis Latvijā". Koncertā audzēkņi atskaņoja latviešu komponistu klaviermūziku gan solo, gan klavieru ansambļos.
18 Starptautisko konkursu laureātu koncerts A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 20.11.2019 20.11.2019 Starptautiskais mūzikas centrs "Jaunie talanti" ik gadu organizē festivālu "Mūzika bez robežām". Festivāls norit vairākas dienas, tā mērķis ir popularizēt klasisko mūziku, apvienojot jaunos talantus no dažādām pasaules valstīm. Mūsu skolā koncertēja jaunieši no Maskavas Aleksandra Skrjabina mūzikas koledžas. Skolas kamerzāli ievibrēja flautu treļļi, atskaņojot Ž. Bizē operas "Karmena" tēmas un A. Aļabjeva "Lakstīgalu", saksofona skaņas klausītājiem ļāva baudīt svinga noskaņas, bet Kamila Sen – Sānsa mūziku no "Dzīvnieku karnevāla" brīnišķīgi atskaņoja jaunā vijolniece. Īpašu klausītāju atsaucību iemantoja trīs jaunie dziedātāji – soprāns, tenors un baritons. Dziedātāji bija sagādājuši dažādus pārsteigumus, ne tikai ārijas no operām un mūzikliem, bet arī R. Paula dziesmu "Circenīša Ziemassvētki", kuru dziedāja latviešu valodā.
19 Koncerts "Es savai zemītei" A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 21.11.2019 21.11.2019 Koncertu "Es savai zemītei" audzēkņi veltīja Latvijai dzimšanas dienā. Klausītājus priecēja sagatavošanas klases grupu "Spārītes un sienāzīši" (4 gadi, 5 gadi) bērnu dzidrās balstiņas, latviešu komponistu dziesmas un latviešu tautasdziesmas dziedāja 1., 2. kora klases ansamblis. Flautu ansambļa atraktīvā uzstāšanās bija veidota kā teatralizēts uzvedums. Dalībnieku vidū bija daudz zēnu – vijoles solo, klavieru solo un zēnu ansamblis. Noslēgumā kora klases audzēknis dziedāja sirsnīgo un skanīgo M. Lasmaņa dziesmu "Varavīksne".
20 Flautas klases koncerts "Ticība" A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 07.12.2019 07.12.2019 Skolas kamerzālē Ziemassvētku noskaņās izskanēja skolotājas O.Ridzevskas flautas klases koncerts "Ticība". Koncertā skanēja flautas solo, dueti un ansambļi. Īpašu noskaņu radīja flautu kora priekšnesums, kurā vienlaicīgi muzicēja visas flautas klases audzēknes.
21 Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas Ziemassvētku koncerts Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca 15.12.2019 15.12.2019 Koncertā piedalījās: skolas kamerorķestris, ansambļi un solisti.
22 Koncerts "Ziemassvētkus gaidot…" A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 18.12.2019 18.12.2019 Koncerta dalībnieku vecākus un ciemiņus sagaidīja saksofona ansamblis, atskaņojot Ziemassvētku melodijas. Pirmā uzstāšanās šajā koncertā bija Lauku kapelai, kura šajā mācību gadā pēc ilgāka laika atsākusi savu darbību. Koncertā piedalījās sagatavošanas, jaunāko kora klašu audzēkņi, vijolnieku ansamblis un flautu ansamblis.
23 Koncerts "Ziemassvētki Gārsenes pilī" Gārsenes pils 21.12.2019 21.12.2019 Ziemassvētku koncertā Gārsenes pilī piedalījās A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas un Aknīstes filiāles audzēkņi. Koncertā mūzikas skolas audzēkņi skaitīja dzejoļus, atskaņoja vijoles, flautas, klavieru un saksofona skaņdarbus, dziedāja Ziemassvētku dziesmas. Pēc koncerta visi tika aicināti ekskursijā pa Gārsenes pili.
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 VII Starptautiskais Arvīda Žilinska jauno pianistu konkurss A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 21.02.2020 21.02.2020
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Sumināšanas svētki A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 31.05.2019 31.05.2019 Mūsu skola ik gadu lepojas ar talantīgiem audzēkņiem un īpašu skolotāju saimi. Šajā mācību gadā tika sumināti 62 jaunie talanti un 26 pedagogi. Par svētku muzikālo noformējumu rūpējās mūzikas skolas kora klases absolventi.
2 Kamerorķestra "Maskavas virtuozi" mākslinieka un pedagoga Alekseja Lundina meistarklase “Dažādu laikmetu mūzikas atskaņošanas stilistiskās īpatnības” A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 15.07.2019 15.07.2019 Meistarklasē piedalījās 14 vijoles spēles pedagogi un audzēkņi no Rīgas, Ventspils novada, Kārsavas, Madonas, Balviem un Jēkabpils.
3 Zinību dienas pasākums A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 02.09.2019 02.09.2019 Zinību dienas pasākumā piedalījās 1.klases audzēkņi un viņu vecāki. Ar muzikālu priekšnesumu klātesošos sveica vecāko klašu audzēkņi.
4 Pianistes, mūzikas un pedagoģijas zinātņu doktores Noras Lūses meistarklase "Jauno pianistu kompetences un pedagogu konkurētspējas sekmēšana" A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 25.09.2019 25.09.2019 Meistarklasē piedalījās 58 pedagogi no Gulbenes, Viesītes, Rēzeknes, Ludzas, Maltas, Špoģiem, Varakļāniem, Līvāniem, Pļaviņām, Balviem, Dagdas, Aizkraukles, Daugavpils un Jēkabpils. N.Lūse lasīja lekciju "Objektīvie un subjektīvie jaunā pianista kompetences komponenti" un vadīja meistarklasi "Tipiskais F.Šopēna un F.Lista klavierdarbos", kurā piedalījās 4 mūsu skolas audzēknes.

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Jēkabpils klavieru duets koncertē Valmierā Valmiera 04.03.2019 04.03.2019 Klavieru duets (7., 8. kl.) muzicēja F. Šopēna piemiņai veltītajā koncertā Valmieras Kultūras centrā. Speciāli šim koncertam duetam bija jāsagatavo F. Šopēna jaunības gadu darbs "Variācijas par Venēcijas laivinieka dziesmu" (1826).
2 Koncertiestudējums Dž. B. Pergolēzi "Stabat Mater" Jēkabpils Romas katoļu baznīca 07.04.2019 07.04.2019 Koncertā piedalījās kamerorķestris (stīgu grupa) un solisti.
3 Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas konkursa "Muzicējam kopā ar orķestri" noslēguma koncerts Madonas Kultūras nams 01.05.2019 01.05.2019 Koncertā piedalījās mūsu skolas kamerorķestris un 3. - 8. klašu koris.
4 Koncerts "Dziesmotā diena Saukā" Sauka, Arvīda Žilinska dzimtās mājas "Lejas Arendzāni" 01.06.2019 01.06.2019 Kā ik gadu, mūzikas skolas audzēkņi komponista ģimenei un klausītājiem sniedza koncertu. Šogad koncertā piedalījās zēnu koris, kura izpildījumā skanēja A. Žilinska solo dziesmas un tautas dziesmu apdares.
5 Baznīcu nakts koncerts Jēkabpils Sv. Miķeļa Evaņģēliski luteriskā baznīca 07.06.2019 07.06.2019 Koncertā piedalījās mūzikas skolas kamerorķestris un solisti.
6 XXVII Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki Sigulda 26.07.2019 28.07.2019 Pateicoties ļoti veiksmīgam sniegumam zēnu vokālistu konkursā "Aiviekstes lakstīgalas 2019", žūrijas komisijas priekšsēdētājs Dainis Kalns uzaicināja mūsu skolas 4.kora kl. audzēkni piedalīties Opermūzikas svētku ietvaros rīkotajā Garīgās mūzikas koncertā.
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 XIII Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls "Sudraba zvani" - Jauno dziedātāju konkurss Daugavpils 10.01.2019 13.01.2019 Konkursā kategorijā A4 (meitenes no 13 līdz 16 gadiem) piedalījās: 8.klases audzēkne, kura ieguva I pakāpi (88,75 punkti no 100), 9.klases audzēkne, kura ieguva I pakāpi (91,75 punkti no 100).
2 5.Mazais Augusta Dombrovska konkurss Rīga 25.01.2019 25.01.2019 4.klases audzēkne A grupā (2. - 4.kl.) ieguva 3.vietu.
3 XXIV Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu Izpildītāju konkurss Rīga 26.01.2019 26.01.2019 8.klases audzēknis ieguva speciālbalvu (82.5 punkti no 100). Saskaņā ar konkursa nolikumu 8.klašu audzēkņi konkursā varēja piedalīties ārpus konkursa.
4 II Latgales jauno vijolnieku konkurss Ludza 07.02.2019 07.02.2019 Mūsu skolu pārstāvēja: II vecuma grupā (4.-5.kl.) 4. kl. audzēkne - 2. vieta; III vecuma grupā (6.-9.kl.) 9. kl. audzēkne - 2. vieta.
5 III Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss "Naujene WIND 2019" Daugavpils 28.02.2019 28.02.2019 Konkursā piedalījās 6 audzēkņi: 1.grupā (1.klase) trīs audzēkņi (flautas sp., saksofona sp.) - divas 2.vietas, atzinība. 2.grupā (2.-4.klase) trīs audzēkņi (klarnetes sp., saksofona sp.) - 1.vieta, divas 2.vietas.
6 Solfedžo un mūzikas teorijas konkurss Iecava 28.02.2019 28.02.2019 Konkursā piedalījās 7.klases un 8.klases komandas. 8.klases komandai - 2.vieta.
7 IX Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss Rīgā 09.03.2019 09.03.2019 Konkursā piedalījās 4 audzēknes: 4.grupā (7.-9.kl.) 8.klases audzēknei 2. vieta un specbalva par Jāņa Mediņa skaņdarba labāko atskaņojumu; 3.grupā (5.-6.kl.) 5.klases audzēknei 2. vieta; 2.grupā (3.-4.kl.) piedalījās divas audzēknes – 3. vieta, Atzinība.
8 II Starptautiskais konkurss "Muzikālie zēni" Klaipēda (Lietuva) 22.03.2019 22.03.2019 Konkursā piedalījās 2 audzēkņi: 1.klavieru kl. audzēknim A1 grupā 3.vieta; 2.klavieru kl. audzēknim A2 grupā Atzinība.
9 Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles konkurss "VENTUS MUSICALE 2019" Viļņa (Lietuva) 29.03.2019 29.03.2019 Saksofona spēles 1.klases audzēknis A grupā saņēma Atzinību.
10 XVII starptautiskais akordeonistu - solistu konkurss "Naujene 2019" Daugavpils 01.04.2019 01.04.2019 2.klases audzēkne 1.-4.klašu kategorijā ieguva 3.vietu.
11 XIV Latgales Jauno pianistu konkurss Balvos Balvi 05.04.2019 05.04.2019 Divas 3.kl. audzēknes 2. - 3. klašu grupā saņēma Diplomu. 4. - 5. klašu grupā 5.kl. audzēknei - 2.vieta un 4.kl. audzēknei - 3.vieta. 6. - 8. klašu grupā 7.kl. audzēknei - 3.vieta un 8.kl. audzēknei - 2.vieta.
12 X Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss "VIVA LA MUSICA" Daugavpils 11.04.2019 11.04.2019 B grupā (11-13 gadi) 5.kl. audzēkne ieguva 2.vietu un 6.kl. audzēkne - 3.vietu.
13 XIII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss Līvāni 13.04.2019 13.04.2019 A grupā 2.kl. audzēkne ieguva 2.vietu, B grupā 3.kl. audzēknes ieguva 2. un 3.vietu, C grupā 4.kl. audzēknes ieguva 3.vietu un Atzinību.
14 XXIV Starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Sigulda 2019" Sigulda 21.04.2019 22.04.2019 A grupā 2.vietu ieguva 5.kl. audzēkne, B grupā 2.vietu - 8.kl. audzēkne.
15 IX Starptautiskai vokālās mūzikas konkurss "Lekime dainu sparnais" Rokišķi (Lietuva) 25.04.2019 25.04.2019 Laureāta diploms B grupā 4.kl. audzēknei; Laureāta diploms C grupā 4.kl. audzēknim.
16 Jānim Zāberam veltīts zēnu vokālistu konkurss "Aiviekstes lakstīgalas 2019" Lubānas novada Meirānu Kalpaka pamatskola 27.04.2019 27.04.2019 Galveno balvu (vecuma grupā 9 - 11 gadi) ieguva 4.kl. audzēknis un 2.vietu (vecuma grupā 6 - 8 gadi) ieguva 2.kl. audzēknis.
17 III Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem Ulbroka 08.05.2019 08.05.2019 4.kl. audzēkne 2.grupā (12-13 g.) ieguva 3.vietu.
18 XX Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss "Jūrmala 2019" koka pūšaminstrumentu specialitātē Jūrmala 09.05.2019 09.05.2019 5.kl. audzēkne A grupā (10-12 g.) ieguva 3.vietu.
19 IX Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem "Ozolnieki 2019" Ozolnieki 10.05.2019 10.05.2019 Saksofona sp. 3.kl. audzēknis 2.grupā (12-13 g.) ieguva 2.vietu. Klarnetes sp. 4.kl. audzēkne 3.grupā (14 g. un vecāki) ieguva 2.vietu.
20 Latvijas mūzikas skolu XVI Jauno vokālistu konkurss "Dziedu Dievmātei" Aglona 15.05.2019 15.05.2019 9.kl. audzēkne C grupā (14-15 g.) ieguva 1.vietu.
21 8.Rīgas Starptautiskais jauno pianistu konkurss Rīga 12.10.2019 15.10.2019 II vietu senioru D grupā (13-18 gadi) ieguva 8., 9. klases klavieru duets.
22 IV Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani, tēvu zeme!” Ilūkste 17.10.2019 17.10.2019 A grupā (7 – 10 gadi) Aknīstes filiāles 3.kl. audzēknim - 1.vieta un 4.kl. audzēknim - 3.vieta.
23 III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss “Sudraba flauta” Ogre 23.10.2019 25.10.2019 Konkursā Junioru grupā 1.vietu ieguva 2.kl. audzēkne, 2.grupā Diplomu saņēma 6.kl. audzēkne.
24 16. Bērnu un jauniešu vokālistu konkurss «Putnu bērni 2019» Rīga 23.11.2019 30.11.2019 B grupā, kategorijā - Dziedātāji piedalījās divi 5. kora klases audzēkņi.
25 XV Starptautiskā Pētera Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss Koknese 07.12.2019 07.12.2019 Solo kategorijā A grupā 1. vietu ieguva 3,klases audzēkne, kura saņēma arī vienu no Lietuvas pārstāves žūrijā Vaivas Purlytes dāvātām specbalvām un Diplomu saņēma 2.klases audzēknis, kurš konkursā piedalījās pirmo reizi. C grupā 2. vietu ieguva 7.klases audzēkne. Teicamu sniegumu parādīja arī abi B grupas dueti - ieguva 1. vietu un 2. vietu.
26 V Starptautiskais pianistu – zēnu konkurss klavierspēlē "Spēlē zēni!' Rīga 07.12.2019 07.12.2019 Konkursā piedalījās divi mūsu skolas audzēkņi. Diplomu A grupā (6 – 8 gadi) saņēma 2.klases audzēknis.
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Latgales mūzikas un mākslas skolu stīgu instrumentu nodaļas (lociņinstrumenti) audzēkņu - solistu un ansambļu festivāls "Pavasara stīgas 2019" Līvāni 06.03.2019 06.03.2019 Festivālā piedalījās 5 vijoles spēles audzēkņi, 2 čella spēles audzēkņi un trio.
2 IV Latgales reģiona jauno pianistu festivāls Daugavpils 27.03.2019 27.03.2019 Festivālā piedalījās 2 audzēkņi (1.klase, 2.klase)
3 Izglītības un zinātnes ministres I.Šuplinskas vizīte Jēkabpilī Jēkabpils 10.04.2019 10.04.2019 Darba vizītē Jēkabpilī ministre apmeklēja arī A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolu, kur apskatīja komponista A.Žilinska piemiņas ekspozīciju un noklausījās audzēkņu koncertu.
4 Vasaras nometne bērnu mūzikas skolas audzēkņiem "Daba pilna mūzikas" Barkava, Madonas novads 28.07.2019 03.08.2019 Vasaras nometnē piedalījās deviņi mūsu skolas audzēkņi un divas vokālās pedagoģes, kuras vadīja meistarklases un strādāja ar mūzikas skolu audzēkņiem.
5 Zinību dienas pasākums Jēkabpils Mākslas skolā Jēkabpils Mākslas skola 02.09.2019 02.09.2019 Jēkabpils mākslas skolas Zinību dienas pasākumā ar muzikālu priekšnesumu piedalījās mūsu skolas kora klases audzēknes.
6 Koncerts PII "Ābelīte" Sala, Salas nov. 04.10.2019 04.10.2019 Kora klases audzēkņi tika uzaicināti sniegt koncertu veltītu Skolotāju dienai PII darbiniekiem un audzēkņiem.
7 “Kamermūzikas dienas Pļaviņās 2019” Festivāls “Muzicē bērni!” Pļaviņu novada kultūras centrs 18.10.2019 18.10.2019 Festivālā piedalījās mūsu skolas klavieru duets (8., 9.kl.) un ansamblis "Flautu laumiņas".

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Orķestris Stīgu instrumenti A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas kamerorķestris 23 Mārtiņš Bergs
Orķestris Pūšaminstrumenti Pūtēju orķestris 25 Jānis Briška
Ansamblis Pūšaminstrumenti Saksofonu ansamblis 7 Jānis Briška
Ansamblis Pūšaminstrumenti Flautu ansamblis 4 Olga Ridzevska
Ansamblis Sitaminstrumenti Sitaminstrumentu ansamblis 9 Anželika Orlova
Lauku kapela Jaukts Lauku kapela 13 Silvija Slavika
Ansamblis Klavieres Klavieru ansamblis 8., 9.kl. (darbojas no 2013./2014.m.g.) 2 Antra Korņejeva
Ansamblis Klavieres Klavieru ansamblis 4., 5.kl. (darbojas no 2018./2019.m.g.) 2 Antra Korņejeva
Ansamblis Klavieres Klavieru ansamblis 4.kl. (darbojas no 2018./2019.m.g.) 2 Antra Korņejeva
Vokālais ansamblis 1. - 2. klases ansamblis 12 Diāna Austra Vaice
Vokālais ansamblis Aknīstes filiāles 1. - 2. klases ansamblis 9 Madara Ozoliņa
Koris 3. - 8. klašu koris 30 Diāna Austra Vaice
Vokālais ansamblis Zēnu ansamblis 14 Agnese Levinska; Agnese Grudinska
Vokālais ansamblis Aknīstes filiāles 3. - 8. klašu ansamblis 14 Anita Cinkmane