Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Jāņkalna iela 38, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Vadītājs/ direktors:

Gunta Boša

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Gunta BOŠA 64381440 26137177 @
Lietvede Ingūna APSE 64381440 26137177 @
Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
www.aluksne.lv

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4476902334

Dibinātājs:

Alūksnes novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Jāņkalna iela 38, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Pasta adrese:

Jāņkalna iela 38, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

224

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās vidējās izglītības programmās:

0

Apraksts

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Alūksnes Mūzikas skola savu darbību uzsāk 1945. gada 15. oktobrī, Alūksnes pilsētas vidusskolas ēkā, Ernsta Glika ielā 10. Skolas atklāšanas svinīgais akts notika 18. novembrī, Alūksnes pilsētas vidusskolas zālē. 1963. gada februārī skolai tiek piešķirta ēka Strādnieku (tagad Tirgotāju) ielā 3. Ar 1992./1993. mācību gadu skola klāt pamatēkai (Tirgotāju ielā 3) iegūst papildus mācību klases (6) Dārza ielā 8A, ēkas II stāvā. Ar 2007. gada martu tiek iedalītas papildus vēl divas mācību telpas ēkas Dārza ielā 8A I stāvā. Ar 2011. gada 1. septembri skola maina atrašanās vietu uz savu tagadējo adresi - Jāņkalna ielā 38, Alūksnē.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Starptautiskais pūšam- instrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene WIND 2018”Daugavpilī 01.03.2018 01.03.2018 I vieta (2) – Deivids Struckis, Tīna Sloģe; II vieta (2) – Elīna Strazda, Deivids Miķelsons; III vieta (2) - Linda Čemisova, Konstantīns Sokura
2. V Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno mūziķu konkurss Siguldas Mākslu skolā Baltais flīģelis 14.03.2018 14.03.2018 Atzinības raksts (1) Ance Poļaka
3. Kārļa Štrāla XIX starptautiskais konkurss Jaunais flautists 19.04.2018 19.04.2018 Pateicība (1) Tīna Sloģe
4. Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle Valsts konkursa II kārta Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā 18.01.2018 19.01.2018 Uz III kārtu izvirzīti 2 dalībnieki: III vieta (2) - Klaudija Kļava – Būmane, Rihards Bumbišs
5. Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle Valsts konkursa III kārta Rīgā, Augusta Dombrovska mūzikas skolā 06.02.2018 07.02.2018 Pateicība: Klaudija Kļava – Būmane, Rihards Bumbišs
6. XXIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss Rīgā, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 26.01.2018 28.01.2018 III vieta: Deivids Miķelsons, Deivids Struckis Diploms (2) Artis Eisaks, Pauls Stradiņš
7. Vidzemes reģiona izglītības iestāžu pūtēju orķestru skate Madonā 02.03.2018 02.03.2018 Diploms, I pakāpe
8. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skate Ogrē pūtēju orķestriem 10.03.2018 11.03.2018 II vieta
9. Sitaminstrumentu spēles ansambļu konkursws – festivāls Amber Percussion III Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā 31.03.2018 31.03.2018 III vieta
10. Jauno vijolnieku, altistu, čellistu konkurss Baltijas valstīm 100 Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā 13.04.2018 13.04.2018 Atzinība (1) 4.– 6. klašu vijolnieku ansamblis
11. IV Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss “Rojas ritmi 2018” Rojā 14.04.2018 14.04.2018 Diploms par iegūto III vietu Sitaminstrumentu ansamblim
12. XII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā 14.04.2018 14.04.2018 Atzinība (1) Lelde Kaktiņa
13. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Koklētāju ansambļu skate Rīgā, Kultūras pilī Ziemeļblāzma 15.04.2018 15.04.2018 Diploms, II pakāpe
14. IV Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss Salacgrīvas novada Mūzikas skolā 27.04.2018 27.04.2018 II vieta - Deivids Struckis, Tīna Sloģe
15. Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss No baroka līdz rokam Cesvaines vidusskolā 24.02.2018 24.02.2018 Diploms, II pakāpe
16. VII Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolu jauno izpildītāju konkurss Gaujienā 07.03.2018 07.03.2018 I vieta (2)- S. Bērziņa, E. Ēvele II vieta (2) – A. Poļaka, L. Kaktiņa III vieta (1)- E. B. Garā Atzinība (3) – K. Elstiņš, A. Rozenbergs, N. Semjonovs
17. XXIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursa noslēguma koncerts Bravo bravissimo Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā 04.03.2018 III vieta (2) Diploms (2) Dalībnieki: Deivids Miķelsons, Deivids Struckis, Artis Eisaks
18. IV jauno pianistu festivāls “Debija 2018” Rīgā, Juglas Mūzikas skolā 21.03.2018 21.03.2018 Pateicība (2) Dalībnieki: Ance Poļaka, Santa Bērziņa, Kalvis Serdants, Ēriks Dubovskis.
19. Jaunrades konkurss “Skaņu raksti Ādažos”, Ādažu Mākslas un mūzikas skolā 23.03.2018 23.03.2018 Atzinība (1) Žanete Spirka
20. XXVIII Vidzemes jauniešu kamerorķestru festivāls Salacgrīvā 29.04.2018 29.04.2018 No Alūksnes Mūzikas skolas 2 dalībnieki (Klaudija Kļava – Būmane, Rihards Bumbišs;
21. Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju – konkursa dalībnieku KONCERTS (Ceļu pārvaldes zālē) 22.01.2018 22.01.2018 Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi
22. Koncerts pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” 14.02.2018 14.02.2018 Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi
23. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Koklētāju ansambļu koncerts “Pastāsti man, vecmāmiņ…” Madonas Kultūras centrā 09.03.2018 09.03.2018 Pateicība (LNKC) 6 dalībnieki, vadītāja Inga Kalniņa
24. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts koncerts Alūksnes novada vidusskolā 25.03.2018 25.03.2018 Kora klases vokālais ansamblis, koklētāju ansamblis, individuālie izpildītāji (7 audzēkņi)
25. E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra jubilejas koncerts “Krāsainā skaņu pasaule 65 gadu garumā” 31.03.2018 31.03.2018 Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles audzēkņi, absolventi – E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas p/o dalībnieki (45). Vadītājs S. Līviņš
26. Vidzemes reģiona Mūzikas skolu pūšaminstrumentu nodaļu vecāko klašu audzēkņu KONCERTS Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 10.04.2018 10.04.2018 3 audzēkņi - Marta Paegle, Nikola Stricka, Deivids Miķelsons. 6 pedagogi (Rita Bogdanova, Aiva Grosa, Sarmīte Kubuliņa, Santa Kļava – Būmane, Zigmārs Krūmiņš, Sandors Līviņš).
27. Pierobežu melodijas un ritmi Igaunijas simtgadē (Misso, Igaunija) 24.02.2018 24.02.2018 Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi
28. Klavierspēles duetu un sitaminstrumentu spēles ansambļu KONCERTS (Ceļu pārvaldes zālē) 29.03.2018 29.03.2018 Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi
29. Muzikālā pēcpusdiena Caur Latvijas novadiem skanot…(Ceļu pārvaldes zālē) 19.04.2018 19.04.2018 Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi
30. Vidzemes reģiona profesionālās ievirzes izglītības programmas Tautiņ instrumentu spēle – Klavierspēle pedagogu metodiskā diena un vecāko klašu audzēkņu koncerts Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā 20.04.2018 20.04.2018 2 audzēkņi (Žanete Spirka, Lelde Kaktiņa) Pedagogi: Lāsma Cunska, Inita Čerbikova
31. KONCERTS Kad pavasaris par mūzika top…(Kultūras centra Lielajā zālē) 26.04.2018 26.04.2018 Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi
32. Ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu organizētās Mērnas Kleitones (Myrna Clayton) un džeza grupas meistarklases Ceļu pārvaldes zālē 18.05.2018 18.05.2018 Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi
33. Garīgās mūzikas koncerts “Dievs, svētī Latviju” Alūksnes ev. lut. baznīcā 19.05.2018 19.05.2018 Vijolnieku ansamblis Ped. I. Petrikalne, k-cm. Ilva Liepiņa
34. “Muzeju nakts” Alūksnes novadpētniecības muzejā 19.05.2018 19.05.2018 Alūksnes MS audzēkņu un absolventu Vijolnieku ansamblis Ped. I. Petrikalne
35. “Skanīgais ziedonis” Apes senioru klubā “Tandēms” 22.05.2018 22.05.2018 Piedalās Alūksnes Mūzikas skolas Apes mācību punkta audzēkņi un pedagogi
36. 70. izlaiduma KONCERTS Alūksnes Kultūras centrā 26.05.2018 26.05.2018 Skolas absolventi (19), pedagogi
37. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku gājiens 01.07.2018 01.07.2018 Alūksnes Mūzikas skolas koklētāju ansamblis, 8 dalībnieki, vadītāja Inga Kalniņa Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles audzēkņi – E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas p/o dalībnieki (45). Vadītājs S. Līviņš
38. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Kokļu mūzikas koncerts “Stīgo brālīt, stīgo māsiņ” Dailes teātrī 05.07.2018 05.07.2018 Pateicība (LNKC) Alūksnes Mūzikas skolas koklētāju ansamblis 8 dalībnieki, vadītāja Inga Kalniņa
39. Pūtēju orķestru Dižkoncerts Esplanādē 06.07.2018 06.07.2018 Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles audzēkņi – E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas p/o dalībnieki (45). Vadītājs S. Līviņš
40. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Noslēguma koncerts “Zvaigžņu ceļā” 08.07.2018 08.07.2018 Alūksnes Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles audzēkņi – E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas p/o dalībnieki (45). Vadītājs S. Līviņš
41. Koncerts – festivāls “Mūzika bez robežām” Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē 25.10.2018 25.10.2018 Piedalās studenti un skolēni no Maskavas, Tveras, Čitas, Minskas, Baškortostānas, Dagestānas, Latvijas un Alūksnes Mūzikas skolas (13 dalībnieki, 7 pedagogi)
42. Mācību koncertbrauciens - ekskursija skolas audzēkņiem "Rīts ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri" Rīgā, Lielajā Ģildē. Programmā P. Vasks Musica apassionata, P. Čaikovska Patētiskā simfonija 18.10.2018 18.10.2018 Alūksnes Mūzikas audzēkņi (20 dalībnieki ) un pedagogi.
43. Dalība Alūksnes novada vidusskolas Latvijas 100 - gadei veltītā koncertā Alūksnes Kultūras centrā. 16.11.2018 Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi ( 10 dalībnieki) un pedagogi.
44. Koncertprogramma veltīta Latvijas 100. dzimšanas dienai Ilzenes SKIM centrā "Dailes" 17.11.2018 Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi ( 8 dalībnieki) un pedagogi.
45. Muzikālā pēcpusdiena "Trīs māsas simtgades skaņās" Alūksnes Ceļu pārvaldes zālē. 22.11.2018 Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi (45 dalībnieki) un pedagogi.
46. Ziemeļvalstu literatūras nedēļas atklāšana E. Glika Aluksnes Valsts ģimnāzijā 22.11.2018 Vijolnieku ansamblis un solisti.
47. Alūksnes Mūzikas skolas koncerts "Ar gaismu mūzika lai nāk"Apes Tautas namā. 13.12.2018 Apes mācību punkta audzēkņi (35 dalībnieki) un pedagogi.
48. Koncertprogramma Igaunijas Nacionālā muzeja (Tartu) delegācijas dalībniekiem Alūksnes Ceļu pārvaldes zālē. 14.12.2018 Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi (20 dalībnieki) un pedagogi
49. Vijoļspēles klases audzēkņu KONCERTS Smiltenes tehnikuma Alsviķu arodskolā 21.12.2018 Alūksnes Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis un Vijoļspēles klases audzēkņi. Ped I. Petrikalne k-cm. Ilze Kangsepa.
50. Alūksnes Mūzikas skolas jaunākās grupas pūtēju orķestra KONCERTS kopā ar Rīgas Skolēnu pils pūtēju orķestri Alūksnes Novada vidusskolā. 14.12.2018 Piedalās Alūksnes Mūzikas skolas pūtēju orķestra jaunākā grupa (Diriģentrs S. S. Līviņš), Rīgas skolēnu pils pūtēju orķestris (Diriģents Jānis Grahoļskis).
51. KONCERTS "Tā Ziemassvētki skaņās mirdz" Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē. 21.12.2018 Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi (90 dalībnieki) un pedagogi
52. Koncerts Vidzemes koncertzālē "Cēsis" "Vidzemes talanti Latvijas simtgadei." Vidzemes kamerorķestris, solisti. Mākslinieciskais vadītājs un diriģents A. Veismanis. 02.09.2018 Piedalās Klaudija Kļava - Būmane (vijole), Tīna Sloģe (flauta).

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka, ekspluatācijas uzsākšanas gads pēc renovācijas 2009. Pašvaldības īpašums
Saimniecības ēka Pašvaldības īpašums 1987

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 17 296 Labs
Darbnīcas 0
Bibliotēkas telpas 0
Citas telpas 7 Labs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Alūksnes Ceļu pārvaldes zāle 280 120 Labs Apmierinošas Stacionāra Īrēta
Zālē iespējamas šādas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Vokālais ansamblis 3. - 8. klašu vokālais ansamblis 6 Ingrīda Pilskalne
Ansamblis Stīgu instrumenti 4. - 6. klašu vijolnieku ansamblis 3 Dace Grise
Ansamblis Stīgu instrumenti 2. - 4. klašu vijolnieku ansamblis 3 Inese Petrikalne
Ansamblis Stīgu instrumenti 5. - 8. klašu vijolnieku ansamblis 5 Inese Petrikalne
Ansamblis Kokle Skolas absolventu koklētāju ansamblis 6 Inga Kalniņa
Ansamblis Sitaminstrumenti 2. - 3. klašu Sitaminstrumentu ansamblis 7 Mārcis Kalniņš
Ansamblis Sitaminstrumenti 4. - 6. klašu Sitaminstrumentu ansamblis 6 Mārcis Kalniņš
Ansamblis Akordeons Akordeonistu ansamblis 4 Alfs Kitlis
Ansamblis Pūšaminstrumenti Metālpūšaminstrumentu ansamblis 3 Zigmārs Krūmiņš
Ansamblis Pūšaminstrumenti Flautu trio 3 Sarmīte Kubuliņa
Orķestris Pūšaminstrumenti Jaunāko klašu audzēkņu pūtēju orķestris 40 Sandors Saulvedis Līviņš