Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Jāņkalna iela 38, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Vadītājs/ direktors:

Gunta Boša

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Gunta BOŠA 64381440 26137177 @
Lietvede Ingūna APSE 64381440 26137177 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
www.aluksne.lv

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4476902334

Dibinātājs:

Alūksnes novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Jāņkalna iela 38, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Pasta adrese:

Jāņkalna iela 38, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

209

Apraksts

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Alūksnes Mūzikas skola savu darbību uzsāk 1945. gada 15. oktobrī, Alūksnes pilsētas vidusskolas ēkā, Ernsta Glika ielā 10. Skolas atklāšanas svinīgais akts notika 18. novembrī, Alūksnes pilsētas vidusskolas zālē. 1963. gada februārī skolai tiek piešķirta ēka Strādnieku (tagad Tirgotāju) ielā 3. Ar 1992./1993. mācību gadu skola klāt pamatēkai (Tirgotāju ielā 3) iegūst papildus mācību klases (6) Dārza ielā 8A, ēkas II stāvā. Ar 2007. gada martu tiek iedalītas papildus vēl divas mācību telpas ēkas Dārza ielā 8A I stāvā. Ar 2011. gada 1. septembri skola maina atrašanās vietu uz savu tagadējo adresi - Jāņkalna ielā 38, Alūksnē.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 KONCERTS pirmsskolas izglītības iestādē "Pienenīte" Pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte" 14.02.2019 Dalībnieki: Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi, pedagogi
2 Klavierspēles ansambļu KONCERTS Alūksnes Ceļu pārvaldes zāle 18.04.2019 Piedalās Klavierspēles klases audzēkņi.
3 J. Norviļa Madonas Mūzikas skolas simfoniskā orķestra solistu KONCERTS _Muzicējam kopā ar orķestri_ Alūksnes ceļu pārvaldes zālē 26.04.2019 Piedalās J. Norviļa Madonas Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi
4 Pavasara KONCERTS Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē 30.04.2019 Piedalās Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un Starptautisko un republikas konkursu laureāti
5 Skolas 71. izlaiduma KONCERTS Alūksnes Kultūras centra Lielā zāle 24.05.2019 Skolas absolventi un pedagogi.
6 Alūksnes Mūzikas skolas Jaunāko klašu audzēkņu koncerts no cikla "Ceļā uz Ziemassvētkiem" Alūksnes ceļu pārvaldes zālē 06.12.2019 Jaunāko klašu audzēkņi
7 Alūksnes Mūzikas skolas vidējo klašu audzēkņu koncerts no cikla "Ceļā uz Ziemassvētkiem" Alūksnes ceļu pārvaldes zālē 12.12.2019 Vidējo klašu audzēkņi
8 Alūksnes Mūzikas skolas Apes mācību klašu klašu audzēkņu koncerts "Ceļā uz Ziemassvētkiem" Apes Tautas namā 12.12.2019 Alūksnes Mūzikas skolas Apes mācību klašu audzēkņi
9 Alūksnes Mūzikas skolas vecāko klašu audzēkņu koncerts no cikla "Ceļā uz Ziemassvētkiem" Alūksnes ceļu pārvaldes zālē 16.12.2019 Vecāko klašu audzēkņi
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Muzikālā pēcpusdiena "Fantastikas tēli mūzikā" Alūksnes Ceļu pārvaldes zāle. 28.03.2019
2 Rīgas Saksofonu kvarteta meistarklašu koncertu cikls "Nāc, muzicēsim kopā!" Meistarklašu norise - Alūksnes Mūzikas skolā. Koncerts Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē. 01.04.2019 Alūksnes Mūzikas skolā tika vadītas meistarklases jaunajiem Alūksnes, Smiltenes un Valkas mūzikas skolu saksofonistiem. Meistarklašu turpinājumā sekoja koncerts, kas jauniešus iepazīstināja ar plašākām saksofona spēles iespējām un repertuāru.
3 Muzikālā pēcpusdiena "Baroka noskaņās..." Alūksnes Ceļu pārvaldes zālē 22.11.2019 Piedalās skolas audzēkņi, pedagogi
4 Mācību ekskursija un H. Brauna fonda organizētā Ziemassvētku labdarības koncerta "Rotaļlietu simfonija" apmeklējums Rīgā, Lielajā Ģildē 16.12.2019 Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi (Dalībnieki -18)

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Koncerts veltīts Barikāžu aizstāvju piemiņas dienai Alūksnē, Alūksnes Kultūras centrā 30.01.2019 Piedalās Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi
2 Koncerts Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības izlaidumā Alsviķos, Alsviķu Kultūras namā 28.06.2019 Piedalās skolas Vijolnieku ansamblis (Vadītāja I. Petrikalne)
3 Koncerts Latvijas Valsts universitātes Alūksnes filiāles izlaidumā Latvijas Valsts universitātes Alūksnes filiāles zālē. 11.01.2019 Piedalās pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņi.
4 Austrumlatvijas reģiona koklētāju ansambļu KONCERTS "Kokle skan dvēselē." Veltījums komponistam Vilnim Salakam 80 gadu jubilejā. Valmierā, Valmieras Kultūras centrā 17.04.2019 Piedalās Alūksnes Mūzikas skolas koklētāju ansamblis (vadītāja I. Kalniņa).
5 KONCERTS "Vidzemes talanti Latvijai" Koncertzālē "Cēsis" 01.09.2019 Dalībnieki (2)
6 Leģendu nakts Alūksnes Jaunajā pilī un muzejā 26.10.2019 Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi
7 V Kokļu mūzikas festivāls "GAISMAS CEĻĀ" Cesvainē, Cesvaines pamatskolā 07.12.2019 Alūksnes Mūzikas skolas koklētāju ansamblis (Vadītāja I. Kalniņa)
8 Konkursa-koncertcikla "Talants Latvijai" 29.sezonas atklāšanas koncerts "VERBA NOVUM" ar J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas kamerorķestra piedalīšanos (dir. N. Dreģis). Rīgas Latviešu biedrības Lielajā zālē 15.12.2019 Dalībnieki (2)
9 Ziemassvētku labdarības koncerts "Rotaļlietu simfonija". Organizē H. Brauna fonds Rīgā, Lielās Ģildes koncertzālē 16.12.2019 Dalībnieki (1)
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 XXIV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss Rīgā, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 25.01.2019 II vieta (1) Laureāta Diploms (1)
2 Jautrītei Putniņai veltītais Starptautiskais jauno pianistu konkurss Valmierā, Valmieras Kultūras centrā 30.01.2019 Dalībnieki (1)
3 Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss "Naujene WIND 2019" Daugavpils, Daugavpils universitātē 01.03.2019 I vieta (2) II vieta (1) III vieta (5) Diploms (1)
4 Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls - konkursa "No baroka līdz rokam" pusfināls Valmieŗā, Valmieras Kultūras centrā 21.02.2019 Diploms (1) I pakāpe Jaunāko klašu sitaminstrumentu ansamblis (6 dalībnieki) izvirzīts uz finālu Rīgā
5 Konkursa - koncertcikla "Talants Latvijai" pusfināls Rīgā, Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē 03.03.2019 Dalībnieki (10) Izvirzīti uz finālu 7 dalībnieki.
6 Stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu ansambļu konkurss "Rīgas stīgas 2019" Rīgā, P. Jurjāna mūzikas skolā 01.03.2019 I vieta (vijolnieku ansamblis, 6 dalībnieki)
7 Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls - konkursa "No baroka līdz rokam" pusfināls Cesvainē, Cesvaines pamatskolā 23.02.2019 Diploms (1) I pakāpe Vecāko klašu sitaminstrumentu ansamblis (6 dalībnieki) izvirzīts uz finālu Rīgā
8 Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls - konkursa "No baroka līdz rokam" fināls Rīgā, Rīgas Skolēnu pilī 23.03.2019 Diploms (2) I pakāpe Jaunāko klašu un vecāko klašu Sitaminstrumentu ansambļi (12 dalībnieki)
9 Jauno vijolnieku, altistu, čellistu konkurss "XX gadsimta klasika" Bolderājas Mūzikas un mākslas skola 29.03.2019 III vieta (1) Dalībnieki (6)
10 VIII Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolu jauno izpildītāju konkurss Gaujiena, Gaujienas Mūzikas un mākslas skola 06.03.2019 Dalībnieki (13) I vieta (2) II vieta (2) III vieta (1) Atzinība (4)
11 V. Nartiša jauniešu atbalsta programmas un mūzikas veikala NartissLV konkurss "Misiņa pavēlnieks" 2019 fināls Ogres Mūzikas skola 25.04.2019 I vieta (1)
12 V Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss Salacgrīvas novada Mūzikas skola 26.04.2019 II vieta (2) Atzinība (1)
13 Konkursa - koncertcikla "Talants Latvijai" fināls 12.05.2019 I vieta (2) II vieta (1) III vieta (1) Atzinība (1)
14 XXIV Starptautiskais mūziķu konkurss "Sigulda 2019" Siguldas Mākslu skola "Baltais flīģelis" 21.05.2019 22.05.2019 III vieta (1) Diploms (1)
15 III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss "Sudraba flauta" Ogres Mūzikas skola 24.10.2019 24.10.2019 II vieta (1) Dalībnieki (3)
16 VIII Rīgas Starptautiskais jauno pianistu konkurss Rīgā, Mazajā Ģildē 13.10.2019 Diploms (1)
17 Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss "KAUNAS SONORUM" Kauņā (Lietuva) Kauņas sakrālās mūzikas skola 03.12.2019 04.12.2019 Laureāta Diploms, III vieta (1)
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Vidzemes reģiona profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle pedagogu metodiskā diena un vecāko klašu audzēkņu koncerts A. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola 24.04.2019 Dalībnieki (1)
2 XXIV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursa Noslēguma koncerts "Bravo bravissimo" un apbalvošanas ceremonija Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā 10.03.2019 III vieta (1) Diploms (1)
3 Konkursa - koncertcikla "Talants Latvijai" apbalvošanas ceremonija Rīgā, Rīgas Latviešu biedrības namā 01.06.2019 Iegūta Arnolda Skrides balva - EUR 2000,- I vieta (2) II vieta (1) III vieta (1) Atzinība (1)
4 Piemiņas pasākums komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā. Alūksnē, skvērā pie Mātes tēla. 14.06.2019 Skolas koklētāju ansamblis. Pedagogs I. Kalniņa.

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Vokālais ansamblis 3. - 8. klašu vokālais ansamblis 6 Ingrīda Pilskalne
Ansamblis Stīgu instrumenti 4. - 8. klašu vijolnieku ansamblis 3 Inese Petrikalne
Ansamblis Kokle Skolas absolventu koklētāju ansamblis 6 Inga Kalniņa
Ansamblis Sitaminstrumenti 3 - 4. klašu Sitaminstrumentu ansamblis 7 Mārcis Kalniņš
Ansamblis Sitaminstrumenti 5. - 7*. klašu Sitaminstrumentu ansamblis 6 Mārcis Kalniņš
Ansamblis Akordeons Akordeonistu ansamblis 4 Alfs Kitlis
Orķestris Pūšaminstrumenti Jaunāko klašu audzēkņu pūtēju orķestris 40 Sandors Saulvedis Līviņš
Ansamblis Kokle Jaunāko klašu koklētāju ansamblis 4 Inga Kalniņa