Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Ojāra Vācieša iela 2, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Vadītājs/ direktors:

Ojārs Vēliņš

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Ojārs Vēliņš 64322433 29298964 @
Lietvede Rita Balane 64322433 29177702 @
Direktora vietniece izglītības jomā Anda Plauma 64322433 26323341 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

1990

Dibinātājs:

Alūksnes novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Ojāra Vācieša iela 2, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Pasta adrese:

Ojāra Vācieša iela 2, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Darbība:

Nodrošināt pamatzināšanu un pamata prasmju apguvi un tās pieejamību kultūrizglītībā un mākslā Alūksnes novada sabiedrībai un visiem interesentiem (pirmsskolas, sākumskolas , pamatskolas, vidusskolas vecuma bērniem un jauniešiem, pieaugušajiem visa mūža garumā, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) ar profesionālās ievirzes, interešu, tālākizglītības un mūžizglītības programmu realizāciju, izstāžu un radošo darbnīcu darbību, kursu vadīšanu, individuālo konsultāciju sniegšanu, pilsētas, novada , valsts un starptautisku radošu projektu organizēšanu un realizēšanu.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi (skaits):
Pašu pasākumi 2020.gada janvāris-augusts 2020.gada septembris-decembris
Izstādes 3 2
Informācija par iestādes rīkotajiem pasākumiem:

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Izglītības iestādes dalība citu rīkotajos pasākumos (skaits):
Citu pasākumi 2020.gada janvāris-augusts 2020.gada septembris-decembris
Konkursi 3