Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Ojāra Vācieša iela 2, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Vadītājs/ direktors:

Ojārs Vēliņš

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktors Ojārs Vēliņš 64322433 29298964 @
lietvede Rita Balane 64322433 29177702 @
direktora vietniece izglītības jomā Anda Plauma 64322433 26323341 @
Informācija citās internetvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4475902237

Reģistrācijas datums:

14.03.2014

Dibinātājs:

Alūksnes novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Ojāra Vācieša iela 2, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Pasta adrese:

Ojāra Vācieša iela 2, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

100

Apraksts

Dibināšanas gads:

1990

Sākums:

1990.gadā Ojārs un Anita Vēliņi , pateicoties Alūksnes rajona padomes Izglītības pārvaldes vadītāja Aleksandra Meirāna atbalstam izveido Alūksnes Mākslas un amatu skolu, kura savu mājvietu iegūst Alūksnes Jaunās pils telpās. Alūksnes rajona padomes lēmums par skola dibināšanu stājas spēkā 1990. gada 20.septembrī.

Misija:

Alūksnes Mākslas skolai tapt par visa Alūksnes novada kultūrizglītības centru, kas pieejams plašai sabiedrībai, izglītot to un veidot tās vērtīborientāciju, kas balstīta uz sava novada, Latvijas un Eiropas kultūrvēsturiskajām tradīcijām.

Darbība:

Nodrošināt pamatzināšanu un pamata prasmju apguvi un tās pieejamību kultūrizglītībā un mākslā Alūksnes novada sabiedrībai un visiem interesentiem (pirmsskolas, sākumskolas , pamatskolas, vidusskolas vecuma bērniem un jauniešiem, pieaugušajiem visa mūža garumā, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) ar profesionālās ievirzes, interešu, tālākizglītības un mūžizglītības programmu realizāciju, izstāžu un radošo darbnīcu darbību, kursu vadīšanu, individuālo konsultāciju sniegšanu, pilsētas, novada , valsts un starptautisku radošu projektu organizēšanu un realizēšanu.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLAS JAUNO MĀKSLINIEKU DARBU IZSTĀDE V. ĶIRPA ATES MUZEJĀ 16.01.2018 10.03.2018 Vairāk http://www.aluksnesmakslasskola.lv/lv/show_news/66
2. Dalība bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursā "Siguldas līnija". 02.03.2018 Iesniegti 5 audzēkņu darbi, iegūta viena 2. vieta 7-10 gadu vecuma grupā, 4 audzēkņu darbi izstādīti LNB izstādē "100 grāmatzīmes Latvijai"
3. Dalība Starptautiskā vizuālās mākslas konkursā "Es dzīvoju pie jūras" 09.03.2018 Iegūta viena 1. vieta 8-11 gadu vecuma grupā un viena Atzinība 8-11 gadu vecuma grupā
4. Skolotāju pieredzes brauciens uz Bolderājas Mākslas skolu, izstādes "Cilme" apmeklējums Rīgas mākslas telpā, Alekseja Naumova izstādes apmeklējums LNMM, Esteres Zemītes gleznu izstādes apmeklējums VEF Kultūras pils izstāžu zālē 15.03.2018
5. Dalība Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursā " Uzzīmē dzejoli" Valmierā 23.03.2018 Iegūta viena 2. vieta 7-10 gadu vecuma grupā
6. Dalība Mākslas skolu pedagogu seminārā Jelgavā 13.04.2018 14.04.2018 4 skolas pedagogi piedalās semināros par ilustrāciju kā tēmu mācību satura apguvē.
7. Dalība VISSC organizētajā Valsts konkursā "Visa Dieva radībiņa saulītē rotājās" 17.05.2018 19.09.2018 5 dalībnieki no interešu izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem" realizēja savu ideju "Iespēju tilts" , eksponēja darbu Mazmežotnes muižā. Iegūts I pakāpes diploms
8. Dalība Vidzemes mākslinieku izstādē "Tuvplāns" Valkā 07.04.2018 19.05.2018 5 skolas pedagogi piedalās izstādē ar saviem darbiem.
9. Alūksnes Mākslas skolas 7. klases audzēkņu skolas nobeiguma darbu aizstāvēšana un izlaidums 26.05.2018 Skolu absolvēja 7 audzēkņi. Sīkāk http://www.aluksnesmakslasskola.lv/lv/show_gallery/110
10. Ikgadējā mācību prakse un izglītojošs brauciens uz Engures un Tukuma novadiem 04.06.2018 08.06.2018 Mācību prakses laikā tiek nostiprinātas apgūtas prasmes zīmējot un gleznojot dabā. Izglītojošajā ekskursijā audzēkņi apmeklēja kalēja G. Haņecka darbnīcu, keramiķes M. Bartkevičas "Saules cepli",apmeklēja kinopilsētiņu "Cinevilla" un gleznoja jūru.
11. Alūksnes Mākslas skolas izstāžu zālē Latvijas mākslas skolu audzēkņu veidotu un ilustrētu dzejas grāmatu izstāde “Zīmēju dzejoli” 18.06.2018 28.09.2018
12. Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) mērķprogrammas "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" ietvaros iesniegto projektu konkursā finansiāli atbalstīja mūsu skolas iesniegto projektu "Alūksnes Mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, ieviešot modernās tehnoloģijas mācību priekšmetā Darbs materiālā- tekstildizains" 22.06.2018 Par projektā piešķirto finansējumu tika iegādāts izšūšanas modulis ar 3 rāmjiem šujmašīnai BERNINA 770QE. Savukārt, par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu tika iegādāta datorizēta izšūšanas mašīna BERNINA 770QE. Iegādājoties izšūšanas mašīnu un izšūšanas moduli, kas ir būtiska izšūšanas iekārtas BERNINA 770QE sastāvdaļa, ir veikta Alūksnes Mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, ieviestas modernās tehnoloģijas mācību priekšmetā Darbs materiālā- tekstildizains. Projekta vadītāja -skolotāja Anita Vēliņa. Sīkāk http://www.aluksnesmakslasskola.lv/lv/show_news/75
13. Dalība 2018.gada Vizuālās mākslas konkursā "Jāzepa Vītola mūzika” par tēmu „Ainavu parks” 26.07.2018 Konkurss tiek organizēts, lai popularizētu Jāzepa Vītola mūziku un šogad veltīts kultūrvēsturiskajai ainavai – cilvēku veidotai, koptai videi, kas ietver mazās arhitektūras formas un izceļ Latvijas dabas skaistumu. Jāzeps Vītols dēvēja Gaujienu par savu paradīzi un dabā smēlās iedvesmu saviem skaņdarbiem. Mūzikā tāpat kā dabā, ir gaišas un saulainas noskaņas, raibi putnu koncerti, tumši un ēnaini meža ieloki, strautiņu čalas un vēja brāzmas. Uzdevums- Klausoties Jāzepa Vītola skaņdarbu “Romance”, gleznot savu oriģināldarbu par tēmu „Ainavu parks”, darbā iekļaujot kādu mazās arhitektūras elementu Rezultāti: viena 2. vieta vecuma grupā 7-11 gadi viena 3. vieta vecuma grupā 12-18 gadi viena specbalva
14. Dalība radošo darbu konkursā "Govju parāde", darba eksponēšana pasākumā Rīgā "Lauki ienāk pilsētā" 08.09.2018 Iegūta 3 vieta.
15. Seminārs “Pētniecība mākslā un mākslas izglītībā” (4 akadēmiskās stundas). 12.10.2018 Viena skolotāja apmeklēja semināru Ķekavas Mākslas skolā
16. Dalība biedrības "Ziemerpils"mākslas projektā 14.10.2018 Sīkāk http://www.aluksnesmakslasskola.lv/uploads/page_documents/02a6f69f03deb7f12ab48aaee80400c3cf186c1c.pdf
17. Dalība Starptautiskā vizuālās mākslas konkursā TU ESI PUTNS IRBĪTE. 19.10.2018 Konkurss norisinājās 2018. gada vasarā, tajā piedalījās 43 mākslas skolu un studiju audzēkņi no Latvijas, Lielbritānijas, Krievijas un Gruzijas. Vērtēšanai tika iesūtīti 254 darbi, kuri tika vērtēti 3 vecuma grupās par tēmām “Sadzīves ainas pilsētas un lauku vidē” un “Lauku vai pilsētas ainava”. Uzmanība tika pievērsta pasteļa gleznojumiem. Rezultāti viena Gruzijas mākslinieku Atzinība par lakonisku izteiksmību un viena Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja Atzinība.
18. Dalība starptautiskajā 21 Toruņas bērnu un jauniešu grafikas biennālē Aizsūtīti 3 audzēkņu darbi
19. Skolas pārstāvji piedalās Veru ( Igaunija) Mākslas skolas 15 gadu jubilejas atzīmēšanā 19.10.2018
20. Seminārs “Dabas pētniecības pieredzes izmantošana mākslas izglītībā” Valmierā 25.10.2018 Piedalās 3 skolotāji
21. Izstādes Alūksnes Mākslas skolas izstāžu zālē 2018. gadā *Bijušā Kanādas vēstnieka Džona Morisona fotoizstāde "Arktikas noslēpumi" *Starptautiskā plenēra "Valdis Bušs"darbu izstāde * Skolas absolventu darbu izstāde Izstādes ārpus skolas * Skolas absolventu darbu izstāde Alūksnes Valsts ģimnāzijā * Pieaugušo interešu izglītības programmas dalībnieku izstāde Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļā * audzēkņu veidoto grāmatiņu izstāde "Uzzīmē dzejoli" Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļā
22 Interešu izglītības 7.gadīgo grupas audzēkņu dalība Rīgas Brīvostas kalendāru izveides konkursā. 14.12.2018 Aizsūtīti 3 audzēkņu darbi. Vienas audzēknes zīmējums iekļauts Rīgas Brīvostas kalendārā

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Pašvaldības īpašums 1794 2682
Teritorijas kopējā platība (m2):

623,5

Papildu informācija par infrastruktūru:

Alūksnes Mākslas skolas ēkas - Vecās pils, kas atrodas Ojāra Vācieša ielā 2, renovācija veikta laika periodā no 2004. - 2013. gadam Alūksnes Mākslas skolai izmantošanā ir Vecās pils ledus pagrabs, kas pēc renovācijas kļuvis par keramikas un mazo formu tēlniecības izstāžu zāli.

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 9 288 Ļoti labs
Bibliotēkas telpas 1 17 Ļoti labs
Citas telpas 26 318 Ļoti labs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Izstāžu zāle 80 90 Ļoti labs Laba Stacionāra Mobila
Zālē iespējamas šādas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

IT aprīkojums kultūrizglītības iestādē

Bezmaksas Wi-Fi: