Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Ojāra Vācieša iela 2, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Vadītājs/ direktors:

Ojārs Vēliņš

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktors Ojārs Vēliņš 64322433 29298964 @
lietvede Rita Balane 64322433 29177702 @
direktora vietniece izglītības jomā Anda Plauma 64322433 26323341 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4475902237

Reģistrācijas datums:

14.03.2014

Dibinātājs:

Alūksnes novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Ojāra Vācieša iela 2, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Pasta adrese:

Ojāra Vācieša iela 2, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

90

Apraksts

Dibināšanas gads:

1990

Sākums:

Alūksnes Mākslas un amatu skola darbību uzsāk Alūksnes Jaunās pils telpās Pils ielā 74, Alūksnē 1990.gada 15.oktobrī, pamatojoties uz Alūksnes rajona TDP izpildkomitejas 1990.gada 20.septembra lēmumu Nr.122 Pamatojoties uz Alūksnes pilsētas valdes lēmumu Nr.39 1992.gada 26.februārī skola tiek pārņemta Alūksnes pilsētas pašvaldības īpašumā Palielinoties izglītojamo skaitam, 1994.gadā Alūksnes pilsētas dome skolai piešķir nomas tiesības telpām bērnudārza “Sprīdītis” ēkas 2.stāvā Raiņa bulvārī 5, piemērojot mākslas skolas vajadzībām. Vienlaicīgi skola saglabā un ar nomas tiesībām turpina izmantot arī keramikas darbnīcas telpas Jaunajā pilī Pils ielā 74, Alūksnē. Ar Alūksnes pilsētas domes 2001.gada 18.janvāra lēmumu ( prot.Nr. 1, 12.p.) Alūksnes Mākslas un amatu skola maina nosaukumu uz „Alūksnes Mākslas skola" Sakarā ar Pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" renovāciju, 2010.gadā skola pārceļas uz Dārza ielu 11- Alūksnes novada pašvaldības ēkas 4. stāvu. 2013.gada 23. augustā, pēc ilgstošas renovācijas darbiem, Alūksnes Mākslas skola pārceļas uz Ojāra Vācieša ielu 2, Alūksnes Veco pili (Valsts nozīmes arhitektūras pieminekli ,aizsardzības Nr.2682)

Misija:

Alūksnes Mākslas skolai tapt par visa Alūksnes novada kultūrizglītības centru, kas pieejams plašai sabiedrībai, izglītot to un veidot tās vērtīborientāciju, kas balstīta uz sava novada, Latvijas un Eiropas kultūrvēsturiskajām tradīcijām.

Darbība:

Nodrošināt pamatzināšanu un pamata prasmju apguvi un tās pieejamību kultūrizglītībā un mākslā Alūksnes novada sabiedrībai un visiem interesentiem (pirmsskolas, sākumskolas , pamatskolas, vidusskolas vecuma bērniem un jauniešiem, pieaugušajiem visa mūža garumā, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) ar profesionālās ievirzes, interešu, tālākizglītības un mūžizglītības programmu realizāciju, izstāžu un radošo darbnīcu darbību, kursu vadīšanu, individuālo konsultāciju sniegšanu, pilsētas, novada , valsts un starptautisku radošu projektu organizēšanu un realizēšanu.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas izglītojamo dizaina zīmējumu izstāde skolas izstāžu zālē 16.11.2018 28.02.2019
2 Pieaugušo gleznošanas tālākizglītības programmas darbu izstāde darba vietās. 01.05.2019
3 Alūksnes Mākslas skolas izglītojamo 2018./2019. mācību gada darbu un skolas 7. klases izglītojamo radošo skolas nobeiguma darbu izstāde Muzeju naktī un vasaras brīvdienās 18.05.2019 30.08.2019
4 Tekstildizaina nodaļas audzēkņu radošo darbu izstāde Alūksnes bibliotēkas Bērnu nodaļā 10.06.2019 30.08.2019
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Skolotāju un audzēkņu izglītojošs brauciens uz izstādēm "Portrets.20.gadsimts", LNMM, izstāžu zālē Arsenāls, A. Beļcovas un R. sutas muzejā 22.02.2019
2 Izglītojošs brauciens Vasaras plenēra ietvaros uz Sēliju un Latgali. 06.06.2019 07.06.2019
3 Izglītojošs brauciens uz izstādēm- A. Freiberga scenogrāfija 136 pakāpieni, I.Aivazovska "Gaismas metafizika", Mareunrol's " Paplašinātā realitāte", A. Bikšes "Zvērīgā spēle" 18.10.2019

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Dalība bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursā "Siguldas līnija" 01.02.2019 Iesniegti 2 audzēkņu darbi
2 Dalība Starptautiskā vizuālās mākslas konkursā "Es dzīvoju pie jūras" 29.01.2019 Iesniegti 23 audzēkņu darbi
3 Dalība Starptautiskā mākslas konkursā "KRASAVIK" Baltkrievijā 01.03.2019 Iesniegti 8 audzēkņu darbi. Iegūta viena 3. vieta
4 Dalība EU- CHINA CHILDRENS ART EXIBITION 2019 Aizsūtīti 11 audzēkņu darbi. Apskatāmi https://mengxiangzhongou.com no 1058-1068
5 Dalība 47. Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē - konkursā "Lidice 2019" 01.01.2019 28.02.2019 Aizsūtīti 4 audzēkņu darbi
6 Dalība II Starptautiskajā izstādē "Ģederta Eliasa mīklu minot" Klusā daba. Lauku veltes 12.03.2019 Aizsūtīti 14 audzēkņu darbi Iegūta viena Atzinība, viena Simpātiju balva, viena 3. vieta
7 Dalība karikatūru konkursā "Pa-smejies!" 16.03.2019 Iegūta viena 1. vieta, divas pateicības
8 Dalība Vizuālās mākslas konkursā "J. Vītola Mūzika. Mirdzas dziesma" Gaujienā
9 Dalība Bērnu un jauniešu zīmējumu konkursā "Mana novada dārgakmens- jaunā būve" 1.-3. klašu grupā iegūta viena 3. vieta
10 Dalība konkursā Jāzepa Pīgožņa balvai jauniešiem Latvijas ainavu glezniecībā. 12.05.2019 Aizsūtīti 3 audzēkņu darbi, iegūtas 2 Atzinības, 1 Pateicība
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Dalība Biomuzikālā ekskursijā Ziemeru muižā. Biedrības "Ziemerpils ", Vidzemes plānošanas reģiona , VKKF atbalstīts projekts 05.10.2019
2 Izrādes I. Ābele. Meistars un Aleksandra apmeklējums Gulbenē 17.10.2019