Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola

Adrese:

Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas nov., LV-3306

Vadītājs/ direktors:

Janeta Kristapsone

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore 29161533 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
muzikas skola

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4176902156

Reģistrācijas datums:

18.06.2002

Dibinātājs:

Alsungas novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

75

Apraksts

Dibināšanas gads:

1997

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Mākslas klases izglītojamo darbu izstāde Alsungas k/n 10.01.2019 10.02.2019
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
2 Mākslas klases izglītojamo izstāde "Dabas objektu pētījums" Alsungas novada Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrs 26.03.2019 26.04.2019
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
3 Draudzības koncerts E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola 28.03.2019
4 Baltā galdauta svētki Alsungas k/n 04.05.2019
5 Suitu lebediks un sklandrauša svētki Alsungas pils 27.05.2019
6 Ģitāristu koncerts Sapņotava Alsungā 16.08.2019
7 Miķeļdienas koncerts Alsngas mūzikas skola 27.09.2019
8 Mākslas klases izglītojamo izstāde "Brīnumainā daba" Alsungas novada Tūrisma un vēsturiskā mantojuma centrs 05.11.2019 05.12.2019
9 Izglītojamo un skolotāju koncerts "Manai Latvijai" Alsungas mūzikas skola 14.11.2019
10 Mākslas klases izglītojamo darbu izstāde kalendāram 2020. Alsungas novada Tūrisma un vēsturiskā mantojuma centrs 12.12.2019 12.01.2020

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Lauku kapela Jaukts 6 Egita Putniņa