Kontaktinformācija

Adrese:

Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas pag., Kuldīgas nov., LV-3306

Vadītājs/ direktors:

Janeta Vaškus

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Janeta Vaškus 29161533 @

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

1971

Dibinātājs:

Alsungas novada Dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Darbība:

Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi (skaits):
Pašu pasākumi 2022.gada janvāris-augusts 2022.gada septembris-decembris
Koncerti 3
Konkursi 3
Citi pasākumi 2
Izstādes 4

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Izglītības iestādes dalība citu rīkotajos pasākumos (skaits):
Citu pasākumi 2022.gada janvāris-augusts 2022.gada septembris-decembris
Koncerti 3
Konkursi 2
Citi pasākumi 2
Izstādes 3