Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola

Adrese:

Jūras iela 39A, Aloja, Alojas nov., LV-4064

Vadītājs/ direktors:

Laila Ulmane

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Laila Ulmane 64031235 26333129 @

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4374902295

Reģistrācijas datums:

29.12.2009

Dibinātājs:

Alojas novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Jūras iela 39A, Aloja, Alojas nov., LV-4064

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

79

Apraksts

Dibināšanas gads:

1995

Sākums:

02.01.1995

Misija:

Mācību vide, kurā audzēknis mācās dzīvot pilnvērtīgi, radoši un atbildīgi, spēj izvirzīt mērķus un sasniegt tos.

Darbība:

Tuvināt pilsētas un novada sabiedrību Layvijas un pasaules mūzikas un mākslas vērtībām.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Klavieru klases koncerts "Laimīgu Jauno gadu!" 08.01.2018 Klavieru klases audzēkņi, skolotāji un vecāki
2. Koncerts Alojas k/n sadarbības partnerim SIA Aloja Starkelsen 11.01.2018 Audzēkņi un pedagogi
3. Mākslas skolas audzēkņu Logo konkurss SIA Aloja Starkelsen projektā 16.01.2018 Audzēkņi un pedagogi
4. Dalība radošajās darbnīcās PIKC Ogres tehnikumā. 18.01.2018 Mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi
5. Barikāžu atceres dienai veltīts koncerts Ungurpils SALĀ. 20.01.2018 Skolas pūšaminstrumentu un ģitāras spēles ansambļi un pedagogi
6. Dalība konkursā "Es dzīvoju pie jūras. Tilts" 29.01.2018 Mākslas nodaļas audzēkņi
7. Mākslas nodaļas audzēkņu plenērs "Ziemas noskaņa" Ungurpils SALĀ. 24.01.2018 Mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi
8. Dalība radošajās darbnīcās PIKC Ogres tehnikumā. 08.02.2018 Mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi
9. Koklētāju ansambļa dalība Dziesmusvētku repertuāra mēģinājumā un koncertā Jelgavā. 14.02.2018 Audzēkņi un pedagogs
10. Koncertlekcijas Rīgā "izstādes gleznas" apmeklējums. 14.02.2018 Mūzikas nodaļas audzēkņi un pedagogi
11. Valsts konkursa mākslā I kārta. 13.02.2018 Audzēkņi un pedagogs
11. Konkurss "Koklē vēju vanadziņš" Saulkrastos 24.02.2018 Kokles klases audzēkņi un pedagogs
12. Izstādes "100 Latvijas grāmatzīmes" atklāšana LNB. 02.03.2018 Mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi
13. Tematisks pasākums veltīts Fr. Šūberta, M. Gļinkas, Dž. Geršvina daiļradei Alojas MMs. 08.03.2018 Visi audzēkņi un pedagogi
14. Koncerts Madonā "Kokļu skaņas pavasarim" 09.03.2018 Kokles klases audzēkņi un pedagogs
15. Mākslas nodaļas audzēkņu plenērs "Pasmaržot pavasari" Ungurpils SALĀ. 21.03.2018 Mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi
16. I Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Mākslinieka Ģ. Eliasa mīklu minot". 10.03.2018 Mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi, saņemta I Atzinība
17. Valsts konkursa mākslā II kārta Valmierā. 23.03.2018 Mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi
18. Koncertlekcija Rīgā V. Pūces "Sūnu ciema zēni" 28.03.2018 Mūzikas nodaļas audzēkņi un pedagogi
19. Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde Alojas bibliotēkā. 01.03.2018 31.03.2018 Mākslas nodaļas audzēkņi
20. Koncertlekcija Rīgā "Vivaldi gadalaiki. Da Gamba" 12.04.2018 Mūzikas nodaļas audzēkņi un pedagogi
21. Dziesmusvētku skate koklētāju ansamblim Kultūras pilī "Ziemeļblāzma". 14.04.2018 Koklētāju ansamblis un pedagogs
22. Koncertlekcija "Nāc un ieklausies, nāc un piedalies" Alojas Ausekļa vidusskolā 23.04.2018 Mūzikas nodaļas audzēkņi un pedagogi
23. Izstāde un redošās darbnīcas "Nāc un ieklausies, nāc un piedalies" Alojas Mms 23.04.2018 Mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi
24. Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde Alojas bibliotēkā. 01.04.2018 30.04.2018 Mākslas nodaļas audzēkņi
25. Mātes dienai veltīts koncerts Alojas KN 11.05.2018 Mūzikas skolas audzēkņi, pedagogi
26. Alojas novada Mūzikas un mākslas skolu koncerts un izstāde Puikules muižā 19.05.2018 Visi skolas audzēkņi, pedagogi
27. Koncerti Alojas PII Alojā un Vilzēnos 24.05.2018 28.05.2018 Mūzikas skolas jaunāko klašu audzēkņi un pedagogi
28. Skolas absolventu nobeiguma darbu izstāde un koncerts Alojas Kn 26.05.2018 Skolas audzēkņi un pedagogi
29. Koncerts un izstāde pansionātā "Urga" 30.05.2018 Skolas audzēkņi un pedagogi
30. Plenērs "Herbārijs" Ungurpils SALĀ 30.05.2018 Mākslas skolas audzēkņi un pedagogi
31. Starptautiskais mākslas konkurss Truā, Francijā 30.05.2018 Diploms par gleznojumu
32. Dalība Radošo darbu konkursā "Govju parāde" Ogres tehnikumā un pasākumā "Lauki ienāk pilsētā" 30.05.2018 08.09.2018 1-5.klašu audzēkņi un pedagogi
33. Valsts prezidenta Ziemassvētku kartītes dizaina konkurss 18.09.2018 01.11.2018 4 audzēkņu darbi
34. Dalība un balvu izgatavošana Jaunrades dziesmu konkursā "kas mēs bijā, būsim, esam" 13.10.2018 Skolas, koris, koklētāju ansamblis, diriģentes un mākslas skolas kolektīvs
35. Valsts svētku 100gades koncerts un izstāde skolā kopā ar mūzikas skolas UNIVERSUM audzēkņiem un pedagogiem 14.11.2018 Alojas Mms un mūzikas skolas Universum audzēkņi un pedagogi
36. Valsts svētku koncerts Vilzēnu tautas namā 17.11.2018 Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi
37. IX Starptautiskais A.Kalniņa Jauno pianistu konkurss Cēsīs 23.11.2018 1 dalībnieks
38. "Lūgšanu brokastis" Puikules muižā, atbalsts jaunas kokles iegādē skolas audzēknei 07.12.2018 Skolas audzēkņu koncerts
39. Izstāde "Ziema, ziemiņa" Alojas kultūras namā 01.12.2018 07.01.2019 Skolas mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi
40. Adventa koncerts, draudzības pasākums starp bijušā Limbažu rajona Mūzikas skolām Staicelē 16.12.2018 Skolas mūzikas nodaļas audzēkņi un pedagogi
41. Koklētāju ansambļa dalība XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos 01.07.2018 08.07.2018

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Jūras iela 39a Pašvaldības īpašums 1956
Teritorijas kopējā platība (m2):

5802

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 13 512 Labs
Citas telpas 4 73 Labs
Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Koris Jaukts 19 Anita Āriņa
Ansamblis Kokle 4 Ieva Veide
Ansamblis Ģitāra 7 Aleksandrs Jasjukevičs
Ansamblis Pūšaminstrumenti 7 Jānis Ansons