Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola

Adrese:

Jūras iela 39A, Aloja, Alojas nov., LV-4064

Vadītājs/ direktors:

Laila Ulmane

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Laila Ulmane 64031235 26333129 @

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4374902295

Reģistrācijas datums:

29.12.2009

Dibinātājs:

Alojas novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Jūras iela 39A, Aloja, Alojas nov., LV-4064

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

75

Apraksts

Dibināšanas gads:

1995

Sākums:

02.01.1995

Misija:

Mācību vide, kurā audzēknis mācās dzīvot pilnvērtīgi, radoši un atbildīgi, spēj izvirzīt mērķus un sasniegt tos.

Darbība:

Tuvināt pilsētas un novada sabiedrību Layvijas un pasaules mūzikas un mākslas vērtībām.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Klavieru klases koncerts. Alojas Mūzikas un mākslas skola. 07.01.2019
2 Skolas audzēkņu darbu izstāde. Alojas bibliotēka 01.03.2019 31.03.2019
3 Koncertlekcija "Nāc un ieklausies, nāc un piedalies!" Alojas Ausekļa vidusskola 10.04.2019
4 Mātes dienai veltīts koncerts Alojas Kultūras nams 10.05.2019
5 Audzēkņu koncerts Alojas PII, Urgas pansionāts 27.05.2019
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Skolas audzēkņu darbu izstāde "Ziema, ziemiņa" Alojas Kultūras nams 01.01.2019 31.01.2019
2 Pasākums "Pietura - Alojas Mms" Alojas Mms 23.05.2019

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Alojas pilsētas jubilejas koncerts. Alojas Kultūras nams 02.02.2019
2 V. Salaka jubilejai veltīts Ziemeļvidzemes koklētāju koncerts. Valmiera 17.04.2019
3 Dalība LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas Svētku koncertā. Staiceles Kultūras nams 18.05.2019
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Dalība mākslas konkursos "Es dzīvoju pie jūras '' un "Siguldas līnija" 21.01.2019 29.01.2019
2 Dalība konkursā "Alfrēdam Kalniņam - 140" Smiltenes Mūzikas skola 13.02.2019
3 Dalība mākslas konkursā "Lidice 2019" Čehija 15.02.2019
4 Dalība II Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" 12.03.2019
5 Dalība ģitārspēles konkursā "Kur tad tu nu biji"-2019 Mārupe 05.04.2019
6 Dalība mākslas konkursā "Always Green, Always Blue" Toruņa, Polija 30.04.2019
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Audzēkņu dalība Uzņēmēju dienā Alojā. Muzikālie priekšnesumi un mākslas darbnīcas. Aloja 16.03.2019
2 Dalība piemiņas brīdī komunistiskā genocīda upuriem pie Alojas baznīcas. Aloja 25.03.2019

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Koris Jaukts 19 Anita Āriņa
Ansamblis Kokle 4 Silva Vēja
Ansamblis Ģitāra 4 Aleksandrs Jasjukevičs
Ansamblis Pūšaminstrumenti 7 Jānis Ansons