Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Jāņa iela 12, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456

Vadītājs/ direktors:

Arta Kangizere

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Arta Kangizere 63448157 @

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

1946

Dibinātājs:

Aizputes novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Jāņa iela 12, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 Akordeonistu orķestra koncerts Pie Aizputes Mūzikas skolas 10.08.2019 plkst.12:00 Aizputes pilsētas svētku ietvaros
2 Akordeonista Kaspara Gulbja koncerts Aizputes Mūzikas skolas koncertzāle 28.02.2019 plkst.17:00 Ieeja bez maksas
3 Atklātais mācību koncerts pūšaminstrumentu spēlē Aizputes Mūzikas skolas koncertzāle 27.02.2019 plkst.18:00
4 "Dejas un pasakas" muzicē pianisti Sana Villeruša un Francis Gaiļus Aizputes Mūzikas skolas koncertzāle 28.03.2019 plkst.17:00 Ieeja bez maksas
5 Ziemassvētku ieskaņas koncerts klavierspēles audzēkņiem Aizputes Mūzikas skolas koncertzāle 13.12.2019 plkst.17:00
6 Ziemassvētku ieskaņas koncerts vijoles spēles audzēkņiem Aizputes Mūzikas skolas koncertzāle 16.12.2019 plkst.17:00
7 Ziemassvētku ieskaņas koncerts pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņiem Aizputes Mūzikas skolas koncertzāle 17.12.2019 plkst.17:00
8 Ziemassvētku ieskaņas koncerts akordeona spēles audzēkņiem Aizputes Mūzikas skolas koncertzāle 19.12.2019 plkst.17:00
9 Ziemassvētku ieskaņas koncerts kora klases audzēkņiem Aizputes Mūzikas skolas koncertzāle 20.12.2019 plkst.17:00
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 Kurzemes reģiona mūzikas skolu solfedžo un mūzikas teorijas konkurss "Muzikālais kaleidoskops" Aizputes Mūzikas skolas koncertzāle 30.10.2019
2 Starptautiskais vokālistu konkurss "Dzintara balsis" Liepājā 28.02.2020
3 Koru konkurss "Lai skan" Rīgā LMA 29.02.2020
4 Mazo kameransambļu konkurss Nīcas Mūzikas skola 27.03.2020
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 Aizputes Mūzikas skolas organizētais Kurzemes zonas mūzikas un mākslas skolu audzēkņu festivāls "Ērģeļmūzika krāsās". Aizputes un Klosteres luteriskās baznīcas 02.06.2019 plkst.11:00 Ieeja bez maksas. Paralēli koncertiem, mākslas skolas audzēkņi, iedvesmojoties no dzirdētā, radīs savus mākslas darbus. Izstāde būs skatāma 19.07.2019. Sakaslejas baznīcā.
2 Meistarklase kora klases audzēkņiem Aizputes Mūzikas skola 03.05.2019 plkst.15:00 Vada LMMDV Kora klases izglītības programmas vad. Andris Kontauts. Ieeja bez maksas.
3 Meistarklase pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem Aizputes Mūzikas skolas koncertzāle 10.05.2019 plkst.15:00 Vada LMMDV Pūšaminstrumentu spēles izglītības programmas vad. Kristīne Varažinska. Ieeja bez maksas.
4 Meistarklase vijoles spēles audzēkņiem Aizputes Mūzikas skola 12.12.2019 plkst.16:00 Vada LMMDV stīgu instrumentu spēles izglītības programmas vadītāja Laima Sveile. Ieeja bez maksas.
5 Meistarklase ģitāras spēles audzēkņiem 10.01.2020 plkst.15:00 Vada LMMDV Ģitāras spēles programmas vad. Māris Kupčs. Ieeja bez maksas.
6 Atvērto durvju diena 23.04.2020 plkst.17:30

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 Koncertcikls skolu jaunatnei "Mūzika Tev" Rīga, Kongresu nams 16.10.2019 28.11.2019 plkst.14:00
2 Koncerts "Klaviermūzikas vakars" LMMDV Liepāja, "Lielais dzintars" Kamerzāle 15.05.2019 No Aizputes Mūzikas skolas muzicēja 1 audzēkne
3 Dalība jaukto instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu koncertā "Vai Tu mani dzirdi ?'' Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola 16.03.2019
4 Liepājas reģiona mūzikas skolu apvienotā akordeonistu orķestru salidojums, koncerts "Lai skan" Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola 29.03.2019 Piedalījās 8 Aizputes Mūzikas skolas akordeonisti
5 Liepājas reģiona mūzikas skolu apvienotā stīgu instrumentu orķestra koncerts "Mēs esam un būsim" Liepāja ,"Lielais dzintars" 29.05.2019 Piedalījās Aizputes Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 XV Straptautiskais akordeonistu konkurss Limbažos 08.03.2019 I un II VIETA
2 XIV Kurzemes UN Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss Saldus Mūzikas skola 06.03.2019 II un III vieta
3 V Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss "Rojas ritmi" Rojas Mūzikas skola 06.04.2019 I vieta un Atzinība
4 Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu kameransambļu konkurss Nīcas Mūzikas skola 22.03.2019 I un II vieta
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Pasākuma apraksts
1 Dalība Pāvilostas mūzikas un mākslas festivālā "Zaļais stars" ietvaros Sakaslejas baznīcas ērģeļu mūzikas attīstības fonda organizētajā koncertā "Pasaka par dabu un dzīvo radību" Sakaslejas baznīca 26.07.2019 Muzicēja 4 Aizputes Mūzikas skolas audzēkņi
2 Kolektīvās muzicēšanas festivāls-meistarklase Māras Lemken vadībā Grobiņas Mūzikas un mākslas skola 28.02.2019 Muzicēja Aizputes Mūzikas skolas vokālais ansamblis
3 Starptautiskā pūšaminstrumentu ansambļu un orķestru ritniskās mūzikas festivāla-konkursa "Vēju ritmi" ietvaros Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola No Aizputes Mūzikas skolas piedalījās 5 audzēkņi

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Orķestris Akordeons Aizputes Mūzikas skolas akordeonistu orķestris 10 Kristīne Braže
Koris Aizputes Mūzikas skolas koris 18 Arta Kangīzere
Orķestris Pūšaminstrumenti Aizputes Mūzikas skolas pūtēju orķestris 15 Matīss Smiltiņs