Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Jāņa iela 12, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456

Vadītājs/ direktors:

Arta Kangizere

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Arta Kangizere 63448157 @

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4176902157

Reģistrācijas datums:

27.10.2010

Dibinātājs:

Aizputes novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Jāņa iela 12, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

103

Apraksts

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Aizputes Mūzikas skolu 1946.gada rudenī dibinājis dziedāšanas skolotājs ,vijolnieks Krišs Jankovskis.

Misija:

Audzēkņu muzikālā izglītošana

Darbība:

Izglītības iestādē darbojas 12 licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes izglītības programmas,

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Akordeonistu orķestra koncerts Aizputes pilsētas svētku ietvaros. 10.08.2019. plkst.12:00 Akordeonista Kaspara Gulbja koncerts 28.02.2019. plkst.17:00 Ieeja bez maksas Atklātais mācību koncerts pūšaminstrumentu spēlē 27.02.2019. plkst.18:00 "Dejas un pasakas" muzicē pianisti Sana Villeruša un Francis Gaiļus 28.03.2019.plkst.17:00 Ieeja bez maksas Ziemassvētku ieskaņas koncerts klavierspēles audzēkņiem 13.12.2019.plkst.17:00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts vijoles spēles audzēkņiem 16.12.2019.plkst.17:00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņiem 17.12.2019.plkst.17:00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts akordeona spēles audzēkņiem 19.12.2019.plkst.17:00 Aizputes Mūzikas skolas koncertzālē. Ziemassvētku ieskaņas koncerts kora klases audzēkņiem 20.12.2019.plkst.17:00 Aizputes Mūzikas skolas koncertzālē pie Aizputes Mūzikas skola Aizputes Mūzikas skolas koncertzāle Aizputes Mūzikas skolas koncertzāle Aizputes Mūzikas skolas koncertzāle Aizputes Mūzikas skolas koncertzāle Aizputes Mūzikas skolas koncertzāle Aizputes Mūzikas skolas koncertzāle Aizputes Mūzikas skolas koncertzāle
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
2 Kurzemes reģ. mūzikas skolu solfedžo un mūzikas teorijas konkurss "Muzikālais kaleidoskops" 30.10.2019. Aizputes Mūzikas skolas koncertzāle
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
3 Aizputes Mūzikas skolas organizētais Kurzemes zonas mūzikas un mākslas skolu audzēkņu festivāls "Ērģeļmūzika krāsās"02.06.2019. plkst.11:00 Ieeja bez maksas Paralēli koncertiem, mākslas skolas audzēkņi, iedvesmojoties no dzirdētā , radīs savus mākslas darbus. Izstāde būs skatāma 19.07.2019. Sakaslejas baznīcā. Meistarklase kora klases audzēkņiem 03.05.2019.plkst.15:00 Vada LMMDV Kora klases izglītības programmas vad. Andris Kontauts. Ieeja bez maksas. Meistarklase pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem 10.05.2019.plkst.15:00 Vada LMMDV Pūšaminstrumentu spēles izglītības programmas vad.Kristīne Varažinska. Ieeja bez maksas. Aizputes un Klosteres luteriskās baznīcas Aizputes Mūzikas skolas koncertzāle Aizputes Mūzikas skola

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Koncertcikls skolu jaunatnei"Mūzika Tev" 16.10.2019. un 28.11.2019. plkst.14:00 Koncerts "Klaviermūzikas vakars" LMMDV 15.05.2019. No Aizputes Mūzikas skolas muzicēja viena audzēkne. Dalība jaukto instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu koncertā"Vai Tu mani dzirdi?'' 16.03.2019. Liepājas reģ. mūzikas skolu apvienotā akordeonistu orķestru salidojums, koncerts "Lai skan" 29.032019. Piedalījās 8 Aizputes Mūzikas skolas akordeonisti. Liepājas reģ. mūzikas skolu apvienotā stīgu instrumentu orķestra koncerts" Mēs esam un būsim"29.05.2019.Piedalījās Aizputes Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis. Liepāja ,"Lielais dzintars" Rīga, Kongresu nams Liepāja"Lielais dzintars"Kamerzāle Liepāja, "Lielais dzintars" Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola Liepājas Mūzikas,mākslas un dizaina vsk.
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
2 XV Straptautiskais akordeonistu konkurss 08.03.2019. I un II VIETA XIV Kurzemes UN Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss 06.03.2019. II un III vieta V Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss "Rojas ritmi" 06.04.2019. I vieta un Atzinība Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu kameransambļu konkurss 22.03.2019. I un II vieta Limbažos Saldus Mūzikas skola Rojas Mūzikas skola Nīcas Mūzikas skola
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
3 Dalība Pāvilostas mūzikas un mākslas festivālā "Zaļais stars" ietvaros Sakaslejas baznīcas ērģeļu mūzikas attīstības fonda organizētajā koncertā 26.07.2019. Muzicēja četri Aizputes Mūzikas skolas audzēkņi. "Pasaka par dabu un dzīvo radību" 28.02.2019.Muzicēja Aizputes Mūzikas skolas vokālais ans. Kolektīvās muzicēšanas festivāls-meistarklase Māras Lemken vadībā Starptautiskā pūšaminstrumentu ansambļu un orķestru ritniskās mūzikas festivāla-konkursa"Vēju ritmi "ietvaros. No Aizputes Mūzikas skolas piedalījās 5 audzēkņi. Sakaslejas baznīca Grobiņas Mūzikas un mākslas skola Liepājas Mūzikas ,mākslas un dizaina vsk.

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Orķestris Akordeons Aizputes Mūzikas skolas akordeonistu orķestris 10 Kristīne Braže
Koris Aizputes Mūzikas skolas koris 18 Arta Kangīzere
Orķestris Pūšaminstrumenti Aizputes Mūzikas skolas pūtēju orķestris 15 Matīss Smiltiņs