Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Atmodas iela 19, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4175902176

Reģistrācijas datums:

27.01.2010

Dibinātājs:

Aizputes novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

103

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Starptautiskais Mākslas tēlniecības konkurss Baltkrievijā Baltkrievijas mākslas institūts 12.02.2019 12.02.2019 Skolas audzēknei atzinība. Pedagogs A.Lieģe
2 Kurzemes reģiona keramikas konkurss Grobiņas Mūzikas Mākslas skola 10.03.2019 10.03.2019 Skolas audzēkņiem konkursa Lielā balva un 2 atzinības. Pedagogs A.Lieģe
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
3 Latvijas Mākslas skolu audzēkņu grafikas konkurss "Runča piedzīvojumi Latvijas 100. dzimšanas dienā 20.04.2019 20.04.2019 Pedagoģe A.Ausmane, I.Eidiņa
4 47. Starptautiskais bērnu vizuālās mākslas izstāde LIdice 2019 15.04.2019 15.04.2019 Pedagoģe A.Ausmane, I.Eidiņa
5 20.Starptautiskais bērnu un jauniešu mākslas konkurss "Always green, always blue" Toruna 30.04.2019 30.04.2019 Pedagoģe A.Ausmane, I.Eidiņa,I.Spīre
6 II Startautiskais vizuālās mākslas konkurss: Mākslinieka ģederta Eliasa mīklu minot 11.05.2019 11.05.2019 Pedagoģe A.Ausmane,I.Spīre
7 20.apkārtējās vides zīmēšanas konkurss 20.05.2019 20.05.2019 Pedagoģe A.Ausmane, I.Eidiņa, I.Spīre
8 Priekules Ikars Priekules MMS 06.06.2019 06.06.2019 Pedagoģe A.Ausmane, I.Eidiņa.
9 Kurzemes zonas Mākslas un Mūzikas skolu audzēkņu festivāls " Ērģeļmūzika krāsas" 12.06.2019 12.06.2019 Pedagoģe A.Ausmane, I.Eidiņa.
10 Smilšu skulptūru simpozijs Jaunmārupē " Smilšu rausis 2019" Jaunmārupes MMS 25.07.2019 26.07.2019 Skolas komanda un pedagoģe A.Lieģe. Atzinības raksts

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Kurzemes novada vispārizglītojošo skolu 1.-4.klašu vizuālās mākslas olimpiāde Organizatori - Aizputes Mākslas skola 04.04.2019 04.04.2019 Piedalās Kurzemes pamatskolu audzēkņi
2 6. konkurss "Dzīve kā košums" Organizatori - Aizputes Mākslas skola 10.11.2019 31.12.2019 Dalībnieki republikas profesionālās ievirzes mākslas skolu dalībnieki un profesionālās vidējās izglītības mākslas skolām. Pasākuma organizatore A.Lieģe
3 Aizputes Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde J.Mātera Kazdangas pamatskolā Audzēkņu darbu izstāde J.Mātera Kazdangas pamatskolā 01.09.2019 31.12.2019 Skolas audzēkņu darbu izstāde. Pasākuma organizatore A.Lieģe
4 Aizputes Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Aizputes pilsētas bibliotēkā Aizputes pilsētas bibliotēkā 20.11.2019 31.01.2020 Skolas audzēkņu darbu izstāde.Pasākuma organizatore A.Lieģe
5 Aizputes Mākslas skolā spāņu mākslinieku Aitor Climent vadītā grafikas darbnīca par grebšanu un atspiedumiem. Aizputes Mākslas skola 08.11.2019 08.11.2019 Spāņu mākslinieka meistarklase skolas audzēkņiem un interesentiem
6 Aizputes Mākslas skolā spāņu mākslinieku Aitor Climent vadītā paprīra liešanas meistardarbnīca Aizputes Mākslas skola 06.11.2019 06.11.2019 Spāņu mākslinieka meistarklase skolas audzēkņiem un interesentiem
7 Aizputes Mākslas skolā spāņu mākslinieku Aitor Climent vadītā blociņu izgatavošanas meistarklase Aizputes Mākslas skola 13.12.2019 13.12.2019 Spāņu mākslinieka meistarklase skolas audzēkņiem un interesentiem