Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Spīdolas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Vadītājs/ direktors:

Inese Dembovska

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4575902101

Dibinātājs:

Aizkraukles novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Spīdolas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Pasta adrese:

Spīdolas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

125

Apraksts

Sākums:

1991.gada 3.novembris

Misija:

Apgūt "Vizuāli plastiskās mākslas" pamatus. Attīstīt un pilnveidot audzēkņu radošās zināšanas un iemaņas. Veicināt jaunu talantu attīstību, interesi un izpratni par mākslu.Piesaistīt interesentus pieaugušo izglītībai.

Darbība:

Profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" īstenošana, radošās aktivitātes dizaina industrijā un kultūrvides sakārtošanā.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Jaunjelgavas novads Jaunjelgavas novada sociālā dienesta pansija "Vīgante" 01.05.2019 Mākslas skolas bijušo audzēkņu darbi gleznošanā
2 Jaunjelgavas novads Staburaga pagasta saieta nams 01.09.2019 30.09.2019 Mākslas skolas audzēkņu keramikas darbi kopā ar studijas "Mākslas dārzs"dalībnieku un mākslinieces J.Ābeles vadīto plenēru darbiem izstādē "Sasmēlies es esmu saules"
3 Skrīveru novads Skrīveru sociālās aprūpes centrs "Ziedugravas" 01.09.2019 Mākslas skolas audzēkņu darbi gleznošanā - sakrālā tēma, apgleznotie zīda darbi, maisiņi, veidošanas darbi
4 Aizkraukle Aizkraukles mūzikas skola 01.09.2019 30.09.2019 Mākslas skolas audzēkņu darbu - apgleznotie dēļi ar dažādu novadu tautas tērpiem un vainagiem - izstāde "Ceļā uz svētkiem"
5 Birži ( Lietuva) Biržu pilsētas pašvaldība, bērnu gleznu galerija 01.10.2019 Mākslas skolas 2018.gada absolventu noslēguma darbi gleznošanā "Latvijas ainavas" Galerijā - absolventu noslēguma darbi veidošanā
6 Jēkabpils Jēkabpils Tautas nams 04.11.2019 29.11.2019 Mākslas skolas audzēkņu apgleznotie dēļi izstādē "Ceļā uz svētkiem", kurā audzēkņi izzina, sajūt , iepazīst Latvijas novadu tautastērpus

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
2 Piebalgas Porcelāna Fabrika Vecpiebalga 01.06.2019 30.06.2019 Jāņa Roņa un Piebalgas Porcelāna fabrikas konkurss "Mana skola (pilsēta, novads) - mana vislabākā pasaule" piedalās 5 audzēkņi
1 Gaujienas mūzikas un mākslas skola Gaujiena 01.06.2019 30.06.2019 Gaujienas mūzikas un mākslas skolas vizuālās mākslas konkurss "Jāzepa Vītola mūzika"tēma "Mirdzas dziesma" piedalās 6 audzēkņi
3 Bauskas mūzikas un mākslas skola Bauska 01.09.2019 17.09.2019 Bauskas mūzikas un mākslas skolas II vizuālās mākslas plenēra darbu konkurss "Pils Sēta Pilsēta", tēma "Baznīca ainavā" piedalās 6 audzēkņi
4 Birži ( Lietuva) Biržu V.Jakubeno mūzikas skola 01.09.2019 30.09.2019 Starptautiska izstāde = konkurss keramikā "Mans radošākais darbs" piedalās 5 audzēkņi