Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Spīdolas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Vadītājs/ direktors:

Inese Dembovska

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Dibinātājs:

Aizkraukles novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Spīdolas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Pasta adrese:

Spīdolas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi (skaits):
Pašu pasākumi 2020.gada janvāris-augusts 2020.gada septembris-decembris
Citi pasākumi 2
Izstādes 5 2
Informācija par iestādes rīkotajiem pasākumiem:

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Izglītības iestādes dalība citu rīkotajos pasākumos (skaits):
Citu pasākumi 2020.gada janvāris-augusts 2020.gada septembris-decembris
Konkursi 6 1
Citi pasākumi 3 1
Iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos: