Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Spīdolas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Vadītājs/ direktors:

Inese Dembovska

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4575902101

Dibinātājs:

Aizkraukles novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Spīdolas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Pasta adrese:

Spīdolas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

125

Apraksts

Sākums:

1991.gada 3.novembris

Misija:

Apgūt "Vizuāli plastiskās mākslas" pamatus. Attīstīt un pilnveidot audzēkņu radošās zināšanas un iemaņas. Veicināt jaunu talantu attīstību, interesi un izpratni par mākslu.Piesaistīt interesentus pieaugušo izglītībai.

Darbība:

Profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" īstenošana, radošās aktivitātes dizaina industrijā un kultūrvides sakārtošanā.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Jaunjelgavas novads Jaunjelgavas novada sociālā dienesta pansija "Vīgante" 01.05.2019 Mākslas skolas bijušo audzēkņu darbi gleznošanā
2 Jaunjelgavas novads Staburaga pagasta saieta nams 01.09.2019 30.09.2019 Mākslas skolas audzēkņu keramikas darbi kopā ar studijas "Mākslas dārzs"dalībnieku un mākslinieces J.Ābeles vadīto plenēru darbiem izstādē "Sasmēlies es esmu saules"
3 Skrīveru novads Skrīveru sociālās aprūpes centrs "Ziedugravas" 01.09.2019 Mākslas skolas audzēkņu darbi gleznošanā - sakrālā tēma, apgleznotie zīda darbi, maisiņi, veidošanas darbi
4 Aizkraukle Aizkraukles mūzikas skola 01.09.2019 30.09.2019 Mākslas skolas audzēkņu darbu - apgleznotie dēļi ar dažādu novadu tautas tērpiem un vainagiem - izstāde "Ceļā uz svētkiem"
5 Birži ( Lietuva) Biržu pilsētas pašvaldība, bērnu gleznu galerija 01.10.2019 Mākslas skolas 2018.gada absolventu noslēguma darbi gleznošanā "Latvijas ainavas" Galerijā - absolventu noslēguma darbi veidošanā
6 Jēkabpils Jēkabpils Tautas nams 04.11.2019 29.11.2019 Mākslas skolas audzēkņu apgleznotie dēļi izstādē "Ceļā uz svētkiem", kurā audzēkņi izzina, sajūt , iepazīst Latvijas novadu tautastērpus
7 Kokneses novads Kokneses tūrisma informācijas centrs 02.12.2019 31.12.2019 Mākslas skolas audzēkņu apgleznotie dēļi izstādē "Ceļā uz svētkiem", kurā audzēkņi izzina, sajūt , iepazīst Latvijas novadu tautastērpus

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
2 Piebalgas Porcelāna Fabrika Vecpiebalga 01.06.2019 30.06.2019 Jāņa Roņa un Piebalgas Porcelāna fabrikas konkurss "Mana skola (pilsēta, novads) - mana vislabākā pasaule" piedalās 5 audzēkņi
1 Gaujienas mūzikas un mākslas skola Gaujiena 01.06.2019 30.06.2019 Gaujienas mūzikas un mākslas skolas vizuālās mākslas konkurss "Jāzepa Vītola mūzika"tēma "Mirdzas dziesma" piedalās 6 audzēkņi
3 Bauskas mūzikas un mākslas skola Bauska 01.09.2019 17.09.2019 Bauskas mūzikas un mākslas skolas II vizuālās mākslas plenēra darbu konkurss "Pils Sēta Pilsēta", tēma "Baznīca ainavā" piedalās 6 audzēkņi
4 Birži ( Lietuva) Biržu V.Jakubeno mūzikas skola 01.09.2019 30.09.2019 Starptautiska izstāde = konkurss keramikā "Mans radošākais darbs" piedalās 5 audzēkņi
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Jaunjelgavas novads Jaunjelgavas vidusskola 01.09.2019 30.10.2019 Aizkraukles mākslas skolas Jaunjelgavas 4. un 7. klašu audzēkņi piedalījās Jaunjelgavas vidusskolas projektā "Mūsu kopīgā vēsture.Ceļi un likteņi". Audzēkņi veica ebreju unikālo apbedījumu vietas Jaunjelgavā izpēti, zīmējot, gleznojot kapa vietu īpatnējās formas, apveidus, pieminekļus. Ar šiem darbiem papildināja projekta prezentāciju Rīgā un ieguva Maksa Goldina biedrības "Ebreju kultūras mantojums"goda rakstus.