Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Spīdolas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Vadītājs/ direktors:

Inese Dembovska

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4575902101

Dibinātājs:

Aizkraukles novada dome

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Spīdolas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Pasta adrese:

Spīdolas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

145

Apraksts

Sākums:

1991.gada 3.novembris

Misija:

Apgūt "Vizuāli plastiskās mākslas" pamatus. Attīstīt un pilnveidot audzēkņu radošās zināšanas un iemaņas. Veicināt jaunu talantu attīstību, interesi un izpratni par mākslu.Piesaistīt interesentus pieaugušo izglītībai.

Darbība:

Profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" īstenošana, radošās aktivitātes dizaina industrijā un kultūrvides sakārtošanā.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1 Aizkraukles mākslas skola 15.01.2018 Pie Aizkraukles mākslas skolas sienas tiek atklāts Japānas bērnu darbs - kanva "Par mieru un solidaritāti visā pasaulē", kas tapusi starptautiskajā bērnu mākslas projektā "Kids Guernica", tā misija ir veicināt mieru visā pasaulē.
2 Staburaga izstāžu zāle 08.03.2018 31.03.2018 Atklāta Aizkraukles mākslas skolas darbinieku izstāde "Mūžu dzīvo, mūžu mācies" kopā ar muzikantiem
3 Jaunjelgavas kultūras nams 13.04.2018 15.05.2018 Atklāta Aizkraukles mākslas skolas pedagogu un darbinieku darbu izstāde "Mūžu dzīvo, mūžu mācies"
4 Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs "Kalna Ziedi" 17.07.2018 10.09.2018 Mākslas skolas zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas un mākslas valodas skolotājas Ilzes Možeikas pirmā gleznu personālizstāde "Viss ir tepat"- ap 40 darbiem.
5 Jaunjelgavas domes ēka 05.09.2018 30.09.2018 Zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas skolotājas Rasmas Rinkēvičas jubilejas izstāde "Šodien velkam stīgas..." kopā ar bērniem, mazbērniem
6 Jēkabpils galvenās bibliotēkas lasītavā 03.09.2018 08.10.2018 Zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas un mākslas vēsture pamatu skolotājas - mākslinieces Lauras Kundziņas gleznu personālizstāde "Rudens palete"
7 Jēkabpils Tautas nama baltajā zālē 02.10.2018 30.10.2018 Aizkraukles mākslas skolas pedagogu darbu izstāde "Laikā un ritmā"
8 Aizkraukles mākslas skola 29.01.2018 XVII starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras”, piedalās 13 mākslas skolas audzēkņi
9 Valmieras mākslas skola Jelgavas mākslas skola Valsts konkursa - tēma ilustrācija un teksta vizualizēšana grāmatu grafikā - reģionālajā konkursā Valmierā piedalās 5 mākslas skolas audzēkņi. Mākslas skolas skolotāji piedalās Valsts konkursa noslēguma pasākumā Jelgavā, seminārā – ilustrācija un teksta vizualizēšana grāmatu grafikā.
10 Dānija, Kauņa, Latvija Veidošanas skolotājas Ingūnas Skujas keramikas darbu izstādes, tandēms SkujaBraden
11 Aizkraukles pilsētas kultūras nams 24.03.2018 15.05.2018 Skolas audzēkņu darbu izstāde "Ceļā uz svētkiem" , atklāšana festivālā "Latvijas goda aplis"- apgleznotie no Daugavas upes izskaloti dēļi ar dažādu Latvijas novadu tautas tērpiem
11 Skrīveru aprūpes centrs "Ziedugravas" 10.05.2018 20.08.2018 Mākslas skolas 2017.gada absolventu noslēgumu darbu izstāde
12 Aizkraukles pilsētas bibliotēka 24.05.2018 25.08.2018 Mākslas skolas audzēkņu gleznošanas un veidošanas darbu izstāde "Mans prieks manos darbos"
13 Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs "KalnaZiedi" 19.05.2018 15.09.2018 Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde "Ceļā uz svētkiem" - apgleznotie no Daugavas upes izskalotie dēļi ar Latvijas novadu tautas tērpiem un vainagiem
14 Skrīveru aprūpes centrs "Ziedugravas" 05.09.2018 Mākslas skolas audzēkņu darbu veidošanā izstāde "Aizkraukles baltās māmuļas"
15 Aizkraukles novada izglītības pārvalde Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde gleznošanā, zīmēšanā, kompozīcijā (visu laiku, darbi tiek mainīti)
16 Aizkraukles novada domes izstāžu zāle 11.10.2018 Mākslas skolas 6. un 7. klašu audzēkņu darbu izstāde "Mēs Latvijai"- gleznošanas darbi "Latvijas ainavas", Lielvārdes jostas fragmenti (kompozīcija) un veidošanas darbi
17 Jaunjelgavas kultūras nams 15.10.2018 Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde "Ceļā uz svētkiem" - apgleznotie no Daugavas upes izskalotie dēļi ar Latvijas novadu tautas tērpiem un vainagiem
18 Rīgas brīvostas pārvalde 05.11.2018 Rīgas brīvostas pārvaldes zīmējumu konkurss “Mana nākotnes osta” Piedalās seši 5.klases audzēkņi. Uzvarētāju darbi tiks ievietoti Rīgas brīvostas kalendārā, no mākslas skolas uzvarētāju skaitā Marija Gogoļa
19 Biedrība "Daugavas Savienība" 21.11.2018 Biedrības “Daugavas Savienība” radošo darbu konkurss “Mana Daugava” Piedalās audzēkņu Zaļajā praksē veidotais vides objekts “Lauku sēta”, projekta vadītāja Ingūna Skuja, prezentēja darbu Annija Jubase un Ksenija Riekstiņa – 6.B klase Otrs darbs – audzēkņu gleznotie dažādu novadu tautastērpi un vainagi uz dēļiem – ekspozīcija “Ceļā uz svētkiem”, skolotājas Ilze Možeika, Sarmīte Rudaka, Laura Kundziņa, darbu prezentēja Paula Brovacka 7.A klase un Vendija Kokare 6.A klase. Darbs “Lauku sēta” 1.vieta, “Ceļā uz svētkiem” 2 vieta
20 Rīgas dizaina un mākslas vidusskola Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" izsaka pateicību Aizkraukles mākslas skolas direktorei I.Dembovskai par viņas un skolas ieguldījumu jauniešu radošajā izaugsmē un virzību uz tālākizglītību dizainā

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Pašvaldības īpašums 1965
Teritorijas kopējā platība (m2):

617

Papildu informācija par infrastruktūru:

Skola pielāgota un renovēta 1997.gadā

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 9 400 Apmierinošs
Darbnīcas 4 60 Apmierinošs
Bibliotēkas telpas 1 24 Apmierinošs
Citas telpas 3 45 Apmierinošs
Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Izstāžu zāle 70 80 Apmierinošs Normāla
Zālē iespējamas šādas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

IT aprīkojums kultūrizglītības iestādē

Bezmaksas Wi-Fi: