Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Ciriša iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304

Vadītājs/ direktors:

Ieva Lazdāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktora p.i. Ieva Lazdāne 26596244 @

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4276902470

Reģistrācijas datums:

06.12.2010

Dibinātājs:

Aglonas novada dome un Aglonas bazilikas draudze

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Ciriša iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2019.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

52

Apraksts

Dibināšanas gads:

1992

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Kora ,, Assumpta” diska atvēršana Aglonas bazilika 26.01.2019 Piedalās koris Assumpta, 7., 9.kl.
2 Karjeras diena - St.Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts Aglonas bazilikas Kora skolā Aglonas bazilikas Kora skolā 27.02.2019 ABKS audzēkņi
3 Koru dienas koncerts Aglonas kultūras centrā Aglona 31.03.2019 Piedalās 2.-3.kl. koris 4.-9.kl. Koris Assumpta
4 Kora Assumpta koncerts Aglona 13.04.2019 Piedalās koris Assumpta
5 St.Broka Daugavpils MV audzēkņu koncerts AB Kora skolā AB Kora skolā 24.04.2019 ABKS audzēkņi
6 Mācību priekšmeta Vokālā mūzika koncerts vecākiem AB Kora skolā 10.05.2019 4.-7.kl.
7 Mācību gada noslēguma koncerts Aglonas bazilikas Baltajā zālē 29.05.2019 ABKS audzēkņi
8 Audzēkņu koncerts "Skani, Latvija!" Aglonas Kultūras centrā 15.11.2019 ABKS audzēkņi
9 Sv. Cecīlijas dienai veltīts St.Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts Aglonas bazilikas Baltajā zālē 22.11.2019 ABKS audzēkņi
10 I pusgada noslēguma koncerts. Aglonas bazilikas Baltajā zālē 20.12.2019 ABKS audzēkņi
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Psalmu dziedāšanas konkurss AB Kora skolā 22.02.2019 Piedalās 2.- 7. kl.
2 XVI Jauno vokālistu konkurss Dziedu Dievmātei AB Kora skolā 15.05.2019 1.-7. kl.
Citi pasākumi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 3 Ķēniņu dienas sv. Mise bazilikā Aglonas bazilika 06.01.2019 Piedalās 4.-7.kl. un 9.kl.
2 Brauciens uz operu ,,Nabuko” Rīgā 27.01.2019 Piedalās 5. - 7., 9. kl.
3 Sv. Mise Aglonas bazilikā Aglonas bazilika 13.01.2019 Piedalās koris Assumpta, 7., 9.kl
4 Sv. Mise Aglonas bazilikā Aglonas bazilika 27.01.2019 2.-3.kl. koris
5 Brauciens uz J.Lūsēna operu ,,Putnu opera” Rīgā 02.02.2019 1. - 2. kl.
6 Sv. Mise Aglonas bazilikā Aglonas bazilika 10.02.2019 Piedalās koris Assumpta,7., 9.kl.,
7 Sv. Mise Aglonas bazilikā Aglonas bazilika 17.02.2019 Piedalās 4. - 6. kl.
8 Sv. Mise Aglonas bazilikā 2.- 3.kl. koris Aglonas bazilika 24.02.2019 Piedalās 2.- 3.kl. koris
9 Sv. Mise Aglonas bazilikā Aglonas bazilika 03.03.2019 Piedalās koris Assumpta
10 Lielās Ceturtdienas dievkalpojums bazilikā Aglonas bazilika 18.04.2019 Piedalās 4. -5.kl.
11 Lielās Piektdienas dievkalpojums bazilikā Aglonas bazilika 19.04.2019 Piedalās koris Assumpta, 6.kl.
12 Lielās Sestdienas dievkalpojums bazilikā Aglonas bazilika 20.04.2019 Piedalās koris Assumpta
13 Jēzus Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums bazilikā Aglonas bazilika 21.04.2019 Piedalās koris Assumpta
14 Sv. Mise bazilikā Aglonas bazilika 12.05.2019 Piedalās 2.-3.kl.
15 Sv. Mise bazilikā Aglonas bazilika 19.05.2019 Piedalās koris Assumpta
16 Sv. Mise bazilikā Aglonas bazilika 25.05.2019 Piedalās 4.-6.kl.
17 Sv.Mise bazilikā Aglonas bazilika 08.09.2019 Piedalās 4.-8.kl.
18 Vispasaules Mūzikas diena AB Kora skola 01.10.2019 Piedalās ABKS audzēkņi
19 Sv. Mise bazilikā Aglonas bazilika 13.10.2019 Piedalās 4.-8.kl.
20 Mācību brauciens uz Rīgu 15.10.2019 Piedalās 5. - 8.kl.
21 Mācību brauciens - Latgales svētceļojumu vietu apmeklējums Sarkaņu Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas R. Kat. baznīca, Pasienes Sv. Dominika R.kat.baznīca 19.10.2019 Piedalās 6. - 7.kl.
22 Sv. Mise bazilikā Aglonas bazilika 20.10.2019 Piedalās 2. - 3.kl.
23 Sv. Mise bazilikā Aglonas bazilika 10.11.2019 Piedalās 4. - 8.kl.
24 Sv. Mise bazilikā 08.12.2019 Piedalās 4. - 8.kl.
25 Sv. Mise bazilikā 24.12.2019 Piedalās 1. - 8.kl.

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Koncerti, izstādes:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Koncerts St.Broka Daugavpils MV ,,Muzicējam ar prieku” Daugavpils 17.04.2019 Piedalās ABKS audzēkņi
2 Piedalīšanās koncertā Baltā galdauta svētkos Aglonas KC Aglonas KC 04.05.2019 Piedalās ABKS audzēkņi
Konkursi:
Nr. Norise Norises vieta Norises laiks Līdz Apraksts
1 Piedalīšanās Jauno dziedātāju konkursā ,,Sudraba zvani” Daugavpils 10.01.2019 1.v.A3 grupā, 2.v. A2 grupā, A3 grupā un A5 grupā
2 01.03.2019. Vispārējo klavieru festivāls St. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā Daugavpils Piedalās ABKS audzēkņi
3 Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem koru konkurss Preiļos Preiļos 22.03.2019 Piedalās 4.-9.kl.koris
4 Latgales skolu koru skate Daugavpilī 03.04.2019 Piedalās 4. -9.kl.
5 Dziedātāju festivāls „Skaņais bolss” Rēzeknē 09.04.2019 1.-7.kl.
6 Dienvidlatgales mūzikas skolu koru festivāls St.Broka Daugavpils MV Daugavpils 27.04.2019 Piedalās 4. -7.kl., 2.-3.kl.kori
7 IV Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani, tēvu zeme!” Ilūkste 17.10.2019 Galvenā balva A gr., Galvenā balva B gr., 2. vieta B gr. un divas 3. vietas B gr.

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Ansamblis Jaukts 1.klases ansamblis 5 Ilze Platace
Koris Jaukts 2. - 3.klašu koris 14 Lilita Valaine
Koris Jaukts 4. - 8.klašu koris 27 Irēna Ļeonova