Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas skola

Adrese:

Ciriša iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304

Vadītājs/ direktors:

Ieva Lazdāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Ieva Lazdāne 26596244 @

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4276902470

Reģistrācijas datums:

06.12.2010

Dibinātājs:

Aglonas novada dome. Aglonas bazilikas draudze

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

51

Apraksts

Dibināšanas gads:

1992

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1 Jauktais, 2.-3.kl. un 4.-9.klašu koris dziedāja 16 Dievkalpojumus Starptautiskajā svētvietā Aglonas bazilikā 08.01.2018 31.05.2018 Šajā periodā dziedāja 16 Dievkalpojumus
2 Valsts konkurss dziedāšnā II kārta Daugavpils St.Broka mūzikas vidusskolā 17.01.2018 Galvenā balva - A.Grigulis un A. Prusaks I vieta - Annija Leikuma, Katrīna Valaine; vok. duets - A.Grigulis un A. Prusaks II vieta - Patrīcija Reščenko, I.Valaine, A.Grigulis, A.Stremjanovs; vok. duets I.Valaine un D.Poļakeviča III vieta - E.Nartiša, vok. trio - M.Kirsanova, P.Reščenko, L.Valaine
3 II Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss ,,Vispārējās klavierēs" Lielvārdē 07.02.2018 Julianna Stremjanova - sk. Antonina Mihailova Meldra Kirsanova - sk. Antoņina Mihailova
4 Arvīda Žilinska VI Starptautiskais Jauno vokālistu konkurss Jēkabpilī 16.02.2018 III vieta - Annija leikuma, sk. Iveta Soldāne Atzinība -A.Grigulis, sk. Iveta Soldāne
5 Koru kopmēģinājums Daugavpilī 24.02.2018 Piedalās koris ,,Assumpta"
6 V Latvijas mūzikas skolu audzēkņu festivāls Vispārējās klavierēs Daugavpilī 02.03.2018 Piedalās - Evelīna Placinska, sk. Jacinta Ciganoviča
7 Koru koncerts Varakļānu kultūras namā 03.03.2018 Piedalās - 4. - 9. kl. koris, jauktais koris " Assumpta"
8 Piedalīšanās Latvijas mūzikas skolu koru V J. Vītola konkursā " Lai skan" (Rīgā) 10.03.2018 Piedalās - 4. - 9. kl koris, sk. S. Bernāne, sk. I. Ļeonova - Zelta diploms
9 Daugavpils MV audzēkņu koncerta apmenlējums Vienības namā Daugavpilī 20.03.2018 Piedalās 4. - 6. kl.
10 Daugavpils koru apriņķa koru kopmēģinājums Daugavpilī 24.03.2018 Piedalās 8. - 9. kl
11 VIII Koru dienas koncerts Aglonas KC 07.04.2018 Piedalās - 2. - 3. kl. koris, 4. - 9. kl. koris, jauktais koris "Assumpta"
12 Dziedātāju konkurss " Skaņais bolss" Rēzeknē 10.04.2018 3. vieta - A.Stremjanovs, sk. I.Ļeonova I.Valaine, D.Poļakeviča, sk. I.Agloniete
13 Koncerts vecākiem klavierspēlē 11.04.2018 Piedalās 1. - 4. kl.
14 Piedalīšanās Dienvidlatgales koru apriņķa koru skatē Daugavpilī 14.04.2018 Piedalās - koris ,,Assumpta", 8. - 9. kl.
15 Daugavpils reģiona mūzikas skolu izlaiduma klašu audzēkņu koncerts "Muzicējam ar prieku" 18.04.2018 I.Ļeonova, A.Mihailova
16 II Jauno ērģelnieku festivāls "Eņģeļu stabules" 20.04.2018 J.Ciganoviča
17 Jauno vokālistu konkurss " Ulbrokas vālodzīte" 20.04.2018 Piedalās A.Leikuma, sk.I.Soldāne
18 Koncerts vecākiem klavierspēlē 25.04.2018 Piedalās 5. - 8. kl.
19 Mūzikas skolu Koru festivāls Daugavpilī 28.04.2018 Piedalās 4.-9. klašu koris
20 Audzēkņu koncerts dziedāšanā 09.05.2018 Piedalās 4. - 9. klašu koris
21 Koncerts Šķeltovā 10.05.2018 Piedalās 6.-9. klašu auzēkņi
22 Kopmēģinājums Daugavpilī 12.05.2018 Piedalās - koris ,,Assumpta", 8. - 9. kl.
23 XV Jauno vokālistu konkurss " Dziedu dievmātei" 16.05.2018 2. pakāpes diploms - I.Valaine un L.Kokins, sk. I.Agloniete 3. pakāpes diploms - D.Stremjanovs, sk. I.Soldāne 4 .pakāpes diploms - D.Poļakeviča, sk. I.Agloniete
24 Garīgās mūzikas koncerta mēģinājums LU Lielajā aulā Rīgā 26.05.2018 Piedalās koris "Assumpta"
25 Koru konkursa pusfināls LU Lielajā aulā Rīgā 03.06.2018 Piedalās koris "Assumpta"
26 Koru konkursa fināls "Dziesmu kari" Rīgā 30.06.2018 Piedalās koris "Assumpta"
27 Garīgās mūzikas koncerts "Es esmu..." Rīgas Domā 01.07.2018 Piedalās koris "Assumpta"
28 XXVI Dziesmu un deju svētki 01.07.2018 08.07.2018 Piedalās koris "Assumpta"
29 XLII internacionālais Pueri Cantores kongress Barselonā 11.07.2018 15.07.2018 Piedalās jauktai koris
30 4.-9.klašu koris dziedāja Aglonas Lielo svētku bērnu un jauniešu svēto Misi 15. augustā Starptautiskajā svētvietā Aglonas bazilikā 15.08.2018 Piedalās 4. - 9. kl. koris
31 Sv. Mise bazilikā un labdarības koncerts " Dod Dieviņi otram dot" (Olgas Konstantinovas atbalstam) 02.09.2018 Piedalās 4. - 9. kl. koris
33 Koncerts pasākumā ,,Latgales lūgšanu brokastis" Aglonas Katoļu ģimnāzijā 05.10.2018 Piedalās 4. - 9. kl. koris
34 Sv. Mise bazilikā 14.10.2018 Piedalās koris ,, Assumpta"
35 Apmeklē koncertu Daugavpilī Vienības namā ,,Mēs Daugavpilij" 16.10.2018 5. - 6. klases audzēkņi
36 Piedalīšanās III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā ,,Skani, tēvu zeme!" 18.10.2018 Piedalās M.M.Šēra, V.Kozlovs, D.Stremjanovs, A.Leikuma, A.Grigulis. Galvenās balvas B grupā-A.Leikumai un C grupā-A.Grigulim, 2. vieta B grupā D.Stremjanovam (sk. I.Soldāne). 3. vieta A grupā M.M.Šērai (sk. I.Ļeonova) un V.Kozlovam (s. I.Agloniete)
37 Sv. Mise Aglonas bazilikā 21.10.2018 2. - 3. kl. koris
38 Sv. Mise Aglonas bazilikā 28.10.2018 4. - 6. klašu koris

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka 1780 6490
Teritorijas kopējā platība (m2):

280

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 7 220 Labs
Bibliotēkas telpas 1 22 Labs
Citas telpas 1 20 Labs
Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
bazilikas Baltā zāle 105 100 Apmierinošs ļoti laba

IT aprīkojums kultūrizglītības iestādē

Bezmaksas Wi-Fi:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Ansamblis Jaukts 1. klases ansamblis 9 Inga Agloniete
Koris Jaukts 2.-3.kl. koris 16 Inga Agloniete
Koris Jaukts 4.-9.kl. koris 20 Sanita Bernāne
Ansamblis Kokle Kokles ansamblis 7 Inga Agloniete
Ansamblis Klavieres Duets 2 Antoņina Mihailova
Ansamblis Klavieres Duets 2 Lidija Grauze
Vokālais ansamblis Jaukts Vokālais duets 2 Iveta Soldāne
Vokālais ansamblis Jaukts Vokālais duets 2 Irēna Ļeonova
Ansamblis Pūšaminstrumenti Blokflauta A grupa 6 Inga Agloniete
Ansamblis Pūšaminstrumenti Blokflauta 5.-6.kl. 5 Inga Agloniete
Ansamblis Klavieres Duets 2 Jacinta Ciganoviča
Vokālais ansamblis Jaukts Vokālais duets 2 Inga Agloniete