Viļānu kultūras nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras nams

Adrese:

Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650

Vadītājs/ direktors:

Margarita Cakula

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras nama vadītāja Margarita Cakula 28662346 @
Mākslinieciskās daļas vadītāja Agita Vigupe 29443261 @
Saimniecības daļas vadītāja Alla Kozlovska 28734984 @
Gaismu režisors Artis Kozlovskis 29697670 @
Deju kolektīvu vadītāja Lūcija Kukaine 28777403
Elektriķis Sergejs Jermakovs 29933133
Informācija citās internetvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

Līdz 1962.gadam Viļāni bija rajona centrs, kultūras nams pildīja Viļānu rajona kultūras nama funkcijas. 1962. - 1976. g. Viļānu pilsētas kultūras nams 1976. - 1991. g. Rēzeknes rajona kultūras nams 1991. g. novembris Viļānu kultūras nams 2015.g. 10.oktobris - kultūras nama atklāšana pēc renovācijas

Misija:

Tautas mākslas saglabāšana, iedzīvotāju mūža izglītības nodrošināšana un saturīga brīvā laika pavadīšanas piedāvājums, novada kultūrvēstures popularizēšana un Valsts patriotisma jūtu stiprināšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Partneri

Starptautiskā sadarbība:
Valsts Pārējās sadarbības valstis Projekta nosaukums Sākums Līdz Apraksts
Krievija Igaunija, Latvija „Latvijas – Krievijas pierobežas pašvaldību vienotas kultūras un informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana izmantojot radošo literāri - māksliniecisko potenciālu”/ „FORGET A HURRY” 08.05.2013 08.11.2014 Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Mērķis - Attīstīt Viļānu, Kārsavas un Shlisselburgas, vienotu kultūras informācijas vidi un sadarbības tīklu, ko izmanto cilvēki ar literāro un mākslas radošo potenciālu, lai nodrošinātu ciešāku sadarbību starp Latvijas un Krievijas pierobežas pašvaldībām.
Baltkrievija Lietuva, Latvija „Trešais solis Eiroreģiona "Ezeru zeme" stratēģijai - kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās”/ „3rd STEP” 01.03.2013 31.08.2014 Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Mērķis - Veicināt integrētu, koordinētu un harmonisku sociālo un ekonomisko attīstību un stiprināt kopīgo stratēģisko attīstību un plānošanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionos Eiroreģiona "Ezeru zeme" teritorijā.
Dānija Igaunija, Zviedrija, Latvija Projekts paredz sadarbību un pieredzes apmaiņu sociālajā un kultūras jomā
Gruzija Latvija 20.08.2016 Parakstīts nodomu protokols ar Lagodehi pašvaldību Gruzijā

Pasākumu saraksts

Pasākumi:
Nosaukums Kad notiek Līdz Rīkotājs Pasākuma apraksts
Teātra izrāde bērniem "Noslēpumu sala" 30.01.2019 Teātris un ES Vai esi gatavs neparastam piedzīvojumam ar dažnedažādiem interesantiem pavērsieniem, aizraujošām darbībām un mīklu minēšanu? Tad šī izrāde ir paredzēta tieši Tev! Noslēpumu sala nav parasta izrāde. Tajā Tu atklāsi dažādus noslēpumus un var gadīties, ka Tu kopā ar izrādes varoņiem nomaldīsies, taču drīz vien sekojot slepenām norādēm nokļūsi uz pareizā ceļa un atradīsi pirātu noslēptos dārgumus! Šī ir jautra un izzinoša izrāde bērniem, kurā izrādes varoņi interaktīvi iesaista mazos skatītājus. Izrādes laikā bērni tiek ierauti aizraujošā piedzīvojumu pasaulē, kā datorspēlē, kurā kopā ar izrādes varoņiem atrisina dažādus aizraujošus uzdevumus. Tā ir vēl viena iespēja uzzināt interesantus faktus – matemātikā, dabaszinībās, vēsturē, literatūrā u.c. Izrāde ir veidota tā, lai būtu interesanta gan pirmskolas, gan sākumskolas vecuma bērniem.
"Viļānu novada uzņēmums 2018" 08.02.2019 Viļānu novada pašvaldība Konkursa "Viļānu novada uzņēmums" laureātu godināšanas pasākums
XVI Ziņģētāju un stāstnieku vakars 16.02.2019 Tautas muzikantu biedrība, Viļānu kultūras nams Ziņģētāju un stāstnieku vakars jau kļuvis par tradicionālu pasākumu, uz kuru ziņģēt un stāstīt ierodas ap 200 dalībnieku. Tā mērķi ir popularizēt mūsdienu folkloru kā sabiedrības kultūras sastāvdaļu, veicināt tautas tradīciju saglabāšanu un pārmantojamības procesu, kā arī nodrošināt izglītošanas un pieredzes apmaiņas procesu starp ziņģētājiem un stāstniekiem. Ziņģētāju un stāstnieku vakarā piedalās latviešu un cittautu ziņģu un stāstāmas folkloras izpildītāji. 2019. gada tēma - "Muižiņ, mana muižiņa Āriskā vietiņā!"
Deju sadancis Meteņdienas noskaņās "Ielūdz Austra" 02.03.2019 Viļānu kultūras nams, biedrība "Dzīvot raadoši" Viļānu kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Austra” organizē Meteņdienas sadancis. Piedalās draugu kolektīvi no Rēzeknes, Stabulniekiem, Ērgļiem un citām tuvākām un tālākām vietām. Papildus deju kolncertam, tiek rīkotas aktivitātes brīvā dabā
Krievu dziesmu vokālā ansambļa "Sudaruški" koncerts 09.03.2019 Viļānu kultūras nams Koncerts, kas vēltīts Sieviešu dienai
Sieviešu kora "ALTA" 50 gadu jubilejas koncerts 23.03.2019 Viļānu kultūras nams Skatītājus priecēs ne tikai vietējās kora dalībnieces, bet arī draugu kori
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas 70. gadadiena - piemiņas pasākums 25.03.2019 Viļānu kultūras nams, Viļānu novada pašvaldība Piemiņas brīdis piemiņas vietā, Kino "Tēvs nakts" Viļānu kultūras namā
Bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu sadancis “Ir pavasaris atnācis un dabā viss ir atdzimis” 06.04.2019 Viļānu kultūras nams Piedalās Viļānu nov. un Rēzeknes pilsētas bērnu un jauniešu deju kolekīvi
Lieldienas mazajiem un lielajiem 22.04.2019 Viļānu kultūras nams Lieldienu pasākums ar dziesmām, rotaļām un radošajām darbnīcām visai ģimenei
Baltā galdauta svētki 04.05.2019 Viļānu kultūras nams, Viļānu novada pašvaldība Pašdarbības kolektīvu koncerts un vieskoncerti
Lakstīgalu salas vasaras sezonas atklāšanas pasākums - Viļānu KN senioru deju kopas "Kūmys" sadancis 25.05.2019 Viļānu kultūras nams Tautas deju kolektīvu sadancis
Dziesmu un deju diena 30.05.2019 Rēzeknes un Viļānu novada pašvaldības Piedalās skolu jaunatnes kolektīvi no Rēzeknes un Viļānu novada
Bērnības svētki Viļānu novada četrgadniekiem 01.06.2019 Viļānu kultūras nams
Līgo visai ģimenei 23.06.2019 Viļānu novada pašvaldība, Viļānu kultūras nams Radošās darbnīcas, vainagu pīšana, piepūšamās atrakcijas un citas izklaides bērniem un viņu vecākiem
Teātris pagalmā 06.07.2019 Viļānu kultūras nams Teātru izbraukuma izrādes visas dienas gaitā dāžādās Viļānu novada vietās
Līnijdejotāju nometne Lakstīgalu salā 10.08.2019 Viļānu kultūras nams Ikgadējā līnijdejotāju nometne - meistarklases, jaunu deju mācīšanās, noslēguma koncerts, kopīgas deju dejošana līdz rīta gaismai
Mūzikas vakars Viļānu muižas parkā 16.08.2019 Viļānu novada pašvaldība Grupas "Klibs taurenis" koncerts
Viļānu novada svētki 17.08.2019 Viļānu novada pašvaldība Svētku gājiens un pašdarbības kolektīvu koncerts
Starptautiskā senioru diena 29.09.2019 Viļānu kultūras nams Pašdarbības kolektīvu sveiciena koncerts
Rudens sezonas atklāšanas pasākums „150 g Viļānu kultūras” 19.10.2019 Viļānu kultūras nams
Teātru saiets "Sābri" 02.11.2019 Viļānu kultūras nams
Lāčplēša dienas pasākums 11.11.2019 Viļānu kultūras nams Kopīga dziesmu dziedāšana, jaunsargu un vanadzēnu uzņemšana organizāciju rindās
Valsts svētku pasākums 18.11.2019 Viļānu novada pašvaldība, Viļānu kultūras nams
Krievu amatierteātru saiets 23.11.2019 Viļānu kultūras nams
Pirmā Advente 01.12.2019 Viļānu kultūras nams, labdarības biedrība "Atbalsts" Pirmās sveces iedegšana Adventes vainagā, koncerts, labdarības tirdziņa atklāšana
Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem 26.12.2019 Viļānu novada pašvaldība, Viļānu kultūras nams
Vecgada atpūtas pasākums Viļānu novada ļaudīm 28.12.2019 Viļānu kultūras nams
Jaunā gada sagaidīšana disko ritmos 31.12.2019 Viļānu kultūras nams

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Viļānu kultūras nams Pašvaldības īpašums 1949

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KN ēka 531

Telpas KC

Zāļu skaits:

2

Grimmētavu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 66 300 Ļoti labs Viduvēja Stacionāra Mobila
Mazā zāle 37 50 Ļoti labs Viduvēja Mobila Mobila
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2018.gadā:

Norišu skaits pavisam:

90

Maksas norišu skaits pavisam:

24

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

66

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

9062

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

2552

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

6510

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 1 85 15 1750
Izklaides sarīkojums 10 1561 6 680
Reliģiskas konfesijas norise 2 180
Kinoizrāde 5 223 3 130
Informatīva / izglītojoša norise 9 400
Cits izglītojošs pasākums 9 400
Koncerts 3 254 6 760
Amatieru koncerts 3 254 5 550
Profesionāļu koncerts 1 210
Izrāde 2 114 2 150
Amatieru izrāde 2 114 2 150
Izstāde 1 200
Amatieru izstāde 1 200
Pilsētas /novada /pagasta svētki 2 40

Darbība pārskata periodā izbraukumos

Kopējais izbraukuma norišu skaits:

36

Izbraukuma norises:
Norišu saturs, formas Maksas Bezmaksas
Izklaides sarīkojums 1
Informatīva / izglītojoša norise 3
Cits izglītojošs pasākums 3
Koncerts 13
Amatieru koncerts 13
Izrāde 7
Amatieru izrāde 7
Festivāls 5
Konkurss, skate 6
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

Ir interneta pieslēgums:

Papildu informācija par IT aprīkojumu:

Aprīkojums Kino demonstrēšanai un semināru organizēšanai