Vērēmu tautas nams

Kontaktinformācija

Adrese:

Jāņa Zvīdra iela 4, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647

Vadītājs/ direktors:

Sarmīte Strupoviča

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
TN vadītāja Sarmīte Strupoviča 64628834 29131963 @

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1998

Sākums:

Vērēmu TN atrodas 1963.gada uzceltajā ēkā, kura 1997.gadā tika pārprojektēta un pielāgota kultūras dzīves ogranizēšanai. 2010.gadā tika uzcelta neliela brīvdabas estrāde, 2013.gadā tautas namam piebūvēta katlu māja. Pasākumiem pateicīga ir brīvdabas estrāde.

Misija:

Tautas jaunrades attīstība; • pilsoniskas sabiedrības veidošana; • integrācijas veicināšana. Tautas nama misija ir bagātināt kultūras dzīvi laukos, tuvinot to pilsētai. Pētīt un atspoguļot, rādīt latviešu tradīcijas kultūras pasākumos. Nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana, popularizēšana un saglabāšana.

Darbība:

Pagasta tautas nams ir vietējas nozīmes kultūras un izglītības centrs, kas • koordinē, plāno un organizē vietējās, valsts un starptautiskās nozīmes kultūras, mākslas, atpūtas, un veselīga brīvā laika pavadīšanas pasākumus pagasta iedzīvotāju visu paaudžu un interešu grupām, nodrošinot sniegto pakalpojumu pieejamību ikvienam iedzīvotājam; • realizē valsts kultūrpolitiku pagastā: • nodrošina valsts svētku, piemiņas dienu, koncertu, festivālu un citu kultūras norišu organizēšanu, māksliniecisko un radošo kolektīvu atbalstu saskaņā ar piešķirto budžetu.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Valsts svētki
2 Gadskārtu ieražas
3 Koncerti, jubilejas pasākumi, izbraukumu koncerti, ekskursijas, radošās darbnīcas
4 Dažādi projekti un piedalīšanos tajos
5 Ikgadējie tradicionālie pasākumi
6 radošās darbnīcas
7 Izgaismoti Āra noformējumi svētkiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kino demonstrējumi

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Tautas nams Jāņa Zvīdra iela 4 Pašvaldības īpašums 1961
Brīvdabas estrāde Pašvaldības īpašums 2010

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Adrese Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Tautas nama ēka 228
Senioru atpūtas centrs 34
Jauniešu centrs 48

Telpas

Zāļu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

1

Telpu raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle 125 110 Apmierinošs Laba Nav Mobila
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Zāle Apmierinošs
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2021.gadā:

Norišu skaits pavisam:

4

Maksas norišu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

4

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

260

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

0

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

260

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija
Valsts / tradicionālie svētki 2 145 2 65
Izklaides sarīkojums 1 70 1 30
Cita veida pasākums 1 45