Vandzenes tautas nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Tautas nams

Adrese:

Tautas nams, Vandzene, Vandzenes pag., Talsu nov., LV-3281

Vadītājs/ direktors:

Dace Jankevica

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
TN vadītāja Dace Jankevica 26162278 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Talsi.lv

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1932

Sākums:

Viena no vecākajām un rosīgākajām biedrībām Talsu novadā ir Oktes – Iģenes – Garlenes dziedāšanas biedrība, kas dibināta 1892. gadā. Biedrība ilgus gadus ir bijusi skolotāja Indriķa Seržanta rokās. Kopš 1930. gada biedrības priekšnieks ir A. Fredenfelds. Biedrībā bija vairāk kā 100 biedru. 1932. gadā, pēc inženiera A. Brieža projekta tika uzcelts biedrības nams, kas izmaksāja 60.000 Ls. Visus nepieciešamos līdzekļus biedrība savāca pašu spēkiem, iedzīvotāju ziedojumiem. No valsts un kultūras fonda saņemtas nelielas summas. Tautas nama vadījuši – J. Lasenberga, Ē. Pušpurs, E. Ieviņa, Dz. Sileniece, ā. Jerumane, A. Siliņš, L. Bramane, G. Krūze. No 1999. gada Vandzenes Tautas namu vada D. Jankevica. 2009. gadā nams piedzīvo rekonstrukciju un atgūst savu sākotnējo, cienīgo izskatu. Skat. multividē.

Misija:

Vandzenes tautas nams ir Talsu novada pašvaldības iestāde, kura īsteno valsts un pašvaldības kultūrpolitiku - rūpējas par kultūru, sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību savā teritoriālajā pārvaldē, īsteno valsts kultūrpolitiku atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām.

Darbība:

Tautas nams savā darbībā turpina veidot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu atbilstoši savas teritorijas visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotājiem, uzturēt un izkopt pilsoniskās kultūras daudzveidību, nodrošināt nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu, veicināt starpkultūru dialogu un sadarbību, veidot labvēlīgu vidi jaunradei, sociālajai līdzdalībai un mūžizglītības procesam savā pagastā. Regulāri tiek meklēti jauninājumi pasākumos.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Telpu īri konferencēm, semināriem, nodarbībām, prezentācijām, izstādēm, koncertiem, tematiskiem pasākumiem
2. Tehniskais aprīkojums pasākumos Skaņas un gaismas aparatūra, videoprojektors, ekrāns
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Talsi.lv

Partneri

Sadarbības partneri:

Vandzenes pamatskola
Vandzenes pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"
Vandzenes pagasta jauniešu centrs
Vandzenes pagasta pārvalde

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Vandzenes tautas nams Pašvaldības īpašums 1932
Teritorijas kopējā platība (m2):

9219

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Tautas nama ēka 929

Telpas KC

Zāļu skaits:

1

Grimmētavu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

4

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 231 300 Labs Laba Mobila Mobila
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 75 Ļoti labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2019.gadā:

Norišu skaits pavisam:

76

Maksas norišu skaits pavisam:

27

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

49

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

7766

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1710

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

6056

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 5 520
Izklaides sarīkojums 4 650 11 1525
Kinoizrāde 1 20
Informatīva / izglītojoša norise 4 91
Lekcija 1 28
Informatīva sanāksme 1 25
Cits izglītojošs pasākums 2 38
Koncerts 1 300 4 410
Amatieru koncerts 1 300 4 410
Izrāde 1 60 5 215
Amatieru izrāde 1 60 2 55
Profesionāļu izrāde 3 160
Izstāde 5 2500
Amatieru izstāde 5 2500
Literārs pasākums 2 70