Vaboles kultūras nams

Kontaktinformācija

Adrese:

"Saieta nams", Vabole, Vaboles pag., Augšdaugavas nov., LV-5477

Vadītājs/ direktors:

Vija Pabērze

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
KN direktore Vija Pabērze 65475850 29457114 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1967

Misija:

Nemateriālā kultūras mantojuma kopšana saistībā ar latgaliskās identitātes uzturēšanu.

Darbība:

kultūras nama darbības pamatuzdevums ir organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo amatieru kolektīvu darbību, iesaistīties tautas mākslas aktivitātēs valstī. Organizēt valsts svētkus, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises, koncertus, kultūrizglītojošus pasākumus, veikt izstāžu darbību, veicināt kultūras vērtību saglabāšanu.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Dalība amatierkolektīvā Etnogrāfiskais ansamblis "Vabaļis"
2 Dalība amatierkolektīvā Jauniešu tautas deju kolektīvs "Aisma"
3 Dalība amatierkolektīvā Amatierteātris "Nagaidama prīca"
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Amatierkolektīva koncerts (bez transporta) Etnogrāfiskais ansamblis - EUR 45.00
2 Amatierkolektīva izrāde (bez transporta) Teātra izrāde - EUR 45.00
3 Amatierkolektīva koncerts (bez transporta) Tautas deju kolektīvs - EUR 45.00
4
5

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Vaboles kultūras nams Saieta nams, Vabole Pašvaldības īpašums 1971
Teritorijas kopējā platība (m2):

2557

Telpas

Zāļu skaits:

1

Grimmētavu skaits:

1

Infrastruktūras raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
KN zāle 91 100 Labs laba Nav Nav
Skatuves:
Vietas nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
KN zāle 56 Labs
Iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri

Darbība pārskata periodā

Darbojās 2022.gadā:

Norišu skaits pavisam:

36

Maksas norišu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

36

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

2715

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

0

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

2715

Pašu organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Valsts / tradicionālie svētki 5 207
Izklaides sarīkojums 3 206
Informatīva / izglītojoša norise 7 202
Cits izglītojošs pasākums 7 202
Koncerts 3 460
Amatieru koncerts 2 160
Profesionāļu koncerts 1 300
Izrāde 1 35
Amatieru izrāde 1 35
Izstāde 10 810
Amatieru izstāde 7 560
Profesionāļu izstāde 3 250
Konkurss, skate 1 25
Pilsētas /novada /pagasta svētki 2 460
Citu iestāžu, organizāciju rīkotās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Valsts / tradicionālie svētki 2 140
Informatīva / izglītojoša norise 2 170
Cits izglītojošs pasākums 2 170

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ