Sventes Tautas nams

Kontaktinformācija

Adrese:

Alejas iela 13, Svente, Sventes pag., Augšdaugavas nov., LV-5473

Vadītājs/ direktors:

Viktors Petaško

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītājs Viktors Petaško 28228788 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1999

Sākums:

Sventes Tautas nams būvēts 20. gs. sākumā kā grāfa M.Plātera -Zīberga muižas saimniecības ēka. 1993.gadā tas tika nodots pagasta pašvaldībai.1998.gadā tika veikts kluba kapitālais remonts un 1999.gadā atsāka darbību “Sventes pagasta Tautas nams”.

Misija:

Uzlabot pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicināt daudzveidību, līdzsvarotību kultūrā, palielinot kultūras ieguldījumu pašvaldībā , sekmēt pieejamību kultūras vērtībām Sventes pagasta iedzīvotājiem, saglabājot pagasta teritorijā dzīvojošo dažādu tautību kultūras tradīcijas, to pārmantojamību, latviešu valodu un radošu pieeju kultūras vērtību saglabāšanai, veikt kultūrizglītojošo darbu.

Darbība:

Organizē valsts un tradicionālos svētku pasākumus, izstādes, koncertus, teātra izrādes, tematiskos vakarus visu vecuma grupu iedzīvotājiem. Organizē un nodrošina Sventes pagasta amatiermākslas kolektīvu kvalitatīvu darbību un to pieejamību pagasta iedzīvotājiem, iesaista amatiermākslas kolektīvus vietējās, reģionālās kultūras norisēs, rūpējas par kolektīvu māksliniecisko izaugsmi.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Tradicionālie un valsts svētki
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Telpu noma - Lielā zāle, 150 kvm, 100 cilvēkiem 16,40 EUR stundā. +1,36 EUR pakalpojums

Partneri

Sadarbības partneri:

Sventes vidusskola
Aukšdaugavas novada Kultūras centrs

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Sventes Tautas nams Pašvaldības īpašums 1937
Papildu informācija par infrastruktūru:

Zāles platība ir 143 kvadrātmetri, skatuves platība ir 72 kvadrātmetri. Kopplatība 215 kvadrātmetri.

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Adrese Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Tautas nama ēka 588

Telpas

Zāļu skaits:

1

Grimmētavu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

2

Telpu raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle 143 150 Nepieciešams kosmētiskais remonts Vidēja Nav Mobila
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Zāle 72 Apmierinošs
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2021.gadā:

Norišu skaits pavisam:

15

Maksas norišu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

15

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

625

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

0

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

625

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija
Valsts / tradicionālie svētki 6 175
Izstāde 4 305
Amatieru izstāde 4 305
Literārs pasākums 1 30
Cita veida pasākums 4 115

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ