Sventes Tautas nams

Kontaktinformācija

Adrese:

Alejas iela 13, Svente, Sventes pag., Augšdaugavas nov., LV-5473

Vadītājs/ direktors:

Viktors Petaško

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītājs Viktors Petaško 28228788 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Sventes Tautas nams

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1999

Sākums:

Sventes Tautas nams būvēts 20. gs. sākumā kā grāfa M.Plātera -Zīberga muižas saimniecības ēka. 1993.gadā tas tika nodots pagasta pašvaldībai. 1998.gadā tika veikts Tautas nama kapitālais remonts un 1999.gadā atsāka darbību “Sventes pagasta Tautas nams”.

Misija:

Uzlabot pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicināt daudzveidību, līdzsvarotību kultūrā, palielinot kultūras ieguldījumu pašvaldībā, sekmēt pieejamību kultūras vērtībām Sventes pagasta iedzīvotājiem, saglabājot pagasta teritorijā dzīvojošo dažādu tautību kultūras tradīcijas, to pārmantojamību, latviešu valodu un radošu pieeju kultūras vērtību saglabāšanai, veikt kultūrizglītojošo darbu.

Darbība:

Organizē valsts un tradicionālos svētku pasākumus, izstādes, koncertus, teātra izrādes, tematiskos vakarus visu vecuma grupu iedzīvotājiem. Organizē un nodrošina Sventes pagasta amatiermākslas kolektīvu kvalitatīvu darbību un to pieejamību pagasta iedzīvotājiem, iesaista amatiermākslas kolektīvus vietējās, reģionālās kultūras norisēs, rūpējas par kolektīvu māksliniecisko izaugsmi.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Tradicionālie un valsts svētki
2 Vidējās paaudzes deju kolektīva "Ezerzvani" koncertprogramma
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Telpu noma - Lielā zāle, 150 kvm, 100 cilvēkiem 16,40 EUR stundā. +1,36 EUR pakalpojums
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Aukšdaugavas novads

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Sventes TN Pašvaldības īpašums 1937
Teritorijas kopējā platība (m2):

1200

Papildu informācija par ēkām:

Zāles platība ir 143 kvadrātmetri, skatuves platība ir 72 kvadrātmetri. Kopplatība 215 kvadrātmetri.

Telpas

Zāļu skaits:

1

Grimmētavu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

2

Infrastruktūras raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle 143 150 Nepieciešams kosmētiskais remonts Vidēja Nav Mobila
Skatuves:
Vietas nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Zāle 72 Apmierinošs
Iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā

Darbojās 2023.gadā:

Norišu skaits pavisam:

19

Maksas norišu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

19

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1240

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

0

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

1240

Pašu organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Valsts / tradicionālie svētki 6 535
Izstāde 4 160
Amatieru izstāde 4 160
Konkurss, skate 1 65
Cita veida pasākums 8 480

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ