Slampes Kultūras pils

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras centrs

Adrese:

Kultūras pils, Slampe, Slampes pag., Tukuma nov., LV-3119

Vadītājs/ direktors:

Ivonna Bredovska

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras darba organizators Madara Jumiķe 27231139 @
Slampes Kultūras pils direktore Ivonna Bredovska 28340610 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Slampes Kultūras pils

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1978

Sākums:

Slampes Kultūras pils atklāta 1978.gada 23.decembrī. Slampē notika dažādas kultūras aktivitātes arī pirms kultūras pils atklāšanas. Šobrīd Slampes Kultūras pilī darbojas 12 amatiermākslas kolektīvi (viens lietišķās mākslas pulciņš) .

Misija:

Uzturēt un radīt kultūras norišu un mākslas vērtību īstenojot valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām.

Darbība:

Organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo amatieru kolektīvu darbību, iesaistīt tos pagasta un novada kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs valstī, veicināt starptautisko sadarbību. Organizēt izglītojošus pasākumus interesentiem dažādās zinību nozarēs. Nodrošināt valsts svētku, piemiņas dienu, latviešu tautas tradicionālo svētku, festivālu, koncertu, izstāžu un citu kultūras norišu kvalitatīvu realizēšanu. Organizēt atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Slampes Kultūras pils Lielās zāles noma (ar palīgtelpām) Skatītāju zāle, kurā norisinās teātru izrādes un koncerti. 513 sēdvietas, var pievienot papildus sēdvietas. Cena ar PVN 48,40 eur (h)
2 Slampes Kultūras pils Deju zāles noma (ar palīgtelpām) Deju zāle, kurā norisinās semināri, korporatīvie pasākumi, balles, koncerti, izstādes. Ietilpība no 350-400 cilvēkiem. Cena ar PVN 36,30 (h)
3 Slampes Kultūras pils Tradīciju zāles noma (ar palīgtelpām) Tradīciju zāle, kurā norisinās semināri, sapulces, pasākumi. Ietilpība līdz 50 cilvēkiem. Cena ar PVN 24,20 (h)
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Facebook

Partneri

Starptautiskā sadarbība:
Projekta nosaukums Sadarbības norise, rezultāts Sākums Līdz Valsts Pārējās sadarbības valstis
Lietuvas republikas Mažeiķu rajona Tirkšļi no 2011.gada sadarbības līgums. 01.01.2011 07.01.2020 Lietuva
Lietuvas republikas Mažeiķu rajona Šerkšnenu no 2016.gada sadarbības līgums 01.07.2016 07.01.2020 Lietuva

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Slampes kultūras pils "Kultūras pils" , Slampe Pašvaldības īpašums 1978 30347
Teritorijas kopējā platība (m2):

4863

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Kultūras pils

Telpas KC

Zāļu skaits:

3

Grimmētavu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Skatītāju zāle (Amfiteātris) 360 545 Labs Ļoti laba Stacionāra Stacionāra
Deju zāle 652 350 Ļoti labs Ļoti laba Nav Mobila
Tradīciju zāle 122 80 Labs Ļoti laba Nav Nav
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Skatītāju zāle (Amfiteātris) Apmierinošs
Deju zāle Apmierinošs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2020.gadā:

Norišu skaits pavisam:

22

Maksas norišu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

22

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

5310

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

5310

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi Papildu informācija
Valsts / tradicionālie svētki 2 500
Izklaides sarīkojums 3 300
Informatīva / izglītojoša norise 4 60
Cits izglītojošs pasākums 4 60
Koncerts 7 2750
Amatieru koncerts 2 250
Profesionāļu koncerts 5 2500
Izrāde 3 1350
Profesionāļu izrāde 3 1350
Izstāde 3 350
Amatieru izstāde 3 350