Rikavas pagasta kultūras nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras nams

Adrese:

Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648

Vadītājs/ direktors:

Inese Vērdiņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
KN vadītāja Andrejs Tārauds 64607087 27301141 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

Rikavas pagasta kultūras nams ir celts 1991. gadā kā Rikavas pagasta pārvaldes iestāde.

Misija:

Kultūras nama misija ir latviešu tautas tradīciju un kultūras mantojuma saglabāšana, popularizēšana un nodošana nākamajām paaudzēm. Veicināt pagasta iedzīvotāju iesaistīšanos pašdarbībā. Brīvā laika pilnvērtīga izmantošana, kultūras tradīciju saglabāšana. Organizēt valsts, tradicionālos gadskārtu ieražu pasākumus, tematiskos sarīkojumus un atpūtas pasākumus. Sadarbojoties ar masu saziņas līdzekļiem regulāri informēt par kultūras nama darbu un reklamēt aktivitātes.

Darbība:

Organizēt un vadīt kultūras darbu Rikavas pagastā. Piedāvāt iedzīvotājiem viņu interesēm atbilstošu daudzveidīgu, kvalitatīvu pakalpojumu klāstu visām paaudžu grupām. Nodrošināt pašdarbības kolektīvu nepārtrauktu, kvalitatīvu darbību., iesaistot tos novada kultūras norisēs. Kultūras nams sniedz interesentiem iespēju organizēt un rīkot privātos pasākumus - jubilejas, kāzas, ģimeņu salidojumus un citus.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Piedāvājam trenēties trenažieru zālē Zālē ir dažādi trenažieri; skrejceliņš, velosipēds, Hanteles, svaru stieņi. Speciāli trenažieri gan roku, gan kāju muskulatūras trenēšanai.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Telpas dažādu pasākumu vai viesību organizēšanai, kā arī tirdzniecībai. Lielā zāle ar 300 sēdvietām un skatuvi (krēsli ir pārbīdāmi). Lielā zāle ir paredzēta lielākam apmeklētāju skaitam. Zālē ir skatuve, zāles un skatuves apgaismojums, centrālā apkure, krēsli 300 skaiītājiem, kurus var pārvietot. Ir arī pieejami galdi un atsevišķi krēsli. Lielā zāles īres maksa 5,58 EUR stundā.
2 Mazā zāle ar 100 sēdvietām (krēsli ir pārbīdāmi) Mazā zāle ir silta, gaiša, skurināma. Paredzēta 100 vietām. Labvēlīga dažādu privāto pasākumu organizēšanai. Ir krēsli (skatītāju) un atsevišķi. Pieejami galdi un soli. Mazās zāles īres maksa 4,64 EUR stundā.

Partneri

Sadarbības partneri:

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Atbalstītāji:

Lauku atbalsta dienests

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rikavas pagasta KN Jaunības ielā 15c, Rikava Pašvaldības īpašums 1991

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Adrese Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KN ēka

Telpas KC

Zāļu skaits:

2

Grimmētavu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Mazā zāle 192 100 Labs Laba Nav Nav
Lielā zāle 388 300 Labs Laba Mobila Nav
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 100 Apmierinošs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2021.gadā:

Norišu skaits pavisam:

16

Maksas norišu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

16

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

307

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

0

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

307

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija
Valsts / tradicionālie svētki 6 109
Izklaides sarīkojums 3 27 2 20
Kinoizrāde 1 16
Izstāde 4 132
Amatieru izstāde 4 132
Pilsētas /novada /pagasta svētki 2 23

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ