Pededzes tautas nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Tautas nams

Adrese:

"Krustceles", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352

Vadītājs/ direktors:

Tatjana Steklova

Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Ar Alūksnes rajona DDP lēmumu Nr. 89 1950.g. 9.martā "Par kluba atvēršanu Pededzes ciemā" Pededzes klubs ir atvērts ar 1950.g. 15.februāri. 1976.g. uzcelta jaunā administratīvā ēkā, kur pašlaik atrodas arī TN. Ar Pededzes pagasta padomes lēmumu 2000.g. 12. janvārī protokols Nr. 1 Pededzes klubs pārdēvēts par Pededzes Tautas namu.

Misija:

Pededzes Tautas nams ir Pededzes pagasta pašvaldības iestāde, kuras misija ir - ļaut pagasta iedzīvotājiem un viesiem atpūsties un pavadīt savu brīvo no fiziskajiem lauku darbiem laiku kopā ar radiem, draugiem kādā izklaides pasākumā.

Darbība:

Darbības pamatmēŗkis ir - kultūras vērtību radīšana, izplātīšana un saglabāšana. Šo mērķu realizācijai Pededzes Tautas nams savu darbību organizē pēc iepriekš sastādīta plāna (gada plāns un notikumu plāns pa mēnešiem). Lai sekmīgi un kvalitatīvi notiek pasākumi, mums ir cieša sadarbība ar visām pagasta esošajam kultūras, izglitības un sabidriskajām iestādēm, kā arī ar citu pagastu līdzigajam iestādēm un pārrobežu sadarbība (ar Krieviju un Igauniju).

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Lielās zāles telpu īre 20,00EUR +PVN /st.
2 Mazās zāles telpu īre 10.00 EUR +PVN /st.

Partneri

Sadarbības partneri:

Bibliotēka
Pededzes pamatskola
Biedrība "Pededzes Nākotne"
Alūksnes novada citu pagastu kultūras iestādes

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pededzes tautas nams Pašvaldības īpašums 1976
Brīvdabas estrāde Pašvaldības īpašums 2003

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Adrese Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Tautas nama ēka
Brīvdabas estrāde 116

Telpas KC

Zāļu skaits:

3

Grimmētavu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

5

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Skatītāju zāle 226 300 Labs Apmierinoša Stacionāra Mobila
Mazā zāle 113 80 Labs Apmierinoša Nav Mobila
Banketu zāle 80 50 Labs Apmierinoša Nav Mobila
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Skatītāju zāle 114 Apmierinošs
Banketu zāle 32 Apmierinošs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2021.gadā:

Norišu skaits pavisam:

17

Maksas norišu skaits pavisam:

4

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

13

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1682

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

119

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

1563

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija
Valsts / tradicionālie svētki 0 7 0 1283
Izklaides sarīkojums 0 1 0 38
Informatīva / izglītojoša norise 2 1 64 8
Cits izglītojošs pasākums 2 1 64 8
Izrāde 0 0 0 0
Amatieru izrāde 0 0 0 0
Izstāde 0 2 0 167
Amatieru izstāde 0 2 0 167