Medumu pagasta Tautas nams

Kontaktinformācija

Adrese:

Alejas iela 2, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460

Vadītājs/ direktors:

Anita Drozdova

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras darba vadītāja Anita Drozdova 27095164 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1963

Misija:

Medumu pagasta Tautas nama darbības missija ir veidot un piedāvāt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras produktus, nodrošināt nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu, veicināt starpkultūru sadarbību Medumu pagastā. .

Darbība:

Medumu pagasta Tautas nams organizē un koordinē: *profesionālās mākslas pieejamību Medumu pagasta iedzīvotājiem; *valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norisi; *informatīvus un izglītojošus pasākumus; *koncertus, izrādes un izstādes; *veicina kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību Medumu pagasta iedzīvotājiem; *organizē atpūtas un izklaides pasākumus visu vecumu grupu iedzīvotājiem.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Medumu rokdarbu pulciņš "Kaleidoskops" Nodarbības notiek katru trešdienu, no plkst. 15.00 līdz 18.00, Medumu Jauniešu centrā (Alejas iela 13)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Telpu noma juridiskām un fiziskām personām dažādu pasākumu organizēšanai. Tautas nama telpu noma 7.19EUR (ar PVN) Zāle līdz 150 apmeklētājiem
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.augsdaugavasnovads.lv

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Medumu pagasta pārvaldes ēka Alejas iela 2, Medumi Pašvaldības īpašums 1963

Telpas

Zāļu skaits:

1

Grimmētavu skaits:

3

Infrastruktūras raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
TN zāle 163 150 Nepieciešams kosmētiskais remonts Laba Mobila Mobila
Pieliekamais 22 Nepieciešams kosmētiskais remonts
Kabinets 12 Nepieciešams kosmētiskais remonts
Skatuves:
Vietas nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
TN zāle 65 Nepieciešams kosmētiskais remonts
Iespējamas norises:

Teātra izrādes
Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Deju vakari
Konferences, semināri
Konferences, semināri
Kino seansi
Kino seansi
Mākslas izstādes
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā

Darbojās 2023.gadā:

Norišu skaits pavisam:

50

Maksas norišu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

50

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

2887

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

0

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

2887

Pašu organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Valsts / tradicionālie svētki 9 760
Informatīva / izglītojoša norise 19 350
Cits izglītojošs pasākums 19 350
Koncerts 7 735
Amatieru koncerts 5 500
Profesionāļu koncerts 2 235
Izrāde 4 306
Amatieru izrāde 3 106
Profesionāļu izrāde 1 200
Izstāde 4 360
Amatieru izstāde 3 290
Profesionāļu izstāde 1 70
Konkurss, skate 2 90
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 200
Citu iestāžu, organizāciju rīkotās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Informatīva / izglītojoša norise 3 56
Cits izglītojošs pasākums 3 56
Cita veida pasākums 1 30

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ

Lietišķās mākslas studijas:

Medumu rokdarbu pulciņš "Kaleidoskops"