Lendžu pagasta kultūras nams

Kontaktinformācija

Adrese:

Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625

Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1978

Misija:

Veicināt pagasta un apkārtējās teritorijas iedzīvotāju iesaistīšanos pašdarbībā. Brīvā laika pilnvērtīga izmantošana, kultūras tradīciju saglabāšana.

Darbība:

Kultūras namā darbojas pašdarbības kolektīvi, jauniešu tautas deju kolektīvs, vidējās paaudzes deju kolektīvs, bērnu un pieaugušo teātra kolektīvi, vokālie ansambļi. Notiek pašdarbības kolektīvu koncerti, valsts un tradicionālie svētki, balles, diskotēkas, radošās darbnīcas, informatīvās sanāksmes.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Lendžu pagasta kultūras nams Viraudas iela 3., Lendži Pašvaldības īpašums 1978

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Adrese Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KN ēka 695

Telpas

Zāļu skaits:

2

Grimmētavu skaits:

1

Telpu raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Deju zāle 300 200 Ļoti labs Laba Mobila Mobila
Izstāžu zāle, sapulcēm 92 80 Ļoti labs Laba Mobila Mobila
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Deju zāle 100 Labs
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2021.gadā:

Norišu skaits pavisam:

18

Maksas norišu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

18

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1470

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

0

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

1470

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija
Valsts / tradicionālie svētki 5 510 2 130
Izklaides sarīkojums 2 160
Informatīva / izglītojoša norise 3 80
Cits izglītojošs pasākums 3 80
Izstāde 7 420
Amatieru izstāde 7 420
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 240
Cita veida pasākums 3 140