Laucesas pagasta kultūras nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras nams

Adrese:

Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas pag., Augšdaugavas nov., LV-5461

Vadītājs/ direktors:

Andrejs Bruns

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
KN direktors Andrejs Bruns 29455734 @
@

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1988

Sākums:

Laucesas kultūras nams ir Daugavpils novada pašvaldības Laucesas pagasta pārvaldes struktūrvienība, kas rūpējas par kultūru attistību pagastā, stiprina integrāciju starp kultūru un izglītību, sekmē tradicionālās kultūras saglabāšanu un attīsta tautas jaunradi.

Misija:

Veidot labvēlīgu vidi radošās daudzveidības attīstībai, veicināt kultūras vērtību saglabāšanu, izplatīšanu un pieejamību iedzīvotājiem.

Darbība:

Laucesas kultūras nams organizē valsts svētku, piemiņas dienu, tradicionālo svētku norises, atpūtas un brīva laika mērķtiecīgas pavadīšānas pasākumus visu vecumu iedzīvotājiem.

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

Ir visa novada kultūras darba koordinators:

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pasākumi Valsts svētki, piemiņas dienas, tematiskie, izklaides pasākumi un radošās darbnīcas

Partneri

Sadarbības partneri:

Laucesas pamatskola
Sabiedriskais centrs "Laucesa"
Citu pagastu kultūras nami
Krievu nams un Kalistratova nams (kolektīvs uzstājas mūsu rīkotajos pasākumos)
Jauniešu un bērnu centrs "Jaunība" (kolektīvs uzstājas mūsu rīkotajos pasākumos)
Baltkrievu biedrība "Uzdim" (kolektīvs uzstājas mūsu rīkotajos pasākumos)
Ukrainu biedrība "Mrija" (kolektīvs uzstājas mūsu rīkotajos pasākumos)
Ebreju biedrība "Mazel tof" (kolektīvs uzstājas mūsu rīkotajos pasākumos)

Atbalstītāji:

Vietējie uzņēmēji

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Laucesas pagasta kultūras nams Miera iela 26, c.Mirnijs, Laucesas pag. Pašvaldības īpašums 1988

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Adrese Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KN ēka 1256

Telpas KC

Zāļu skaits:

2

Grimmētavu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

3

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 287 200 Nepieciešams kapitālais remonts
Diskozāle 155 80 Labs
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 80 Nepieciešams kapitālais remonts
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2021.gadā:

Norišu skaits pavisam:

12

Maksas norišu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

12

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

385

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

0

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

385

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija
Koncerts 1 45
Amatieru koncerts 1 45
Izstāde 5 180
Amatieru izstāde 5 180
Konkurss, skate 3 70
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 55
Cita veida pasākums 2 35

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ