Džūkstes pagasta kultūras nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras nams

Adrese:

Biedrību nams, Džūkste, Džūkstes pag., Tukuma nov., LV-3147

Vadītājs/ direktors:

Aija Ektermane

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
KN vaditaja Aija Ektermane 63154678 26201195 @
Informācija citās internetvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1967

Misija:

Kultūras dzīves popularizēšana,amatieru mākslas attīstība un kultūras tradīciju uzturēšana.

Darbība:

Kultūras tradīciju realizēšana,kultūras pasākumu organizēšana,amatieru mākslas kolektīvu vadīšana,organizēšana.

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

Ir visa novada kultūras darba koordinators:

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

90000051222

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Papildu informācija:

Katru dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Telpu īre Zāles (kvadr.) 267,7 m2 70 EUR + PVN

Pasākumu saraksts

Pasākumi:
Nosaukums Kad notiek Līdz Rīkotājs Pasākuma apraksts
14.04.Starpnovadu bērnu deju festivāls,,Raitu soli" 9.03. Sieviešu dienai veltīts koncerts,,Tu mana vienīgā"svētku balle spēlē ,,Savējie" 6.04 . Novada un starpnovada vecākās paaudzes SENIORU vakars,,Ar pavasari sirdī" 20.04.Lieldienu koncerts ,,NU ATNĀCA LIELDIENIŅA'," balle 4.o5. Baltā galdauta svētki 23.06.LĪGO vakars,svētku uzvedums ,balle 14.02.2019 Džūkstes kultūras nams

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Džūkstes pagasta kultūras nams Pašvaldības īpašums 1967
Teritorijas kopējā platība (m2):

2163

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KN ēka 954

Telpas KC

Zāļu skaits:

1

Grimmētavu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

1

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle 267 300 Labs Stacionāra Stacionāra
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Zāle 94 Labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Iegūtās atzinības

Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
22.aprīlis Novada teātra skate 2 pakāpe Džūkstes kultūras nama dramatiskais kolektīvs

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2018.gadā:

Norišu skaits pavisam:

52

Maksas norišu skaits pavisam:

3

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

49

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

4390

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

310

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

4080

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 8 950
Izklaides sarīkojums 3 310 14 930
Reliģiskas konfesijas norise 3 320
Informatīva / izglītojoša norise 4 160
Informatīva sanāksme 4 160
Koncerts 8 790
Amatieru koncerts 6 560
Profesionāļu koncerts 2 230
Izrāde 2 170
Amatieru izrāde 1 90
Profesionāļu izrāde 1 80
Izstāde 2 70
Amatieru izstāde 2 70
Literārs pasākums 2 150

Darbība pārskata periodā izbraukumos

Kopējais izbraukuma norišu skaits:

19

Izbraukuma norises:
Norišu saturs, formas Maksas Bezmaksas
Izklaides sarīkojums 6
Reliģiskas konfesijas norise 3
Koncerts 8
Amatieru koncerts 6
Profesionāļu koncerts 2
Izrāde 1
Amatieru izrāde 1
Konkurss, skate 1

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

Ir interneta pieslēgums:

Bezmaksas Wi-Fi: