Dubnas pagasta kultūras nams

Kontaktinformācija

Adrese:

Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443

Vadītājs/ direktors:

Sandis Ulpe

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
KN vadītājs Sandis Ulpe 27170510 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1972

Misija:

Kultūras tradīciju un vērtību saglabāšana, popularizēšana un nodošana nākamajām paaudzēm.

Darbība:

Valsts svētku, latviešu gadskārtu un tradicionālo svētku, kā arī atpūtas un izklaides pasākumu organizēšana. Amatiermākslas kolektīvu dibināšana un atbalstīšana. Sabiedrības izglītošana un iesaistīšana amatiermākslas kolektīvos un kultūras pasākumos. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dalība amatierkolektīvos Folkloras kopa "Atzola"
2. Dalība amatierkolektīvos Bērnu vokālais ansamblis "Uguntiņa"
4. Dalība interešu amtierteātrī Dažāda vecuma interešu amatierteātris "Mulda"
6. Trenažieru zāle Brīva pieejamība dažāda vecuma cilvēkiem. Ir sporta inventārs
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Telpu noma juridiskām un fiziskām personām dažādu pasākumu orgavizēšanai Sarīkojuma zāle, virtuve, garderobe, tualetes, galdi, krēsli. EUR 12,26 stundā +PVN
2. Izklaides pasākumi Ieejas biļetes - EUR 5,00
3. Atpūtas vakaru sarīkojumi Ieejas biļete - EUR 5,00
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dubnas kultūras nams Nākotnes iela 1A, Dubna Pašvaldības īpašums 1972
Teritorijas kopējā platība (m2):

950

Telpas

Zāļu skaits:

1

Grimmētavu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

2

Infrastruktūras raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle 220 200 Labs Laba Stacionāra Mobila
Skatuves:
Vietas nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Zāle 80 Labs
Iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā

Darbojās 2022.gadā:

Norišu skaits pavisam:

4

Maksas norišu skaits pavisam:

1

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

3

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

710

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

7

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

703

Pašu organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Valsts / tradicionālie svētki 1 286
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 357
Cita veida pasākums 1 60
Citu iestāžu, organizāciju rīkotās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Izklaides sarīkojums 1 7

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ