Dobeles pilsētas kultūras nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras nams

Adrese:

Baznīcas iela 6, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Vadītājs/ direktors:

Lelde Klusa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Lelde Klusa 26673650 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1939

Sākums:

Dobeles kultūras nams atrodas Dobeles pilsētas vēsturiskajā centrā pie senā Tirgus laukuma Baznīcas ielā 6. Ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – “Latviešu biedrības nams”, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – “Dobeles pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā. Dobeles kultūras nama projekta autors ir starpkaru periodā plaši pazīstamais arhitekts Pauls Kundziņš. Pēc laikabiedru uzskatiem P.Kundziņš un viņa sekotāji realizēja “latviskā gara meklējumus tautas celtniecības tradīcijās, kritiski izmantojot gan klasiskās, gan laikmetīgās formas”. Dobeles kultūras nama projektēšana iesākta 1930.gadā. Būvniecība sākusies 1933.gadā un turpinājusies ar pārtraukumiem līdz 1939.gadam. Sākotnēji ēkas nosaukums bija “Dobeles Tautas nams”, bet laika gaitā nama nosaukums un statuss vairākas reizes mainīts. Jāatzīmē, ka 2019.gadā kultūras namam aprit 80 gadu. Nesenākās pārvērtības kultūras nams piedzīvoja laika posmā no 2017.-2019.gadam, kad 2017.gada 22.novembrī Dobeles novada pašvaldībā tika parakstīts līgums par “Dobeles pilsētas kultūras nama pārbūvi un bloķēta apjoma jaunbūves celtniecību”. Nama renovācija veikta divās kārtās: pirmā kārta saistīta ar kultūras nama pārbūvi un jaunbūvi, savukārt otrā – nama apskaņošanas, apgaismošanas un skatuves mehānismu uzstādīšanu. Renovētais kultūras nams ekspluatācijā nodots 2019.gada 26.februārī.

Misija:

Dobeles pilsētas kultūras nama misija ir pilsētas un novada iedzīvotājiem piedāvāt kvalitatīvu kultūras notikumu klāstu – iespēju apmeklēt profesionālās mākslas pasākumus, līdzdarboties kopienas amatiermākslu kustībās un organizēt pilsētas, novada un valsts mēroga notikumus.

Darbība:

Īstenot valsts kultūras politikas pamatvirzienus atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām, sadarbojoties ar valsts un pašvaldības institūcijām, juridiskām un fiziskām personām, nacionālajām kultūras biedrībām un citiem nodibinājumiem.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Telpu un Ķestermeža estrādes noma Pasākumiem , kuros tiek tirgotas ieejas biļetes koncerti, teātri u.tml. pasākumi 10 % apmērā no ieņēmumiem par biļetēm
2 Ķestermeža estrāde Pasākumiem, kuros netiek tirgotas ieejas biļetes līdz 3 stundām EUR 215,00, par katru nākamo stundu EUR 15,00
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dobeles pilsētas kultūras nams Pašvaldības īpašums 1939 4904
Dobeles Amatu māja Pašvaldības īpašums Ēka renovēta 2010.gadā

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KN ēka 1622

Telpas KC

Zāļu skaits:

2

Grimmētavu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

5

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 248 362 Ļoti labs Laba Stacionāra Stacionāra
Jaunā zāle 59 30 Ļoti labs Laba Nav Nav
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 63 Labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2020.gadā:

Norišu skaits pavisam:

150

Maksas norišu skaits pavisam:

33

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

117

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

13573

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

3822

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

9751

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 13 2792
Izklaides sarīkojums 2 850
Kinoizrāde 8 268
Informatīva / izglītojoša norise 2 53 61 1591
Informatīva sanāksme 1 16
Cits izglītojošs pasākums 2 53 60 1575
Koncerts 4 634 3 527
Amatieru koncerts 2 449 2 427
Profesionāļu koncerts 2 185 1 100
Izstāde 4 106 5 408
Amatieru izstāde 4 106 3 363
Profesionāļu izstāde 2 45
Festivāls 2 1460