Dobeles pilsētas kultūras nams

Kontaktinformācija

Adrese:

Baznīcas iela 6, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Vadītājs/ direktors:

Lelde Klusa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Lelde Klusa 63723082 26673650 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1939

Sākums:

Dobeles kultūras nams atrodas Dobeles pilsētas vēsturiskajā centrā pie senā Tirgus laukuma Baznīcas ielā 6. Ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – “Latviešu biedrības nams”, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – “Dobeles pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā. Dobeles kultūras nama projekta autors ir starpkaru periodā plaši pazīstamais arhitekts Pauls Kundziņš. Pēc laikabiedru uzskatiem P.Kundziņš un viņa sekotāji realizēja “latviskā gara meklējumus tautas celtniecības tradīcijās, kritiski izmantojot gan klasiskās, gan laikmetīgās formas”. Dobeles kultūras nama projektēšana iesākta 1930.gadā. Būvniecība sākusies 1933.gadā un turpinājusies ar pārtraukumiem līdz 1939.gadam. Sākotnēji ēkas nosaukums bija “Dobeles Tautas nams”, bet laika gaitā nama nosaukums un statuss vairākas reizes mainīts. Jāatzīmē, ka 2019.gadā kultūras namam apritēja 80 gadu. Nesenākās pārvērtības kultūras nams piedzīvoja laika posmā no 2017.-2019.gadam, kad 2017.gada 22.novembrī Dobeles novada pašvaldībā tika parakstīts līgums par “Dobeles pilsētas kultūras nama pārbūvi un bloķēta apjoma jaunbūves celtniecību”. Nama renovācija veikta divās kārtās: pirmā kārta saistīta ar kultūras nama pārbūvi un jaunbūvi, savukārt otrā – nama apskaņošanas, apgaismošanas un skatuves mehānismu uzstādīšanu. Renovētais kultūras nams ekspluatācijā nodots 2019.gada 26.februārī. Pirmais pasākums, pēc ēkas renovācijas, 2019. gada 16. martā - Maestro Jāņa Zirņa 75 gadu jubilejas koncerts.

Misija:

Pilsētas un novada iedzīvotājiem piedāvāt kvalitatīvu kultūras notikumu klāstu – iespēju apmeklēt profesionālās mākslas pasākumus, līdzdarboties kopienas amatiermākslu kustībās un organizēt pilsētas, novada un valsts mēroga notikumus.

Darbība:

1. savā darbībā īstenot valsts kultūras politikas pamatvirzienus atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām, sadarbojoties ar valsts un pašvaldības institūcijām, juridiskām un fiziskām personām, nacionālajām kultūras biedrībām un citiem nodibinājumiem; 2. realizēt Dobeles novada domes un Kultūras pārvaldes pasūtījumus, kultūras pasākumu, norišu, programmu un projektu jomā; 3. veikt kultūras norišu, saimnieciskās darbības plānošanu, sagatavot un iesniegt Pārvaldei priekšlikumus par nepieciešamo budžetu kultūras nama uzdevumu veikšanai un nodrošināt piešķirto līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu; 4. pārvaldīt šādus novada pašvaldības īpašumus: brīvdabas estrādi „Dobeles Ķestermeža estrāde” un 4 afišu stabus Dobeles pilsētas teritorijā. 5. organizēt, koordinēt un nodrošināt kultūras nama amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaistīt tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs, rūpēties par kolektīvu māksliniecisko izaugsmi, veicināt kultūras vērtību saglabāšanu un pieejamību; 6. organizēt valsts un tradicionālo svētku norises, citus pasākumus un profesionālās mākslas pieejamību. Sadarbībā ar Kuiltūras pārvaldi piedalīties novada, valsts un starptautisku pasākumu organizēšanā; 7. izskatīt iedzīvotāju iesniegumus un ierosinājumus par kultūras nama jautājumiem, sniegt skaidrojumus un nepieciešamības gadījumā veikt pasākumus savas kompetences ietvaros; 8. dokumentēt un analizēt radošo un saimniecisko darbību; 9. piesaistīt projektu līdzekļus; 10. pārvaldīt kultūras nama valdījumā nodoto pašvaldības mantu un īpašumus, organizēt tās racionālu apsaimniekošanu.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Telpas un Estrāde pasākumiem, kuros tiek tirgotas ieejas biļetes (% apmērā no iekasētās maksas par biļetēm): diskotēkas, balles un taml.pasākumi; koncerti, teātri un taml pasākumi - 10%-15% Dobeles pilsētas kultūras nams, Dobeles Ķestermeža estrāde
3. Telpu noma pasākumiem, kuros netiek tirgotas ieejas biļetes: 1. Lielā zāle līdz 3 stundām - 45,00 EUR par katru nākamo stundu - 12,00 EUR 2. Bufetes telpa līdz 3 stundām - 36,00 EUR par katru nākamo stundu - 10,00 EUR 3. Starpbrīžu telpa līdz 3 stundām - 36,00 EUR par katru nākamo stundu - 10,00 EUR 4. Mēģinājumu zāle (labais spārns) līdz 3 stundām - 30,00 EUR par katru nākamo stundu - 8,00 EUR 5. Jaunā zāle līdz 3 stundām - 36 EUR par katru nākamo stundu - 10,00 EUR 6. Lielā zāle, Bufetes telpa, Starpbrīžu telpa, Virtuve slēgtiem sarīkojumiem līdz 8 stundām - 400,00 EUR par katru nākamo stundu - 15,00 EUR 7. Jaunā zāle un Aktieru ģērbtuves līdz 3 stundām - 75,00 EUR par katru nākamo stundu - 15,00 EUR 8. Ķestermeža estrāde līdz 3 stundām - 215,00 EUR par katru nākamo stundu - 15,00 EUR Dobeles pilsētas kultūras nams, Dobeles Ķestermeža estrāde
4. Afišu, plakātu un sludinājumu (izmērs A1 - A4) izvietošana uz Dobeles novada pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem ( 4 gab.) viena vienība diennaktī - 0,50 EUR Dobeles pilsēta
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dobeles pilsētas KN Baznīcas iela 6, Dobele Pašvaldības īpašums 1939 4904

Telpas

Zāļu skaits:

2

Grimmētavu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

4

Infrastruktūras raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 248 362 Ļoti labs Laba Stacionāra Stacionāra
Jaunā zāle 59 30 Ļoti labs Laba Nav Nav
Skatuves:
Vietas nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 63 Labs
Iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā

Darbojās 2023.gadā:

Norišu skaits pavisam:

120

Maksas norišu skaits pavisam:

36

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

84

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

26483

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

8699

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

17784

Pašu organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Valsts / tradicionālie svētki 9 9030
Izklaides sarīkojums 3 4 842 590
Informatīva / izglītojoša norise 4 50
Cits izglītojošs pasākums 4 50
Koncerts 5 16 711 2855
Amatieru koncerts 3 12 473 2485
Profesionāļu koncerts 2 4 238 370
Izrāde 2 185
Amatieru izrāde 2 185
Izstāde 2 400
Amatieru izstāde 2 400
Citu iestāžu, organizāciju rīkotās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Valsts / tradicionālie svētki 1 50
Izklaides sarīkojums 5 10 1006 1195
Reliģiskas konfesijas norise 2 135
Informatīva / izglītojoša norise 17 1287
Konference / seminārs 5 392
Cits izglītojošs pasākums 12 895
Koncerts 8 4 3203 900
Amatieru koncerts 4 900
Profesionāļu koncerts 8 3203
Izrāde 13 2752
Profesionāļu izrāde 13 2752
Izstāde 1 300
Profesionāļu izstāde 1 300
Konkurss, skate 13 950
Cita veida pasākums 1 42