Demenes kultūras nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras nams

Adrese:

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pag., Daugavpils nov., LV-5442

Vadītājs/ direktors:

Olga Zaikovska

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
KN direktore Olga Zaikovska 65476708 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1987

Misija:

Uzlabot pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicināt daudzveidību, līdzsvarotību, izcilību kultūrā, palielinot kultūras ieguldījumu pašvaldībā un indivīda attīstībā, sekmēt pieejamību kultūras vērtībām visiem Demenes pagasta iedzīvotājiem, saglabājot savdabīgās kultūras tradīcijas, to pārmantojamību, latviešu valodu un jaunrades potenciālu.

Darbība:

Demenes kultūras nams organizē iedzīvotāju brīvo laiku, organizē un nodrošina amatiermākslas kolektīvu darbību un to pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem; rīko valsts svētku un tradicionālo svētku sarīkojumus, koncertus, teatralizētus uzvedumus, tematiskos vakarus, izstādes un izklaides pasākumus visu vecuma grupu iedzīvotājiem.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Dalība amatierkolektīvos Teātra pulciņā "Marija & Co", Vokālajā ansamblī "Aizturi elpu!''
2 Dalība interešu grupās Sporta interešu grupā "Esi vesels!" Demenes kultūras nama erudītu komandā
3 Dalība gadskārtu un valsts svētku pasākumos Valsts svētkos, tematiskajos pasākumos un radošajās darbnīcās
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Zāle virs 200 apmeklētājiem - EUR 15 stundā
2 Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai Mazā sarīkojumu zāle (diskozāle) - EUR 6 stundā
3 Diskotēka Ieejas biļete uz Demenes kultūras nama organizētajiem pasākumiem - EUR 1,50
4 Atpūtas sarīkojums, balle Ieejas biļete uz Demenes kultūras nama organizētajiem pasākumiem - EUR 2,50
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Partneri

Sadarbības partneri:

Demenes pagasta bibliotēka
Demenes pagasta jauniešu biedrība "Demenes stariņi"
Zemgales vidusskola
Daugavpils novada Sociālā dienesta Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs
Sociālā riska ģimeņu bērnu atbalsta centrs "Paspārne"
Daugavpils novada kultūras centrs
Daugavpils novada kultūras nami
Daugavpils Baltkrievu kultūras centrs
Daugavpils ukraiņu kultūrizglītības biedrība "Mrija"
Daugavpils BJC "Jaunība"
Ilūkstes novada kultūras centrs
Biedrība "Briģenes ezers"

Atbalstītāji:

SIA "Flaiš"
Z/S "Liepas"
Z/S "Veras"
Laikraksts "Latgales Laiks"
SIA ''Olana''

Starptautiskā sadarbība:
Projekta nosaukums Sadarbības norise, rezultāts Sākums Līdz Valsts Pārējās sadarbības valstis
Latvijas - Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam projekts LLIV-248 „Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā ar kultūras atbalstu. Jaunrade - mana cerība.” 10.02.2012 21.07.2013 Lietuva

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Demenes kultūras nams Pašvaldības īpašums 1987
Teritorijas kopējā platība (m2):

1483

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KN ēka 1380

Telpas KC

Zāļu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

3

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 197 300 Nepieciešams kapitālais remonts Stacionāra Mobila
Mazā zāle 153 100 Nepieciešams kosmētiskais remonts Stacionāra Mobila
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 84 Nepieciešams kosmētiskais remonts
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2019.gadā:

Norišu skaits pavisam:

27

Maksas norišu skaits pavisam:

1

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

26

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1772

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

67

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1705

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 5 590
Izklaides sarīkojums 1 67 2 130
Informatīva / izglītojoša norise 6 210
Cits izglītojošs pasākums 6 210
Izstāde 2 148
Amatieru izstāde 2 148
Pilsētas /novada /pagasta svētki 2 350

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ